31. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Napoved menjav v vladi

Predsednik SLS Radovan Žerjav je za STA potrdil, da ga je premier Janez Janša pozval, naj razmisli o menjavi ministra za kmetijstvo Franca Bogoviča. Žerjav ob tem sporoča, da smo v časih, ko potrebujemo hladne glave. Neuradno se govori še o zamenjavi finančnega ministra Janeza Šušteršiča in ministra za pravosodje Senka Pličaniča, oba iz DL.

V štabu predsedniškega kandidata Danila Türka so za STA potrdili, da so že zbrali dovolj podpisov podpore volivcev za vložitev kandidature za predsednika države, in sicer že prejšnji torek. Zbrati je potrebno 5000 podpisov. Kandidaturo za predsednika države je sicer doslej napovedalo še 13 kandidatov. Za najresnejša tekmeca zdajšnjemu predsedniku veljata nekdanji predsednik vlade Borut Pahor in evropski poslanec Milan Zver.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na spletni strani objavilo predlog sprememb zakona o visokem šolstvu, ki spreminja oziroma podaljšuje roke za ponovno akreditacijo visokošolskih zavodov. Novela zakona je že od srede v medresorskem usklajevanju, za njen sprejem v državnem zboru je predviden nujni postopek.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela besedilo predloga novele zakona o mednarodni zaščiti. Predlog uvaja postopke ugotavljanja starosti za mladoletnike brez spremstva ter ukinja brezplačno pravno pomoč in podporo svetovalcev za begunce na prvi stopnji. Ta ukrep naj bi prinesel predvsem preventivni učinek in krajše postopke. Kot je zapisano v vladnem gradivu, iz prakse namreč izhaja, da v Sloveniji kot mladoletniki brez spremstva za mednarodno zaščito zaprosijo tudi osebe, stare do 35 let.

Vlada je sprejela predlog novel določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, s katerimi se povezuje več organov v okviru ministrstva za kmetijstvo. Hkrati bo s 1. januarjem 2013 začela delovati novoustanovljena Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Z novelami določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin se posega v 11 področnih zakonov, kjer se celovito ureja reorganizacija na področju zagotavljanja varne hrane. Z njihovo uveljavitvijo se bo združilo Veterinarsko upravo RS, Fitosanitarno upravo RS, direktorat za varno hrano in del Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje ter ustanovilo Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Urad informacijske pooblaščenke zoper premiera Janeza Janšo vodi postopek o prekršku, ker naj bi ta prek Facebook profila, ko je objavil obtožni predlog v zadevi Patria, nepooblaščeno obdeloval in širil podatke o Antonu Krkoviču in Ivanu Crnkoviču. Pirc Musarjeva je za STA pojasnila, da je po zakonu dolžna voditi prekrškovni postopek zoper Janšo. Pirc Musarjeva je sicer zaradi objave faksimila obtožnega predloga v zadevi Patria poleg Janše ovadila tudi časnik Mladina. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.9.2012 Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (RS 61-2533/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (RS 59-2566/2008) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (RS 61-2532/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (RS 61-2531/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (RS 41-2338/1997) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (RS 85-4013/2003) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (RS 10-384/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (RS 19-702/2009) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (RS 55-2608/2011) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (RS 59-2512/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu (RS 16-624/2012) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (RS 50-2118/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (RS 44-2485/2001) Se preneha uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (RS 50-2116/2012) Se začne uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (RS 63-2694/2008) Se preneha uporabljati
1.9.2012 Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (RS 44-2488/2001) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (RS 96-4584/1999) Sprememba
1.9.2012 Pravilnik o zaposlitvenih centrih (RS 57-2424/2012) Začne veljati
1.9.2012 Pravilnik o zaposlitvenih centrih (RS 117-5162/2005) Preneha veljati
1.9.2012 Pravilnik o zemljiškem pismu (RS 15-593/2003) Sprememba
1.9.2012 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (RS 47-1902/2005) Preneha veljati
1.9.2012 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (RS 64-2582/2012) Začne veljati
1.9.2012 Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (RS 38-1674/2012) Sprememba
1.9.2012 Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (RS 12-570/1996) Sprememba
1.9.2012 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (RS 109-5733/2010) Sprememba
1.9.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) (RS 87-3727/2011) Se začne uporabljati
1.9.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A) (RS 57-2411/2012) Sprememba
1.9.2012 Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-G) (RS 107-5585/2010) Sprememba
1.9.2012 Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre) (RS 43-2183/2010) Sprememba
1.9.2012 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
31.8.2012 Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (RS 63-2720/2006) Preneha veljati
31.8.2012 Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli (RS 47-2058/2008) Preneha veljati
31.8.2012 Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (RS 76-3364/2008) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.8.2012 - 31.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 11 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost    
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     6 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     3 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         7 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem
Uredba o kategorizaciji prog
Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev
Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 3219/2011 - materialne avtorske pravice – odpoved avtorski pravici – male avtorske pravice – kolektivna organizacija – obvezno upravlja...
VSL sodba II Cp 3461/2011 - krožna motorna žaga – nevarna stvar – odškodninska odgovornost delodajalca – krivdna odgovornost – materialno procesno vod...
VSL sodba I Cpg 304/2012 - odškodninska odgovornost poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo – protipravnost – skrbnost dobrega poslovodje – navadna
VSL sodba II Cp 3790/2011 - določitev deležev na skupnem premoženju- prelivanje premoženjskih kategorij - vlaganje posebnega premoženja v skupno premo...