Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2019 36 4.12.2019 Pogodbe o kreditu v tuji valuti: sodna praksa Vrhovnega sodišča je enotna

as. Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav. in zasl. prof. dr. Lojze Ude, univ. dipl. prav.

Pravni članki
2. 2019 35 27.11.2019 Okrogla miza: Ozaveščanje o prevarah bo ohranilo milijone

Toni Perić

Pravni članki
3. 2019 31 22.10.2019 Blockchain in GDPR: »Pravica do pozabe« – realna možnost ali utopija?

Petra Krilić, diplomirana pravnica, partnerka, FinTechFactory d.o.o.

Pravni članki
4. 2019 30 14.10.2019 Funkcija Zakona o splošnem upravnem postopku

Polonca Kovač, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

Pravni članki
5. 2019 29 8.10.2019 Evrope spirala represije ni zajela

Katja Filipčič, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica in prodekanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
6. 2019 27 24.9.2019 Podiranje nekaterih mitov o stari in novi gradbeni zakonodaji

Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. grad., specialistka na področju gradbene zakonodaje

Pravni članki
7. 2019 24 2.9.2019 Kaj imajo skupnega prometna in kibernetska kazniva dejanja ter poslovna goljufija?

Boštjan Koritnik, univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, urednik Pravnika, Javne uprave in TFL-Glasnika

Pravni članki
8. 2019 23 20.6.2019 Pravnik v podjetju – skeptik ali glas razuma?

dr. Luka Martin Tomažič, univerzitetni diplomirani pravnik, graduate diploma in international relations (London, Združeno kraljestvo), advanced diploma in local history (Oxford, Združeno kraljestvo), magister ekonomskih in poslovnih ved, doktor znanosti s področja prava, vodja pravne in splošne službe, Elektro Maribor Energija plus d.o.o., Maribor

Pravni članki
9. 2019 23 19.6.2019 Neustrezne slabitve kot sredstvo za izvrševanje kaznivih dejanj

Vanja Maček, univerzitetna diplomirana pravnica, višja pravosodna svetovalka, Specializirano državno tožilstvo

Pravni članki
10. 2019 22 11.6.2019 Bistvene novosti sprememb zakona o delovnih razmerjih

Nana Weber, univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica pravnih znanosti, doktorica pravnih znanosti, odvetnica v Odvetniški družbi Weber o.p. d.o.o.

Pravni članki
11. 2019 22 11.6.2019 Bomo z zakonom o kreditih v švicarskih frankih kršili pravo EU?

Jorg Sladič,univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, odvetnik v odvetniški pisarni Sladič Zemljak v Ljubljani, docent na Evropski pravni fakulteti Nove univerze in Verica Trstenjak, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije, redna profesorica na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Dunaju.

Pravni članki
12. 2019 21 3.6.2019 Vpliv pravnoorganizacijske oblike na korporativno upravljanje državne kobilarne

Gašper Kosec, univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, doktor znanosti s področja prava

Pravni članki
13. 2019 20 27.5.2019 Še večja odvisnost od velikih internetnih korporacij ali novi prihodki za avtorje?

Matija Damjan, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravni članki
14. 2019 19 21.5.2019 Avtomobil kot vozilo svobode – pa je to res?

Petra Lamovec Hren, magistrica prava, mlada raziskovalka na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, študentka doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
15. 2019 17 29.4.2019 Odpadna embalaža v Sloveniji: Zakaj potrebujemo konkurenco in informacije?

Andrej Brezavšček, univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji d.o.o.

Pravni članki
16. 2019 16 23.4.2019 Povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino

Karmen Lutman, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
17. 2019 21 3.4.2019 Z novo Uredbo do več registracij poslovnih subjektov preko spleta

mag. Mojca Kunšek

Pravni članki
18. 2019 13 1.4.2019 Odmera letnega dopusta

mag. Boštjan J. Turk, univ. dipl. prav., direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo

Pravni članki
19. 2019 12 26.3.2019 Algoritmi in pravo: verjemi, a verificiraj!

Maksimilijan Gale, mag. prava, raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
20. 2019 10 11.3.2019 Obdavčitev nepremičnin Katoliške cerkve in drugih verskih skupnosti

Sebastijan Valentan, magister kanonskopravnih znanosti, doktorand kanonskega prava na Pravni fakulteti Papeške univerze Santa Croce v Rimu, sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

Pravni članki
21. 2019 9 5.3.2019 Uvoz blaga po »carinskem postopku 42« ter obveznost uvoznika (deklaranta) za naknadno plačilo DDV - Sodba Sodišča EU v zadevi Milan Božičevič Ježovnik proti Republiki Sloveniji (C-528/17)

Veronika Knavs, magistra prava, davčna svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.

Pravni članki
22. 2019 4 28.1.2019 Specializacija znanj z različnih področij prava

Katja Filipčič, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica in prodekanja za kakovost na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
23. 2019 3 22.1.2019 Dva slovenska Davida proti Goljatu - Krka očitno ve, kaj dela

Boštjan Koritnik, univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, urednik revij Pravnik, Javna uprava in TFL Glasnik

Pravni članki
24. 2019 1 8.1.2019 Odgovornost za okolje - Prepoznavanje in izpolnjevanje - od mednarodne do nacionalne ureditve

mag. Senka Šifkovič Vrbica

Pravni članki