18. februar 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Več denarja od taks

Vlada je včeraj potrdila besedilo predloga novele zakona o upravnih taksah in ga poslala v obravnavo DZ. Z njim med drugim zvišuje takse v upravnih postopkih, od česar si v drugi polovici leta 2016 obeta za vsaj 590.000 evrov več prihodkov, v prihodnjem letu pa za 1,1 milijona evrov. Predvidene so še nekatere nove oprostitve plačila takse, spremembe pa vlada načrtuje tudi v samih postopkih. Novela tako natančneje opredeljuje organ, ki je pristojen za reševanje pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog oziroma sklep glede oprostitve takse. Obenem podaljšuje absolutni rok zastaranja za izterjavo neplačanih taks, in sicer na deset let, medtem ko relativni zastaralni rok ostaja enak (dve leti).

Svet za nacionalno varnost je vladi dal zeleno luč, da DZ predlaga aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ki omogoča podelitev izjemnih pooblastil vojski, je povedal zunanji minister Karl Erjavec. Varuh človekovih pravic je sicer ustavnemu sodišču predlagal, naj omenjeno določbo razveljavi, do odločitve pa zadrži njeno izvajanje, a je vlada na seji ocenila, da za zadržanje ni nobenega razloga ter da so ocene varuha o težko popravljivih posledicah zgolj pavšalne. Seja, na kateri bi DZ odločal o predlogu, naj bi bila po neuradnih informacijah v začetku prihodnjega tedna. Za potrditev predloga bo potrebna najmanj dvotretjinska večina prisotnih poslancev.

Vlada je kot neutemeljene zavrnila pomisleke državnega sveta o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. Med drugim so na vladi zapisali, da novi ukrepi nikakor ne vplivajo na delo glasbenih urednikov, ki bodo še naprej povsem samostojno odločali o tem, s katerimi slovenskimi skladbami bodo izpolnili kvoto na radijskih postajah.

Na dopisni seji je vlada določila besedilo predloga zakona o varstvu pred diskriminacijo in ga poslala DZ v obravnavo in sprejetje po rednem postopku. Predlog je pripravljen z namenom ureditve statusa zagovornika načela enakosti. Gre za uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU, predvsem glede zagotovitve ustrezne samostojnosti organa za spodbujanje enakega obravnavanja.

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. Ta določa, da morajo lastniki zemljišč omogočiti namestitev tehničnih sredstev, hkrati pa bi bili zaradi nemožnosti njihove uporabe upravičeni do nadomestila. Določene so tudi sankcije za tiste, ki preprečujejo namestitev ovir.

Društvo Ustavimo pasje borbe skupaj s poslanskimi skupinami SMC, DeSUS, SD, ZL in nepovezanih poslancev predlaga novelo kazenskega zakonika, s katero bi strožje sankcionirali mučenje živali in prepovedali selektivno vzrejanje živali. Mučenje živali je namreč nedopustno in zavržno, so poudarili na skupni novinarski konferenci.

Odbor DZ za pravosodje je podprl pozitivno stališče vlade o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta, ki kot kazniva dodatno določa nekatera dejanja, povezana s terorizmom. Tako bi bilo kaznivo tudi potovanje z namenom udeležbe v terorističnih dejanjih. Člani odbora so odboru za zadeve EU zato predlagali, naj omenjeno stališče vlade podpre.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 18.2.2016 - 18.2.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti     11 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         3 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti       2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     5 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   3 novosti 10 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     7 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex