Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2013 3 31.12.2013 Pravni vidiki računalništva v oblaku

Tadeja Pirnat Battelli

Revija Javna uprava
2. 2013 3 31.12.2013 Odmera davka od nenapovedanih dohodkov v luči predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku

Doc. dr. Mitja Horvat

Revija Javna uprava
3. 2013 3 31.12.2013 Pravna narava postopka dodeljevanja javnih sredstev po Zakonu o javnih financah

Mag. Mitja Blaganje

Revija Javna uprava
4. 2013 3 31.12.2013 Nekateri pravno-ekonomski vidiki pravne ureditve in prakse kadrovanja na slovenskih javnih visokošolskih zavodih

Žiga Rejc,mag. posl. Ved

Revija Javna uprava
5. 2013 3 31.12.2013 Ali evropsko upravno pravo potrebuje enotno procesno kodifikacijo oziroma t.i. evropski ZUP?

Mag. Ksenija Klampfer

Revija Javna uprava
6. 2013 3 31.12.2013 Regionalni problem z mednarodnim vplivom - Evropska vesoljska agencija: medvladna organizacija ali agencija EU?

Anže Singer

Revija Javna uprava
7. 2013 3 31.12.2013 Učinkovit prenos evropskih direktiv: Koordinacija procesa prenosa evropskih direktiv v Slovenskih ministrstvih

Dr. Katarina Staroňová

Revija Javna uprava
8. 2013 1 31.7.2013 (Ne)zagotavljanje informacij za odločanje v visokem šolstvu v Sloveniji: Pomen, trenutno stanje in alternative

Žiga Rejc, mag. posl. Ved

Revija Javna uprava
9. 2013 1 31.7.2013 Zavrnitveni zakonodajni referendum

Prof. dr. Igor Kaučič

Revija Javna uprava
10. 2013 1 31.7.2013 Demokracija – ko najboljši ljudje sprejemajo najboljše odločitve

Dr. Janez Pogorelec

Revija Javna uprava
11. 2013 1 31.7.2013 Ustavna sprememba, ustavna načela in ustavna razmerja

Prof. dr. Franc Grad

Revija Javna uprava
12. 2013 1 31.7.2013 Ustavne omejitve davčnega poseganja v lastninsko pravico

Prof. dr. Erik Kerševan

Revija Javna uprava