Dnevne zakonodajne novosti / 8. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Odločanje o ustavni obtožbi zoper predsednika vlade
Tema dneva

Na jutrišnji izredni seji bodo poslanci odločali, ali bodo na ustavno sodišče vložili ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Mira Cerarja. Na seji se bo moral premier Cerar zagovarjati zaradi očitkov poslancev SDS o zlorabi položaja v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija. S tem ko se je Cerar zavzel, da se zadrži Šamijeva deportacija, je namreč po njihovem mnenju odpravil oziroma zadržal zakonito odločbo ministrstva za notranje zadeve. Ker predsednik vlade takšnih pooblastil nima, je po mnenju poslancev SDS zlorabil uradni položaj, prestopil meje zakonito določenih pooblastil ter Šamiju pridobil nepremoženjsko korist. Cerar je očitke že zavrnil ter predlog ocenil kot politikantski manever.

Novi standardi varstva pred sevanji
Začel je veljati nov zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki nadomešča zakon iz leta 2002. Slovenska zakonodaja je tako usklajena z najsodobnejšimi standardi varstva pred sevanji in jedrske varnosti, so zapisali na upravi za jedrsko varnost. Poglavitne novosti se nanašajo na varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in v bivalnih prostorih ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi gradbenih materialov ter ozaveščanje vseh deležnikov. V zakon so vnesli tudi nekaj določil iz evropske direktive o jedrski varnosti, ki je bila sprejeta na podlagi naukov po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011.

Kako do novih specializacij
Zdravniška zbornica Slovenije poziva ministrstvo za zdravje, naj jim v najkrajšem roku poda povratno informacijo o besedilu pravilnika o specializacijah zdravnikov ter sprejme pravilnik o vsebini in poteku sekundariata ter tako omogoči mladim zdravnikom, da s 1. februarjem začnejo opravljati sekundariat. Oba pravilnika je skupščina zbornice obravnavala in sprejela 25. oktobra 2017 in sta bila naslednji dan poslana na ministrstvo. Doslej od ministrstva še niso prejeli soglasja na pravilnik o specializacijah niti ni bil sprejet pravilnik o sekundariatu. Tega je ministrstvo poslalo v javno razpravo šele mesec dni po prejemu s strani zbornice.

Operativnim gasilcem sto evrov višje plače
Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek sta v petek podpisala stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. Ogrizek je ob tem spomnil, da so pogajanja potekala sedem mesecev. Zadovoljni so, da bodo gasilci po dolgem času napredovali in po njegovi oceni so "zdaj blizu primerljivim poklicem". So pa še nekatera vprašanja, za katera si želijo, da bi jih uredili. Po njegovih navedbah dogovor pomeni, da napredujejo vsi operativni gasilci, večinoma za dva plačna razreda, kar za posameznega gasilca pomeni približno sto evrov mesečno več, odvisno od delovne dobe.

Ponovni poziv za namestnika predsednika KPK
Predsednik republike Borut Pahor je objavil ponovni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Po prvem javnem pozivu so člani izbirne komisije Pahorju pojasnili, da nobeden od kandidatov ni v celoti izpolnil vseh njihovih pričakovanj. Predsednik republike se je nato odločil, da ne imenuje nobenega od predlaganih kandidatov. Kot je pojasnil, z nobenim od njih ni bil zadovoljen do te mere, da bi ga imenoval na položaj, zato se je odločil, da kandidacijski postopek ponovi. Kandidati imajo čas za prijavo do 2. februarja, nato pa se bo ponovno sešla izbirna komisija in Pahorju posredovala nov predlog.

20 milijonov več za zdravstvene storitve
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na spletni strani objavil nov predlog finančnega načrta za letošnje leto, potem ko je skupščina ZZZS prvotnega zavrnila na decembrski seji. Predlagani finančni načrt v primerjavi s prvotnim predvideva 20,3 milijona evrov več za zdravstvene storitve. Od tega ZZZS predlaga 18,7 milijona evrov več za primarno raven v primerjavi s prvotnim načrtom, štiri milijone manj za specialistično-ambulantno in bolnišnično zdravljenje ter za 5,6 milijona več za dejavnost socialnih zavodov. Predvidevajo pa 16,7 milijona evrov manj za bolniške odsotnosti, kot so načrtovali v prvotnem finančnem načrtu.(TFL)