Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2001 5 31.12.2001 Izvršba na nematerializirano delnico

Martina Bukovec

Revija Odvetnik
2. 2001 5 31.12.2001 Hrvaška: Pactum de quota litis - tolmačenje odvetniške tarife

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
3. 2001 5 31.12.2001 Odvetniki, stranke in moralna odgovornost

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
4. 2001 5 31.12.2001 Spremembe sodnih taks

Evelin Pristavec

Revija Odvetnik
5. 2001 5 31.12.2001 Pravosodje in dialog odvetniška zbornica : pravosodno ministrstvo

Nikolaj Grgurevič, Rok Koren

Revija Odvetnik
6. 2001 5 31.12.2001 Novi obligacijski zakonik - izziv (tudi) za slovenske odvetnike

Marko Ilešič

Revija Odvetnik
7. 2001 5 31.12.2001 S kolegi iz sosednjih držav

Mihael Jenčič

Revija Odvetnik
8. 2001 5 31.12.2001 Kdo je lahko stranka v upravnem sporu

Jorg Sladič

Revija Odvetnik
9. 2001 5 31.12.2001 Skupščina OZS

Dušan Skok

Revija Odvetnik
10. 2001 5 31.12.2001 Rudi Šelih: Strupene puščice na odvetništvo ne zadevajo (Pogovor s častnim članom in nekdanjim predsednikom OZS vodil in pripravil za objavo mag. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
11. 2001 5 31.12.2001 (Ne)zadostnost pravnega pozitivizma

Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
12. 2001 5 31.12.2001 Iz poročil disciplinskih organov

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
13. 2001 5 31.12.2001 Skupščina Odvetniške zbornice Poljske

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
14. 2001 5 31.12.2001 Zasedanje CCBE v Salzburgu

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
15. 2001 5 31.12.2001 Izvršba na nematerializirano delnico

Martina Bukovec

Revija Odvetnik
16. 2001 5 31.12.2001 (Ne)zadostnost pravnega pozitivizma

Marijan Pavčnik

Revija Odvetnik
17. 2001 5 31.12.2001 Šest znamenitih tržaških odvetnikov in politikov

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
18. 2001 5 31.12.2001 Obligacijski zakonik - temeljna načela

Jože Ilc

Revija Odvetnik
19. 2001 5 31.12.2001 Odvetniki - specialisti

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
20. 2001 5 31.12.2001 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
21. 2001 5 31.12.2001 Kdo je lahko stranka v upravnem sporu

Jorg Sladič

Revija Odvetnik
22. 2001 5 31.12.2001 Srečanje z izvedenci EU

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
23. 2001 5 31.12.2001 Izterjava dolgov v ZDA (prevod in uvodne misli Tomaž Marušič)

Charles R. Bernardini

Revija Odvetnik
24. 2001 5 31.12.2001 Konferenca odvetnikov iz kandidatk za pristop v EU

Boris Grosman

Revija Odvetnik
25. 2001 5 31.12.2001 iz dela UO OZS

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
26. 2001 5 31.12.2001 Iz arhiva OZS - Popolni nedeljski počitek

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
27. 2001 5 31.12.2001 Obdolženci izsiljujejo haaške odvetnike

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
28. 2001 4 31.10.2001 Iz arhiva OZS - Sodni spisi in davčna uprava

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
29. 2001 4 31.10.2001 S hrvaškimi kolegi - tradicionalno na Otočcu

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
30. 2001 4 31.10.2001 Odvetniška tarifa: razlog za sodne zaostanke?

Boris Grosman

Revija Odvetnik
31. 2001 4 31.10.2001 Srečanje z vodstvom Ministrstva za pravosodje

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
32. 2001 4 31.10.2001 Odvetništvo in brezplačna pravna pomoč

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
33. 2001 4 31.10.2001 Vloga odvetnika v sistemu brezplačne pravne pomoči

Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
34. 2001 4 31.10.2001 Za odvetniški poklic ustrezno izobraženi pravniki

Boris Grosman

Revija Odvetnik
35. 2001 4 31.10.2001 Merodajno materialno pravo za arbitražne spore z mednarodnim elementom

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
36. 2001 4 31.10.2001 Zagovornik ex offo ne migne ne s prstom ne z možgani, mar res?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
37. 2001 4 31.10.2001 Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije - Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
38. 2001 4 31.10.2001 Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije - Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
39. 2001 4 31.10.2001 39. kongres AIJA

Rok Koren

Revija Odvetnik
40. 2001 4 31.10.2001 Merodajno materialno pravo za arbitražne spore z mednarodnim elementom

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
41. 2001 4 31.10.2001 Vitodrag Pukl

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
42. 2001 4 31.10.2001 Omejitve odvetnikovi svobodi javnega izražanja

Simona Zatler

Revija Odvetnik
43. 2001 4 31.10.2001 Odvetnica in pisateljica dr. Ljuba Prenner

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
44. 2001 4 31.10.2001 Listina o vlogi odvetnika v 21. stoletju

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
45. 2001 4 31.10.2001 45. kongres Mednarodne unije odvetnikov

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
46. 2001 4 31.10.2001 Odvetniški pripravnik - komu na čast?

Jorg Sladič

Revija Odvetnik
47. 2001 4 31.10.2001 Mitja Stupan - dobitnik Plakete "Dr. Ivo Politeo"

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
48. 2001 4 31.10.2001 Dr. Ivan Bele: Komentar KZ RS, splošni del

Mitja Jelenič Novak

Revija Odvetnik
49. 2001 4 31.10.2001 Vloga odvetnika v sistemu brezplačne pravne pomoči

Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
50. 2001 4 31.10.2001 Primerjave - ob resničnih primerih

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
51. 2001 4 31.10.2001 Aforizmi

Žarko Petan

Revija Odvetnik
52. 2001 4 31.10.2001 Tuja odvetniška glasila: Palestra, Bulletin Advokacie

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
53. 2001 4 31.10.2001 Odvetnik in mediacija

Martina Šetinc Tekavc

Revija Odvetnik
54. 2001 4 31.10.2001 Odvetnik in mediacija

Martina Šetinc Tekavc

Revija Odvetnik
55. 2001 4 31.10.2001 Tuja odvetniška glasila: Palestra, Bulletin Advokacie

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
56. 2001 4 31.10.2001 Zmanjšan ugled po lastni krivdi (Pogovor s častnim članom in nekdanjim predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije Petrom Breznikom)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
57. 2001 3 31.7.2001 dr. Stanislav Mohorič, najstarejši aktivni slovenski odvetnik - de te fabula narratur

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
58. 2001 3 31.7.2001 Novela zakona o odvetništvu - 12. člen

Saša Sever

Revija Odvetnik
59. 2001 3 31.7.2001 Seksologija za pravnike

Miroslav Mitlohner

Revija Odvetnik
60. 2001 3 31.7.2001 Francija - Stavka odvetnikov

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
61. 2001 3 31.7.2001 Odvetnik in potrošniški spori

Živa Drol Novak

Revija Odvetnik
62. 2001 3 31.7.2001 Varuh človekovih pravic - Letno poročilo 2000 - Več sto pobud zoper delo odvetnikov

Irena Vovk

Revija Odvetnik
63. 2001 3 31.7.2001 Javnost glavne obravnave in varstvo osebnih podatkov obdolženca v kazenskem postopku

Stojan Zdolšek

Revija Odvetnik
64. 2001 3 31.7.2001 Evropski parlament - Razprava o usklajenem civilnem sodnem redu

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
65. 2001 3 31.7.2001 Trije znameniti goriški politiki - odvetniki

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
66. 2001 3 31.7.2001 Ombudsmanov aberratio ictus

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
67. 2001 3 31.7.2001 Novela zakona o odvetništvu - člen 12

Saša Sever

Revija Odvetnik
68. 2001 3 31.7.2001 Odvetnik in potrošniški spori

Živa Drol Novak

Revija Odvetnik
69. 2001 3 31.7.2001 "Vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica" - iz odločbe US RS, št. U-I-371/98

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
70. 2001 3 31.7.2001 Evropska konferenca 2001 - Berlin, 23. marca

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
71. 2001 3 31.7.2001 Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - pregled sodne prakse

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
72. 2001 3 31.7.2001 Iz arhiva OZS - Večni problemi z zakotnimi pisarji

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
73. 2001 3 31.7.2001 Odvetništvo včeraj in danes - Izbrana besedila iz zgodovine in sodobnosti češkega odvetništva

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
74. 2001 3 31.7.2001 Prikaz: dr. Vesna Kranjc - Zakon o javnih naročilih s komentarjem

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
75. 2001 3 31.7.2001 Moralne vrline in strokovnost

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
76. 2001 3 31.7.2001 Približevanje slovenskega odvetništva Evropski uniji

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
77. 2001 3 31.7.2001 Odvetnik je postal pravi Perry Mason

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
78. 2001 3 31.7.2001 Statistika - Iz odvetniškega imenika, stanje 12. junija 2001

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
79. 2001 3 31.7.2001 Varščina kot pogoj za začasno odredbo (upniška)

Nevenka Šorli

Revija Odvetnik
80. 2001 3 31.7.2001 Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
81. 2001 3 31.7.2001 Velik pomen pravne etike

Andraž Teršek

Revija Odvetnik
82. 2001 3 31.7.2001 Absurdne določbe - 140. člen ZIZ

Franc Pevec

Revija Odvetnik
83. 2001 3 31.7.2001 Javna naročila in odvetniške storitve

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
84. 2001 3 31.7.2001 Hlapci Jerneji, odvetnica in Pivovarna

Ana Jug

Revija Odvetnik
85. 2001 3 31.7.2001 Zakaj je tako malo analiz in razprav o poštenem sodnem postopku

Franc Pevec

Revija Odvetnik
86. 2001 3 31.7.2001 Dan hrvaških odvetnikov 2001 - Odvetništvo 21. stoletja

Mitja Stupan

Revija Odvetnik
87. 2001 3 31.7.2001 Zbor odvetnikov Pomurja

Danilo Hari

Revija Odvetnik
88. 2001 2 31.3.2001 Odškodninska odgovornost odvetnika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
89. 2001 2 31.3.2001 Odvetniki v Italiji - kapitalskim družbam so vrata zaprta

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
90. 2001 2 31.3.2001 Opozorilo predsednikov evropskih odvetniških zbornic

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
91. 2001 2 31.3.2001 Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
92. 2001 2 31.3.2001 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
93. 2001 2 31.3.2001 Posledica prorogatio fori: izključna pristojnost ali le večja predvidljivost strank?

Rajko Knez

Revija Odvetnik
94. 2001 2 31.3.2001 Kako moreš braniti takšno barabo?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
95. 2001 2 31.3.2001 Veronikin zagovor

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
96. 2001 2 31.3.2001 Vsebina pooblastila (2.)

Jože Ilc

Revija Odvetnik
97. 2001 2 31.3.2001 Odvetniki-dolžniki

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
98. 2001 2 31.3.2001 Dignitas, št.7-8

Maja Brkan

Revija Odvetnik
99. 2001 2 31.3.2001 Območni zbor odvetnikov Koper

Magda Mlač

Revija Odvetnik
100. 2001 2 31.3.2001 2. odvetniška šola

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
101. 2001 2 31.3.2001 Predstavitev dela OZS v letu 2001

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
102. 2001 2 31.3.2001 Stvarnopravna zavarovanja

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
103. 2001 2 31.3.2001 Pred novelo ZO

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
104. 2001 2 31.3.2001 Dokazovanje s pričami in izvedenci - Sodna praksa ESČP

Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
105. 2001 2 31.3.2001 K predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja

Petra Mahnič, Urška Sadl

Revija Odvetnik
106. 2001 2 31.3.2001 Ocenjevalna misija Evropske komisije v Sloveniji

Margareta Zakonjšek Rupnik

Revija Odvetnik
107. 2001 2 31.3.2001 Izzivi časa

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
108. 2001 2 31.3.2001 Srečanje z generalno državno tožilko

Stojan Zdolšek

Revija Odvetnik
109. 2001 2 31.3.2001 Smisel odvetništva

Franc Pevec

Revija Odvetnik
110. 2001 2 31.3.2001 Posledica prorogatio fori: izključna pristojnost ali le večja predvidljivost strank?

Rajko Knez

Revija Odvetnik
111. 2001 2 31.3.2001 Avstrijsko odlikovanje slovenskemu odvetniku

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
112. 2001 2 31.3.2001 Zbor odvetniških pripravnikov znova zaživel

Blaž Košorok

Revija Odvetnik
113. 2001 2 31.3.2001 Dokazovanje s pričami in izvedenci - Sodna praksa ESČP

Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
114. 2001 2 31.3.2001 Odškodninska odgovornost odvetnika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
115. 2001 2 31.3.2001 Odmevi: Odvetniške toge - pismo iz Laboda

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
116. 2001 2 31.3.2001 Strokovni priročnik za češkega odvetnika - Kako deluje, kako nastopati pred ESCP

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
117. 2001 2 31.3.2001 Odvetniki na temni strani meseca (VI.) - Dr. Avgust Sfiligoj: Več v zaporih kot v odvetniški pisarni

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
118. 2001 2 31.3.2001 Iz arhiva OZS - Neposredno vključevanje zbornice v družbena dogajanja

Peter Čeferin

Revija Odvetnik