Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2012 1 10.12.2012 Časovne predpostavke in vsebina zahtevkov naročnika v primeru nepravilne izpolnitve podjemne in gradbene pogodbe v slovenski ureditvi

Ana Vlahek

Pravni letopis
2. 2012 1 10.12.2012 Nomotehnika – med tehniko in občutkom

Katja Božič

Pravni letopis
3. 2012 1 10.12.2012 Pobot z odstopljeno terjatvijo

Gregor Dugar

Pravni letopis
4. 2012 1 10.12.2012 Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih

Aleš Galič

Pravni letopis
5. 2012 1 10.12.2012 Slovenski pristop k pravnemu normiranju ali zakaj smo tam, kjer smo

Janez Pogorelec

Pravni letopis
6. 2012 1 10.12.2012 Samoregulacija gospodarskih razmerij in Obligacijski zakonik

Peter Grilc

Pravni letopis
7. 2012 1 10.12.2012 Nomotehnični vidiki spreminjanja ustave

Miro Cerar

Pravni letopis
8. 2012 1 10.12.2012 Vmesna sodba, predhodna vprašanja in identična vprašanja v odškodninskih sporih

Dragica Wedam Lukić

Pravni letopis
9. 2012 1 10.12.2012 Analiza pogledov Nemškega združenja za zakonodajo

Albin Igličar

Pravni letopis
10. 2012 1 10.12.2012 Priprava predpisa in koherentnost pravnega reda

Franc Grad

Pravni letopis
11. 2012 1 10.12.2012 Objektivne, subjektivne in časovne meje pravnomočnosti v odškodninskem pravu

Špelca Mežnar

Pravni letopis
12. 2012 1 10.12.2012 Garancija za brezhibno delovanje: obvezna in/ali prostovoljna

Mitja Kovač

Pravni letopis
13. 2012 1 10.12.2012 Pravice kupca na podlagi stvarne napake pri prodajni pogodbi

Damjan Možina

Pravni letopis
14. 2012 1 10.12.2012 Večkratni odstop terjatve

Miha Juhart

Pravni letopis
15. 2012 1 10.12.2012 Odstop terjatve v zavarovanje in zastavna pravica na terjatvi

Renato Vrenčur

Pravni letopis