Št. objave Naslov
1224. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO)
1225. Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP)