Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2014 5 18.12.2014 Prisege

Revija Odvetnik
2. 2014 5 18.12.2014 dr. Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo I

mag. Janez Tekavc

Revija Odvetnik
3. 2014 5 18.12.2014 Neodvisnost sodnikov

dr. Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
4. 2014 5 18.12.2014 Minervina sova (2. del): Razsojanje in vladavina prava

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
5. 2014 5 18.12.2014 Komisija za preprečevanje korupcije – prva desetletka

Nataša Pirc Musar

Revija Odvetnik
6. 2014 5 18.12.2014 Zaupnost med odvetnikom in njegovo stranko, vladavina prava in kršitve s strani oblasti

James MacGuill

Revija Odvetnik
7. 2014 5 18.12.2014 Dr. Janez Jurij Hočevar – odvetnik in krvni sodnik Kranjske

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
8. 2014 5 18.12.2014 29. dan slovenskih odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
9. 2014 5 18.12.2014 Na krožišču etičnih dilem

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
10. 2014 5 18.12.2014 O odvetnikovi osebni in poklicni zasebnosti

dr. Andraž Teršek

Revija Odvetnik
11. 2014 5 18.12.2014 Sklep Up-218/14-25, U-I-115/14-12 z dne 9. oktobra 2014

Revija Odvetnik
12. 2014 5 18.12.2014 Govoriti ali molčati

Nina Zidar Klemenčič

Revija Odvetnik
13. 2014 5 18.12.2014 O preiskovanju pri odvetniku

dr. Marko Bošnjak

Revija Odvetnik
14. 2014 5 18.12.2014 MERCEDESI 600

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
15. 2014 5 18.12.2014 Sklep Ustavnega sodišča RS o zadržanju izvrševanja izpodbijanih odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani

Revija Odvetnik
16. 2014 5 18.12.2014 Moralno razumevanje prava – pogled odvetnika

dr. Rok Čeferin

Revija Odvetnik
17. 2014 5 18.12.2014 Plačilo škode

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
18. 2014 5 18.12.2014 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
19. 2014 5 18.12.2014 Plaketa dr. Danila Majarona – prejmeta jo dr. Peter Čeferin in Nikolaj Grgurevič

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
20. 2014 5 18.12.2014 Beseda urednika: Zaupnost med odvetnikom in stranko je zakon!

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
21. 2014 5 18.12.2014 Iz odvetniškega imenika – 17. november 2014

Revija Odvetnik
22. 2014 5 18.12.2014 »Nimamo enakih orožij«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
23. 2014 5 18.12.2014 Izredna skupščina OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
24. 2014 5 18.12.2014 Šesti dnevi mediacij

mag. Nataša Cankar

Revija Odvetnik
25. 2014 5 18.12.2014 131. obletnica odvetništva v Bosni in Hercegovini

Mirsad Stipović

Revija Odvetnik
26. 2014 5 18.12.2014 Nedopustno rušenje zaupanja v delo odvetnikov

mag. Boštjan Rejc

Revija Odvetnik
27. 2014 5 18.12.2014 Neodvisnost sodnikov

dr. Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
28. 2014 5 18.12.2014 Ko sodnika doleti usoda mojega nosu …

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
29. 2014 5 18.12.2014 Odvetniki na 19. Ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
30. 2014 5 18.12.2014 Danijel Starman (1940-2014)

mag. Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
31. 2014 5 18.12.2014 Zaupnost med odvetnikom in njegovo stranko, vladavina prava in kršitve s strani oblasti

James MacGuill

Revija Odvetnik
32. 2014 5 18.12.2014 Okrogla miza: Zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko

Janez Starman

Revija Odvetnik
33. 2014 5 18.12.2014 Pomen Sveta odvetniških zbornic in pravniških združenj Evrope (CCBE) za slovensko odvetništvo

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
34. 2014 5 18.12.2014 Dušan Mohorko: Poklicne prigode kriminalista in odvetnika

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
35. 2014 5 18.12.2014 40. obletnica avstrijske odvetniške zbornice

Boris Grosman

Revija Odvetnik
36. 2014 4 9.10.2014 Dr. Danilo Majaron – veliki jugoslovanski odvetnik

dr. Vladimir Grosman

Revija Odvetnik
37. 2014 4 9.10.2014 Izjava OZS o aktualnih dogodkih v zvezi s sodstvom

Roman Završek

Revija Odvetnik
38. 2014 4 9.10.2014 Beseda urednika: Odvetniki nismo prodajalci pravnih storitev, temveč varuhi človekovih pravic

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
39. 2014 4 9.10.2014 Statistika

Revija Odvetnik
40. 2014 4 9.10.2014 Predavanje ex cathedra ne obstaja – obstaja pa dobro podeljevanje besede in slabo skakanje v besedo

Zdravko Zupančič in Ana Aleksandra Zupančič

Revija Odvetnik
41. 2014 4 9.10.2014 Dovoljene meje javne kritike sodstva

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
42. 2014 4 9.10.2014 Zloraba odvetnikove poklicne kvalifikacije

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
43. 2014 4 9.10.2014 Zloraba odvetnikove poklicne kvalifikacije

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
44. 2014 4 9.10.2014 Andrej E. Skubic: Samo pridi domov

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
45. 2014 4 9.10.2014 Kratka analiza ankete o Odvetniški šoli 2014

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
46. 2014 4 9.10.2014 Mitja Lamut: Parniki Jadrana na razglednicah

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
47. 2014 4 9.10.2014 Nova odvetniška tarifa – najprej k stari ureditvi

Gregor Gregorin

Revija Odvetnik
48. 2014 4 9.10.2014 Mag. Igor Karlovšek: Otroških bolezni naša družba še vedno ni prebolela

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
49. 2014 4 9.10.2014 Junijska seja Stalnega odbora CCBE

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
50. 2014 4 9.10.2014 Redni, poenostavljeni, hitri in nujni postopek predhodnega odločanja

Edita Turičnik

Revija Odvetnik
51. 2014 4 9.10.2014 Minervina sova (1. del)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
52. 2014 4 9.10.2014 Pravna praznina na področju pravne ureditve obveznih zavarovanj v prometu

Ivan Marovt

Revija Odvetnik
53. 2014 4 9.10.2014 Prisege

Revija Odvetnik
54. 2014 4 9.10.2014 Razžaljeni in ponižani: drugič

dr. Gregor Tomc

Revija Odvetnik
55. 2014 4 9.10.2014 Kaj prinaša zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

Dida Volk

Revija Odvetnik
56. 2014 4 9.10.2014 Rolls-Royce obramba

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
57. 2014 4 9.10.2014 Dr. Vladimir Šuklje – eminentni odvetnik iz polpretekle dobe

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
58. 2014 4 9.10.2014 Enake teme kot danes (Slovenski poročevalec, 1954)

Revija Odvetnik
59. 2014 4 9.10.2014 Odločitve disciplinskih organov OZS

Revija Odvetnik
60. 2014 4 9.10.2014 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
61. 2014 4 9.10.2014 Odprava ovir za nemoten potek sodnih postopkov

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
62. 2014 4 9.10.2014 Izumiteljeva strast

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
63. 2014 3 10.7.2014 Statistika OZS

Revija Odvetnik
64. 2014 3 10.7.2014 Penalna odškodnina v primeru posega v osebnostne pravice

dr. Marko Petek

Revija Odvetnik
65. 2014 3 10.7.2014 OZS – odlomki iz zgodovine

dr. Peter Čeferin

Revija Odvetnik
66. 2014 3 10.7.2014 Odvetniška šola 2014

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
67. 2014 3 10.7.2014 Mojca Kobal Berčič: »Mediatorji, ki so odvetniki, so zelo dobri mediatorji«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
68. 2014 3 10.7.2014 Dr. Matjaž Ambrož: Zvestoba Normi in druge zgodbe

mag. Janez Tekavc

Revija Odvetnik
69. 2014 3 10.7.2014 Sodnikova etika in integriteta

Janja Roblek

Revija Odvetnik
70. 2014 3 10.7.2014 Razredna sovražnica – zgodba Pavle Jesih

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
71. 2014 3 10.7.2014 Dovoljenost revizije in pritožbe

Jože Ilc

Revija Odvetnik
72. 2014 3 10.7.2014 Zakaj pravniki molčijo?

dr. Peter Čeferin

Revija Odvetnik
73. 2014 3 10.7.2014 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
74. 2014 3 10.7.2014 Zdravnik in odvetnik hkrati?

dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
75. 2014 3 10.7.2014 32. srečanje hrvaških odvetnikov

Ljubica Kočnik-Jug

Revija Odvetnik
76. 2014 3 10.7.2014 Treba bo narediti korak naprej

Roman Završek

Revija Odvetnik
77. 2014 3 10.7.2014 42. evropska predsedniška konferenca

Janez Starman

Revija Odvetnik
78. 2014 3 10.7.2014 Direktiva 2006/24/ES o hrambi podatkov razglašena za neveljavno

Edita Turičnik

Revija Odvetnik
79. 2014 3 10.7.2014 Pobuda o mediaciji v Sredozemlju

mag. Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
80. 2014 3 10.7.2014 Monika Klemenčič: »Gradivo ima velik raziskovalni potencial«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
81. 2014 3 10.7.2014 Beseda urednika: Ali zbornica naredi dovolj zame?

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
82. 2014 3 10.7.2014 Pravo v luči genetike in nevroznanosti

dr. Renata Salecl

Revija Odvetnik
83. 2014 3 10.7.2014 Penalna odškodnina v primeru posega v osebnostne pravice

dr. Marko Petek

Revija Odvetnik
84. 2014 3 10.7.2014 Trmasti sod

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
85. 2014 3 10.7.2014 Nekateri vidiki obdavčitve kapitala pri dedovanju in obdarovanju

dr. Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
86. 2014 3 10.7.2014 »Odvetniki skrbijo za interese strank«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
87. 2014 3 10.7.2014 Mag. Igor Karlovšek: Odvetnik: roman o boju za ljubezen in pravico v zadnjih letih prejšnje države

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
88. 2014 3 10.7.2014 Pravilnik o odvetniški tarifi v Italiji

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
89. 2014 3 10.7.2014 Odvetnik in pionir slovenskega filma: dr. Karol Grossmann

B. G.

Revija Odvetnik
90. 2014 3 10.7.2014 Bogato se poročite ali o zlorabi pravic

Nina Radulovič

Revija Odvetnik
91. 2014 3 10.7.2014 Prepoved vpisa in prevzema lastnih delnic pri povečanju osnovnega kapitala

mag. Gregor Drnovšek

Revija Odvetnik
92. 2014 3 10.7.2014 Prisege

Revija Odvetnik
93. 2014 3 10.7.2014 Prepoved vpisa in prevzema lastnih delnic pri povečanju osnovnega kapitala

mag. Gregor Drnovšek

Revija Odvetnik
94. 2014 3 10.7.2014 O odvetništvu

Hrvoje Vukić

Revija Odvetnik
95. 2014 3 10.7.2014 Zdravnik in odvetnik hkrati?

dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
96. 2014 3 10.7.2014 O preiskavah odvetniških pisarn

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
97. 2014 3 10.7.2014 Pravilnik o spletnih objavah

Revija Odvetnik
98. 2014 3 10.7.2014 Redna skupščina OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
99. 2014 3 10.7.2014 9. letna Konferenca vodij odvetniških zbornic (IBA)

Pavle Pensa

Revija Odvetnik
100. 2014 3 10.7.2014 Rešimo pravno državo pred množičnim nadzorovanjem

Aldo Bulgarelli in Judith Sargentini

Revija Odvetnik
101. 2014 2 4.4.2014 Protipravnost ravnanja kot element odškodninskega delikta v postopkih zaradi razžalitve dobrega imena in časti

dr. Rok Čeferin

Revija Odvetnik
102. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

David Pogorevc

Revija Odvetnik
103. 2014 2 4.4.2014 Varstvo pravic – prijava premoženja in cenitev davčne osnove pri fizičnih osebah

mag. Ivan Simič

Revija Odvetnik
104. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Novo mesto

Majda Štrasner

Revija Odvetnik
105. 2014 2 4.4.2014 Socialna in pokojninska varnost odvetnika

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
106. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
107. 2014 2 4.4.2014 Nova Ljubljanska arbitražna pravila

dr. Aleš Galič

Revija Odvetnik
108. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Maribor

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
109. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Ptuj

dr. Vida Mayr

Revija Odvetnik
110. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj,

Revija Odvetnik
111. 2014 2 4.4.2014 Preiskave na domu in v odvetniških pisarnah: osvetlitev vloge sodnika za svoboščine in pripor, doktorja Jekylla in mistra Hidea

Vincent Nioré

Revija Odvetnik
112. 2014 2 4.4.2014 Kjer ni neodvisnosti, tam nimamo opravka z odvetništvom

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
113. 2014 2 4.4.2014 ZOPNI s posebnim ozirom na procesna jamstva

dr. Blaž Kovačič Mlinar

Revija Odvetnik
114. 2014 2 4.4.2014 Dnevi odvetnikov Srbije

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
115. 2014 2 4.4.2014 Predhodne odredbe po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine

Dida Volk

Revija Odvetnik
116. 2014 2 4.4.2014 Dokazni predlogi v funkciji pravice do obrambe

mag. Damijan Florjančič

Revija Odvetnik
117. 2014 2 4.4.2014 Varstvo pravic odvetnikov pred Ustavnim sodiščem RS in ESČP

dr. Ciril Ribičič

Revija Odvetnik
118. 2014 2 4.4.2014 Etična ladja odvetništva se že dolgo potaplja

Peter Breznik

Revija Odvetnik
119. 2014 2 4.4.2014 Disciplinski organi OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
120. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Kranj

Anka Kozamernik

Revija Odvetnik
121. 2014 2 4.4.2014 Sodobni prikriti preiskovalni ukrepi, prvič: lovilec IMSI

dr. Primož Gorkič

Revija Odvetnik
122. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Nova Gorica

Hilda Pipan

Revija Odvetnik
123. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Celje

Aleksander Cmok

Revija Odvetnik
124. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Koper

Franc Mesar

Revija Odvetnik
125. 2014 2 4.4.2014 Nastanek in razvoj Komisije za etična vprašanja (2009–2012)

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
126. 2014 2 4.4.2014 Novosti stečajne zakonodaje

Srečo Jadek

Revija Odvetnik
127. 2014 2 4.4.2014 Poročilo o delu OZO Krško

Albina Krulc

Revija Odvetnik
128. 2014 1 31.3.2014 O delu sklada za humanitarno pomoč

Andreja Dajčman

Revija Odvetnik
129. 2014 1 31.3.2014 Odmera višine separatnih stroškov v pravdnem postopku

Aleš Kaluža

Revija Odvetnik
130. 2014 1 31.3.2014 Inventura dela CCBE v letu 2013

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
131. 2014 1 31.3.2014 Beseda urednika: Že 145 let na braniku človekovih pravic

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
132. 2014 1 31.3.2014 Evropski plačilni nalog in evropski izvršilni naslov

Dida Volk

Revija Odvetnik
133. 2014 1 31.3.2014 Dr. Peter Čeferin: Valat

mag. Mateja Erčulj

Revija Odvetnik
134. 2014 1 31.3.2014 Čas tožilcev

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
135. 2014 1 31.3.2014 Pogoji za izdajo začasne odredbe

Urban Vrtačnik in Neža Pogorelčnik

Revija Odvetnik
136. 2014 1 31.3.2014 Evropski plačilni nalog in evropski izvršilni naslov

Dida Volk

Revija Odvetnik
137. 2014 1 31.3.2014 Prisege

Revija Odvetnik
138. 2014 1 31.3.2014 Zasedanje odborov CCBE v Zagrebu

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
139. 2014 1 31.3.2014 Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)

Dr. Matjaž Ambrož

Revija Odvetnik
140. 2014 1 31.3.2014 Jernej Potočar: »Vloga zagovornika se je občutno spremenila«

mag. Emil Zakonjšek in Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
141. 2014 1 31.3.2014 Svoboda pri izbiri prava ni neomejena

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
142. 2014 1 31.3.2014 Rudi

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
143. 2014 1 31.3.2014 »Živimo v času ekonomske, socialne in moralne krize«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
144. 2014 1 31.3.2014 Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Revija Odvetnik
145. 2014 1 31.3.2014 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
146. 2014 1 31.3.2014 Odvetniški zaslužek dr. Franceta Prešerna

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
147. 2014 1 31.3.2014 Ümit Kocasakal: »Čisto na koncu zgodovine imajo zadnjo besedo uporniki«

Revija Odvetnik
148. 2014 1 31.3.2014 Novi Kodeks o odvetniški etiki

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
149. 2014 1 31.3.2014 Poslednja čarovniška pravda v Ribnici

Jože Ilc

Revija Odvetnik
150. 2014 1 31.3.2014 Dr. Andrej Berden: Lastnina – pravno teoretični pogledi na lastnino

dr. Renato Vrenčur

Revija Odvetnik
151. 2014 1 31.3.2014 Mario Kos Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
152. 2014 1 31.3.2014 Statistika OZS

Revija Odvetnik
153. 2014 1 31.3.2014 Od Pirota do Istanbula – s kolesom

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
154. 2014 1 31.3.2014 Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)

dr. Matjaž Ambrož

Revija Odvetnik