Številka 4, letnik VI
29. januar 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Mag. Branko Šušterič je predsednik uprave družbe Nika d.d.. Kot odličen študent in predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, na kateri je tudi magistriral, je nato je zašel v finančne vode. Ustanovil je borznoposredniško hišo, pred več kot 20 leti je sodeloval pri nastajanju Ljubljanske borze, sodeloval je tudi pri privatizaciji s certifikati. V luči pogovora za današnji TFL Glasnik je razmišljal o našem življenjskem in finančnem vsakdanu, ki mineva v iskanju odgovora na vprašanje, kakšna je bila usoda 20 milijard, kolikor smo prejeli v časih delitve certifikatov. Od vsega naj bi ostalo okrog 5 milijard, je dejal.

Na višino davka od dohodkov pravnih oseb pomembno vplivajo tudi pravila računovodenja, v povezavi z ustreznimi določbami veljavnega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Pravila računovodenja za posamezne računovodske kategorije in z njimi povezani prihodki in odhodki so osnova za pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Na posamezne računovodske kategorije so vezane tudi nekatere davčne olajšave. V današnji številki TFL Glasnika bomo obravnavali prve izmed računovodskih kategorij – neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Obravnavane kategorije obravnavamo skupaj, ker so nekatere določbe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb podobne za vse tri računovodske kategorije.

Vabljeni k branju!

Mag. Branko Šušterič: Prehitro smo pojedli celo desetletje

Branko Šušterič

TFL Glasnik:
G. Šušterič, bili ste odličen študent in predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, na kateri ste tudi magistrirali. Nato ste zašli v finančne vode, ustanovili ste borznoposredniško hišo, pred več kot 20 leti ste sodelovali pri nastajanju Ljubljanske borze, sodelovali ste tudi pri privatizaciji s certifikati. Danes ste predsednik uprave družbe Nika d.d.. Zanimiva pot od inženirja do finančnega strokovnjaka. Na kaj ste pri vsem tem najbolj ponosni?

Branko Šušterič:
Ves čas me spremlja to, da imam rad sisteme, analize sistemov: kako nekaj v resnici deluje. Privlači me narediti temeljito analizo o tem, kaj neko stvar premika naprej in kaj jo zavira. In to na vseh ravneh, bodisi v tovarni bodisi v nekem industrijskem procesu. Družbeni sistemi so malo bolj zapleteni – taki izjavi lahko pritrdimo in jo hkrati tudi zanikamo, ker tudi za take sisteme splošno velja, da so sistemi. To je tisto, kar je rdeča nit, ki me spremlja ne glede na to, ali menjam področja.


TLF Glasnik:
V nekem intervjuju ste dejali, da je od 20 milijard evrov, kolikor jih je bilo v certifikatskih delnicah leta 1992, danes ostalo le 5 milijard evrov. Lahko o tem poveste kaj več, saj ste v tem času vse to videli od blizu.

Branko Šušterič:
V tistem trenutku ni bilo 20 milijard evrov – bilo je približno 10 milijard mark, domneva pa je bila, da če bi naš BDP in cene rasli tako kot v Avstriji in Nemčiji, bi bilo to danes 20 milijard evrov. Ker pa na tem kupu nimamo več 20 milijard, ampak 5 milijard evrov, govorimo o neki oportunitetni izgubi 15 milijard evrov kapitala vseh Slovencev. To je ena od velikih čeri, v katero smo zadeli, oziroma eden od velikih manjkov, ki smo ga vsi Slovenci skupaj naredili v svojem premoženju, bolje rečeno kapitalu, v našem življenju v samostojni državi. Preprosto smo in so to porabili. Tega si danes nočemo povedati in iščemo najrazličnejše razloge zakaj: s prstom kažemo na tajkune, bančnike pa one tam in tretje...

Branko Šušterič

 

TLF Glasnik:
Kaj mislite s tem, da smo ali so porabili? Ali ni kriza s tajkuni pripeljala do tega?

Branko Šušterič:
Kriza s tajkuni je pripeljala del tega. Tajkuni so naredili veliko poslovnih napak, vendar moramo vedeti, da je bilo na začetku teh 20 milijard v rokah ljudi, ki so bili lastniki certifikatov. Zadnji tajkuni, Bavčar, Kordež, tudi Šrot, so propadli zato, ker so zelo drago kupovali – Petrol po 1000 evrov, danes je 220, Istrabenz po 140, danes je 3 ali 2, Merkur denimo po 400 evrov, danes je vrednost delnice praktično nič. Ko so kupovali, so kupili od tistih, ki so imel te delnice v rokah oziroma na računih, to je od ljudi. Ljudje so imeli vsak nekaj teh delnic.

Zgodba je šla takole: tajkuni niso imeli denarja in so si ga sposodili v bankah. Banke niso imele zadosti denarja, ker je bilo slovensko varčevanje premajhno in so si ga zaradi specifične situacije, ker smo bili zelo zelo popularni, na zelo preprost način sposodile v tujini. Slovenci in naša država smo bili tako lepi in mladi, da so nam bili vsi pripravljeni posoditi.

Nato je prišlo do hecno žalostne situacije. Sposodili smo si približno 8 milijard evrov od bank v tujini, kar Slovenci privarčujemo v približno desetih letih. Banke so si torej sposodile to, kar mi lahko privarčujemo v desetih letih. Od tega so približno 5 milijard evrov posodile - dale tajkunom za tajkunske prevzeme. Tajkuni praktično niso imeli svojega premoženja, če smo natančnejši, je bilo to zanemarljivo proti tej vsoti, so s tem denarjem kupovali podjetja, ki so jih kupili od dveh milijonov ljudi. Ko pa ljudje pridejo do denarja, imajo obilo idej, kaj bi s tem denarjem počeli.

 

TLF Glasnik:
Ali obstaja statistika o tem, kaj so ljudje naredili s tem denarjem?

Branko Šušterič:
Seveda obstaja. Cena nepremičnin nam je v nekaj letih zrasla za več kot 100 odstotkov. Moram povedati, da je bila leta 2000 cena kvadratnega metra v Ljubljani okoli 2000 mark ali celo manj. Ni minilo nekaj let in je bila 3000 evrov, kar je trikrat toliko. Veliko ljudi je imelo denar in se jim je zdelo, kar je tudi skladno s tradicionalno famo v slovenski glavi, da je nepremičnina varna, zato so kupili predrago nepremičnino. 'Papir' so prodali relativno drago ali zelo drago in predrago kupili nekaj domnevno cenovno 'varnega' - nepremičnino, za katero pa danes spoznavajo, da lahko ima tudi navzdol zelo spremenljivo ceno.

V naravi pa tudi v družbi so spremembe zelo majhne, ko pa nekaj postane zelo drago, je to znamenje, da je nekaj zelo narobe, da se odmikamo od ravnotežja. Da smo nekoč odleteli v nebo, pomeni, da bomo nekoč tudi pristali, to ni nikakršen čudež. Zdaj in še kakšnih pet let bomo plačevali to, kar smo prej pojedli.

Branko Šušterič

 

TLF Glasnik:
Zdaj sem prvič od vas slišala zanimivo tezo o tem, kako so nekateri Slovenci v resnici obogateli. Zelo zanimivo. Pa ne mislim, da so karkoli ukradli. Kako ocenjujete stanje trga kapitala v Sloveniji, zlasti v luči dogajanj na borzi z vrednostnimi papirji? In kaj se dogaja na svetovnih borzah? To bo v bližnji prihodnosti, upam, moralo začeti zanimati vse vlagatelje.

Branko Šušterič:
Te stvari delujejo nekako kot sistem veznih posod. Tudi če greš kdaj malo predaleč, se mora stvar čez čas uskladiti. Kar je šlo do neba, ne more ostati na nebu. Večno iskanje največjega norca, da kupiš nekaj in iščeš nekoga, ki je bolj nor, da bo kupil še dražje, se ne izide. Večjih norcev enkrat zmanjka in je zgodbe konec. Druga možnost je, da je naložba taka kot v kakšnem družinskem podjetju, kjer te tržnopsihološke komponente ni in ljudje živijo od tistega, kar podjetje ustvari. Živijo od denarnega toka podjetja. V resnici je tudi na globalni ravni in v povprečno stabilnih časih vse odvisno od denarnega toka, s katerim razpolagaš.

Dosti ljudi si narobe predstavlja, da so tržne cene posledica denarja, ki se pretaka noter in ven iz neke posode. Trg in tržna cena sta v resnici kot milni mehurček, ki se spreminja zaradi razlike med zunanjim in notranjim pritiskom in vplivom, ne pa zaradi česa od znotraj. Če nekdo kupi delnico, pomeni, da jo nekdo drug hkrati proda. Torej je denar od nekod prišel in je nekam šel; cena je samo neki kazalnik tega, kar sta se v pogodbi dogovorila.

Kako je v Sloveniji? Naredili smo nekaj napak, vendar se to vedno dogaja, bodisi v podjetjih bodisi v državah. Ena od napak, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da smo zapravili del svojega slovenskega nacionalnega kapitala, o čemer sva prej govorila. V vseh slovenskih družbah je v tem trenutku za 37 milijard kapitala. Če smo izgubili 10 do 15 milijard kapitala, je to strahotno velik delež. To je precej nepovratna zadeva.

Po drugi strani je država videti kot več čred. Izvozno oziroma tržnopodjetniški del mora delovati, ker gre za preživetje posameznih čred (lastnikov in zaposlenih). Če je eno podjetje ena čreda, ki ima svojega vodnika, ki pelje stvar naprej. Ko gledamo ta del, je tudi v tej krizi v zadnjih treh letih rasel. Izvoz je v tem času zrasel za 24 odstotkov. Ta del, ki ustvari 21 milijard evrov izvoza od naših 34 milijard BDP, nima takega športa, da bi se prepustil neki melanholiji, smiljenju in ne vem čemu. Ta del se mora bojevati in tukaj notri so tudi taki podjetniški borci, kot je v športu Tina Maze, kot so rokometaši, in so uspešni. To niso velike zgodbe, kot je bila Nokia recimo, vendar imamo zgodbe, ki vlečejo naš voz naprej.

Gospod Mencinger, s katerim se sicer ne strinjam, je vendarle prav povedal, da politika dela najmanj škode v gospodarstvu, če nič ne dela. Ko se politika začne vmešavati v to, običajno naredi samo cirkus. Torej imamo tržnogospodarski del naše družbe, zaradi katerega me v nasprotju z večino ljudi ne navdihuje pesimizem. Izvozno gospodarstvo svoje delo ves čas opravlja dokaj solidno in je neka podlaga temu, da normalno živimo. Na nas pa je, da druge dele družbe uskladimo s tem delom. Na začetku sva govorila o tem, da smo zaradi tistih osem milijard živeli preveč lepo, nad svojimi zmožnostmi, in za večino ljudi je preprosto boleče, da morajo zategovati pas. Na hitro smo si pojedli eno desetletje. Ni pa čarobne palice, da bi nam nekdo dal to desetletje – počakati bo treba. Kakšnih pet let je minilo in še kakšnih pet let bomo morali počakati.

Branko Šušterič

 

TLF Glasnik:
Nekako se zdi, kot da ste se umaknili iz nekoč mnogo večje izpostavljenosti. Zakaj? Zdi se škoda vsega znanja, ki ga imate in ki bi ga v Sloveniji še kako potrebovali. So vas že povabili ali ponudili mesto guvernerja Banke Slovenije, mesto ministra za finance?

Branko Šušterič:
Te stvari me ne zanimajo – tudi če bi me povabili.

 

TLF Glasnik:
Zakaj?

Branko Šušterič:
Na začetku sva govorila, da je treba spoznati sistem; ko si star 32 let (pred 20 leti, o katerih sva prej govorila), se ti zdi, da bi vse spreminjal. Ko si malo starejši, se ti zdi, da morda ni treba toliko spreminjati, vprašaš pa se tudi, koliko je mogoče spremeniti. Vse te funkcije so bolj ali manj politične funkcije in pojavi se tudi vprašanje, kaj je politično mogoče storiti. Preprosto ugotovimo, da na teh funkcijah ne moreš udejanjiti optimalne rešitve, ker optimalne rešitve v resnici v takih pogojih ni. Problemi oziroma sistemi imajo glede na omejitve in izhodišča, matematično gledano, več rešitev. Med političnosistemskimi ali političnoekonomskimi rešitvami, ki jih je mogoče udejanjiti, je bistvo v tem, da se vprašamo, kaj je politika. Politika je umetnost možnega, je marketing. Politiki prodajajo sami sebe volilcem (mogoče tudi komu drugemu) in morajo delati po marketinških načelih, kar vodi do slabših rešitev.

Gremo na izlet in nas je pet v avtu (pet večjih strank). Pridemo na prvo križišče in se začnemo pogajati, kam bomo šli. Potem nekdo pritegne v igro strokovnjaka, ki pravi, da je pot izmeril in da ve, katera je prava. Ne vemo pa, ali je pot res izmeril. Skratka, to je ves čas pogajanje o rešitvah in dejansko je to precej naporno. Včasih se zavedaš, da rešitev ni optimalna, da moraš pokvariti svojo rešitev… Poglejva za primer davek na drage avtomobile. Odločalo se je o neki drugi stvari, in da bi bile množice zadovoljne, jim rečeš, da bomo zdaj obdavčili še tiste avtomobile, na koncu pa to udari po glavi ravno množice. Namesto 7 milijonov evrov davkov smo dobili 1,2 milijona evrov davkov. Tisti strokovnjak predlagatelj je vedel, da obstaja krivulja, kako reagirajo ljudje na povečanje davkov, in da se to ne bo izšlo, vendar je sprejel to gnilo kompromisno rešitev zato, da je uveljavil nekaj drugega. Zato so vse rešitve, ki jih dobivamo, politekonomske. Če se vrneva h križišču, zelo hitro ugotoviš, da je lahko poti veliko več in da se v resnici lahko pelješ tudi okoli sveta, da prideš v svojo ulico.

Branko Šušterič

 

TLF Glasnik:
Skratka, svoji stroki se ne bi odrekli?

Branko Šušterič:
Ni poudarek zgolj na stroki, tudi stroka je lahko zlorabljena – imamo ljudi in profesorje z doktorati, ki so se pripravljeni podpisati pod kar koli. Zato ne rečem, da je rešitev samo v stroki. Prvi pogoj je, da je stroka moralna in etična, da preverja samo sebe, kar je nadvse pomembno v družboslovnih raziskavah. Moti me, morda zato, ker sem po naravi bolj tehnik, bolj natančen, da na področju družboslovja – ekonomije, ki je podlaga za prenekatere družbene odločitve pri nas, to ni samoumevno. V razvojnih oddelkih Mercedesa ne bo nihče pomislil, ali dati ABS in zračno vrečo v avto ali ne. Ali bi jo dal počez ali kako drugače. Mora biti postavljena tako, da ljudje ne bodo umirali. V politiki pa ni tako – ko je rešitev znana, se začnemo pogajati, iskati nasprotne, lahko tudi napačne raziskave in o pravilnosti odločati s preglasovanjem. To je tisto, kar moti.

 

TLF Glasnik:
Mogoče še zadnje vprašanje:
kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Branko Šušterič:
Dokaj preprosto. Na ravni države moramo živeti tako kot v družini. Vse političnomarketinške zgodbe o nekem pospeševanju, da naj država rešuje delovna mesta, gospodarstvo, so privlečene za lase, ker so iztrgane iz konteksta. To radi počnejo predvsem ekonomisti. Imajo ekonomske teorije, ki skušajo rešitev brez hipotez, iz katerih je bila ta rešitev izpeljana, cepiti na nekaj drugega. To potem ne da pričakovanih rezultatov. Država lahko spodbuja, če ima na voljo dovolj varčevanja znotraj države. Če ne, si odvisen od zunanjega zadolževanja, tako kot smo zdaj mi. Če ni tujih upnikov, ki bi bili pripravljeni z denarjem podpreti tako rešitev, ta rešitev v resnici ne obstaja in je zgolj političnomarketinško zavajanje o teh vprašanjih neizobraženih ljudi. V Sloveniji govorijo o nekaj milijardah evrov kreditov za zagon v relativno kratkem času, rekla pa sva, da lahko v desetih letih privarčujemo kakšnih 8 milijard evrov. Torej je to zadolževanje čez naše dimenzije. V sedanjem času ne poznam nikogar v tujini, ki bi nam bil pripravljen tak znesek posoditi pod za dobičkonosnost našega gospodarstva sprejemljivimi pogoji. Mi preprosto moramo priti nazaj v okvire našega varčevanja in gospodarstvo lahko stabilno spodbujaš le z domačimi prihranki.

Domači prihranki so predvsem medgeneracijski sporazum. Predvsem starejši varčujejo za svoje življenje v tretjem obdobju in iz tega napajajo tudi nova delovna mesta, če pa moramo dobiti še kaj od koga iz tujine, potem obstaja možnost, da tega ne bomo dobili. Spodbujanje s tujim varčevanjem povzroča plimovanje in oseko občutimo zadnjih nekaj let. Svojega razvoja dejansko ne moremo utemeljiti na tem, da bomo vsakih nekaj let pod stresom, ali se nam bo uspelo dodatno zadolžiti v tujini. Naš proračun moramo postaviti na 2 do 3 odstotke ali celo nič primanjkljaja. In tam moramo biti. Ne moremo si več privoščiti, da bi živeli, kot smo od leta 2004 do 2011, krepko čez svoje zmožnosti. To so naši okviri, znotraj katerih lahko delujemo. Vsota vseh dolgov, ki jih imajo slovenska podjetja, je že 60 milijard evrov.

Po drugi strani, in to sem rekel že prej, imamo tudi v podjetništvu uspešne ljudi in menim, da ni vse tako črno. Treba je narediti družbena ravnovesja, ker preprosto ne moremo porabljati tistega, česar ni. Tudi gospodinjstvo, ko ne dobi več posojila, ne more več zapravljati. Moramo sprejeti to, kar je kot dejstvo, in od tu napredovati. Če nekdo zaradi marketinga, da pride na oblast, ponuja neke všečne neuresničljive rešitve, se to ne bo izšlo. Za usodo teh dveh milijonov ljudi je rešitev preprosta: vzpostaviti vzdržen proračun in pustiti ljudem, da so ustvarjalni. Biti razumen in moder, bi rekel.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Branko Šušterič

Davčni obračun za leto 2012 – obravnava neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

Gospodarske družbe morajo skladno z določili 53. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 117/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1), pri računovodenju uporabljati Slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 117/2006 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), ali Mednarodne standarde računovodskega poročanja (Uradni list UL L 320/2008 do 146/2012). Z uporabljenimi računovodskimi standardi ugotovljeni prihodki in odhodki so sicer davčno priznani, če v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 94/2012) (v nadaljevanju ZDDPO-2) ni predvidena drugačna ureditev. Posamezne vrste prihodkov in odhodkov so v ZDDPO-2 urejene tako, da jih je v davčnem obračunu potrebno:

 • znižati na raven davčno priznanih ali
 • povečati na raven davčno priznanih.

Danes bomo obravnavali nekatere prihodke in odhodke, povezane z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami in davčno obravnavo le-teh.

Način ugotavljanja stroškov in nekaterih vrst prihodkov, povezanih z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami je odvisen od izbranega modela vrednotenja, ki je v vseh primerih lahko:

 • model nabavne vrednosti ali
 • model prevrednotenja.

Posebnosti, ki se v povezavi z obravnavanimi sredstvi pojavljajo so:

 • neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti in dobro ime, ki se ne amortizirajo, ampak le slabijo,
 • prenos sredstev med nekratkoročna sredstva za prodajo (sredstva za odtujitev), ki se ovrednotijo po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške, in sicer po tisti, ki je manjša in
 • izgradnja naložbene nepremičnine v lastni režiji.

Pri uporabi modela nabavne vrednosti se lahko pojavijo:

 • stroški amortizacije,
 • odhodki zaradi oslabitve in
 • prihodki zaradi odprave oslabitve.

Amortizacija je davčno priznana, če je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in do višine stopenj, ki so objavljene v 33. členu ZDDPO-2, kot sledi:

 • gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3%;
 • dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6%;
 • opremo, vozila in mehanizacijo 20%;
 • dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3%;
 • računalniško, strojno in programsko opremo 50%;
 • večletne nasade 10%;
 • osnovno čredo 20%; in
 • druga vlaganja 10%

Amortizacija mora biti obračunana posamično.

Ne glede na določene najvišje stopnje amortizacije se pri opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih doba uporabnosti je daljša od enega leta in posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR, kot odhodek prizna odpis celotne nabavne vrednosti.

Vsi začasno nepriznani odhodki postanejo davčno priznani, ko je izpolnjen določeni pogoj. Takrat jih je možno vključiti v davčni obračun.

V primeru amortizacije velja, da jo je možno poračunati v obdobju, ko je opredmeteno osnovno sredstvo ali neopredmeteno sredstvo računovodsko že dokončno amortizirano. Za pravilen obračun davčno priznane amortizacije je zato pomembno, da davčni zavezanec vodi obračun amortizacije za poslovne in davčne namene.

Slabitve neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin so davčno priznan odhodek, če so razlogi za oslabitev utemeljeni.

Skladno z določbami SRS so razlogi za oslabitev amortizirljivih sredstev utemeljeni le, če je nadomestljiva vrednost sredstva manjša od knjigovodske vrednosti. Nadomestljiva vrednost je enaka pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, ali vrednosti pri uporabi, tisti, ki je višja.

Prihodki iz naslova odprave oslabitve povečujejo davčno osnovo in se ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

Pri uporabi modela prevrednotenja se lahko pojavijo:

 • stroški amortizacije, razen v primeru naložbenih nepremičnin, ki se ob izbiri modela prevrednotenja ne amortizirajo,
 • odhodki zaradi prevrednotenja na nižje poštene vrednosti in slabitve v višini, ki presegajo presežke iz prevrednotenja v kapitalu,
 • odhodki zaradi prevrednotenja na nižje poštene vrednosti in slabitve v celoti – v primeru naložbenih nepremičnin,
 • prihodki, iz prevrednotenja, kadar gre za odpravo zmanjšanja vrednosti, ki je bila evidentirana v breme odhodkov,
 • prihodki od prevrednotenja naložbenih nepremičnin.

Odhodki zaradi prevrednotenja na nižje poštene vrednosti so davčno priznani.

Oslabitve amortizirljivih sredstev so davčno priznane pod enakimi pogoji, kot v primeru uporabe modela nabavne vrednosti.

Prihodki iz prevrednotenja povečujejo davčno osnovo oziroma se ne izvzemajo iz davčne osnove.

Neopredmetena sredstva z nedoločenimi dobami koristnosti in dobro ime se ne amortizirajo ampak le prevrednotujejo zaradi oslabitve.

Slabitve obravnavanih sredstev so davčno priznane, razen v primeru dobrega imena. Slabitev dobrega imena je davčno priznan odhodek, če slabitev ni višja od 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena. Če je slabitev višja, se razlika izvzame iz davčne osnove, vendar se lahko poračuna v naslednjih obdobjih (23. člen ZDDPO-2).

Nekratkoročna sredstva za prodajo se po prenosu iz sredstev v uporabi, ne amortizirajo in ne prevrednotujejo. Odtujena naj bi bila v naslednjih dvanajstih mesecih. Če, se nekratkoročna sredstva za prodajo ponovno začnejo uporabljati, jih je potrebno prenesti med ustrezna sredstva v uporabi. V takem primeru je potrebno za vse obdobje, ko so bila sredstva evidentirana kor nekratkoročna sredstva za prodajo, obračunati amortizacijo. To pomeni, da je potrebno popraviti tudi rezultate poslovanja za pretekla obdobja v breme prenesenega čistega poslovnega izida.

Skladno z določbami 14. člena ZDDPO-2 se prihodki in odhodki, ki predstavljajo razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih, za katere se preračunajo preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo.

Nepremičnine, ki se gradijo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine, se do začetka uporabe evidentirajo kot opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi (SRS 1.62). Ko podjetje gradnji dokonča in naložbeno nepremičnino prenese iz opredmetenih osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine, mora naložbeno nepremičnino oceniti po pošteni vrednosti. Morebitna razlika med knjigovodsko in pošteno vrednostjo se ob prenosu evidentira kot prihodek iz vrednotenja naložbenih nepremičnin. Tovrstni prihodki povečujejo davčno osnovo oziroma se ne izločajo iz obdavčitve.

Davčne olajšave, povezane z obravnavanimi sredstvi so sledeče:

 • Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva, ki lahko doseže 40% investiranega sredstva. Olajšave ni možno koristiti za pohištvo in pisarniško opremo (razen računalnikov), motorna vozila (razen osebnih avtomobilov in avtobusov na hibridni ali električni pogon, avtobusov z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, tovornih vozil z motorjem, ki ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO V), pa tudi za dobro ime in vlaganja v stvarne in druge sorodne pravice na nepremičninah ne. Še posebej to velja za stavbno pravico.
 • Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, ki se je letos povečala iz 40% na 100% vlaganj. Tovrstna regijska olajšava je odpravljena. Vlaganja v raziskave in razvoj, za katera bi želeli uveljavljati olajšavo, morajo biti opredeljena v poslovnem načrtu ali v posebnem razvojnem projektu oz. programu, ki ga bo potrebno na zahtevo DURS tudi predložiti. V vsakem primeru pa bo potrebno davčnemu obračunu predložiti podatke za vse projekte oz. programe skupaj, na posebnem obrazcu, ki je sestavni del novega Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v razvoj, Uradni list RS, št. 75/2012.

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na viru. V svojih poslovnih knjigah je davčni zavezanec izkazal prihodke od opravljenih storitev v bruto znesku (t.j. vključno s plačanim davčnim odtegljajem). Po prejemu potrdila o plačanem davku na viru je davčni zavezanec vzpostavil terjatev za plačan davek na viru do Republike Slovenije ter terjatev do tuje družbe v neto znesku. Ker je davčni zavezanec izkazal davčno izgubo, v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ne more uveljavljati davka, plačanega na viru. Terjatve do Republike Slovenije je davčni zavezanec slabil/odpisal in pripoznal odhodke. Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko te odhodke davčni zavezanec obravnava kot davčno priznane.

Odhodek za davek, ki je bil odtegnjen v tujini, in zaradi davčne izgube ni mogel zmanjšati davčne obveznosti, ni davčno priznan odhodek.

V skladu z 62. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 94/12) lahko rezident od obveznosti za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po zakonu, ki ga je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (tuji davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (tuji dohodek), ki je vključen v njegovo davčno osnovo. Skladno s 63. členom ZDDPO-2 je odbitek tujega davka omejen, in ne sme presegati nižjega od zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen in dejansko plačan, ali zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen. Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka z drugo državo, se za končen tuji davek na dohodke iz te države, v skladu s tretjim odstavkom 63. člena ZDDPO-2, šteje znesek tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi. V skladu s 67. členom ZDDPO-2 je, če je znesek davka po ZDDPO-2 nižji od odbitka davka iz 63. člena ZDDPO-2, najvišji možen odbitek v višini zneska davka. Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša v naslednja pretekla davčna obdobja. Zavezanec, ki izkazuje davčno izgubo, ne more uveljavljati odbitka tujega davka. V tem primeru tuji davek predstavlja odhodek, ki se davčno ne prizna. V navedenem primeru odhodek za tuji davek oziroma odbitek davka, ki presega znesek davka po ZDDPO-2, na podlagi 62., 63. in 67. člena ZDDPO-2 ni davčno priznan odhodek.

V petek, 23. novembra, je končno postala znana usoda novega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Vlada RS po več tednih ugibanj v medijih javnosti predstavila v začetku oktobra. Cilj predloga zakona je bila uveljavitev nekaterih sprememb v zvezi z uporabo nižje davčne stopnje za določene dobave blaga in opravljene storitve. Čeprav je državni zbor v prvem branju predlog zakona potrdil, je minister za finance javnost seznanil z odločitvijo vlade, da odstopa od omenjenega predloga zakona v korist drugih predlogov novosti na davčnem in trošarinskem področju. Kljub temu predstavlja predlog zakona zanimivo izhodišče za razpravo o davčnih ukrepih v teh kriznih časih, zlasti v luči navedb, ki so se v zadnjih tednih pojavile v medijih. V tem prispevku bom tako na kratko predstavil obseg predlaganih sprememb, komentiral nekaj navedb, ki so se pojavile v medijih, in primerjal predlagano novo ureditev s stanjem v drugih državah članicah EU, z namenom ugotoviti, kaj je sploh bil cilj tega zakonodajnega predloga.

Konec novembra smo bili precej blizu konkretnim spremembam na področju stopenj DDV, vendar ne v smislu spremembe (zvišanja) stopenj DDV, temveč zgolj v smislu prekvalifikacije določenih dobav blaga in opravljenih storitev iz nižje stopnje v splošno stopnjo DDV. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je vlada javno objavila. Oktobra letos, se je namreč v celoti ukvarjal s spremembo Priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost, ki navaja vrste blaga in storitve, za katere se uporabi nižja stopnja DDV namesto višje stopnje.

Če bi se predlog zakona uveljavil, po 31. decembru 2012 naslednje dobave blaga in storitev ne bi bile več predmet DDV po nižji stopnji, temveč bi se obračunal DDV po splošni stopnji:

 • hrana za hišne živali,
 • časopisi, revije in druge periodične publikacije,
 • čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev,
 • uporaba športnih objektov,
 • storitve javne higiene,
 • frizerske storitve in
 • dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja.

Kot kažejo novi predlagani ukrepi vlade za izboljšanje javnofinančnega položaja, je vlada očitno resna pri svoji napovedi, da bo zmanjšala proračunski primanjkljaj Slovenije. Menim, da je odstop od namere po zvišanju DDV za nekatere dobave blaga in storitev smiseln, saj bi predlagatelj zakona zelo težko dosegel pričakovane finančne učinke za državni proračun. Po drugi strani pa je precej bolj gotovo, da bodo predlagani novi ukrepi dejansko imeli pričakovane finančne učinke. Z dvigom trošarin na energente, alkohol in tobak bi vlada skoraj zagotovo dosegla pričakovane finančne učinke, saj gre za dobrine, pri katerih je povpraševaje precej togo. Je pa pričakovati, da bo dvig trošarin relativno bolj obremenil prebivalstvo z nižjimi dohodki kot bogatejši del prebivalstva, kar je gotovo slabost teh predlaganih ukrepov.

Poseben davek na sladke pijače je po mojem mnenju izredno zanimiv ukrep, o katerem razmišlja vedno več razvitih držav. Vendar pa je namen tega davka predvsem preprečevanje debelosti pri prebivalstvu, saj imajo ravno debelost in povezane bolezni (bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen) hude zdravstvene posledice, kar pa v zadnjem času v razvitih državah vedno bolj obremenjuje zdravstveno blagajno. Zato se mi zdi nenavadno, da bi bil ta davek prihodek proračuna, ne pa denimo namenski prihodek zdravstvene blagajne, s katerim bi lahko financirali programe na področju preprečevanja in zdravljenja debelosti.

V skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), oziroma z določbami mednarodnega računovodskega standarda (v nadaljevanju MRS), ki obravnava pogodbe o gradbenih delih v posebnem standardu MRS 11: Pogodbe o gradbenih delih, se pogodbeni prihodki in odhodki pripoznajo, če je mogoče izid pogodbe o gradbenih delih zanesljivo izmeriti. To pomeni, da se:

 • prihodki in dohodki v zvezi s to pogodbo pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti pogodbenih dejavnosti na dan bilance stanja (takoimenovana »Metoda stopnje dokončanosti«),
 • pričakovane izgube pri pogodbi o gradbenih delih takoj pripoznajo kot odhodek.

Pri tem je zanesljiva izmera prihodkov mogoče potem, ko se podjetje strinja s pogodbo v kateri so določene in izmerljive izterljive pravice vsake stranke glede sredstva, ki se bo gradilo, nadomestila, ki se bodo izmenjala in način in pogoji poravnave.

Pripoznavanje pogodbenih prihodkov in odhodkov, oziroma izid pogodbe, je odvisno od vrste pogodbe. V kolikor gre za:

a) pogodbo s stalno ceno – je izid pogodbe mogoče zanesljivo izmeriti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • celotne pogodbene prihodke je mogoče zanesljivo izmeriti,
 • obstaja verjetnost pritokov prihodnjih gospodarskih koristi podjetja,
 • stroške izpolnitve pogodbe in stopnjo izpolnjenosti pogodbe je na dan bilance stanja mogoče zanesljivo izmeriti,
 • stroške, ki jih je mogoče pripisati pogodbi, je mogoče jasno določiti in zanesljivo izmeriti tako, da se lahko dejansko nastali stroški primerjajo s prejšnjimi ocenami.

b) pogodbo s stroški in dodatkom – je izid pogodbe mogoče zanesljivo izmeriti, če sta izpolnjena pogoja:

 • obstaja verjetnost pritokov gospodarskih koristi v podjetje,
 • stroške, ki jih je mogoče pripisati pogodbi, je mogoče jasno določiti in zanesljivo izmeriti.

Če poslovnega izida pogodbe o gradbenih delih ni mogoče zanesljivo oceniti, se pripoznajo prihodki in odhodki le v naslednjih primerih:

1) Prihodke je mogoče pripoznati le do tolikšnega obsega pogodbenih stroškov, kolikor bodo verjetno nadomeščeni.

2) Pogodbene stroške je potrebno pripoznati kot odhodke v obdobju, v katerem se pojavijo.

3) Pričakovana izguba se takoj pripozna kot odhodek.

Dolgoročno dezinvestiranje je nasprotni proces od dolgoročnega investiranja. Za dolgoročno dezinvestiranje se podjetje odloči, kadar določenih sredstev ne potrebuje več, opusti posamezno dejavnost ali zaradi finančnega prestrukturiranja.

Dezinvestiranje se lahko izvede kot:

 • neinvestiranje amortizacije,
 • zmanjšanje dolgoročnih upniških naložb,
 • zmanjševanje dolgoročnih lastniških naložb,
 • prodaja neopredmetenih sredstev,
 • odprodaja osnovnih sredstev in
 • zmanjšanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Dezinvestiranje navedenih kategorij se lahko izvede na različne načine:

 • kot prodaja posameznih sredstev,
 • oddaja v zakup,
 • prodaja ali opustitev programa,
 • prenos dejavnosti na novo ali drugo podjetje,
 • kapitalska vloga v novo ali drugo podjetje v obliki stvarnih vložkov,
 • prenos dela podjetja,
 • razdelitev podjetja itd.

Način izvedbe dezinvestiranja je odvisen od razlogov za dezinvestiranje in ciljev, ki jih družba želi doseči. Če želi družba doseči finančno prestrukturiranje podjetja in s tem ugodnejšo dolgoročno plačilno sposobnost, bo sredstva, ki jih ne potrebuje za poslovanje najverjetneje odprodala in tako dobila svež denar. Če družba del dejavnosti želi optimizirati in doseči višji donos je možno, da bo ta del dejavnosti prenesla na drugo podjetje, ki ima bolje organizirano tovrstno dejavnost in zato tudi družba, ki prenaša dejavnost pričakuje večji donos.

Lani je bilo na davčnem področju veliko novosti, tako da bodo letos na ministrstvu za finance predvsem spremljali učinke že sprejetih ukrepov, je ob robu letošnje Davčne konference v Portorožu za STA pojasnila Tamara Prezelj. Zaradi trenutne politične krize pa bi po njenem mnenju utegnili začasno zastati nekateri pomembni sistemski ukrepi.

Generalna direktorica direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na ministrstvu za finance Prezljeva je ob robu svojega nastopa na letošnji Davčni konferenci, za STA sicer poudarila, da so imeli načrte tudi za letošnje leto, vendar "trenutna politična kriza pomeni, da se nekatere stvari postavljajo pod vprašaj".

V letošnjem letu bodo poleg spremljanja učinkov že sprejetih ukrepov tako predvsem pripravljali spremembe, vezane na reforme na drugih področjih, od spremembe zakonodaje zaradi sprejetega pokojninskega zakona do sprememb v zvezi z reformo trga dela, če bo do nje prišlo. Kolikor bo mogoče, bodo poskušali sprejeti tudi kakšne ukrepe za spodbujanje gospodarstva, je dodala.

Med predvidenimi novostmi je Prezljeva izpostavila združitev davčne in carinske uprave, ki je predvidena za 1. julij in tako sovpada s predvidenim vstopom Hrvaške v EU, ko ne bo več potrebna prisotnost carinikov ob naši vzhodni meji.

"S tem združevanjem se je želelo po eni strani izkoristiti te proste kapacitete carinske uprave in po drugi strani okrepiti nekatera področja nadzora, ki jih Durs mogoče ta trenutek ne uspe pokrivati v celoti," je pojasnila generalna direktorica. Tudi ta projekt pa je seveda odvisen od razpleta politične krize.

Prezljeva ocenjuje, da bi bilo ta projekt vsekakor dobro speljati po začrtani poti. "Prepričani smo, da bi bilo možno izkoristiti sinergije in dejansko povečati nadzor in učinkovitost pobiranja dajatev," je še dodala.

Vir: STA

Slovenija je iz Bruslja dobila še en opomin zaradi slabe kakovosti zraka. Gre za dodatni opomin, uveden po uspešni tožbi Slovenije na Sodišču EU, ki pa se je nanašala samo na neizpolnjevanje mejnih vrednosti v preteklosti in ni zagotovila zahtevanega ukrepanja. Na okoljskem ministrstvu si intenzivno prizadevajo odpraviti kršitve.

Evropska komisija je sicer v preteklosti pred Sodiščem EU že uspešno tožila Slovenijo pa tudi Italijo, Portugalsko in Švedsko, ker državljanom niso zagotovile dobre kakovosti zraka, kot to terjajo evropska pravila. Vendar pa so se odločitve sodišča nanašale samo na neizpolnjevanje mejnih vrednosti za kakovost zraka v preteklosti, kar držav članic ni spodbudilo k ukrepanju pri nadaljnjih preseženih vrednostih v prihodnosti. Zato je komisija sprejela nov pristop z razširjenim področjem uporabe pravnih ukrepov. Ta naj bi države članice s stalno slabo kakovostjo zraka prisilil, da sprejmejo v prihodnost usmerjene, hitre in učinkovite ukrepe, s katerimi bi kršitve čim bolj skrajšale.

V sklopu novega pristopa za reševanje te problematike je komisija Slovenijo, Bolgarijo in Latvijo danes pozvala, naj nujno odpravijo stalne težave, zaradi katerih vsako leto umre več državljanov kot v prometnih nesrečah. Gre za majhne delce, imenovane PM10, ki zaradi izpostavljenosti onesnaženosti z drobnimi delci iz virov, kot so cestni promet, industrijske dejavnosti in ogrevanje gospodinjstev, povzročajo težave pri dihanju, pljučnega raka in prezgodnjo smrt.

Tudi najnovejše raziskave kažejo, da večina Evropejcev, 56 odstotkov, meni, da se je kakovost zraka v zadnjih desetih letih poslabšala. Komisija je zaskrbljena zlasti v primerih, pri katerih neskladnost z zakonodajo EU traja že več kot pet let in naj bi se po napovedih nadaljevala tudi v prihodnje. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in te informacije zagotoviti v načrtih za kakovost zraka. Če tega ne storijo, se zoper njih pravno ukrepa.

Z ministrstva za kmetijstvo in okolje so sporočili, da intenzivno delajo na odpravi kršitve, v preteklih mesecih pa je bil na področju kakovosti zraka po njihovih besedah narejen velik napredek. Tako so v tem mesecu dali v javno obravnavo kar štiri odloke o načrtu za kakovost zraka na območju, in sicer za mestne občine Celje, Novo mesto, Murska Sobota in Kranj, v katerih so dnevne mejne vrednosti ravni PM10 v zraku prekoračene. Dokončali so tudi že besedilo odloka za mesto Ljubljana in poslali predlog odloka tudi občini Maribor.

Odloki o načrtu za kakovost zraka med drugim vsebujejo ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 ter program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov. Razvrščeni so v tri skupine: ukrepe na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, na področju prometa ter na drugih področjih.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 23.1.2013 - 29.1.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 17 novosti 16 novosti 2 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

 • V Uradnem listu št. 7 z dne 25.1.2013 je bil objavljen spremenjen in dopolnjen Seznam snovi I, IA in IB, ki velja od 25.1.2013.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 23.1.2013 - 29.1.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 16 novosti 7 novosti 1 novost 20 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 5 novosti 3 novosti 11 novosti 7 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 24 novosti 2 novosti 2 novosti 10 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 35 novosti 1 novost 1 novost 15 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 17 novosti 3 novosti 22 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 2 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 7 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 4 novosti 6 novosti
11. OBČINE 21 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .