Dnevne zakonodajne novosti / 11. april 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Slovensko pravosodje večinoma v povprečju
Tema dneva

Slovensko pravosodje v pregledu stanja na področju pravosodja v državah članicah EU ostaja v povprečju glede večine kazalnikov, ponekod pa je med najboljšimi državami. Podatki iz pregleda po navedbah pravosodnega ministrstva kažejo, da se je stanje slovenskega pravosodja tako izboljšalo, da ga ni več možno ocenjevati kot krizno. Trend splošne uspešnosti slovenskega pravosodja se še naprej povečuje, navaja ministrstvo. Ostaja pa Slovenija med državami, kjer je tako med splošno javnostjo kot tudi med gospodarskimi družbami stopnja neodvisnosti sodstva še vedno dojeta kot precej slaba. Raziskave Eurobarometer kažejo, da se je zlasti med gospodarskimi družbami dojemanje neodvisnosti sodstva poslabšalo.

Posebni sestanek zaradi težav na mejah
Slovenska policija v nedeljo ni opustila izvajanja sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanji schengenski meji, torej meji s Hrvaško, ampak je v skladu z veljavnimi schengenskimi pravili opustila nadzor pri tistih, ki so predstavljali manjše varnostno tveganje, je pojasnilo notranje ministrstvo. Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal, da je treba pri morebitnem odstopanju od pravil obvezno izvesti oceno varnostnega tveganja. "Odstopanja so možna samo, če predhodna ocena tveganja pokaže, da raven varnosti ni ogrožena," so poudarili v Bruslju. Glede težav pri izvajanju nadzora bo komisija še ta teden sklicala poseben sestanek.

Izvedenci za družinska vprašanja
Ministrstvo za pravosodje je različnim deležnikom, ki se ukvarjajo z najobčutljivejšimi družinskimi vprašanji, poslalo pobudo s predlogi ukrepov, ki bi zagotovili dodatno število strokovnjakov za delo v okviru izvedenstva. Na ministrstvu se namreč zaradi novega družinskega zakonika soočajo z "akutnim problemom pomanjkanja sodnih izvedencev". Po prepričanju ministrstva je treba spremeniti poslovanje vseh udeleženih v postopkih z otroki. Med predlogi je tudi vzpostavitev medresorske koordinacijske delovne skupine, ki bi spremljala in predlagala izvajanje ukrepov za zagotavljanje obravnave v smeri največje koristi za otroka.

Nove stopnje nujnosti očitno ne bo
Ministrstvo za zdravje je v vladno obravnavo poslalo predlog novele zakona o pacientovih pravicah, ki med drugim določa najdaljši čakalni čas pri zdravniku, na novo določa najdaljše čakalne dobe za specialistične storitve ter podrobneje ureja področji čakalnih vrst in seznamov. Čakalni čas pri zdravniku novela zakona opredeljuje na pol ure ne glede na raven zdravstvene obravnave. Medtem ko je prvotno predlog novele predvideval tudi novo stopnjo nujnosti na napotnici, to je zelo hitro, po kateri bi bolnik moral biti obravnavan v roku dveh tednov, pa nova različica predloga ohranja le tri stopnje nujnosti napotovanja.

Zadovoljstvo z uresničevanjem sodbe Ališić
Premierja Slovenije in BiH Miro Cerar in Denis Zvizdić sta po pogovorih v Sarajevu odnose med državama označila za zelo dobre na vseh področjih. Zavzela sta se za krepitev gospodarskih odnosov in izrazila zadovoljstvo glede slovenskega uresničevanja sodbe o vprašanju starih deviznih vlog Ljubljanske banke v skladu s sodbo ESČP. Po besedah slovenskega premierja je obisk, ki je prvo uradno srečanje predsednikov vlad obeh držav po sedmih letih, tudi jasno sporočilo, da je obojestranski interes poglabljanje sodelovanja med obema državama na ravni vlad.

Zaščita delavcev v trgovini
Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovna trgovinska organizacija (WTO) v najnovejšem poročilu pozivata k več usposabljanjem za delo, močnejšim varnostnim mrežam za zaposlene in drugim politikam, ki bi ublažile šoke ob spremembah v industriji in ob krepitvi konkurenčnosti. Liberalizacija trgovine je namreč prispevala k večji produktivnosti, prek te pa k nižjim cenam. A bogatejše države sprememb v trgovini niso pospremile s primerno zaščito delavcev in družbe, ki jih je uvoz iz cenejših držav posebej prizadel. Posledično je prišlo do vzpona protekcionizma, v poročilu poudarjata IMF in WTO.(TFL)