Št. objave Naslov
3954. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2001-2002
3955. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2001
3956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
3957. Pravilnik o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin
3958. Pravilnik o obrazcu napotnice
3959. Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči
3960. Odlok o ureditvenem načrtu "Sotočje"
3961. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3962. Pravilnik o štipendiranju za izobraževanje na področju športa
3963. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore
3964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore
3965. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje počitniških hiš NUNE (ureditveno območje 2) v Občini Zreče