22. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za boljši položaj upnikov

Upniki bi morali biti v večji meri udeleženi pred in med stečajnimi postopki, so se strinjali sogovorniki na včerajšnji popoldanski okrogli mizi v Portorožu. Jani Soršak je pri tem navedel, da pripravljajo predlog zakona, s katerim bi omogočili, da se upniki pred uvedbo prisilne poravnave ali stečaja aktivneje vključijo v razdolževanje podjetij.

Nove odločbe, ki jih mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) izdati po razveljavitvi dela 143. člena varčevalnega zakona, bodo za upokojence s pravnomočno odločbo o znižanju pokojnine veljale le za naprej, so za STA pojasnili na ustavnem sodišču. Na Zpizu bodo o odločbi ustavnega sodišča spregovorili danes.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvilo spletno aplikacijo, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občin. Spletna aplikacija, ki poenostavlja mnoge administrativne postopke, bo zaživela danes, so sporočili z ministrstva.

Slovenija je dobila iz Bruslja drugi opomin, da mora odstraniti odpadne gume iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo. Takšno odlaganje odpadkov namreč evropska zakonodaja prepoveduje. Če Slovenija ne bo ustrezno ukrepala v dveh mesecih, lahko Evropska komisija zadevo preda Sodišču EU.

Kriminalisti izvajajo obsežno kriminalistično preiskavo o spletnih vdorih v sisteme elektronskega bančništva, s katerimi je bila povzročena velika premoženjska škoda. V preiskavi so opravili 12 hišnih preiskav in prostost odvzeli petim osebam. Več o aktivnostih bodo razkrili na petkovi novinarski konferenci.

Pet let po razkritju afere in leto dni po sodbi prvostopenjskega sodišča je včeraj postala pravnomočna sodba v zadevi Čista lopata. Trem od sedmih obsojenih, ki so se pritožili na sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, je Višje sodišče v Ljubljani zaradi napake tožilstva za tri mesece znižalo zaporne kazni, ostale pritožbe pa so zavrnili. Višje sodišče je znižalo zaporne kazni za nekdanja vodilna v SCT in Primorju, Ivana Zidarja in Dušana Črnigoja, ter nekdanjega komercialnega vodjo projektov na SCT Ivana Demšarja, pritožbe ostalih pa so bile zavrnjene, prav tako pritožba tožilstva.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
23.3.2013 Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (RS 65-2609/2012) Sprememba
23.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (RS 20-725/2013) Začne veljati
23.3.2013 Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (RS 20-724/2013) Začne veljati
23.3.2013 Pravilnik o vodnem katastru (RS 20-723/2013) Začne veljati
23.3.2013 Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (RS 72-2648/1993) Sprememba
23.3.2013 Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (RS 20-782/2013) Začne veljati
23.3.2013 Strokovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda, o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (SRS 27-1324/1984) Preneha veljati
23.3.2013 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega (RS 121-5019/2004) Sprememba
23.3.2013 Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (RS 48-2255/1999) Sprememba
23.3.2013 Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (RS 92-4911/2010) Sprememba
23.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (RS 20-779/2013) Začne veljati
23.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (RS 20-776/2013) Začne veljati
23.3.2013 Uredba o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (RS 20-778/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.3.2013 - 22.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   8 novosti 2 novosti 1 novost 10 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   2 novosti 1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   8 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost     1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   14 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   2 novosti     1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     3 novosti      
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex