Dnevne zakonodajne novosti / 18. junij 2021
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 12 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 122/2021 z dne 23.7.2021
TEMA DNEVA
Predlog prenove gradbeno-prostorske zakonodaje na poti v DZ
Tema dneva

Vlada je včeraj potrdila predloga novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora. Sedanji sistem se ne bo spremenil, ampak bo nadgrajen, tako da bodo postopki gradnje objektov in umeščanja v prostor enostavnejši in hitrejši, je na novinarski konferenci ministrstva dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Med ključnimi rešitvami je izpostavil možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v instrukcijskem roku 30 dni v "razmeroma neproblematičnih primerih".(več)

Vlada sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi
Vlada je včeraj sprejela tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje, vlada pa ga je začela obravnavati minuli teden, predvideva, da bo vlada do konca junija 2024 obravnavala osnutek zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, je po seji vlade pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.(več)

Vlada sprejela predloga zakonov o investicijah in nujnih ukrepih v zdravstvu
Vlada je sprejela še predloga zakonov o investicijah in nujnih ukrepih v zdravstvu. Prvi ureja zagotavljanje in porabo skoraj dveh milijard evrov v zdravstvu do leta 2031, drugi pa določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Med drugim predvideva dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine.(več)

S ponedeljkom po vsej državi možno delovanje vseh trgovin in storitev
Vlada se je na včerajšnji seji zaradi izboljšanja epidemioloških razmer odločila, da s ponedeljkom po vsej državi ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Tako bo njihovo obratovanje skoraj nemoteno, obratovalni čas bo omejen le v diskotekah in nočnih klubih, in sicer do polnoči.(več)

Od ponedeljka za prireditve in shode z več kot 100 udeleženci uveden pogoj PCT
Vlada je na seji podaljšala nekatere omejitve za preprečevanje širjenja covida-19 in na novo določila, da bo od ponedeljka za javne shode in prireditve z nad 100 udeleženci veljal pogoj preboleli, cepljeni, testirani. Zaradi velikega povpraševanja po informacijah o protikoronskih ukrepih pa je delovanje klicnega centra podaljšala še do 30. junija.(več)

Prebivalci Slovenije bodo prejeli nove bone za koriščenje storitev
Vlada je včeraj med drugim tudi potrdila predlog zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu v vrednosti 243,5 milijona evrov. Posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Vsak prebivalec bo prejel nove bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.(več)

Odbor DZ z nekaj spremembami potrdil novelo zakona o pravilih cestnega prometa
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je v drugi obravnavi potrdil predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa. Poslanci koalicije in opozicije se niso strinjali glede smiselnosti zniževanja glob za prehitro vožnjo, dogovorili pa so se o umiku rešitev, ki jih je kot sporne ocenjevala zakonodajno-pravna služba DZ.(več)

Nepovezani poslanci bi z novelo zakona dodali izjeme za delo trgovin ob nedeljah
Nepovezani poslanci želijo razširiti izjeme trgovin, ki bi lahko obratovale ob nedeljah. S predlogom novele zakona o trgovinah bi mednje med drugim dodali prodajalne v hotelih, kampih in turistično informacijskih centrih ter prodajalne ob pokopališčih. Izpostavljajo, da morajo biti posegi države v svobodno gospodarsko pobudo sorazmerni.(več)

Predlog Levice o ukinitvi izvajanja vojaške dolžnosti v miru končal zakonodajno pot
Odbor DZ za obrambo je zavrnil predlog, s katerim so v Levici želeli iz zakonodaje črtati možnost opravljanja vojaške dolžnosti oz. naborništva v miru. Uroš Lampret z Morsa je pojasnil, da je vlada že sicer ustavila postopek sprejemanja predloga novele, ki bi to omogočala. V koaliciji so Levici očitali tendenco po delitvi slovenske družbe.(več)

V času epidemije vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite dodatek za posebne obremenitve
Vlada je s sklepom zagotovila dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v skladu z interventnim zakonom za omilitev posledic epidemije covida-19. Vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite in drugih sil za reševanje in pomoč bo za delo do štirih ur pripadlo 10 evrov, za delo od štirih do osmih ur 20 evrov in za delo več od osmih ur 30 evrov.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci v delu, ki spreminja namensko rabo dela zemljišč s parcelnimi številkami 199, 201, 203/4, 211/1, 212/4, 212/5, 214/2 in 215/2, vse k. o. Bukovci, iz stanovanjsko-kmetijsko-poslovne namenske rabe (SKP) v kmetijska zemljišča (K1), v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude
Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25)
Uredba o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici
Zakon o informacijski varnosti (ZInfV)
Odločbe sodišč
VSRS Sklep III Ips 43/2020 - pravica do povrnitve škode - odškodninska odgovornost države - odločanje v upravnem postopku - postopek izdaje gradbenega dovoljenja - odprava grad...
VSRS Sklep I Up 103/2021 - vloga za prekinitev prestajanja kazni - zavrnitev vloge - zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe - ureditvena (regulacijska) začasna odredba ...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 - stopnje tajnosti ZAUPNO - dopis Komisije s predlogom sklepa za Državni zbor (javni del dokumenta), EPA 1948-VIII
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek, EPA 1953-VIII