Dnevne zakonodajne novosti / 7. april 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Od 15. junija brez stroškov mobilnega gostovanja
Tema dneva

Evropski parlament je s potrditvijo zakonodaje o omejitvi veleprodajnih cen za gostovanje ob prenosu podatkov v mobilnih omrežjih, ki si jih med seboj zaračunavajo ponudniki telekomunikacijskih storitev, odstranil še zadnjo oviro za ukinitev doplačil za gostovanje za uporabnike. Parlament je predhodno usklajeno besedilo potrdil s 549 glasovi za, 27 proti in 50 vzdržanimi. Odprava dodatnega obračunavanja stroškov gostovanja začne veljati 15. junija. Uporabniki bodo tako med potovanji po Evropi lahko odpirali svojo elektronsko pošto, uporabljali zemljevide, nalagali fotografije na družabne medijih, telefonirali in pošiljali sporočila brez dodatnih stroškov. Unija pričakuje tudi vstop na trg več malih in virtualnih operaterjev.

Odpravljanje primanjkljaja v dveh letih
Vlada je določila besedilo predloga odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. V njem je predvidela odpravo javnofinančnega primanjkljaja že v letu 2019, in sicer naj bi slovenske javne finance ustvarile presežek v ocenjeni višini 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). DZ bo o odloku predvidoma glasoval na aprilski seji, kar bo omogočilo, da vlada dokončno oblikuje nacionalni reformni program in program stabilnosti ter oba do konca aprila posreduje v pregled Evropski komisiji.

Boljše podporno okolje za podjetništvo
Vlada je potrdila predlog novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo in ga bo poslala v DZ. Predlagana novela zakona prinaša izboljšave obstoječega podpornega okolja, imela bo pozitivne posledice pri zmanjšanju administrativnih bremen za podjetja pri postopkih dodeljevanja sredstev in pri povečanju obsega poroštev. Podporni ukrepi države naj bi zagotovili potrebno podporo potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem v celotnem podjetniškem procesu, od razvijanja poslovne zamisli do njene realizacije in rasti podjetja.

Vlada uresničuje odločbo ustavnega sodišča
Vlada je potrdila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje odločbo ustavnega sodišča in tudi zasebnim šolam omogoča stoodstotno financiranje obveznega javnega programa. Za novelo zakona, ki jo po rednem postopku pošiljajo v DZ, so glasovali ministri iz vrst SMC in DeSUS, trije ministri SD so glasovali proti. Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je poudarila, da s predlogom vgrajujejo varovala, predvsem pa nove pogoje in kriterije za ustanavljanje novih šol, še posebej z vidika pridobivanja javne veljavnosti.

Regres za vse upokojence
Vlada je določila tudi besedilo predloga novele zakona o izvrševanju proračunov, s katerim bodo po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman zagotovili nekoliko višjo povprečnino za občine in letni dodatek za vse upokojence. Regres bodo dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov. Povprečnina za letos pa se bo povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja dalje, je pojasnila ministrica.

Poročilo računskega sodišča
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je predsedniku DZ Milanu Brglezu predal letno poročilo sodišča za lansko leto. Ob tem je pojasnil, da so lani revidirali 120 primerov in ocenili 424 izvedenih popravljalnih ukrepov, izzivi pa ostajajo tudi za prihodnje. Brglez je poudaril, da pomen računskega sodišča postaja vse večji. Med izzivi, ki Slovenijo in s tem tudi računsko sodišče čakajo v prihodnje, je Vesel izpostavil revizijo Banke Slovenije, nujno potrebne spremembe zakona o javnih financah ter ureditev področja poslovanja javnih zavodov in vlaganja kapitalskih naložb občin.(TFL)