24. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Fiskalno pravilo še en korak naprej

Predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu, ki govori o tem, da srednjeročno in dolgoročno porabimo, kolikor zberemo, je uspešno prestal drugo obravnavo na seji odbora DZ za finance in monetarno politiko. Odbor je sprejel več dopolnil koalicije, opozicijska pa niso dobila zelene luči. Pred plenarno sejo je še pričakovati usklajevanja.

Ustavna komisija ni glasovala o tem, ali bo DZ predlagala začetek postopka za spremembo ustave v delu, ki govori o imenovanju vlade, kar predlaga SDS. Člani komisije se namreč niso mogli poenotiti, ali bi z glasovanjem podprli zgolj predlog SDS ali tudi predlog, ki ga je pripravila strokovna skupina. Zato so sejo za nedoločen čas prekinili.

Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na zahtevo poslancev SDS obravnaval problematiko financiranja občin. Tako kot predlagatelji so tudi predstavniki združenj občin opozorili na načrtovano znižanje povprečnine v drugem polletju, ki pa ga ne spremljajo dogovorjeni ukrepi za znižanje stroškov občin.

Delegacija ministrstva za javno upravo z ministrom Borisom Koprivnikarjem se je na temo modernizacije javne uprave v Bruslju srečala s predstavniki Evropske komisije. Po mnenju slovenske delegacije je lahko Slovenija zaradi svoje strateške lege in tehnološke razvitosti zanimiva referenčna država v okviru razvijanja storitev digitalne Evrope.

Normativni okvir za črpanje kohezijskih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 dobiva svojo končno podobo. Prve odločbe, vezane na 11 na vladi že potrjenih okoljskih projektov, bi lahko bile izdane poleti, sledili bodo razpisi, je pojasnila ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj.

Društvo Transparency International (TI) Slovenia, ki je včeraj predstavilo priporočila za učinkovitejši dostop do informacij javnega značaja, opozarja, da je pravica do obveščenosti ogrožena zaradi nezadostnega dostopa do teh informacij. Po priporočilih naj bodo zavezanke za dostop do informacij javnega značaja tudi politične stranke.

Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, s katerim se bo v Sloveniji takoj po novem letu uvedlo davčne blagajne pri plačevanju z gotovino, gre v nadaljnji postopek. Tako je včeraj odločil odbor DZ za finance in monetarno politiko, pri tem pa nekoliko omilil kazni za kupce, ki po plačilu blaga oz. storitve ne bi vzeli računa.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.6.2015 Pravilnik o medu (RS 4-104/2011) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.6.2015 - 24.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti 1 novost   1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 1 novost  
5. JAVNE FINANCE   6 novosti   1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti   2 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   4 novosti 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex