Dnevne zakonodajne novosti / 19. april 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Drugi tir skozi drugo obravnavo
Tema dneva

Odbor DZ za infrastrukturo je opravil še drugo obravnavo vladnega predloga zakona o drugem tiru in potrdil vrsto dopolnil, ki jih je vložila koalicija. Večurna razprava sicer ni prinesla presenečenj. Koalicija je izpostavila, da se je projekt po 20 letih končno premaknil z mrtve točke, opozicija pa je vztrajala, da je predlog zakona pomanjkljiv. Kot predstavnik projektnega podjetja 2TDK se je seje udeležil Metod Dragonja in pojasnil tudi način pridobivanja sredstev za financiranje projekta. S pribitkom na cestnino naj se bi v prvem letu nabralo 11,5 milijona evrov, višina pa se bo povečevala v skladu z rastjo prometa. Z usklajenim dopolnilom je koalicija uredila tudi takso na pretovor v Luki Koper.

Sodelovanje policije in tožilstva
Generalni direktor policije Marjan Fank in generalni državni tožilec Zvonko Fišer sta podpisala sporazum o izmenjavi podatkov. Na podlagi sporazuma bo vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov in dokumentov med državnim tožilstvom in policijo, so sporočili s policije. Sporazum vključuje tudi dogovor o posredovanju podatkov o zavrženju kazenskih ovadb s strani državnega tožilstva. Po navedbah podpisnikov je sporazum rezultat večletnih prizadevanj, vztrajnosti razvijalcev sistema in zavzemanja vodstev obeh institucij za vzpostavitev boljšega in učinkovitejšega načina izmenjave podatkov med organoma.

Boljši nadzor uvoženih eko proizvodov
Danes se začne uporabljati nov sistem izdajanja elektronskih potrdil za boljši nadzor uvoženih ekoloških proizvodov, s katerim bo EU postala vodilna na področju sledljivosti in zbiranja zanesljivih podatkov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Po novem bodo uvozna spričevala dodana v celoviti računalniški veterinarski sistem TRACES, tj. obstoječi elektronski sistem EU za sledenje premikov prehrambnih proizvodov po EU. Sistem izdajanja elektronskih potrdil bo prispeval k okrepitvi določb o varnosti hrane in zmanjšanju tveganja za goljufije.

Strategija dolgožive družbe
Osnutek strategije dolgožive družbe, ki je zasnovan na konceptu aktivnega staranja, je šel v javno razpravo. Strategija temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. Med drugim bo izpostavila področje trga dela in izobraževanja z vidika dolgožive družbe, kar vključuje prilagoditve na trgu dela, področje privabljanja tuje delovne sile in vseživljenjsko usposabljanje. Vlada bo predlog strategije predvidoma potrdila v začetku julija, zatem pa bodo ministrstva pripravila akcijske načrte.

Glasbene kvote naj bi bile dopustne
Odbor DZ za kulturo je obravnaval zahtevo in pobudo za oceno ustavnosti zakona o medijih v delu, ki se nanaša na kvote slovenske glasbe na radijskih postajah. Pri tem je brez glasu proti pritrdil mnenju parlamentarne zakonodajno-pravne službe, da ni podano zatrjevano neskladje zakona z ustavo. Državni svet je namreč vložil zahtevo za oceno ustavnosti 86. in 86.a člena medijskega zakona, ki predpisujeta glasbene kvote, ter 109. člena, ki se nanaša na pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve nad mediji. Se je pa minister za kulturo Tone Peršak strinjal, da uzakonitev kvot vsekakor terja poglobljen razmislek in morebiti tudi primernejše rešitve v novem zakonu o medijih.

Boljši obeti za Slovenijo
Mednarodni denarni sklad (IMF) je v spomladanski napovedi izboljšal obete za Slovenijo. Potem ko je jeseni pričakoval, da se bo slovenski bruto domači proizvod (BDP) letos povečal za 1,8 odstotka, zdaj ocenjuje, da se bo za 2,5 odstotka. To je sicer 0,5 odstotne točke manj od napovedi ob koncu marčne misije IMF v Sloveniji. Vodja misije IMF za Slovenijo Nikolaj Kirov Georgijev je Sloveniji tedaj napovedal triodstotno rast. Inflacija bo letos glede na najnovejšo napoved 1,5-odstotna, kar je 0,5 odstotne točke več od oktobrske ocene, prihodnje leto pa dvoodstotna. Na trgu dela IMF pričakuje izboljšanje.(TFL)