6. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Portal za pomoč podjetjem

Evropska komisija je predstavila nov spletni portal z enostavnim pregledom finančnih instrumentov EU, ki so na voljo malim in srednje velikim podjetjem. Gre za programe, kot so denimo program za konkurenčnost in inovacije (CIP), mikrofinančni instrument Progress, posojila Evropske investicijske banke in strukturnih skladov.

V trenutnem finančnem okviru 2007-2013 je malim in srednje velikim podjetjem preko različnih programov EU na voljo 100 milijard evrov, so pred dnevi sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Durs bo po pričakovanjih ta teden objavil posodobljen seznam zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki so 25. aprila presegle 5000 evrov in so starejše od 90 dni. Prvič je seznam neplačnikov objavil 15. aprila, seznam pa bo enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu, posodabljal, če ustavno sodišče ne bo odločilo drugače.

Po Sloveniji se je včeraj začel niz dogodkov v okviru letošnjega Tedna Evrope. Glede na to da je EU leto 2013 posvetila evropskim državljanom, bo prav to rdeča nit pestrega dogajanja v tednu do 12. maja. Začel ga bo Filmski teden Evrope, osrednji dogodek pa bo javna razprava z evropskim komisarjem Janezom Potočnikom v četrtek, na dan Evrope.

Predsednik uprave Krke Jože Colarič je bil tudi lani najbolje plačani slovenski menedžer. Za vodenje novomeškega farmacevta je namreč lani prejel 732.000 evrov bruto prejemkov. Drugo in tretje mesto sta zasedla člana uprave Krke Aleš Rotar (530.000 evrov bruto) in Zvezdana Bajc (483.000 evrov bruto), je zapisal časnik Dnevnik. Peterico lestvice 100 najbolje plačanih menedžerjev leta 2012 zaokrožujeta član Krkine uprave Vinko Zupančič (384.000 evrov bruto) in izvršni direktor SKB Gerald Lacaze (361.800 evrov bruto).

Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji v obliki nalepke v potnem listu morajo to najpozneje do 18. maja letos zamenjati za dovoljenje v obliki kartice. Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, so bila dovoljenja v obliki kartice uvedena z novim zakonom o tujcih. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.5.2013 Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (RS 38-1474/2013) Začne veljati
6.5.2013 Državnotožilski red (RS 7-258/2012) Sprememba
4.5.2013 Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (RS 61-3027/1997) Sprememba
4.5.2013 Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb (RS 80-3540/2009) Sprememba
4.5.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (RS 38-1470/2013) Začne veljati
4.5.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (RS 38-1469/2013) Začne veljati
4.5.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o rednem letnem poročanju revizijskih družb (RS 38-1475/2013) Začne veljati
4.5.2013 Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (RS 44-2107/2011) Sprememba
4.5.2013 Pravilnik o vozniškem izpitu (RS 38-1468/2013) Začne veljati
4.5.2013 Pravilnik o vozniškem izpitu (RS 29-1185/2006) Se preneha uporabljati
4.5.2013 Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 38-1472/2013) Začne veljati
4.5.2013 Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (RS 42-2051/2009) Sprememba
4.5.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 38-1473/2013) Začne veljati
4.5.2013 Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 135-5664/2006) Sprememba
3.5.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčiji (RS 38-1461/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji (RS 38-1463/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago (RS 38-1459/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji (RS 38-1465/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o imenovanju častnega kSklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Erzurumu, v Republiki Turčijionzula Republike Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago (RS 38-1460/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe informacijskega sistema državnega tožilstva (RS 38-1471/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kayseriju, v Republiki Turčiji (RS 38-1462/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port of Spain, v Republiki Trinidad in Tobago (RS 38-1458/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Trabzonu, v Republiki Turčiji (RS 38-1464/2013) Začne veljati
3.5.2013 Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju (RS 38-1466/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.5.2013 - 6.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 2 novosti     1 novost 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti         4 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost       1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 36 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex