Št. objave Naslov
5012. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
5013. Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
5014. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
5015. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
5016. Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
5017. Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
5018. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)