Dnevne zakonodajne novosti / 21. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Informacijska prenova upravnih enot
Tema dneva

Minister za javno upravo Rudi Medved je z obiskom Škofje Loke začel serijo srečanj z načelniki upravnih enot in županov po Sloveniji. Po pogovoru z načelniki gorenjskih upravnih enot je izpostavil velik problem informatike in zagotovil, da se bodo lotili prenove informacijskega sistema. "Na ministrstvu je, da se nemudoma zagotovi tehnične ekipe, ki bodo na terenu vselej na razpolago, še zlasti sedaj, ko bomo informacijski sistem in strojno opremo vendarle prenavljali," je izpostavil in dodal, da to ni nadstandard, ampak ključno orodje za dobro delo.

Tretjina varuhovih priporočil brez odziva
Vlasta Nussdorfer, ki je predsednikoma DZ in vlade Dejanu Židanu in Marjanu Šarcu predala poročili o delu varuha in Državnega preventivnega mehanizma za lani in pregled dela varuha od leta 2013, je povedala, da sta za uresničitev priporočil odgovorna vlada in DZ. Približno tretjina iz prvih petih let mandata jih ni uresničenih. Varuhinja je opozorila tudi, da se vlada in DZ ne odzivata pravočasno niti na ustavne odločbe in ne pripravita ustreznih rešitev pred potekom roka. Več kot deset odločb ustavnega sodišča po njenih besedah ostaja nespoštovanih. Med njimi jih je nekaj, ki so bile sprejete tudi na podlagi varuhovega predloga.

Spremembe za manjše stroške
Delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, je včeraj uradno začela z delom. Sestala se je namreč na svoji prvi seji, na kateri je bil udeležencem predstavljen tudi sodelavec iz kabineta ministra za javno upravo Igor Žavbi, ki bo v prihodnje glavni koordinator vsebin s tega področja. Minister Rudi Medved, ki bo vodil skupino, ocenjuje, "da bo zagotovo najtežje, a obenem najpomembnejše delo pri presoji nekaterih obveznih občinskih nalog, ki jih je zakonodaja določila občinam, a te zanje ocenjujejo, da niso tipično lokalne". Delovna skupina mora delo zaključiti do konca junija.

Pomisleki o drugem tiru
Člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ iz vrst opozicije so na včerajšnji nujni seji izrazili več pomislekov o drugem tiru, povezanih predvsem s finančno konstrukcijo in enotirnostjo proge. Opozorili so, da je še čas, da se "preprečijo nadaljnje slabe odločitve". Člani komisije so na koncu potrdili štiri sklepe SDS. Med drugim je komisija zaprosila fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper, kot je določen v investicijskem načrtu. Računskemu sodišču pa je komisija priporočila revizijo pravilnosti in smotrnosti projekta izgradnje drugega tira.

Vrnitev ali priključitev Primorske?
Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (SD) je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bi praznik vrnitve Primorske k matični domovini preimenovali v praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na Primorskem se je namreč vedno praznovalo priključitev in nikoli vrnitev Primorske, kar dokazujejo tudi pisni viri, so zapisali v predlogu. Poslanci predlagajo, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. SD je sicer takšen predlog v parlamentarno proceduro vložila že pred enim letom, a do izteka mandata DZ o njem ni odločal.

Poziv Komisije za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) začenja postopek prenove resolucije o preprečevanju korupcije v Sloveniji. Vse zainteresirane vabijo k sodelovanju v tem postopku, saj je resolucija nacionalni dokument, ki mora biti po njihovem mnenju rezultat sodelovanja vseh zainteresiranih in relevantnih deležnikov tako javnega sektorja kot civilne družbe. Po navedbah KPK je bila resolucija izdelana leta 2004. Ker pa so se pogoji za nastanek in razvoj korupcije skozi čas spremenili, je danes "v veliki meri predvsem le odraz časa, v katerem je nastajala, in že vrsto let ne predstavlja več ustrezne podlage za preprečevanje oziroma boj proti korupciji v Sloveniji".(TFL)