Dnevne zakonodajne novosti / 21. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Predlog nove reforme trga dela
Tema dneva

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je posredovalo predloge za novo reformo trga dela. Predlagajo 63 rešitev s področja sedmih zakonov, ki naj bi delodajalcem omogočile bolj fleksibilno in varno upravljanje z delovnimi razmerji. Nekatere zakonske rešitve reforme iz leta 2013 so se po njihovem mnenju skozi implementacijo v praksi izkazale kot slabe oz. slabše tudi v primerjavi s staro ureditvijo. Pri zakonu o delovnih razmerjih bi bilo denimo po mnenju ZDS treba spremeniti določbe, ki se nanašajo na časovno omejitev pogodbe za določen čas, saj da je veljavna ureditev nejasna. V okviru določb o delovnem času je treba izključiti odmor iz definicije delovnega časa. Menijo tudi, da bi bilo treba konkretno določiti možnost negativne delovne uspešnosti.

Registracijo na moped in čelado na glavo

Veljati so začele dopolnitve zakona o motornih vozilih ter novela zakona o pravilih cestnega prometa. To pomeni, da bo mopede, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro, po 1. maju prihodnje leto treba registrirati, njihovi vozniki pa morajo uporabljati čelado. Obveznost nošenja čelade odslej velja tudi za mladoletne kolesarje. Oba zakona sta bila v postopku sprejemanja deležna številnih pomislekov. Po napovedih vlade bodo zakon o motornih vozilih, ki je bil zaradi obvezne registracije mopedov najbolj na udaru, kmalu popravili. Tehnični pregledi za ta vozila bi se lahko opravljali "na terenu", njihovo pogostost pa bi zmanjšali na pet let.

Dimnikarja si izbiramo sami

Začel je veljati prenovljeni zakon o dimnikarskih storitvah, ki uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev. V nasprotnem primeru se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni in bo to delo opravljal tisti, ki ga je doslej. Zakon poleg svobodne izbire dimnikarja prinaša tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence.

Gradbena zakonodaja na vladi

Ministrstvo za okolje in prostor je končalo pripravo predlogov treh zakonov s področja gradnje in urejanja prostora in jih bo predvidoma do konca meseca poslalo v vladno obravnavo, so sporočili z ministrstva. Glede na odgovore ministrstva na pripombe stroke predlogi niso usklajeni s strokovnimi združenji. Glede predloga poenostavljenega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je predlagala skupina Odgovorno do prostora, ministrstvo denimo pravi, da tak predlog s strokovnega vidika v celoti ni sprejemljiv.

Spremembe protikorupcijskega zakona v javni obravnavi

Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki po besedah ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča jasneje ureja pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in vodenje samih postopkov. Novela zakona prinaša spremembe na področju omejevanja korupcije, nasprotja interesov, lobiranja in nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. V Transparency International Slovenia menijo, da je novela več kot dobrodošla, a so prepričani, da bi bil potreben povsem nov zakon. Na KPK medtem predloga še ne morejo komentirati, saj ga od ministrstva še niso prejeli, prav tako pa v zadnji del postopka priprave niso bili vključeni.

Na Pravni fakulteti o ZGD-1

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Nebra, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ter Odvetniška zbornica Slovenije in Notarska zbornica Slovenije bodo s podporo družbe Tax-Fin-Lex 1. decembra 2016 organizirali strokovni dogodek ob desetletnici Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) z vrhunsko zasedbo: dr. Marijan Kocbek, dr. Miha Juhart, dr. Klemen Podobnik, dr. Rado Bohinc in drugi. Predstavljene bodo ključne spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na ureditev delovanja skupščine, bilance in pripravo letnih poročil, statusna preoblikovanja, odgovornost članov organov vodenja in nadzora ter dejanske koncerne, predvsem z vidika uporabe v praksi. Uporabniki TFL imajo z vpisom posebne kode »TFL« v opombo na prijavnici 10-odstotni popust.(TFL)