Dnevne zakonodajne novosti / 16. februar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 62/2019 z dne 18.10.2019
TEMA DNEVA
Hudi časi za kadilce
Tema dneva

Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki po mnenju vlade prinaša dokazano učinkovite ukrepe v boju proti kajenju. Zakon v naš pravni red prenaša novo tobačno direktivo, ki narekuje velika slikovna besedilna zdravstvena opozorila, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilno aromo in še drug celovit nabor ukrepov. Za preprečevanje kajenja in zmanjšanje privlačnosti izdelkov pri otrocih in mladih uvaja popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov ter enotno embalažo. Prav tako zakon na novo regulira tobak za oralno uporabo, nove tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje ter njihovo dajanje na trg.

Sporazum Ceta skozi EU parlament
Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (Ceta). Ceta bo s tem stopila v začasno rabo, dokončno pa jo bodo morali potrditi še nacionalni in regionalni parlamenti držav članic unije. Slovenski evropski poslanci so sporazum večinoma podprli. Zanj je glasovala peterica poslancev, ki deluje pod okriljem Evropske ljudske stranke, proti pa so se izrekli Tanja Fajon, Ivo Vajgl in Igor Šoltes. Slednji je ob tem dejal, da je evropski hram demokracije ignoriral "do sedaj enega največjih množičnih državljanskih uporov", ki je združil na milijone državljanov, nevladnih organizacij, predstavnike sindikatov, lokalnih skupnosti, stroke in drugih.

Overitev listin v mednarodnem prometu
DZ je z 61 glasovi za in enim proti sprejel zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu. Zakon določa pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v Sloveniji, z uporabo v tujini ter pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v tujini, z uporabo v Sloveniji. Ker stranke niso dolžne raziskovati, kje ima notar ali notarski pomočnik deponiran svoj podpis, odtis pečata oziroma žiga ali priglašeno kvalificirano digitalno potrdilo, zakon določa, da jih bo po novem vsak izdajatelj javnih listin dolžan deponirati pri pristojnem okrožnem sodišču ter pri ministrstvu za pravosodje.

Kontrola nad finančnimi instrumenti
Državni zbor je sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, ki natančneje določa, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. S tem se želi preprečiti, da bi te storitve opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom ATVP in niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev. V slovenski pravni red se prenaša tudi evropska direktiva o žvižgačih, po kateri prijavitelj zlorab agenciji zaradi tega obvestila o kršitvi ne bo odškodninsko ali kazensko odgovarjal, prav tako ne bo izgubil zaposlitve. Poleg tega pa bo lahko ATVP kršiteljem izrekala višje globe, kot jih določa zakon o prekrških.

Dopolnjen predlog zdravstvenega zakona
Ministrstvo za zdravje je v torek koalicijskim partnerjem poslalo dopolnjen predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrica Milojka Kolar Celarc pričakuje, da bo v petih dneh na to temo potekal še en koalicijski vrh. Sicer pa pravi, da je to njen zadnji predlog zakona in da ga bo nato poslala v vladno obravnavo, tudi če bo neusklajen. V novem predlogu se ne spreminjajo določbe glede dela zdravnikov pri drugih delodajalcih. Ministrica opozarja, da takšnega dela pri drugem delodajalcu ne morejo preprosto prepovedati, saj je trenutno v sistemu 1000 zdravnikov premalo, poleg tega so dolge čakalne dobe, zato predlagajo kompromisno rešitev.

Dva nova opomina Sloveniji
Evropska komisija je včeraj začela oziroma nadaljevala postopke proti članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Sloveniji je poslala dva opomina, in sicer zaradi prenosa direktive o napotitvi delavcev in direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU. V Sloveniji bo sicer DZ že jutri glasoval o sprejetju predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki predvideva preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino. Glede prenosa novih evropskih pravil o reviziji pa so na ministrstvu za finance pojasnili, da je v pripravi nov zakon o revidiranju.(TFL)