8. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Določen urnik za predsedniške volitve

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republike, v njem pa tudi uradno potrdila v javnosti že predstavljene roke. Sprejela je tudi obrazca za podpis podpore volivcev oziroma poslancev kandidatom za predsednika republike, so sporočili z omenjene komisije.

O novem predsedniku republike bomo volivci odločali v nedeljo, 11. novembra, morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra. Kandidati, ki bodo kandidirali s podporo volivk in volivcev ali s podporo poslancev, bodo lahko podpise podpore zbirali od 20. avgusta do 17. oktobra (do 24. ure). 17. oktober bo hkrati tudi zadnji dan, ko bo na DVK še mogoče vložiti predloge kandidatur. Uradni seznam kandidatur bo sicer DVK, potem, ko jih bo preverila, objavila 26. oktobra.

Skupina KBC je v drugem četrtletju ustvarila 539 milijona evrov čiste izgube. KBC, 22,04-odstotna lastnica največje banke v Sloveniji NLB, je v drugem četrtletju beležila izgubo, medtem ko je v prvem dosegala dobiček v višini 380 milijonov evrov, v enakem obdobju lani pa dobiček v višini 333 milijonov evrov. Brez upoštevanja enkratnih dogodkov bi bančno-zavarovalna skupina v drugem. KBC je morala v drugem letošnjem četrtletju upoštevati za 1,2 milijarde evrov slabitev naložb v družbah, ki jih želi prodati. Med njimi navaja slovensko NLB ter rusko Absolut Bank, banki v Srbiji in v Nemčiji ter belgijsko Antwerp Diamond Bank.

Inšpektorji so v prvih sedmih mesecih leta po začasnih podatkih ugotovili 297 kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), je sporočil glavni inšpektor za delo Franc Rančigaj. Poleg tega so inšpektorji zaznali tudi 44 kršitev, ko je pravna oseba ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev zaposlil tujca ali osebo brez državljanstva.
Ob tem je napovedal, da bo nadzor nad izvajanjem novele tega zakona, ki je začela veljati konec julija  2012, tudi v prihodnje ena od temeljnih prioritet inšpektorata.

Nacionalni preiskovalni urad je letos zaključil kriminalistične preiskave v 21 zadevah, s katerimi je bila povzročena materialna škoda za več kot 202 milijona evrov. Preiskovanje najtežjih oblik gospodarske kriminalitete sicer ostaja prednostna naloga NPU, je na včerajšnji novinarski konferenci dejal pomočnik direktorja NPU Robert Črepinko.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.8.2012 - 8.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost        
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«
Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o štipendiranju državnih tožilcev
Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu z dne 25. maja 2006
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 292/2011 - invalid - odpoved pogodbe o zaposlitvi - razlog invalidnosti – začasna nezmožnost za delo – zaključek delovnega
Sodba VIII Ips 147/2011 - naknadna odmera pokojnine – pravnomočna odločba o odmeri – novo dejstvo – obnovitveni razlog – obseg pravnomočnosti uprav...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (drugi senat) z dne 19. julija 2012(*).Ainārs Rēdlihs proti Valsts ieņēmumu dienests „Šesta direktiva o DDV – Direktiva 2006/112/ES– Pojem ‚gospodarska dejavnost‘– Dobave lesa za odpravo škode zaradi neurja – Obrnjena davčna obveznost – Nevpis v register davčnih zavezancev – Globa – Načelo sorazmernosti“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-263/11.
Odločbe Višjih sodišč VSK sklep Cp 971/2011 - obvezno elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov – opustitev elektronskega vlaganja – dejanska možnost elektronskega v...
VSK Sodba Cp 1010/2011 - jamčevanje za stvarne napake – zahtevek na vrnitev sorazmernega dela plačane kupnine – zahtevek za znižanje kupnine – oblikov...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011, EPA 536-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in  specializiranih agencij OZN