Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 1998 1 31.12.1998 Reševanje sporov iz koncesijskih razmerij

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
2. 1998 1 31.12.1998 Zaostrovanje odgovornosti uprave delniških družb v Nemčiji

Miran Kos

Revija Odvetnik
3. 1998 1 31.12.1998 Intervju: Michel Gout, predsednik CCBE - Kaj je CCBE in PECO

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
4. 1998 1 31.12.1998 Najprej pomesti pred lastnim pragom

Emil Mozetič

Revija Odvetnik
5. 1998 1 31.12.1998 Za uspešno popotnico

Bojan Kukec, Mitja Stupan

Revija Odvetnik
6. 1998 1 31.12.1998 Pravica do pritožbe v pravdnem postopku kot ustavna pravica

Aleš Galič

Revija Odvetnik
7. 1998 1 31.12.1998 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
8. 1998 1 31.12.1998 Ob uvedbi davka na dodano vrednost

Igor Dernovšek

Revija Odvetnik
9. 1998 1 31.12.1998 Preteklost, sodobnost in perspektive odvetništva na Češkem

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
10. 1998 1 31.12.1998 130 let odvetništva na Slovenskem

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
11. 1998 1 31.12.1998 Reševanje sporov iz koncesijskih razmerij

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
12. 1998 1 31.12.1998 Pravica do pritožbe v pravdnem postopku kot ustavna pravica

Aleš Galič

Revija Odvetnik
13. 1998 1 31.12.1998 O odvetništvu v EU in sosednih državah

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
14. 1998 1 31.12.1998 Pečat materialne pravnomočnosti

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
15. 1998 1 31.12.1998 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
16. 1998 1 31.12.1998 Ljubljanski območni zbor odvetnikov

Dragan Dmitrovič

Revija Odvetnik