Dnevne zakonodajne novosti / 29. maj 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Vnovični napredek slovenskega sodstva
Tema dneva

Slovensko sodstvo po podatkih EU Justice Scoreboard 2018 znova beleži napredek pri poslovanju. Tudi letos izstopa izboljšanje na področju pravdnih, gospodarskih in drugih civilnih zadev, so izpostavili na vrhovnem sodišču ob predstavitvi podatkov. Kot poudarjajo, je slovensko sodstvo lahko zadovoljno tudi z razmerjem med prejetimi in rešenimi zadevami, saj sodišča prve stopnje rešijo več zadev, kot jih prejmejo. Čas reševanja civilnih in gospodarskih zadev na prvi stopnji ter na vseh treh stopnjah skupaj je po podatkih Evropske komisije zadovoljiv. Še vedno pa je mogoče zaslediti slabe rezultate glede vprašanja percepcije neodvisnosti, izpostavljajo na vrhovnem sodišču.

Napoved kopičenja odpadne embalaže
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo bodo začele prevzemati toliko odpadne embalaže, kot dajo na trg embalaže njihovi zavezanci. Kot so opozorili v sekciji za odpadno embalažo GIZ - Skupne sheme pri GZS, sistem ne deluje, neukrepanje okoljskega ministrstva pa bodo najbolj občutila komunalna podjetja, pri katerih se bo odpadna embalaža kopičila. Upravno sodišče je namreč v začetku leta pritrdilo družbi Interseroh in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so na trg dali embalaže njihovi zavezanci, torej podjetja, ki dajo na trg na leto več kot 15 ton odpadne embalaže.

Ljubljanski svetniki podprli prostorske akte
Ljubljanski mestni svetniki so se včeraj posvetili predvsem prostorskim aktom. Zeleno luč so prižgali spremembam izvedbenega in strateškega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu, podprli so tudi osnutek sprememb, ki bodo Mercatorju omogočile selitev sedeža podjetja ter potrdili takso za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora. Pobude so bile doslej brezplačne, občani pa bodo morali po novem za spremembo podrobnejše namenske rabe odšteti 250 evrov in za spremembo osnovne namenske rabe prostora 300 evrov. Občinam so možnost zaračunavanja prinesle spremembe zakonodaje o urejanju prostora.

Prepoved nekaterih plastičnih izdelkov
Bruselj je predstavil nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in morjih. Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike in slamice. Pravila uvajajo tudi obveznosti za proizvajalce, ki bodo morali prispevati h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja. Sodelovali bodo tudi pri ozaveščanju v zvezi s številnimi proizvodi, prav tako pa bodo deležni spodbud za razvoj okolju prijaznejših alternativ za te proizvode.

Intelektualna lastnina v farmaciji
Evropska komisija je predlagala ciljno usmerjeno prilagoditev pravil glede intelektualne lastnine, ki bi evropskim farmacevtskim družbam pomagala izkoristiti hitro rastoče svetovne trge ter spodbudila delovna mesta, rast in naložbe v EU. Komisija zato predlaga opustitev dodatnih varstvenih certifikatov za izvozno usmerjeno proizvodnjo. V prihodnosti bodo zaradi te opustitve podjetja s sedežem v EU v času veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata lahko proizvajala generična ali podobna biološka zdravila, če bo namen proizvodnje izključno izvoz na trg izven EU, kjer je varstvo poteklo ali pa ni nikoli obstajalo.

Nepitno odpadno vodo nazaj v kmetijstvo
Evropska komisija je predlagala nova pravila za spodbujanje lažje ponovne uporabe vode za namakanje v kmetijstvu. Nova pravila bi kmetom omogočila, da najbolje izkoristijo nepitno odpadno vodo. Predlog vsebuje uvedbo minimalnih zahtev za ponovno uporabo očiščene odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, vključno z mikrobiološkimi elementi, na primer spremljanje ravni bakterije E. coli, in pogostnostjo spremljanja. Predlog vključuje tudi obvladovanje tveganja za opredelitev vseh dodatnih nevarnosti, ki jih je treba odpraviti, da bo ponovna uporaba vode varna.(TFL)