Št. Naslov Oznaka
1 Pravila skrbnega računovodenja 1 (PSR 2016) - Knjigovodske listine  
2 Pravila skrbnega računovodenja 2 (PSR 2016) - Poslovne knjige (računovodski razvidi)  
3 Pravila skrbnega računovodenja 3 (PSR 2016) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih  
4 Pravila skrbnega računovodenja 4 (PSR 2016) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida  
5 Pravila skrbnega računovodenja 5 (PSR 2016) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni  
6 Pravila skrbnega računovodenja 6 (PSR 2016) - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni  
7 Pravila skrbnega računovodenja 7 (PSR 2016) - Računovodsko nadziranje  
8 Pravila skrbnega računovodenja 8 (PSR 2016) - Računovodsko analiziranje  
9 Pravila skrbnega računovodenja 9 (PSR 2016) - Računovodsko informiranje  
10 Pravila skrbnega računovodenja 10 (PSR 2016) - Konsolidiranje