Številka 21, letnik VI
11. junij 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Danes v rubriki Pogovor gostimo dr. Danico Purg, ustanoviteljico prve poslovne šole na Brdu pred 27 leti, predavateljico na številnih mednarodnih univerzah, avtorico treh knjig in še bi lahko naštevali. Med drugim nam je povedala: »V intervjujih ali javnih nastopih vedno in posebej poudarjam, da ni pomembno zgolj znanje, ampak predvsem vrednote. Na IEDC-Poslovni šoli Bled smo že pred 23 leti vpeljali etiko kot obvezni predmet naših daljših izobraževalnih programov. Edini način, da si na dolgi rok uspešen, je, da si pošten. Nepoštenje prej ali slej odkrijejo.«

S 1. julijem 2013 se bodo začele uporabljati spremenjene, višje stopnje davka na dodano vrednost, ki so bile uveljavljene s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Dvig davčnih stopenj je posledica uravnavanja proračunskih prihodkov in odhodkov oziroma poskus uravnoteženja javnih financ. Dvig stopenj davka na dodano vrednost pa z vidika presečnega datuma ni tako preprost. Današnjo številko TFL Glasnika smo namenili tej problematiki.

Vabljeni k branju!

Dr. Danica Purg: Štajerka na Bledu in v svetu

Danica Purg

TFL Glasnik:
Dr. Danica Purg, vaša pot je zavidljiva, od direktorice in dekanje prve poslovne šole na Brdu pred 27 leti do predavateljice na številnih mednarodnih univerzah, mednarodne dekanje leta 2010, avtorice treh knjig in še česa. Na kaj ste najbolj ponosni?

Danica Purg:
Ponosna sem na to, da sem imela - sprva v srednji in vzhodni Evropi, sedaj pa tudi širše - določen vpliv na razvoj menedžmenta, zlasti v smislu inovacij in dvigovanja morale pri dekanih in profesorjih menedžmenta, ki prihajajo iz dinamičnih družb (t.i. dynamic societies), ki jim pogosteje rečejo kar 'emerging economies'. Sama raje uporabljam izraz dinamične družbe, saj vendar ne gre samo za trg, temveč za družbo kot celoto.

 

Danica Purg

Pred 25 ali 26 leti sem ugotovila, da potrebujemo v vzhodni in srednji Evropi vsaj 2500 profesorjev menedžmenta. In sem se vprašala, kaj bi posameznik lahko storil, da bi prišel do teh profesorjev? Odločila sem se, da ustanovimo akademijo za profesorje menedžmenta (t.i. IMTA). Izobraževanje je ravno minuli teden začela nova, že 14. skupina. Doslej je to akademijo zaključilo že 450 ljudi iz 37 držav. Odločili smo se tudi, da bomo nagradili ljudi na področju menedžerskega izobraževanja: dekane, ki vodijo najboljšo poslovno šolo, najbolj inovativne profesorje, najboljše raziskovalce ipd. Vse z namenom, da bi dvignili standarde in kakovost poučevanja menedžmenta. Precej nam je pomagal tudi George Soros, zlasti finančno, saj je namenil okoli 10 milijonov dolarjev za izobraževanje profesorjev in dekanov, v okviru združenja managerskih šol CEEMAN, ki sem ga natanko pred 20 leti ustanovila in ga še vedno vodim.

Če pa vam odgovorim še z zornega kota IEDC-Poslovne šole Bled, je bilo moje prvo spoznanje, ko sem prevzela to vlogo, naslednje: sam ne moreš doseči veliko. Zato sem se odločila promovirati povezovanje. Opazovala sem, kako so Rusi, Romuni, Poljaki in drugi uvažali profesorje menedžmenta iz ZDA. A tam je vendar povsem drugačen sistem kot pri nas! Sama sem se vedno raje ozirala po skandinavskih državah, ki imajo bolj socialni sistem. Pa še nekaj velja: nobena klinika ne posoja svojih najboljši kirurgov. Tako tudi naša regija ni nikoli dobila najboljših profesorjev. Zato sem na vsakem srečanju managerskih šol govorila o tem, da je 'samo najboljše dovolj dobro', da se moramo v srednji in vhodni Evropi bolj povezati, graditi na svojih sposobnostih itd. Saj smo vendar dovolj izobraženi, široko razgledani, dovolj znamo.

Zadnja leta v CEEMAN-u pa opažamo, da samo še polovica članov prihaja iz vzhodne in srednje Evrope. Bazen še širi – vse več jih je iz Latinske Amerike, Afrike, Azije, pa tudi iz zahodne Evrope in Amerike.

To, da sem letos postala predsednica upravnega odbora gibanja Načela odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME, ki združuje skoraj 500 poslovnih šol in univerz iz 80 držav, op. ur.), je eden mojih največjih uspehov. Sprva so bili namreč Američani in ostali člani iz zahodne Evrope proti, da bi se CEEMAN sploh vključil v to združenje. Menili so, da je to njihov privilegij, zato smo morali kar dolgo čakati, da so nas sploh sprejeli v upravni odbor.

Danica Purg

 

TFL Glasnik:
Ali se v Sloveniji sploh zavedamo, kaj imamo?

Danica Purg:
Ko sem bila mlajša, sem imela občutek, da doma ne dobim takšnega priznanja kot zunaj. Zdaj me to prav nič ne moti, saj se ne da tega dojeti, če nisi poleg! Sam pa se tudi ne moreš kar naprej hvaliti, kaj vse si dosegel.

 

TFL Glasnik:
Kako ste se kot predsednica gibanja Načela za odgovorno poslovno izobraževanje PRME odzvali na vse to, kar se dogaja v Sloveniji? Da ne omenjam vsega, kar se je dogajalo v Sloveniji v poslovodenju. Na dnu smo in me zanima, kakšno je vaše sporočilo poslovnim Slovencem?

Danica Purg:
V intervjujih ali javnih nastopih vedno in posebej poudarjam, da ni pomembno zgolj znanje, ampak predvsem vrednote. Na IEDC-Poslovni šoli Bled smo že pred 23 leti vpeljali etiko kot obvezni predmet naših daljših izobraževalnih programov. Edini način, da si na dolgi rok uspešen, je, da si pošten. Nepoštenje prej ali slej odkrijejo. Primer Siemensa, denimo kaže, da se nepoštenje tudi finančno ne izplača. Prekrškov so naredil za 1,3 milijarde dolarjev, kazen pa je znašala 1,6 milijarde.

Danica Purg

 

TFL Glasnik:
Kakšne lastnosti mora imeti dober menedžer?

Danica Purg:
Imeti mora štiri sklope lastnosti. Prvič, znanje in razgledanost, drugič, komunikacijske in pogajalske spretnosti, sposobnost delovanja v timu in predvsem dobro upravljanje prioritet. Če v krizi izbereš napačne prioritete, potem zagotovo propadeš. Noben menedžer ni propadel, ker ni bi finančni strokovnjak, temveč zaradi napačnih prioritet, ter zato, ker ni znal skomunicirati svoje vizije oziroma strategije. In seveda, propadel je, če je prevaral ljudi. Prepričana sem, da dobrega menedžerja zaznamujejo predvsem prave osebnostne lastnosti: energija, poštenost, osebna integriteta, občutek za to, kaj je prav in kaj ne, odprtost v svet, podjetniška žilica in pripravljenost tvegati.

 

TFL Glasnik:
Omenili ste, kaj nam manjka. Kakšni smo sicer Slovenci kot menedžerji? To se ta trenutek najbolj išče. Zanima me, ali sploh imamo potencial med ljudmi?

Danica Purg:
Slovenci nimamo dovolj poguma za tveganje, pa tudi ambicije niso dovolj velike. Mislim, da ne bi bilo slabo, če bi v prihodnje nekaj menedžerjev tudi uvozili.

Danica Purg

 

TFL Glasnik:
To bi bil vaš predlog?

Danica Purg:
Da, in ne samo zato, ker jih ne bi imeli dovolj. Poanta je v tem, da je pametno imeti ljudi različnih kultur, ljudi različnih pogledov.

 

TFL Glasnik:
Pa smo jih sposobni in pripravljeni sprejeti?

Danica Purg:
To je drugi in večji problem. V moji službi, tudi med zaposlenimi, je veliko tujcev, zato se ves čas trudim, da bi morali na sestanku govoriti angleško. Mi smo mednarodna šola in ne moremo pričakovati, da bo 20 ali 30 ljudi v razredu začelo govoriti slovensko. Kar ne pomeni, da nisem skrbna do slovenščine. Nasprotno, materni jezik zelo globoko cenim. Zato na šoli ustvarjamo takšno okolje, da tuji študenti vzljubijo našo državo in postanejo njeni ambasadorji. Ne pozabimo na pomen povezovanja, naši diplomanti ostanejo povezani tudi po zaključku študija, imamo 15 alumni klubov po vsem svetu.

Danica Purg

 

TFL Glasnik:
Kakšni načrti pa so pred vami?

Danica Purg:
Kratkoročno: rada bi bolj pomagala državi iz krize. Naredili smo predlog za vlado in za banke, da bi zadolženim podjetjem pomagali z izobraževanjem in s svetovanjem.

Srednjeročno bi rada še bolj aktivno pomagala pri izobraževanju menedžerjev v kulturi, zdravstvu in turizmu.

Dolgoročno, pa bi pomagala, da se Slovenija še bolje umesti na zemljevid sveta na področju razvoja liderstva, saj tudi majhna država seže daleč. Rada bi pomagala, da bi prek tega izobraževanja liderji postali bolj odgovorni. Vsak človek mora biti naprej poštena osebnost, šele potem je lahko dober voditelj.

Moja velika strast so inovacije v menedžerskem izobraževanju in tu je še veliko za postoriti. Staromodno je, da udeleženci sedijo in poslušajo, človeka se mora izobraževanje dotakniti. Verjetno smo prva šola na svetu, ki je zaposlila umetnika, pianista iz Kanade. Ima magisterij iz klavirja, doktoriral pa je na področju filozofije in sociologije. Iz istega razloga organiziramo tudi seminarje v Sarajevu. Le skozi pogovor in resnično izkušnjo lahko naši udeleženci podoživijo to, kar so lokalni prebivalci doživeli med vojno. V Sarajevu se nam pridruži režiser Haris Pašović. Skratka, trudimo se oblikovati takšne izobraževalne seminarje in programe, ki z inovativnimi metodami odprejo nov pogled na voditeljstvo. Čas, v katerem živimo, namreč zahteva od vodij, da vodijo drugače kot doslej, da so, konec koncev, tudi sami bolj ustvarjalni in inovativni in da imajo pred očmi širši pomen vsega, kar počnejo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Danica Purg

Dvig stopenj DDV s 1. julijem 2013

Sprememba stopenj davka na dodano vrednost je bila sprejeta z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), (Uradni list RS, št. 46/2013)(v nadaljevanju ZIPRS1314-A), ki je začel veljati 30.5.2013, uprabljati pa se je začel s 1. junijem 2013. ZIPRS1314-A o davku na dodano vrednost govori v 11. členu, kjer 60. členu ZIPRS1314 dodaja 60.a člen, s katerim se splošna stopnja DDV dvigne iz 20% na 22%, znižana stopnja DDV pa iz 8,5% na 9,5%. Nove stopnje DDV začnejo veljati s 1. julijem 2013. V obravnavanem členu so tudi določbe, ki opredeljujejo način zaračunavanja storitev glede na presečni datum.

ZIPRS1314-A v nadaljevanju določa kriterije za uporabo starih oziroma spremenjenih davčnih stopenj na prehodu, to je v mesecu juliju, takole:

 • za delno opravljene storitve in delne dobave blaga pred 1. julijem 2013, lahko davčni zavezanec na dan 30. junija 2013 obračuna DDV po stopnjah, ki sta veljali pred 1. julijem 2013, če je račun izdan najkasneje do 20. julija 2013,
 • za prejeta predplačila za celotno dobavo blaga ali storitev, ki bo opravljena po obravnavanem datumu, davčni zavezanec obračuna DDV po stopnjah, ki sta veljali pred 1. julijem 2013,
 • za prejeta delna predplačila za dobave blaga ali storitev pred 1. julijem 2013, ki bodo v celoti opravljene po navedenem datumu, se od zneska predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki so veljale pred 1. julijem 2013. Od preostalih predplačil se obračuna DDV po novih, višjih stopnjah.

V 6. točki novega 60.a člena ZIPRS1314 je določeno, da se zgoraj navedena pravila smiselno uporabijo tudi za prejeta predplačila za dobave blaga ali storitev, od katerih so dolžni DDV obračunati prejemniki kot plačniki DDV.

Davčne zavezance je zmotilo določilo, da morajo račun za delne dobave blaga in storitev izstaviti do 20. julija 2013, če želijo upoštevati stare, nižje stopnje DDV. Zakonodajalec je to zahtevo pojasnil v gradivu za Državni zbor takole: »Od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, pa lahko davčni zavezanec na dan 30. junija 2013 obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013. Navedeni datum izdaje računa je določen z vidika enake obravnave davčnih zavezancev, glede na skrajni rok za predložitev obračuna DDV. Znesek tako obračunanega DDV se vključi v obračun DDV za davčno obdobje junij 2013 oziroma april-junij 2013.«

Ne glede na opisana določila ZIPRS1314-A glede obračuna DDV v presečnem obdobju, je ostalo še kar nekaj vprašanj. Davčna uprava Republike Slovenije se je odločila izdati pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, z dne 5.6.2013, v katerem nekoliko podrobneje pojasnjuje način obračuna DDV v prehodnem obdobju. Pomembnejša pojasnila na kratko povzemamo:

 • Če je dobava blaga ali storitev v celoti opravljena do 30. junija 2013, se DDV na računu obračuna z uporabo stopenj DDV, veljavnih pred 1. julijem 2013 (v nadaljevanju stare stopnje DDV), ne glede na dan izstavitve računa.
 • Če je delna dobava blaga ali storitev do 30. junija 2013, se za račune izstavljene do vključno 20. julija 2013 uporabijo stare stopnje DDV, za račune izstavljene 21. julija 2013, oziroma kasneje pa nove stopnje DDV (veljavne po 1. juliju 2013).
 • Kadar gre za dobave blaga ali storitev, od katerih mora, skladno s 76. in 76a členom ZDDV-1 DDV obračunati in plačati prejemnik blaga, je pomembno, da davčni zavezanec prejme vse potrebne informacije, na osnovi katerih je možno ugotoviti, kdaj je obveznost za obračun DDV nastala in davčno osnovo. Katera stopnja DDV bo za obračun uporabljena, je odvisno od nastanka obveznosti obračuna DDV, kot to določa ZDDV-1 v 33. do 35. člena.
 • V primeru pridobitev blaga znotraj Evropske Unije nastane obveznost obračuna DDV na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, obveznost obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu po preteku meseca, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. DURS v pojasnjuje, da se nižje stopnje DDV lahko uporabijo le v primeru, če je račun izdan do vključno 30. junija 2013 in je obveznost za obračun DDV tako nastala na isti dan. V primeru, ko je račun izdan po navedenem datumu ali pa ni izdan, se za obračun DDV uporabita stopnji DDV, veljavni po 1. juliju 2013.

Bolj podrobna pojasnila DURS si lahko preberete na našem portalu. Mi smo v tem sestavku želeli opozoriti na probleme, ki se bodo pojavili v mesecu juliju. Nikar ne pozabite na pravočasno prilagoditev informacijske podpore poslovanju podjetja. Sprememba stopenj DDV ne vpliva samo na obračun in plačilo DDV, ter posledično evidence za DDV. Informacijska podpora vam mora omogočati obračun različnih stopenj DDV ob izdaji računov najmanj v mesecu juliju. Preveriti je potrebno tudi pogodbena razmerja, če so cene oziroma pogodbene vrednosti določene v znesku, ki vsebuje DDV. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da sama sprememba davčne zakonodaje, v tem primeru dvig stopenj DDV, ne pomeni avtomatično spremembe pogodbene vrednosti. Pri določanju pogodbenih določil gre za dogovor med poslovnima partnerjema, če le-tega ni, pa se upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja.

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13), ki je začel veljati 12.4.2013, v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo te odpravnine.

Od odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene z 79. členom ZDR-1, se od celotnega izplačanega zneska plačuje dohodnina ter prispevki za socialno varnost.

ZDR-1 v 79. členu na novo določa pravico delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, do odpravnine. V navedenem členu so določeni pogoji za izplačilo odpravnine, prav tako višina odpravnine, pri čemer je določeno, da pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v ZDoh-2 izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Vsako izplačilo ali ugodnost, ki je neposredno ali posredno povezana z zaposlitvijo, se vključuje med dohodke iz zaposlitve. Skladno s prvim odstavkom 37. člena ZDoh-2 dohodek iz delovnega razmerja vključuje tudi vsako nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki.

Posebna davčna obravnava je v 9. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 določena za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07, 45/08 – ZArbit, 21/13 – ZDR-1), v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena ZDR (od 12. 4. 2013 dalje se smiselno uporablja 108. člen ZDR-1).

Vir: pojasnilo DURS

V zadnjem času je bilo tako v medijih kakor tudi med računovodskimi in davčnimi strokovnjaki precej govora o uporabi in o smiselnosti sistema pavšalne obdavčitve za samostojne podjetnike in male gospodarske družbe. Konec marca je tudi potekel rok, do katerega so se lahko obstoječi samostojni podjetniki in male gospodarske družbe priglasili v sistem pavšalne obdavčitve in tako zamenjali do sedaj prevladujoč način ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov z njenim ugotavljanjem na podlagi normiranih stroškov.

Če se omejimo zgolj na koristi za podjetnike, lahko iz pisanja ministrstva razberemo predvsem tri, in sicer (po vrsti, kot so navedene na spletni strani ministrstva):

1. nižji stroški računovodstva,

2. bolj predvidljiva davčna obveznost in

3. ukinitev obveznega obračunavanja DDV.

Strokovno vsaj minimalno seznanjen bralec bo pri tem hitro spoznal, da obveznost obračunavanja DDV ni pogojena z odločitvijo za pavšalno obdavčitev, niti pavšalna obdavčitev ni pogojena z odločitvijo, da nekdo ne bo zavezanec za obračun DDV. Pomeni torej, da je prihranke iz naslova oprostitve obračunavanja DDV napačno šteti kot prednost pavšalne obdavčitve, saj razen usklajene višine prihodkov z gornjo mejo za izbiro pavšalne obdavčitve med enim in drugim ni nobene vzročno-posledične povezanosti. Od preostalih dveh navedenih prednosti poenostavitev davčnega obračuna zagotovo vsaj v določeni meri za podjetnika pomeni tudi večjo predvidljivost njegove davčne obveznosti in na tej osnovi tudi manj davčne negotovosti, kar je vsekakor pomembna pridobitev.

Precej težje pa kot pozitivno sprejmeva izpostavljanje odprave obveznosti vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnega poročila. Problema ne vidiva v sami odpravi zakonske dolžnosti poročanja Ajpesu, kakor tudi ne v odpravi obveze vodenja poslovnih knjig v ta namen. Pač pa ga vidiva v načinu, kako se to sporoča javnosti, in sicer z zelo pretencioznim navajanjem domnevnih velikih prihrankov najmanj tisoč evrov letno, brez vsakršne razlage/utemeljitve izračunanega zneska, in ki posamezniku ne omogoča realne predstave, koliko manj računovodenja fizično/operativno to zanj dejansko pomeni, ampak ga navaja/zavaja na zmotno in škodljivo prepričanje, da se mu je možno in oportuno odpovedati kar bolj kot ne v celoti. Najmanj, kar takšen pristop razkriva, je po najinem mnenju zelo ozko in poenostavljeno razumevanje vloge in pomena podjetniškega računovodenja pri njegovih avtorjih, kakor tudi napačen in nevaren/škodljiv signal podjetnikom, da je računovodstvo, če se odločijo za pavšalno obdavčitev, praktično odveč.

Nevaren in škodljiv zato, ker ukinitev zakonske obveznosti iz naslova obdavčitve in poročanja Ajpesu namreč nikakor ne pomeni, da je ugasnila tudi potreba iz vseh drugih razlogov oziroma namenov. Ukinja se namreč zgolj obveza, medtem ko potreba, bodisi iz kakšnega drugega pravnega naslova bodisi iz čiste poslovne nuje, v pretežnem meri ostaja še naprej.

Vir: revija Denar

Navedeno vprašanje je nedvoumno rešil ZJN-2 (v primerjavi z ZJN-1), ki v šestem odstavku 22. člena določa, da je celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. Naročnik mora ponudniku, ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja, omogočiti prepis, fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe, dokumentacije ali njunega dela. Za slednje lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

S tem je zakonodajalec rešil to večno dilemo, ali je na vpogledu dovoljeno fotokopiranje ali ne. Ne glede na navedeno pa se naročniki še vedno srečujejo z vprašanjem, v katere podatke dovoliti vpogled oziroma zagotoviti ponudniku prepis v kateri izmed oblik, kot jih predvideva zakon. Predvsem tedaj, ko ponudnik posamezne dele ponudbe opredeli kot poslovno skrivnost.

Zakon v 22. členu določa, da mora naročnik zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Kljub temu pa se naročniki nemalokrat znajdejo v situaciji, ko ponudnik določene dele ponudbe opredeli kot poslovno skrivnost, ponudnik, ki želi v slednje pogledati, pa trdi, da gre za podatke, ki so javni, zato bi moral naročnik razkritje navedenih podatkov dovoliti. Medtem ko zakon jasno določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, se naročniki srečujemo predvsem z dilemo, ali je ponudnik ostale elemente ponudbe, za katere zakon izrecno ne določa, da so javni, opravičeno opredelil kot poslovno skrivnost.

ZGD1-UPB3 v 39. členu določa, da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektivna poslovna skrivnost). Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov (2. odst. 39. člena ZGD1-UPB3). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti le tisti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev (3. odst. 39. člena ZGD1-UPB3).

V praksi se tako naročniki nemalokrat srečujejo s situacijo, kjer ponudnik v ponudbi predloži pisni sklep o varovanju poslovnih skrivnosti, v katerem določi, da se za poslovno skrivnost štejejo vsi podatki, razen obrazca predračuna, ter količina iz specifikacije, ostali obrazci v ponudbi pa se štejejo za poslovno skrivnost, med njimi tudi reference, obrazec BON-2, itd. V opisanem primeru je naročnik postavljen pred dilemo, ali navedeni podatki dejansko predstavljajo poslovno skrivnost, pojavlja pa se tudi vprašanje, ali je naročnik sploh tisti, ki bi moral presoditi, ali je določen del ponudbe upravičeno opredeljen kot poslovna skrivnost.

Vir: revija Denar

Dolgoročno investiranje pomeni naložbe v:

 • neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
 • opredmetena osnovna sredstva,
 • naložbene nepremičnine,
 • dolgoročne finančne naložba in
 • dolgoročne terjatve iz poslovanja.

Dolgoročno investiranje je investiranje, kjer je ročnost posamezne investicije daljša od enega leta.

Investiranje v neopredmetena sredstva pomeni naložbe v patente, licence, blagovne znamke in drugo. Gre za naložbe, ki dolgoročno pomenijo povečanje prihodkov in dobička zaradi izkoriščanja pravic.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odloženi organizacijski stroški in drugi odloženi stroški. S finančnega vidika gre za večje tveganje glede pozitivnih finančnih učinkov v prihodnosti.

Opredmetena osnovna sredstva so najpogostejša dolgoročna naložba podjetij. Gre za naložbo v sredstva, ki so pogoj za opravljanje gospodarske dejavnosti. Osnovna gospodarska dejavnost podjetju zagotavlja glavni vir pozitivnih finančnih učinkov.

Dolgoročne finančne naložbe se delijo v dve skupini:

 • dolgoročne lastniške naložbe,
 • dolgoročne upniške naložbe.

Dolgoročne lastniške naložbe so naložbe zaradi strateških poslovnih interesov. S finančnega vidika gre za bolj tvegane naložbe.

Dolgoročne upniške naložbe so naložbe v dana posojila in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje. Najpogostejši dolžniški vrednostni papirji so obveznice in blagajniški zapisi. Dolgoročne upniške naložbe imajo v prihodnosti znan denarni tok. Gre za manj tvegane naložbe.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so finančno gledano podobne upniškim naložbam. Gre za terjatve iz naslova prodaje na dolgoročno odloženo plačilo in za terjatve zaradi dolgoročnega finančnega najema.

Vir: www.tax-fin-lex.si

Usklajevanj glede interventnega zakona za zdravstvo na ravni koalicije ne bo več, saj je ministrstvo za zdravje poslalo besedilo zakona v medresorsko usklajevanje. Na ministrstvu sicer ne želijo razkriti, ali je to besedilo enako tistemu, s katerim v DL na zadnjem koalicijskem usklajevanju niso bili zadovoljni.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na drugi sestanek koalicije glede interventnega zakona prišel z različico, ki je za samostojne podjetnike precej bolj ugodna kot prva. Sprva je namreč predlagal, da bi se najnižja prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jo morajo vplačati samostojni podjetniki, dvignila s sedanjih 105 evrov na dobrih 170 evrov. Po prvotnem predlogu bi popoldanski samostojni podjetniki v zdravstveno blagajno odšteli 25 evrov in ne štirih evrov. Celotni izkupiček predloga pa bi bil težak 100 milijonov evrov.

Rešitvam glede samostojnih podjetnikov so nasprotovali predvsem v DL. Tudi v SD predlogu zakona niso bili naklonjeni, kjer so predlagali, da bi prispevke obračunavali na podlagi dohodnine. Zato je minister na druga usklajevanja prišel s predlogom, da bi se najnižja prispevna stopnja dvignila na 132 evrov. Prispevek bi zvišali tudi popoldanskim samostojnim podjetnikom, ki zdaj plačajo samo za poškodbe pri delu.

Dobrih šest odstotkov od prihodkov bi v zdravstveno blagajno po predlogu plačevali tudi neprofesionalni župani. Takšen odstotek bi se v obvezno zdravstveno zavarovanje stekel tudi od sejnin, nagrad nadzornim svetom in izplačil sodnim izvedencem. Študenti brez statusa in osebe z dohodki, a brez zaposlitve, bi za obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno namesto sedanjih 14 evrov plačevali dobrih 31 evrov na mesec. Prav tako bi dobrih šest odstotkov prispevali tudi od zaslužka z najemninami in dividendami.

Poslanka DL Kristina Valenčič sicer priznava, da je Gantar z drugim predlogom zakona naredil korak bližje njihovim stališčem, ampak vseeno napoveduje povišanje prispevka za zdravstveno zavarovanje in v DL se bojijo, da bo to predvsem samostojne podjetnike pahnilo v še večje težave. "Ta trenutek gospodarstvo že tako diha na škrge, vsako dodatno povišanje - bodisi prispevkov bodisi davkov - bo marsikoga pahnilo v prepad. Moramo se boriti za vsako delovno mesto," pravi.

Ob tem je poudarila, da ne nasprotujejo celotnemu besedilu predloga zakona, a je po njenem mnenju še prezgodaj za napovedovati, kako bodo glasovali, ko bo predlog prišel v DZ. Sicer pa pričakuje, da bodo podobne pripombe, kot jih ima DL, imela tudi nekatera ministrstva v procesu medresorskega usklajevanja.

Vir: STA

Finančno ministrstvo je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil tri dajatve, s katerimi so zdaj obremenjene nepremičnine. Obdavčene bodo vse vrste stavb in zemljišč, prihodki pa se bodo delili med državo in občinami. Davek naj bi bil uveden leta 2014.

Davek na nepremičnine bo nadomestil davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdih cest. Vse tri dajatve so danes v celoti prihodek občin, ki o njihovi višini tudi samostojno odločajo.

Po predlogu zakona se bodo prihodki od davka na nepremičnine v enakovrednem deležu razdelili med občine in državo. Izjema bo prvo leto uvedbe davka, ko bodo imele občine enake prihodke kot v letu 2012, državnem proračunu pa bo pripadla razlika.

Obdavčene bodo vse nepremičnine, ki bodo na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin oz. bodo izpolnjevale pogoje za to, da bi morale biti evidentirane. S tako široko definicijo se v obdavčitev vključujejo vse vrste stavb, pa tudi vse vrste zemljišč, torej tudi kmetijska in gozdna zemljišča.

Osnova za obdavčitev bo posplošena tržna vrednost, ki je razvidna iz registra nepremičnin, za katerega je pristojna Geodetska uprava RS. Zavezanec za davek bo lastnik, fizična ali pravna oseba. Izjemoma se bo obveznost plačila davka za nepremičnine v lasti države in občin prenesla na upravljavce, v primeru finančnega lizinga pa na lizingojemalce.

Davka ne bo treba plačevati za nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev, če tako določajo mednarodne pogodbe in v lasti institucij EU v Sloveniji. Oprostitev bo veljala tudi za nepremičnine, ki so evidentirane kot javno dobro in varovalni gozdovi.

Stopnje davka bodo odvisne od vrste nepremičnin. Stanovanjske nepremičnine bodo obdavčene z 0,15-odstotno stopnjo, poslovne in industrijske nepremičnine z 0,8-odstotno, nepremičnine za druge vrste rabe (npr. za javno, kmetijsko ...) pa z 0,5-odstotno. Za zemljišča za gradnjo stavb kot tudi vsa ostala zemljišča je predvidena stopnja davka v višini 0,5 odstotka.

V primeru, da stanovanja niso zasedena, se bo davčna stopnja zvišala na 0,45 odstotka, za zemljišča z neizkoriščeno rabo pa na 1,50 odstotka. Poleg tega bodo imele občine možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 odstotkov.

Nov sistem davka na nepremičnine predvsem zasleduje celovitost, primerljivost in večjo pravičnost obdavčitve, pravijo na finančnem ministrstvu. Zdaj se namreč višina istovrstne dajatve med občinami lahko pomembno razlikuje, prav tako je med občinami delež zajemljivosti nepremičnin v obdavčitev različen.

Na ministrstvu ocenjujejo, da se bodo prihodki državnega proračuna z uvedbo davka na nepremičnine povečali za 240 milijonov evrov, občinskih proračunov pa za približno 40 milijonov evrov. Na pripombe bodo čakali do 28. junija.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JUNIJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 5.6.2013 - 11.6.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 4 novosti 5 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 5.6.2013 - 11.6.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 23 novosti 8 novosti 2 novosti 21 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 3 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 7 novosti 6 novosti 14 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 8 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 19 novosti 5 novosti 13 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 4 novosti 3 novosti 9 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 6 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 51 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .