Št. objave Št. MP Naslov
1. 7 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
23. 7 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom z Izjavo Predsedstva Evropske unije, Slovenije in Europola (MESEPU)
24. 7 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
25. 7 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o gospodarskem in tehnološkem sodelovanju (BGRGTS)
26. 7 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
27. 7 Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi novega cestnega mejnega prehoda za mednarodni potniški promet med krajema Čepinci in Kétvölgy (Verica)