Št. objave Naslov
4442. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice
4443. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
4444. Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe
4445. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
4446. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
4447. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
4448. Sprememba pravilnika o zdravniških licencah
4449. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
4450. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
4451. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
4452. Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4453. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
4454. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
4455. Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda