12. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Preprečevanje družinskega nasilja ne le z zakonodajo

Vlada bo z zakonodajnimi ukrepi na ravni pristojnih organov storila vse, da bo še bistveno bolj omejila možnosti za nasilje v družini, je na seji DZ v odgovoru na poslansko vprašanje zagotovil premier Miro Cerar. A je obenem poudaril, da bomo morali za preprečitev družinskega nasilja storiti več vsi, tudi kot posamezniki. Novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini bo vlada sicer še pred počitnicami posredovala v obravnavo DZ. Z njo bodo med drugim razširili opredelitev družinskih članov in s tem zagotovili varstvo več osebam. Razširili bodo tudi samo opredelitev nasilja v družini.

Vlada lahko v zgodbi pregona bančnega kriminala po besedah premiera Mira Cerarja samo pozdravlja proaktivno vlogo organov. "Ukrepov za odkrivanje bančne luknje smo sprejeli veliko," je dejal včeraj v DZ in pozval pristojne organe, naj te postopke peljejo čim hitreje. Pri tem se je skliceval tudi na novi zakon o bančništvu, ki je uredil pogoje za dostop do podatkov zaupne narave, ter dopolnjen zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Imuniteta, ki jo v pravnem redu EU uživa ECB, se po oceni ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča ne razteza sama po sebi na Banko Slovenije, še manj pa na zaposlene v Banki Slovenije. A Klemenčič je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ na temo nedavnih preiskav v Banki Slovenije opozoril, da bo končno besedo o tem imelo sodišče.

Predstavniki ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice Slovenije so včeraj sedli za skupno mizo glede osnutka novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo bo ponovno proučilo določene predloge, ki so jih izpostavili na zbornici, in pripravili nov oz. spremenjeni predlog besedila. Zbornica med drugim predlaga rešitev, ki postavlja izvajalce zdravstvene dejavnosti v bolj enakopraven položaj v primerjavi z javnimi zdravstvenimi zavodi. Osnutek novele je sicer že v medresorskem usklajevanju.

Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča bo o sodbi v ponovljenem sojenju v zadevi Istrabenz odločal po koncu sodnih počitnic. Ustavno sodišče je namreč v obravnavo sprejelo pritožbi Nastje Sušinskega in Boška Šrota, ki se nanašajo na del sodbe zaradi zlorabe položaja, ki ni bil razveljavljen, senat pa bo počakal na njihovo odločitev.

Slovenija se pri začasni uporabi gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (Ceta) zavzema za začasno uporabo zgolj določb, ki so v izključni pristojnosti EU, je v DZ povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ob tem je dodal, da Slovenija ne more pristati na podpis in začasno uporabo Cete, če bo v besedilu tudi sporni mehanizem ICS za reševanje sporov med državami in vlagatelji.

Evropska komisija je včeraj sporočila, da so članice unije podprle njen predlog o omejitvi pogojev uporabe glifosata v EU. Med drugim so se zavzele za omejitev uporabe spornega pesticida na določenih javnih površinah. Predlog se nanaša na prepoved uporabe po mnenju nekaterih škodljive sestavine talovamin na ravni EU. Predvideva tudi zmanjšanje uporabe glifosata na določenih območjih, kot so parki, igrišča in druge javne površine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.7.2016 - 12.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     2 novosti     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE