15. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nepremičninski davek in proračun sprejeta

DZ je s 46 glasovi za in 6 proti danes zjutraj sprejel predlog zakona o davku na nepremičnine z nekaj dopolnili. Med drugim je bil podpore deležen predlog, da se humanitarne organizacije oprosti plačila davka. Novi davek bo uveden s 1. januarjem 2014, državi in občinam pa bo prispeval skupaj okoli 400 milijonov evrov letno. Tudi ob sprejemanju zakona je opozicija opozarjala predvsem na osnovo za obdavčitev, ki da je nepravična in vprašljiva.

Prav tako so v DZ sprejeli spremembe državnega proračuna za leto 2014 z nekaterimi dopolnili, s čimer je bila izglasovana zaupnica vladi Alenke Bratušek. Potrjen je tudi proračun za leto 2015. Premierka je v zahvali za podporo dejala, da je izpolnila obljubo, ki jo je dala ob prevzemu mandata, namreč da bo naredila vse, da bi svoje težave rešili sami.

Poslanci so s 50 glasovi za in 23 glasovi proti ponovno sprejeli novelo zakona o bančništvu, na katero je državni svet izglasoval veto. Z novelo se bo v okviru sanacije bank omogočilo prenehanje ali konverzijo obveznic bank. Z 49 glasovi za in 32 proti je DZ ponovno potrdil tudi novelo zakona o dohodnini. Ta predvideva odpravo samodejnega usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo, zaradi česar se bo v proračun po izračunih vlade steklo približno 33 milijonov evrov več dohodnine.

Vlada je sprejela predlog zakona o finančni upravi, ki opredeljuje združitev davčne in carinske uprave s prihodnjim letom. "V praksi velik del tega že živi, sedaj smo to opredelili še formalno," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Uroš Čufer. Po njegovih besedah obe upravi že od junija delata skupaj in peljeta aktivnosti zlasti na področju preprečevanja sive ekonomije. Zakon so, kot je spomnil, že nekaj časa usklajevali, vse z namenom, da dolgoročno pride do prihrankov in racionalizacije. Čufer je zagotovil, da je predlog usklajen s sindikati.

Vodja politične skupine socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu Hannes Swoboda je ostro kritiziral sredino resolucijo Evropske ljudske stranke (EPP) o razmerah v Sloveniji. "Škandalozno je, da EPP pod vprašaj postavlja neodvisnost slovenskega pravosodja," je zapisal. "Zagotovo gre za veliko naključje, da gre za primer enega med njimi," je dodal Swoboda.

Naj vas spomnimo, da je danes zadnji dan, ko lahko na našem portalu oddate svoj glas za najuglednejšega davčnega, finančnega ali pravnega strokovnjaka za leto 2013 in s tem sodelujete v žrebu za lepe nagrade.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
16.11.2013 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (RS 92-3344/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.11.2013 - 15.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     1 novost 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         10 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     7 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     7 novosti   2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (BRUVG)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BRSMISKZ)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi (BRSI)
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 269/2012 - objektivna odgovornost – odgovornost za škodo od nevarne stvari – odgovornost prodajalca – trikloretilen – prodaja brez varnostnih navodil – dokazn...
Sodba VIII Ips 62/2013 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – posebno varstvo pred odpovedjo - starejši delavec – minimalni pogoji za starostno upokojitev...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 593/2013 - nadomestilo za uporabo avtorskega dela – veljavnost Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del – civilna kazen – posredovanje podatkov o honorarju...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o ratifikaciji Pogodbe o trgovini z orožjem (MPTO), ratifikacija, EPA 1196-VI
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-1), redni postopek, EPA 1580-VI
Poročilo Odbora za kulturo k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 - Dopolnjen predlog akta (ReNPK14–17), EPA 1456-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Prenos komunalne opreme in DDV