Dnevne zakonodajne novosti / 9. maj 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 56/2019 z dne 17.9.2019
TEMA DNEVA
Novela ZKP neustavna?
Tema dneva

Poslanski skupini SDS in Levice sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti nekaterih členov novele zakona o kazenskem postopku, pri kateri izpostavljajo predvsem vprašanja uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov. Predlagajo presojo določb tretjega in sedmega odstavka 148. člena ter člena 149 b in c, 156. člena in drugega stavka prvega odstavka 216. člena zakona. Sodišču ob tem tudi predlagajo, naj zahtevo obravnava absolutno prednostno in do odločitve zadrži izvajanje novele zakona, ki jo je DZ sprejel 26. marca.(več)

Osnutek zakona o katastru nepremičnin v javni obravnavi
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutek zakona o katastru nepremičnin. Ta bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah. Ministrstvo pripombe in predloge pričakuje do 6. junija.(več)

Zamik novega vrednotenja nepremičnin
Potem ko je odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor podprl predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin, je tudi odbor za finance potrdil predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki predvideva zamik izvedbe novega vrednotenja za osem mesecev na marec 2020, da se uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja.(več)

Odbor potrdil noveli o državnem tožilstvu in odvetništvu
Parlamentarni odbor za pravosodje je za obravnavo na seji DZ pripravil predloga novel zakona o državnem tožilstvu in zakona o odvetništvu, ki sta posledica prilaganja evropskim direktivam. Seznanil se je tudi z aktivnostmi za ureditev razmer v slovenskih zaporih.(več)

Levica ni prepričala odbora za zdravstvo
Odbor DZ za zdravstvo je s sedmimi glasovi za in osmimi proti zavrnil predlog spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je vložila Levica z namenom, da bi onemogočil prenos zdravstvenih storitev na izvajalce izven mreže javne službe ter tako preprečil privatizacijo in odtekanje javnega denarja v roke zasebnih izvajalcev.(več)

NSi za spremembo postopka izbora kandidata za evropskega komisarja
NSi predlaga spremembo določil zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, ki urejajo postopek oblikovanja predloga za evropskega komisarja iz Slovenije. Predlagajo, naj vlada najprej pridobi pisno soglasje večine evropskih poslancev iz Slovenije, šele nato o predlogu odloči in predlog posreduje državnemu zboru.(več)

SDS s priporočili za odpravo anomalij enotnega plačnega sistema
SDS zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi sprejeli priporočila za odpravo anomalij v enotnem sistemu plač v javnem sektorju. Predlagajo, naj DZ vladi priporoči, da v treh mesecih pripravi analizo sistema in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in v varnostnem sistemu, kjer je največ težav, iz plačnega sistema.(več)

MJU: Ustrezno nagrajevanje možno doseči v enotnem plačnem sistemu
Izstop posameznih poklicnih skupin ali delov javnega sektorja iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja ni zagotovilo, da se bo bolj ustrezno uredilo nagrajevanje zaposlenih v teh poklicnih skupinah ali delih javnega sektorja, v odzivu na navedbe SDS menijo na ministrstvu za javno upravo.(več)

Furs podjetnike poziva k vzpostavitvi eVročanja
Furs ugotavlja, da si nekatere pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še niso uredile vsega potrebnega za prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Ker je seznam teh dokumentov vse daljši, podjetnike in podjetja prihodnji teden vabijo k obisku finančnih uradov, kjer jim bodo pomagali vzpostaviti ta sistem.(več)

Poziv k ambicioznim podnebnim ciljem v EU
Osem članic EU - Francija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska - je pred današnjim vrhom v Sibiuu pozvalo k ambicioznim podnebnim ciljem v obdobju 2019-2024. Pozivajo k ničelni stopnji neto izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 in zagotovitvi 25 odstotkov sedemletnega proračuna EU za podnebne cilje.(več)