Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2002 4 31.12.2002 Novela zakona o pravdnem postopku - Mirno reševan je sporov

Tina Stergaršek

Revija Odvetnik
2. 2002 4 31.12.2002 Duh premikov ali konfliktov nad Evropo?

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
3. 2002 4 31.12.2002 Iz arhiva OZS - Kranjska odvetniška zbornica in slovenski jezik

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
4. 2002 4 31.12.2002 Iz dela UO OZS

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
5. 2002 4 31.12.2002 Kongres Mednarodne unije odvetnikov

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
6. 2002 4 31.12.2002 Odvetnik in mediacija

Maša Kociper, Bojana Ozimek

Revija Odvetnik
7. 2002 4 31.12.2002 Srečanje prijateljskih in sosedskih odvetniških zbornic

Boris Grosman

Revija Odvetnik
8. 2002 4 31.12.2002 Zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov - Odškodninski zahtevki strank

Igor Grosman

Revija Odvetnik
9. 2002 4 31.12.2002 Novela ZPP - Poravnalni narok

Jože Ilc

Revija Odvetnik
10. 2002 4 31.12.2002 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
11. 2002 4 31.12.2002 Ali odvetniki res zavlačujemo postopke?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
12. 2002 4 31.12.2002 Odvetniki v latinskih pravnih rekih (III) - Logika in argumentacija

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
13. 2002 4 31.12.2002 Delo odvetnikov v luči varuha človekovih pravic

Aleš Butala

Revija Odvetnik
14. 2002 4 31.12.2002 Davčni vidik nedokončanih storitev odvetnikov

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
15. 2002 4 31.12.2002 Skupščina OZS

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
16. 2002 4 31.12.2002 Davčni vidik nedokončanih storitev odvetnikov

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
17. 2002 4 31.12.2002 Iz sodne prakse: Odvetnik na dopustu - vročanje sodnih pisanj

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
18. 2002 4 31.12.2002 Iz sodne prakse: Delna odpoved pooblastila odvetnika - le za takse

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
19. 2002 4 31.12.2002 Prepoved konkurence pri zaposlitvi odvetniškega kandidata

Martina Šetinc Tekavc

Revija Odvetnik
20. 2002 4 31.12.2002 Iz sodne prakse: Predsodni odvetniški stroški

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
21. 2002 4 31.12.2002 Problem "sindikalnih pooblaščencev" po 16. členu ZDSS in ZPP/99

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
22. 2002 4 31.12.2002 Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem

Urška Gorenc Ule

Revija Odvetnik
23. 2002 4 31.12.2002 Italija - Informiranje in omejeno reklamiranje

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
24. 2002 4 31.12.2002 mag. Bojan Kukec: Veliki družinski pravni priročnik

Dušan Skok

Revija Odvetnik
25. 2002 4 31.12.2002 Problem "sindikalnih pooblaščencev" po 16. členu ZDSS in ZPP/99

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
26. 2002 4 31.12.2002 Sprememba odvetniške tarife: 35 - za, 41 - proti

Dušan Skok

Revija Odvetnik
27. 2002 3 31.10.2002 Odvetnik - podjetnik in stranka - potrošnik

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
28. 2002 3 31.10.2002 Odvetniki v latinskih pravnih rekih (II) - Advokat v srednjem veku

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
29. 2002 3 31.10.2002 Izredna (volilna) skupščina

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
30. 2002 3 31.10.2002 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
31. 2002 3 31.10.2002 Priročniki - za pravni poduk in dvig pravne zavesti

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
32. 2002 3 31.10.2002 Odvetnik kot pravdna stranka: prikrajšan za hitrejše sojenje (ob sklepu Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cp 1151/2002)

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
33. 2002 3 31.10.2002 Mednarodna kazenska odvetniška zbornica - Obrambni steber Mednarodnega kazenskega sodišča

Dean Zagorac

Revija Odvetnik
34. 2002 3 31.10.2002 Iz dela UO OZS

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
35. 2002 3 31.10.2002 Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika (prikaz magistrske naloge)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
36. 2002 3 31.10.2002 Pridržek lastninske pravice

Renato Vrenčur

Revija Odvetnik
37. 2002 3 31.10.2002 Dnevi slovenskih pravnikov 2002

Irena Vovk

Revija Odvetnik
38. 2002 3 31.10.2002 Stvarnopravni zakonik

Nikolaj Grgurevič

Revija Odvetnik
39. 2002 3 31.10.2002 Kdaj prvi pledoaje slovenskega odvetnika pred MKS?

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
40. 2002 3 31.10.2002 Iz arhiva OZS - (Ne)vreden zaupanja

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
41. 2002 3 31.10.2002 Skupina avtorjev: Zakon o izvršbi in zavarovanju - Uvodna pojasnila in komentar zakona z novelo ZZI-A

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
42. 2002 3 31.10.2002 Odvetnikove stranke kot "potrošniki"

Špela Mežnar

Revija Odvetnik
43. 2002 3 31.10.2002 Pridržek lastninske pravice

Renato Vrenčur

Revija Odvetnik
44. 2002 3 31.10.2002 Mag. Miroslav Žaberl: Policijska pooblastila

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
45. 2002 3 31.10.2002 Preprečevanje pranja denarja - dva izvedbena predpis

Irena Vovk

Revija Odvetnik
46. 2002 3 31.10.2002 D. o. o. in s. p. za "nudenje pravnem pomoči"

Boris Grosman

Revija Odvetnik
47. 2002 3 31.10.2002 S hrvaškimi kolegi znova Otočcu

Boris Grosman

Revija Odvetnik
48. 2002 3 31.10.2002 Komu se tresejo hlače pred "nepremagljivimi" odvetniki

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
49. 2002 3 31.10.2002 Sklep Ustavnega sodišča RS: Vpis v imenik odvetniških kandidatov

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
50. 2002 3 31.10.2002 Usklajevanje slovenske civilne zakonodaje

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
51. 2002 2 31.7.2002 Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

Tadeja Zima

Revija Odvetnik
52. 2002 2 31.7.2002 Odvetniki in preprečevanje pranja denarja

Boris Grosman

Revija Odvetnik
53. 2002 2 31.7.2002 Hrvaška - tudi odvetnike ubijajo, mar ne?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
54. 2002 2 31.7.2002 Iz dela UO OZS - Statistika - Tiskovna konferenca

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
55. 2002 2 31.7.2002 Iz dela UO OZS - Statistika - Tiskovna konferenca

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
56. 2002 2 31.7.2002 Odškodnina odvetniku za neupravičeni pripor

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
57. 2002 2 31.7.2002 Sodišča za prekrške - slovenska posebnost

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
58. 2002 2 31.7.2002 Izobraževanje na Evropski pravni akademiji

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
59. 2002 2 31.7.2002 Italija - odgovornost odvetnikov in zavarovanje

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
60. 2002 2 31.7.2002 Iz arhiva OZS - Mediacije

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
61. 2002 2 31.7.2002 Končno sprejet novi zakon delovnih razmerjih

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
62. 2002 2 31.7.2002 Odvetniška zbornica Tirolske - "Karta pravic strank"

Boris Grosman

Revija Odvetnik
63. 2002 2 31.7.2002 Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

Tadeja Zima

Revija Odvetnik
64. 2002 2 31.7.2002 Odvetniki v latinskih pravnih izrekih (I) - Odvetnik v antičnem Rimu

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
65. 2002 2 31.7.2002 Iz dela UO OZS - Statistika - Tiskovna konferenca

Irena Vovk

Revija Odvetnik
66. 2002 2 31.7.2002 Pomorski spori in odvetništvo

Marko Pavliha

Revija Odvetnik
67. 2002 1 30.4.2002 Mag. Janez Tekavc, Janko Pučnik: Prevzemi podjetij in varovanje konkurence

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
68. 2002 1 30.4.2002 Prekrški - v italijanski zakonodaji in po predlogu slovenskega zakona

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
69. 2002 1 30.4.2002 Iz dela UO OZS

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
70. 2002 1 30.4.2002 Na smučeh prek Finske

Andrej Mahkota

Revija Odvetnik
71. 2002 1 30.4.2002 Prenova odvetniške tarife

Mihael Jenčič

Revija Odvetnik
72. 2002 1 30.4.2002 "Sme odvetnik pred sodiščem nekaj zamolčati ali celo govoriti neresnico?"

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
73. 2002 1 30.4.2002 Sodelovanje z odvetniki v postopkih mediacij

Gordana Ristin

Revija Odvetnik
74. 2002 1 30.4.2002 Predstavitev jezikovne šole: EF English First

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
75. 2002 1 30.4.2002 Naša najdaljša pravda

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
76. 2002 1 30.4.2002 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
77. 2002 1 30.4.2002 Odvetniki na temni strani meseca (VII.) - dr. France Munda: Izigrani dobrotnik siromašnih študentov

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
78. 2002 1 30.4.2002 Predsedniška konferenca na Dunaju

Boris Grosman

Revija Odvetnik
79. 2002 1 30.4.2002 Ivan Japelj: Zbornico so hoteli celo odpraviti ...

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
80. 2002 1 30.4.2002 XXIX. SKILEX

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
81. 2002 1 30.4.2002 Iz arhiva OZS - Pogoji za delo zagovornikov pred vojaškim sodiščem leta 1941

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
82. 2002 1 30.4.2002 Pravni vestnik, list za pravoslovje in pravosodje - Trst. 1921-1928

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
83. 2002 1 30.4.2002 Procesna vprašanja v pravdi po prenehanju gospodarske družbe po skrajšanem postopku in po izbrisu po ZFPPod

Vladimir Balažic

Revija Odvetnik
84. 2002 1 30.4.2002 Zakon o delovnih razmerjih pred končnim sprejemom

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
85. 2002 1 30.4.2002 Obligacijski zakonik, odgovornost za živali in stavbe

Jože Ilc

Revija Odvetnik
86. 2002 1 30.4.2002 Odvetniška šola 2002

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
87. 2002 1 30.4.2002 Dr. Janez Šinkovec, mag. Boštjan Tratar: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
88. 2002 1 30.4.2002 Obligacijski zakonik in zamudne obresti

Janez Tekavc

Revija Odvetnik
89. 2002 1 30.4.2002 Procesna vprašanja v pravdi po prenehanju gospodarske družbe po skrajšanem postopku in po izbrisu po ZFPPod

Vladimir Balažic

Revija Odvetnik
90. 2002 1 30.4.2002 Iz predloga novega zakona o prekrških

Boštjan Tratar

Revija Odvetnik