Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2011 4 31.12.2011 Odvetniki – lobisti

Simona Stanter

Revija Odvetnik
2. 2011 4 31.12.2011 In memoriam

Darko Horvat

Revija Odvetnik
3. 2011 4 31.12.2011 Razprodaja dostojanstva na Titovi?

Gregor Tomc

Revija Odvetnik
4. 2011 4 31.12.2011 Spornost avtentične razlage zakonske določbe

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
5. 2011 4 31.12.2011 O odvetniški tarifi

Jože Ilc

Revija Odvetnik
6. 2011 4 31.12.2011 Odvetništvo v antičnem Rimu

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
7. 2011 4 31.12.2011 Akti v veljavi …

Irena Vovk

Revija Odvetnik
8. 2011 4 31.12.2011 Družinsko pravo: primeri sporazumov

Mateja Končina Peternel

Revija Odvetnik
9. 2011 4 31.12.2011 Sapienti sat … upamo, da bo res tako

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
10. 2011 4 31.12.2011 O zaupanju

Miro Cerar

Revija Odvetnik
11. 2011 4 31.12.2011 Računovodstvo za managerje

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
12. 2011 4 31.12.2011 Prisege

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
13. 2011 4 31.12.2011 Iz dela UO OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
14. 2011 4 31.12.2011 »Kdor v pravnem postopku najame za svojega odvetnika Čeferina, je kriv …«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
15. 2011 4 31.12.2011 Pismi CCBE-ja predsedniku Vlade RS glede obvezne uporabe davčnih blagajn za odvetnike

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
16. 2011 4 31.12.2011 Bo novo tudi bolje?

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
17. 2011 4 31.12.2011 Dnevi slovenskih odvetnikov – Ptuj 2011

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
18. 2011 4 31.12.2011 Gradbena pogodba z vidika nove zakonodaje s področja preprečevanja zamud pri plačilih

Matjaž Verbič

Revija Odvetnik
19. 2011 4 31.12.2011 Dobesedna razlaga v pravu kot trdno izhodišče

Marko Novak

Revija Odvetnik
20. 2011 4 31.12.2011 Odvetniki na 16. ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
21. 2011 4 31.12.2011 Denarne kazni se lahko razglasijo za izvršljive po Bruseljski uredbi I

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
22. 2011 4 31.12.2011 Z otvoritve sodnega reda v Parizu

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
23. 2011 4 31.12.2011 Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo

Ernest Petrič

Revija Odvetnik
24. 2011 4 31.12.2011 Dobesedna razlaga v pravu kot trdno izhodišče

Marko Novak

Revija Odvetnik
25. 2011 4 31.12.2011 Mihael Jenčič: »Pospešitev kazenskega postopka je postala temeljno načelo«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
26. 2011 4 31.12.2011 Nagrajevanje odvetnikove udeležbe pri pravdnih terminih

Boris Grosman

Revija Odvetnik
27. 2011 4 31.12.2011 Še o »opljuvani« odvetnici

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
28. 2011 4 31.12.2011 Pogled ustavnega sodnika na odvetništvo

Ernest Petrič

Revija Odvetnik
29. 2011 4 31.12.2011 Seznanitev obrambe z zbranim procesnim gradivom

Martina Žaucer

Revija Odvetnik
30. 2011 4 31.12.2011 Četrti dnevi mediacije

Anka Stojan

Revija Odvetnik
31. 2011 4 31.12.2011 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
32. 2011 4 31.12.2011 Spornost avtentične razlage zakonske določbe

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
33. 2011 4 31.12.2011 Popravki napak v obračunih DDV po novem

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
34. 2011 3 31.10.2011 Jesenska izobraževanja

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
35. 2011 3 31.10.2011 Učinkovita obramba v kazenskem postopku ali »v korist« obdolženca

Primož Gorkič

Revija Odvetnik
36. 2011 3 31.10.2011 Upravljanje solastnine

Jože Ilc

Revija Odvetnik
37. 2011 3 31.10.2011 Kluwerjev mediacijski blog

Irena Vovk

Revija Odvetnik
38. 2011 3 31.10.2011 Davčne blagajne – čas za razmislek?

Živa Drol Novak

Revija Odvetnik
39. 2011 3 31.10.2011 Uvod v pravo Evropske unije (dr. Luigi Varanelli)

Aleš Ferčič, Janja Hojnik, Matjaž Tratnik

Revija Odvetnik
40. 2011 3 31.10.2011 Zlorabe neposredne demokracije

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
41. 2011 3 31.10.2011 Zemljiška knjiga na Hrvaškem

Brane Gorše

Revija Odvetnik
42. 2011 3 31.10.2011 Dopustnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi t. i. »žvižgaču«

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
43. 2011 3 31.10.2011 Pomen pogodbenih klavzul za opredelitev mednarodne pristojnosti

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
44. 2011 3 31.10.2011 S kolesom po Sandžaku in (deloma) Črni gori

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
45. 2011 3 31.10.2011 Upravljanje solastnine

Jože Ilc

Revija Odvetnik
46. 2011 3 31.10.2011 Člen 7 Avstrijske državne pogodbe je revidiran – kaj zdaj?

Rudi Vouk

Revija Odvetnik
47. 2011 3 31.10.2011 Pomen pravice do zagovornika v kazenskem postopku: v praksi ESČP in v Sloveniji

Andreja Tratnik

Revija Odvetnik
48. 2011 3 31.10.2011 Nepremoženjska škoda v Italiji

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
49. 2011 3 31.10.2011 Učinkovita obramba v kazenskem postopku ali »v korist« obdolženca

Primož Gorkič

Revija Odvetnik
50. 2011 3 31.10.2011 Odvetnik v registru lobistov?

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
51. 2011 3 31.10.2011 Otrok v postopkih pred sodišči

Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
52. 2011 3 31.10.2011 Prisege

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
53. 2011 3 31.10.2011 Beseda novega odgovornega urednika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
54. 2011 3 31.10.2011 Zastaranje v mednarodnem zasebnem pravu

Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
55. 2011 3 31.10.2011 Akti v veljavi …

Irena Vovk

Revija Odvetnik
56. 2011 3 31.10.2011 Mednarodna konferenca o ARS – deseta obletnica mediacije v Sloveniji

Mirjana Kranjčevič

Revija Odvetnik
57. 2011 3 31.10.2011 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
58. 2011 3 31.10.2011 Iz dela UO OZS

Petra Knez

Revija Odvetnik
59. 2011 3 31.10.2011 Odprta vprašanja pri davčnem in inšpekcijskem nadzoru odvetnikov

Aleksander Pevec

Revija Odvetnik
60. 2011 3 31.10.2011 Novi sistem sodne prakse

Irena Vovk

Revija Odvetnik
61. 2011 3 31.10.2011 Izbris kazenskih točk

Irena Vovk

Revija Odvetnik
62. 2011 3 31.10.2011 Pravo človekovih pravic (dr. Bojan Kukec)

Rok Lampe

Revija Odvetnik
63. 2011 3 31.10.2011 S 114. plenarne seje in s sej odborov CCBE

Nina Drnovšek, Aleksandra Janežič

Revija Odvetnik
64. 2011 3 31.10.2011 dr. Nina Plavšak: »To tisočletje je doba informacijske tehnologije.« (Andrej Razdrih)

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
65. 2011 3 31.10.2011 dr. Stanislav Mohorič – odvetništvo mu je bilo poslanstvo

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
66. 2011 3 31.10.2011 Nujen sestanek s pravosodnim ministrom

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
67. 2011 3 31.10.2011 Člen 7 ADP je revidiran - kaj zdaj?

Rudi Vouk

Revija Odvetnik
68. 2011 2 30.6.2011 Utrinki z Odvetniške šole 2011

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
69. 2011 2 30.6.2011 Zakon o sodnih taksah (ZST-1) z uvodnimi pojasnili, Zakon o odvetniški tarifi z uvodnimi pojasnili in Notarska tarifa z uvodnimi pojasnili (dr. Jernej Podlipnik)

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
70. 2011 2 30.6.2011 Srečanje ruskih in slovenskih odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
71. 2011 2 30.6.2011 »Odvetnica odpravljena kot smrklja, popljuvana« (dr. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
72. 2011 2 30.6.2011 Dr. Bojan Kukec (1952–2011)

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
73. 2011 2 30.6.2011 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
74. 2011 2 30.6.2011 Pravna argumentacija v praksi (dr. Bojan Kukec)

Marko Novak

Revija Odvetnik
75. 2011 2 30.6.2011 Akti v veljavi ...

Irena Vovk

Revija Odvetnik
76. 2011 2 30.6.2011 Avtoriteta prava ter neodvisnost in odgovornost pravosodja

Danilo Türk

Revija Odvetnik
77. 2011 2 30.6.2011 Dr. Bojan Kukec bo ostal trajno zapisan v kolektivnem spominu OZS

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
78. 2011 2 30.6.2011 Strokovna ekskurzija v Lizbono

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
79. 2011 2 30.6.2011 39. evropska predsedniška konferenca: Mediji, svoboda in vladavina prava

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
80. 2011 2 30.6.2011 Diskriminacija upravičencev do odškodnine po ZIKS?

Jure Debevec

Revija Odvetnik
81. 2011 2 30.6.2011 Iz dela UO OZS

Petra Knez

Revija Odvetnik
82. 2011 2 30.6.2011 Nemo fit casu bonus; discenda est virtus

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
83. 2011 2 30.6.2011 Pomisleki ob načrtovanih spremembah Statuta OZS

Mirko Bandelj

Revija Odvetnik
84. 2011 2 30.6.2011 Davčne blagajne

Aleksander Pevec

Revija Odvetnik
85. 2011 2 30.6.2011 (Za)vračanje ministrove rokavice

Boštjan Rejc

Revija Odvetnik
86. 2011 2 30.6.2011 Maščevanje (VI. del)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
87. 2011 2 30.6.2011 Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb v insolvenčnem pravu

Uroš Ilić

Revija Odvetnik
88. 2011 2 30.6.2011 Odvetniki in sprejemanje zakonov

Marijan Hanžeković

Revija Odvetnik
89. 2011 2 30.6.2011 Bojan, nikoli te ne bomo pozabili!

Stanislav Mauri

Revija Odvetnik
90. 2011 2 30.6.2011 Spremembe Statuta OZS – izbris iz imenika odvetnikov

Franc Mesar

Revija Odvetnik
91. 2011 2 30.6.2011 Vrhovno sodišče je odločilo: Odvetnikom nagrada pripada le za en narok!

Josip Sever

Revija Odvetnik
92. 2011 2 30.6.2011 Prisege

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
93. 2011 2 30.6.2011 Ali bodo v Sloveniji odslej pogodbe overjali tudi notarji tujega porekla?

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
94. 2011 2 30.6.2011 Dragi kolega Bojan …

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
95. 2011 2 30.6.2011 Zakaj so odvetniške tarife še vedno nizke in zakaj smo odvetniki nepriljubljeni?

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
96. 2011 2 30.6.2011 Dnevi hrvaških odvetnikov

Boris Grosman

Revija Odvetnik
97. 2011 2 30.6.2011 Sklepi Skupščine OZS, 7. aprila 2011 v Portorožu

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
98. 2011 1 31.3.2011 Popravki

Uredništvo

Revija Odvetnik
99. 2011 1 31.3.2011 Elektronsko poslovanje odvetnikov

Roman Završek

Revija Odvetnik
100. 2011 1 31.3.2011 Iz pravnega kotička (ali odvetnik – dirkač) (dr. Bojan Kukec)

Rudi Vouk

Revija Odvetnik
101. 2011 1 31.3.2011 Tomažu Marušiču v slovo

Ivan Makuc

Revija Odvetnik
102. 2011 1 31.3.2011 Novela ZFPPIPP

Irena Vovk

Revija Odvetnik
103. 2011 1 31.3.2011 Agresivni in zmanipulirani odvetniki - ali res?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
104. 2011 1 31.3.2011 Odvetniški stroški – odmera po Zakonu o odvetniški tarifi

Luka Jukič

Revija Odvetnik
105. 2011 1 31.3.2011 ZVEtL – sodni postopki v praksi

Marija Bele Vatovec

Revija Odvetnik
106. 2011 1 31.3.2011 Slovenski pravni terminološki slovar

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
107. 2011 1 31.3.2011 Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (dr. Bojan Kukec)

Alenka Berger Škrk

Revija Odvetnik
108. 2011 1 31.3.2011 Predlog za uvedbo plakete dr. Danila Majarona

Andrej Razdrih, Bojan Kukec

Revija Odvetnik
109. 2011 1 31.3.2011 Ob nekaterih oblikah zlorabe prava

Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
110. 2011 1 31.3.2011 Priznanje odvetniku za življenjsko delo: doc. dr. Konradu Plauštajnerju

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
111. 2011 1 31.3.2011 Evropske razsežnosti dokončne odločitve Sodišča EU (zadeva Akzo Nobel & Ackros)

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
112. 2011 1 31.3.2011 Letni utrinki dela ljubljanskega odvetniškega zbora

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
113. 2011 1 31.3.2011 Inštitut za mediacijo in arbitražo OZS (Kristina Knop Razoršek)

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
114. 2011 1 31.3.2011 Prisege

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
115. 2011 1 31.3.2011 Odvetnik – arbiter (dr. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
116. 2011 1 31.3.2011 Odvetniki in davki

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
117. 2011 1 31.3.2011 Spletno Oko

Irena Vovk

Revija Odvetnik
118. 2011 1 31.3.2011 Maščevanje (V. del)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
119. 2011 1 31.3.2011 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
120. 2011 1 31.3.2011 V slovo kolegu Tomažu

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
121. 2011 1 31.3.2011 Iz dela UO OZS (Kristina Knop Razoršek)

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
122. 2011 1 31.3.2011 Akti v veljavi ...

Irena Vovk

Revija Odvetnik
123. 2011 1 31.3.2011 Spomladanske kolesarske priprave na Braču

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
124. 2011 1 31.3.2011 Ob nekaterih oblikah zlorabe prava

Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
125. 2011 1 31.3.2011 »K tajkunom bi zaprli tudi njihove odvetnike« (dr. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
126. 2011 1 31.3.2011 Narobe svet: Dob (ali dokazno obrnjeno breme) (JMZ)

Janez Marijin Zaprti

Revija Odvetnik
127. 2011 1 31.3.2011 Postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice po posredovanju vloge Vladi RS odgovor

Bojan Kukec

Revija Odvetnik