19. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nova člana sodnega sveta

Poslanke in poslanci so na tajnem glasovanju izvolili dva nova člana Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli DZ. Nova člana sta mariborska odvetnica Maja Praviček in profesor na ljubljanski Pravni fakulteti Grega Strban. Znova pa se je razplamtela polemika ob volitvah sodnikov.

Poslanke in poslanci so ob koncu junijske redne seje sprejeli sklep, da poslancu SD Janku Vebru ne priznajo poslanske imunitete v kazenskem pregonu, ki zoper njega poteka pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Pregon zoper Vebra je sprožil kočevski župan Vladimir Prebilič. Prebilič je pregon sprožil zaradi Vebrove izjave o domnevno koruptivnem ravnanju lokalnih oblasti pri obnovi v požaru uničene Osnovne šole Stara Cerkev.

DZ je sprejel zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov do 1. julija 2018. Na ministrstvu za delo opozarjajo, da se Slovenija še vedno sooča s težavami na trgu dela, prav tako tudi Hrvaška, zato bi lahko odprava omejitev povzročila motnje na trgu.

Poslanke in poslanci so na seji soglasno sprejeli tudi novelo zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki predstavlja pravno podlago za zbiranje podatkov v okviru prihajajočih rešitev eZdravja, ki bodo na nacionalni ravni uvedene predvidoma do konca leta.

Vodstvo NSi je predstavilo prvi sveženj ukrepov iz njihovega gospodarskega programa. V javno razpravo podajajo pet ukrepov za nižje davke. Kot je na novinarski konferenci pojasnila predsednica stranke Ljudmila Novak, želijo z njimi izboljšati življenjski standard državljank in državljanov ter obenem pomagati gospodarstvu.

Izolski občinski svet je pooblastil župana Igorja Kolenca, da občina vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 22. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Kot opozarjajo, zakonodajalec kljub zaključku denacionalizacije še ni sprejel zakona, ki bi določil kmetijska zemljišča, ki bodo prišla v last občin.

Zmanjševanje materialne blaginje se je v Sloveniji v letu 2014 pretežno ustavilo in že se kažejo znaki njenega izboljšanja, kažejo kazalniki blaginje v Sloveniji, ki so jih predstavili na Statističnem uradu RS (Surs). Kljub temu pa se je materialna blaginja na nekaterih področjih poslabšala, med drugim se je zvišala stopnja tveganja revščine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.6.2015 - 19.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti   3 novosti 3 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti   4 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 46/2015 - povrnitev premoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - ustavitev kazenskega postopka - prenehanje delovnega razmerja - odškodnina -...
VSRS Sodba X Ips 234/2014 - omejevalno ravnanje - usklajeno ravnanje - javno naročanje - usklajeno določanje cen - omejevalni sporazum - normalno poslovno obnašanje - listinsk...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep in sodba I Cpg 381/2013 - odškodninska odgovornost direktorja - presoja protipravnosti - privilegij poslovne presoje - retencijska pravica - uveljavljanje pridržne pravice
VSL sklep in sodba I Cp 447/2015 - sklenitev gradbene pogodbe - razveza gradbene pogodbe - neupravičena pridobitev - izvajanje dokazov - ugovor zoper prepis zvočnega posnetka
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2014 (41. člen), EPA 586-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F), redni postopek, EPA 598-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kadrovska korupcija?
Pojasnila DURS FATCA - Obveznosti dolžne skrbnosti glede identificiranja in poročanja v zvezi z računi ZDA (1. izdaja) (odgovori in vprašanja)