Dnevne zakonodajne novosti / 31. maj 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Banka Slovenije umika pravna sredstva
Tema dneva

Banka Slovenije je po odločitvi ustavnega sodišča, da zavrže njeno ustavno pritožbo, sklenila, da umakne tudi ostala pravna sredstva, ki jih je vložila na upravnem in ustavnem sodišču v povezavi s pridobitvijo dokumentacije pri parlamentarnih preiskavah. S tem želi prispevati k hitrejšemu poteku teh postopkov. Ustavno sodišče je namreč zavrglo ustavni pritožbi Banke Slovenije in Evropske centralne banke (ECB) na sklepe Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerimi je to leta 2016 odredilo hišno preiskavo in zaseg dokumentacije v povezavi s sanacijo bank. Predsednik ECB Mario Draghi je takrat pri Vrhovnem državnem tožilstvu in Evropski komisiji protestiral zaradi po njegovem mnenju nezakonite zaplembe informacij ECB.

Vladni akcijski načrt za blockchain tehnologijo
Vlada je sprejela akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe blockchain tehnologije in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih. Namen tega je tudi povečati konkurenčnost gospodarstva. Akcijski načrt je med drugim namenjen pospeševanju uporabe tehnoloških rešitev v razvojno-investicijskih projektih z angažiranjem tehnološkega in poslovnega znanja. Vlada vabi pristojna ministrstva k pospešitvi urejanja področij v zvezi s samoregulacijskim mehanizmom, zapisanim v smernicah za izdajo sredstev s primarno izdajo in prodajo kripto žetonov.

Zmanjševanje stopnje sofinanciranja EU
Evropsko komisijo je pri pripravi predloga za razdelitev kohezijskih sredstev vodilo načelo, da mora to ostati politika vseh 276 evropskih regij in da ne sme biti drastičnih rezov za nobeno članico. Vsaka lahko izgubi največ 24 odstotkov in pridobi največ osem. Bruselj ob tem krepi odgovornost članic, tako da zmanjšuje stopnjo sofinanciranja EU. Največji rezi so predvideni za višegrajske in baltske države. Veliki zmagovalec prihodnjega večletnega proračuna EU pa je sicer program študentske izmenjave Erasmus. Program naj bi dobil 26 milijard evrov, kar v Bruslju opisujejo kot podvojitev sredstev.

Nacionalni program za enake možnosti
Vlada je sprejela periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 za letošnje in prihodnje leto. Drugi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih. Ministrstva in drugi nosilni in sodelujoči organi bodo izvajali ukrepe predvsem z integracijo načela enakosti spolov v vse ustrezne programe in aktivnosti v okviru svojih pristojnosti. Za izvedbo teh ukrepov ne bodo potrebna posebna sredstva, saj bodo aktivnosti potekale v okviru obstoječih programov.

Razdrobljen nevladni sektor
Vlada je na dopisni seji na podlagi zakonov o prostovoljstvu in o nevladnih organizacijah sprejela odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki opredeljuje strateške smernice za nadaljnji razvoj obeh področij. Odlok bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Med izzivi, ki jih strategija naslavlja, je denimo razdrobljen nevladni sektor, majhen delež zaposlenih v njem, ki znaša le odstotek, nadalje pregledno in ciljno financiranje nevladnih organizacij in kakovostno organizirano prostovoljstvo.

Hrvaški zakon ne zadeva slovenskih interesov
Novi hrvaški zakon o upravljanju z državnim premoženjem, ki pristojnemu hrvaškemu ministrstvu omogoča upravljanje tudi z nepremičninami, ki sodijo v nasledstvo po nekdanji Jugoslaviji, se po ocenah Ljubljane ne nanaša na slovenske nepremičnine ali slovenske interese po sporazumu o nasledstvu. Državi sta namreč leta 1999 sklenili pogodbo, ki varuje slovensko premoženje na Hrvaškem in hrvaško v Sloveniji. Po oceni Ljubljane se tako novi hrvaški zakon nanaša predvsem na premoženje subjektov iz Srbije in BiH na Hrvaškem, ki o teh vprašanjih nimata sklenjene bilateralne pogodbe s Hrvaško.(TFL)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena Zakona o zaščiti živali ni v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da je bil v neskladju z Ustavo tretji odstavek 12. člena Zakona o sodnih taksah, kolikor je določal, naj sodišče zavrže predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, če vlagatelj niti po pozivu sodišča v skladu s pravili o nepopolnih vlogah ni priložil izpolnjene izjave o premoženjskem stanju na predpisanem obrazcu ali predpisane priloge tudi za družinske člane in o razveljavitvi prvega odstavka 21. člena v zvezi s tabelo iz 16. člena Zakona o sodnih taksah v delu, ki določa višino sodnih taks pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 EUR
Poročilo o gibanju plač za marec 2018
Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
Odločbe sodišč
VSRS Sodba in sklep X Ips 360/2016 - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - zdravstvo - dohodek iz zaposlitve - dohodek iz delovnega razmerja - dohodek iz drugega pogodbenega razme...
VSM Sodba II Kp 25248/2017 - neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami - priznanje krivde - nedovoljeno gojenje konoplje
VSL Sodba II Cp 437/2018 - spor majhne vrednost - sončna elektrarna - stvarna služnost - pogodba o uporabi - najemna pogodba - plačilo DDV - obveznost plačila ddv
Ostali dokumenti
Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori)