Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2015 35 7.12.2015 Priznanje krivde kot dokaz zoper druge udeležence kaznivega dejanja

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
2. 2015 34 30.11.2015 Znanje in odgovornost za kakovostne predpise in družbo prihodnosti

mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD

Pravni članki
3. 2015 33 23.11.2015 Dejavniki intervjuvanja mlajših otrok

Peter Umek, dr. psiholoških znanosti je redni profesor za kriminalistično psihologijo in zaslužni profesor Univerze v Mariboru

Pravni članki
4. 2015 32 16.11.2015 Reference kot razlog za izključitev iz postopkov javnega naročanja

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
5. 2015 31 9.11.2015 Sodba v zadevi C 601/13 (Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA proti Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
6. 2015 30 2.11.2015 Odgovornost projektanta za napake v popisu del

Maja Potočnik,mag. pravnih znanosti, odvetnica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., doktorska kandidatka na PF Univerze v Mariboru

Pravni članki
7. 2015 29 19.10.2015 Travmatski vpliv pri delu z osebnimi dokazi

dr. Tinkara Pavšič Mrevlje, predavateljica na področju psihologije v varstvoslovju na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Pravni članki
8. 2015 28 12.10.2015 Sodba v zadevi C 278/14 (SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
9. 2015 27 5.10.2015 Preiskovalni pogovor z otrokom, žrtvijo zlorabe

mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, višja policijska svetnica, Generalna policijska uprava. in Neža Miklič, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto, višja kriminalistična inšpektorica, Generalna policijska uprava

Pravni članki
10. 2015 26 28.9.2015 Preiskovalni intervju - iskanje informacij namesto priznanj

dr. Igor Areh, izredni profesor za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru

Pravni članki
11. 2015 25 21.9.2015 Novosti pri zaposlovanju tujcev

Miha Šercer, odvetnik, Odvetniška pisarna Šercer

Pravni članki
12. 2015 24 14.9.2015 Osebni dokazi v sodni praksi

mag. Vanja Verdel Kokol, okrožna sodnica na Oddelku za kazensko in mladoletniško sodstvo Okrožnega sodišča v Mariboru, vodja Specializiranega oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, asistentka in zunanja strokovna sodelavka Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Pravni članki
13. 2015 23 7.9.2015 Pravica do izjave in dostop do ustavnega sodišča v postopkih izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
14. 2015 22 15.6.2015 Osebni dokazi z vidika odvetnika

Janez Stušek, odvetnik, diplomant Fakultete za varnostne vede ter Pravne fakultete v Mariboru, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope

Pravni članki
15. 2015 21 8.6.2015 Skladnost poslovanja in njena vloga znotraj korporacijskega prava

Jerica Jančar, univ. dipl. prav., mag. prav. in manag. neprem.

Pravni članki
16. 2015 20 1.6.2015 S politiko napredka in kakovosti k etičnemu vodenju države in lokalne samouprave

mag. Bećir Kečanović

Pravni članki
17. 2015 19 25.5.2015 Kako do predmetov, zaseženih v kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
18. 2015 18 18.5.2015 Osebni dokazi s poudarkom na priznanju obdolženca

doc. dr. Sabina Zgaga

Pravni članki
19. 2015 17 11.5.2015 Izterjava terjatev iz pogodbenih obveznosti gospodarske družbe druge države članice EU (II. del)

dr. Luigi Varanelli

Pravni članki
20. 2015 16 4.5.2015 Primež »slabe banke« - priložnost za odvetnike in notarje?

Peter Merc

Pravni članki
21. 2015 15 20.4.2015 Izterjava terjatev iz pogodbenih obveznosti gospodarske družbe druge države članice EU (I. del)

dr. Luigi Varanelli

Pravni članki
22. 2015 14 13.4.2015 Sorazmernost začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
23. 2015 13 30.3.2015 Novela ZIKS-1F: korak naprej, dva nazaj?

dr. Blaž Kovačič Mlinar; Tea Mlinar Kovačič

Pravni članki
24. 2015 12 24.3.2015 Pridržek lastninske pravice v stečaju

Matej Planinc, univ. dipl. pravnik

Pravni članki
25. 2015 11 17.3.2015 Odmera letnega dopusta 2015

Miha Šercer, univ. dipl. pravnik

Pravni članki
26. 2015 10 10.3.2015 Zakonodajna sled: dejavnik vključevanja in legitimnosti ter obvladovanja odklonskosti v pravni politiki

Bećir Kečanović, mag. pravnih znanosti

Pravni članki
27. 2015 9 3.3.2015 Zakaj so aneksi pri gradbenih pogodbah pravilo?

mag. Jana Habjan Piletič

Pravni članki
28. 2015 8 24.2.2015 Zavrnitev priznanja krivde zaradi napačne pravne opredelitve v obtožbi

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
29. 2015 7 17.2.2015 Distribucijska pogodba v slovenskem pravnem redu

Petja Plauštajner, odvetnica

Pravni članki
30. 2015 6 9.2.2015 Računalništvo v oblaku in zasebnost

Nastja Rovšek Srše, odvetnica

Pravni članki
31. 2015 5 3.2.2015 Naknadno predlaganje dokazil v postopkih javnega naročanja

Matej Planinc, univ. dipl. pravnik

Pravni članki
32. 2015 4 27.1.2015 Fleksibilna delovna razmerja - je naša delovnopravna zakonodaja res (pre)toga?

Miha Šercer, univ. dipl. pravnik

Pravni članki
33. 2015 3 20.1.2015 Nove EU direktive o javnih naročilih in koncesijah – zakaj jih je koristno poznati takoj

doc. dr. Aleksij Mužina

Pravni članki
34. 2015 2 9.1.2015 Strokovna mnenja obrambe kot dokaz v kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
35. 2015 1 30.12.2014 Po dveh letih še vedno skromna uporaba izvršnice

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES; članica Nacionalnega sveta za plačila pri Banki Slovenije

Pravni članki