Dnevne zakonodajne novosti / 12. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
Revija Pravnik brezplačno za naše naročnike
Tema dneva

Revija Pravnik je revija za pravno teorijo in prakso. Od danes je dostop do revije in njenega arhiva od leta 2015 v digitalni obliki za vse naročnike paketov LEX in TAX-FIN-LEX brezplačen. O našem zadovoljstvu, da vam lahko ponudimo še eno priznano revijo, govori že to, da je revija Pravnik temelj slovenske pravne kulture. Slovenski pravnik je prvič izšel leta 1862, nato je s časovnimi prekinitvami izhajal do leta 1888, ko je izdajatelj postalo društvo Pravnik. Od takrat je revija izhajala nepretrgano, razen prekinitev med vojno v letih 1918–1919 in 1945.

Enake možnosti žensk in moških
Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ključni cilj zakonskih sprememb je izboljšanje doseganja enakih možnosti žensk in moških oz. povečanje deleža manj zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade in ministrstev ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava, ob tem pa novela posega tudi na področje lokalnih skupnosti.  S predlogom novele se po navedbah ministrstva spreminja 14. člen, ki po novem jasno opredeljuje načelo uravnotežene zastopanosti spolov, kar pomeni najmanj 40-odstotno zastopanost vsakega spola. Spremenjeni 14. člen določa pa tudi izjeme od tega načela.

Simon Zajc, deseti okoljski minister
Stranka SMC po odhodu Jureta Lebna zaradi afere z maketo drugega tira Divača-Koper za ministra za okolje in prostor predlaga državnega sekretarja Simona Zajca. Če bo potrjen, bo deseti okoljski minister v zgodovini Slovenije, čakajo pa ga številna odprta področja. Leben se je takoj ob začetku mandata lotil številnih okoljskih problemov, a večine projektov ni uspel dokončati. Tako njegovega naslednika čaka ureditev problematike odpadkov, Leben je napovedoval tudi spremembe zakona o varstvu okolja, ki naj bi med drugim vzpostavile namenski sklad za sanacijo degradiranih območij. Na ramena ministrstva je padlo tudi spreminjanje zakona o vodah, letos pa je na urniku še priprava dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050.

Usklajevanje formule za povprečnino
Združenje občin Slovenije je na skupščini odločilo, da bo na čelu združenja še en mandat župan Pivke Robert Smrdelj. Skupščine se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved. Kot je dejal, morajo priti do točke, ko pogajanja o višini povprečnine ne bodo več potrebna, saj bo določena s formulo, ki jo bodo poiskali skupaj. Na očitke županov, da se je učinek višje povprečnine izničil z dvigom plač javnim uslužbencem, pa je odgovoril, da bi bile finančne posledice v primeru, da vlada dogovora s sindikati ne bi sklenila, mnogo večje. Zagotovil je, da vlada z ustanovitvijo in aktivnostmi delovne skupine za znižanje stroškov občin misli zelo resno.

DS jutri o vetu na proračun
Državni svet bo odločal o predlogu za veto na novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna, so svetniki odločili po skupni izredni seji dveh delovnih teles državnega sveta, ki se ukvarjata z lokalno problematiko. Seja, na kateri bodo odločali o vetu, je predvidena za jutri. Razlog za predlagani odložilni veto je po mnenju svetnikov prenizka povprečnina. Po beseda Milana Ozimiča, vodje interesne skupine lokalnih interesov, dvig povprečnine ne pokriva stroškov, ki so v občinah nastali na podlagi sporazuma med vlado in sindikati javnega sektorja. Razlika pa gre v breme lastnih sredstev občin, kar je zanje nesprejemljivo, je dejal.

FURS opozarja na 1. april
Finančna uprava RS (Furs) je včeraj opomnila, da se bliža 1. april, ko poteče rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za lani ter rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za lani. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti (tudi tuji) davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov.(TFL)