17. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Manjša gospodarska rast

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v spomladanski napovedi ocenjuje, da bo letošnja gospodarska rast v Sloveniji znašala 1,7 odstotka oz. 0,6 odstotne točke manj, kot je napovedoval lansko jesen. Razlika je precejšnja, glavni razlog pa manjše pričakovane javne investicije ob začetku nove evropske perspektive.

Finančni minister Dušan Mramor še ne želi napovedovati, kaj za proračun pomeni poslabšanje napovedi gospodarske rasti. Ob robu seje Ekonomsko-socialnega sveta pa je poudaril, da je treba zdaj spremljati predvsem dogajanje na področju davčnih prihodkov in odhodkov. Vsako znižanje gospodarske rasti znižuje prihodke proračunov, ker sta sprejeta proračuna za letos in prihodnje leto, pa nižja gospodarska rast letos vpliva tudi na prihodnje leto.

Ustavno sodišče je presodilo, da določba zakona o obrambi, ki vojakom prepoveduje stavko, ni v neskladju z ustavo. Sodišče je odločitev oprlo na ustavno dolžnost obrambe države in izpostavilo, da gre pri vojaški službi za posebno vrsto nalog, ki jih je treba opravljati neprekinjeno. Presojo določbe je zahteval Sindikat vojakov Slovenije.

Vlada se je pred današnjim začetkom pogajanj o kolektivni pogodbi za zdravnike seznanila z dopolnjenim predlogom zdravniških sindikatov, ki bodo sodelovali v pogajanjih, in se do njih tudi opredelila. Vlada se z več predlogi sindikatov ne strinja, denimo glede dopustov, novega tarifnega dela in vključitve standardov in normativov.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič se je včeraj v Parizu udeležil ministrskega zasedanja v okviru delovne skupine OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. V okviru razprave o boju proti tujemu podkupovanju v vse bolj kompleksnem svetu je izpostavil zavezanost Slovenije preprečevanju takšnih oblik kriminala.

Vlada je včeraj določila besedilo predloga zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ga po rednem postopku posredovala v obravnavo DZ. Splošni cilji novega zakona so predvsem odpraviti ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU.

Vlada je tudi določila besedilo predloga zakona o varnosti na smučiščih in ga poslala v obravnavo DZ. Predlagane rešitve odpravljajo pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju v praksi. Bistvene novosti se nanašajo na poudarjanje smučarjevega samoodgovornega ravnanja, so po seji sporočili z vlade. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 17.3.2016 - 17.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         12 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     12 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   1 novost 10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 10 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         4 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   4 novosti   1 novost 5 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2016
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2016
Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja
Pravilnik o merilnih instrumentih
Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1760/2014 - dostop do informacij javnega značaja - obstoj dokumenta
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 3085/2015 - omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu – denarna socialna pomoč – izločitev iz zapuščine ...
VSL sodba IV Cp 59/2016 - dolžnost preživljanja – določitev preživnine – mladoletni odvisnik – strošek žepnine za cigarete – časovne meje pravnomočnosti – stroški pravdnega ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-B), skrajšani postopek, EPA 1119-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A), skrajšani postopek, EPA 1120-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu