Dnevne zakonodajne novosti / 18. januar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Privatizacija javnih zdravstvenih storitev
Tema dneva

Poslanci Levice so v parlamentarno obravnavo po skrajšanem postopku vložili predlog spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim želijo onemogočiti prenašanje storitev javnih zdravstvenih zavodov na zunanje izvajalce. K temu jih je spodbudil primer celjske bolnišnice, ki je rentgensko diagnostiko prenesla na zasebnika. Novela črta sedmi odstavek 53.c člena, ki vodstvu javnega zavoda omogoča, da z zasebnim izvajalcem sklene pogodbo za celotno storitev in ne zgolj za posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca.

Slovenija ima sredstva za drugi tir
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ne vidi zadržkov, da vlada prihodnji teden ne bi sprejela investicijskega programa za drugi tir. Program za zdaj ne predvideva sodelovanja Madžarske, njen vložek v višini 200 milijonov evrov bi zagotovili iz državnega proračuna. Ministrica je 316 strani obsežen investicijski program včeraj predstavila koaliciji, kjer so bili po odzivih z dokumentom zadovoljni. Kot je v izjavi za medije pojasnila ministrica, ne vidi zadržkov, da ga vlada ne bi potrdila. Še prej pa mu morata zeleno luč prižgati nadzorni svet 2TDK in projektno-finančni svet za nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir.

Ni še podpore za spremembe volilnih okrajev
Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti dva predloga sprememb volilne zakonodaje. Z le 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog za zdaj nima ustrezne podpore. Pahor je po srečanju s prvaki strank spomnil, da je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost pri območjih volilnih okrajev in ne pri vprašanju odločilnosti glasu volivca. Po njegovem mnenju so dolžni storiti vse za to, da vsaj odpravijo neustavnost in s tem zagotovijo, da razpis volitev, ki bodo najpozneje spomladi 2022, ne bi bil ustavno vprašljiv.

Poslanci pričakujejo razlago UKC Ljubljana
Komisija DZ za nadzor javnih financ, ki je obravnavala vzroke za prekinitev financiranja programa pod vodstvom kardiologa Marka Noča, je brez glasu proti sprejela sklepe SDS, ki jih je ta podala v zahtevi za sklic nujne seje. Tako od vodstva UKC Ljubljana pričakuje obrazložitev, zakaj ni podprlo nadaljnjih raziskav pod vodstvom kardiologa. Komisiji za preprečevanje korupcije pa poslanci predlagajo, naj opravi poglobljen postopkovni in vsebinski pregled nad preglednostjo pri podeljevanju javnih sredstev in se opredeli do morebitnih sumov konfliktov interesov, ki lahko nastanejo v postopku podeljevanja sredstev preko agencije za raziskovalno dejavnost.

629 milijonov za spodbude podjetnikom
Vlada je na včerajšnji seji sprejela strateški program Slovenskega podjetniškega sklada za obdobje 2018-2023, ki predvideva skupno 629 milijonov evrov finančnih spodbud. S tem bi podprli slabih 6200 projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij. Med obstoječe vire bo sklad vključil okoli 35 odstotkov sredstev evropske kohezijske politike. Sklad bo sredstva odobril prek dolžniških in lastniških virov financiranja ter nepovratnih oblik financiranja (posebne spodbude za specifične ciljne skupine). Sklad pričakuje, da bodo podprta podjetja ohranila obstoječa delovna mesta in v povprečju ustvarila 2,2 novega delovnega mesta.

Ukinitev dvostranskih naložbenih pogodb
Evropska komisija je včeraj naznanila, da bodo vse države članice prekinile medsebojne dvostranske naložbene pogodbe v EU. Da so te pogodbe nezakonite, je lani odločilo Sodišče EU v primeru Achmea. Komisija že dolgo trdi, da te pogodbe niso skladne s pravom EU, saj vsebujejo mehanizme za reševanje sporov, ki so v nasprotju z evropskimi pravili in ki diskriminirajo vlagatelje v EU. Pravo EU določa zaščito vseh vlagateljev EU proti nezakonitemu poseganju držav članic, kar zagotavlja njihovo enako obravnavo. Vlagatelji EU se ob tem ne morejo zanesti na različne notranje dvostranske naložbene pogodbe, sklenjene med dvema državama EU.

Tehten razmislek o spremembah KZ
Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je včeraj sestala z državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom, predstavniki državnega tožilstva, Amnesty International Slovenije, Zavoda raziskovalni Inštitut 8. marec in Unicefa. Spregovorili so o širšem vprašanju položaja žensk v družbi, nasilju nad ženskami ter o vprašanju ustreznosti definicije posilstva v 170. členu kazenskega zakonika. Ministrica se je zavzela, da bo na podlagi izpostavljenih vprašanj, pomislekov in pobud s strani nevladnih organizacij ter raziskav prišlo do tehtnega razmisleka o potrebnih spremembah zakonika, pri čemer bo potrebna najširša družbena, zlasti pa politična podpora.(TFL)