Številka 5, letnik VI
14. februar 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Pogovor z Anito Ogulin, ki je že več kot 20 let vpeta v Zvezo prijateljev mladine in v prostovoljstvo, nam je razkril presenetljive, rekli bi žalostne relacije in odnos države do te organizacije. »Mi smo civilno-družbena organizacija, smo humanitarna organizacija in smo amortizer družbenih dogajanj, česar naša država žal ne priznava. Tudi plačane državne inštitucije pošiljajo k nam ljudi v stiski. Država nas za to ne nagradi, ampak nas kaznuje: ne plačuje za projekte, ki jih razpisuje, ker zadnje čase točno vemo, za koga se pišejo projekti, mi pa bolj kot ne pri razpisih pademo skozi. Tako na lokalni kot na državni ravni.«, pojasnjuje naša današnja gostja v rubriki Pogovor. Vabljeni k branju!

Današnjo temo tedna smo namenili letnim poročilom za leto 2011, ki jih morajo konec februarja, skladno z določili 51. člena Zakona o računovodstvu, oddati nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V prispevku vas želimo na kratko spomniti na vrsto poročil, ki jih je potrebno pripraviti, pa tudi na zakonodajo, ki jo je potrebno pri tem upoštevati. Glede na dejstvo, da imajo posebno ureditev glede poročanja tudi društva, jih obravnavamo v istem prispevku ne glede na to, da je rok za oddajo šele konec marca 2012.

Anita Ogulin: Otroci, ki nimajo prijaznega družinskega okolja, imajo nas

Anita Ogulin je sekretarka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, predsednica komisije za socialno humanitarna vprašanja pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, pobudnica hiše zavetja za otroke v stiski, avtorica več deset projektov za enake možnosti, pedagoški vodja, prostovoljka, sodnica porotnica...

Slika

TFL Glasnik:
Ste ženska z veliko energije, poguma in vztrajnosti, v zadnjih 20 letih ste Slovenijo zaznamovali kot borka za pravice otrok. Na kaj ste pri svojem dosedanjem delu najbolj ponosni?

Anita Ogulin:
Na vse te mlade ljudi, ki danes že vstopajo v življenja drugih in so sposobni razumeti še tako tragično zgodbo in dvigniti otroke s svojimi izkušnjami in znanjem. Na mlade ljudi, ki so sposobni vložiti ljubezen in razširjati empatijo. Sledi puščaš v ljudeh in Slovenija je preplavljena s prostovoljci, z mladimi ljudmi, ki delajo z otroki in mladimi in jim dajejo natanko to, kar so prejeli sami in še več. Če to ni porok za boljšo družbo ali večji družbeni napredek, potem se lahko tukaj kar ustavimo.

TFL Glasnik:
Zelo ste skromni. Kako poteka vaše delo na Zvezi prijateljev mladine?

Anita Ogulin:
To sploh ni delo, to je kar način življenja. Ni več ločnice med 'jaz' in 'mi', je že kar vse 'mi'. Zgodbe, ki jih imamo dnevno, so z nami tudi doma, zato da jih rešimo, počakajo domača opravila, rekreacija, s katero ohranjamo kondicijo. Da ljudem pomagamo, da jim učinkovito vrnemo moč in dostojanstvo in ta naša pomoč je v tem, da vrnemo moč, da človek zmore sam skozi življenje. Ko ljudje prihajajo po pomoč, vedno rečemo: niste krivi, da ste zdaj tukaj, ne biti žalostni. Pomagali bomo, da se boste opremili, da greste lahko naprej.

Mislim, da družba nima takšnih sporočil, da ljudje niso sami krivi, če so padli na dno. Vse, kar slišijo je, da lahko tam tudi ostanejo. Te zgodbe, poslušanje ljudi, ki so prišli povedati za svoje težave, dnevne dejavnosti za otroke, slišati vse to in jih podpirati, to je naš vsakdan. Dopoldne, popoldne, tudi ponoči, tudi v soboto ali nedeljo. Otroci vselej potrebujejo neko spodbudo in tisti otroci, ki nimajo prijaznega družinskega okolja, imajo nas.

Zato je naše delo naš način življenja in to vselej govorim. Zaradi tega se včasih bojim za te mlade ljudi, ker klic na pomoč pride lahko tudi takrat, ko bi si človek moral vzeti čas tudi za nabiranje novih energij – pa kar pozabimo nase. Zame je drugače, saj že celo življenje delam, oziroma tako delam in živim in vem, da ne znam in ne zmorem drugače. Mladim ljudem pa vseeno govorim, da morajo delat tudi na sebi, da imajo vso pravico in da si morajo vzeti čas zase. Sicer bodo pregoreli.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa bi po vašem mnenju morala država spremeniti na tem področju? Kakšen je sploh pravni okvir delovanja tega prostovoljstva – kako je s financiranjem?

Anita Ogulin:
Pravnega okvirja dobesedno ni. Mi smo civilno-družbena organizacija, smo humanitarna organizacija in smo amortizer družbenih dogajanj, česar naša država žal ne priznava. Tudi plačane državne inštitucije pošiljajo k nam vse stiske ljudi, ker zmoremo svoje življenje spremeniti v življenje za ljudi, ker zmoremo tisti hip najti neko obliko pomoči in ker zmoremo iti v zgodbo človeka, ki je zgubil tla pod nogami. Država nas za to ne nagradi, ampak nas kaznuje: ne plačuje za projekte, ki jih razpisuje, ker zadnje čase točno vemo, za koga se pišejo projekti, mi pa bolj kot ne pri razpisih pademo skozi. Tako na lokalni kot na državni ravni. Država nima sistemskega načina plačevanja civilne družbe; pred leti ga je imela, ob novodobni Sloveniji ga je ustavila. Ohranila pa je sistem financiranja drugih organizacij, kot so Karitas, Unicef, tudi Rdeči križ, za Zvezo prijateljev mladine pa sistema financiranja ni.

To se mi zdi krivično, ker je človeški vir najbolj pomemben v vseh teh zgodbah – če ljudje odpovemo, vse odpove. Država pa se ne zaveda, da civilna družba ni neizčrpen vir in da je treba tudi njej pokriti materialne stroške. Tako zdaj delamo na zaupanje ljudi, na zaupanje donatorjev, saj smo po mednarodnih raziskavah najbolj verodostojna organizacija. Vendar terja vsaka zgodba žrtve zase. In smo že na meji nenormalnosti. Kdo normalen bi 24 ur na dan dal za druge, zraven pa še vse, kar ima. Pa vendarle moramo amortizirati vse, kar se v družbi dogaja, ker se mi zdi, da smo zato poklicani in v to zgodbo želimo državo privabiti bolj kot doslej.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa dobrodelnost? Le-ta gre z roko v roki z gospodarstvom, z uspešnimi podjetji, katerih družbena odgovornost je v zadnjem času vse večja. Je to neka modna muha ali pa zaznavate tudi pozitiven trend?

Anita Ogulin:
Blagostanje družbe merimo z blagostanjem in zadovoljstvom ljudi. Mi potrebujemo dobre sisteme in le-ti se zavedajo svoje odgovornosti. Zavedajo se, da če ne bodo pomagali otrokom do neke izobrazbe, ne bodo imeli v prihodnosti dobrih kadrov. Če ne bodo družbeno odgovorni, družba ne bo mogla primerno funkcionirati. In je res, da se zadnji čas veča družbena odgovornost in solidarnost. Za ta vpogled, za krepitev te odgovornosti sem neizmerno hvaležna vsem, ki to odgovornost zmorejo. Zdi se mi pomembno, da ta družbena odgovornost krepi ravno naš civilno družbeni sektor.

Zelo pomembno je vedeti, da smo prišli do stopnje, ko se moramo ozreti vase, ko si moramo sami pomagati, da se moramo sporazumeti in sodelovati pri tem, da bo družba enako prijazna vsem ljudem.

TFL Glasnik:
Kakšen je položaj sorodnih organizacij drugod v EU?

Anita Ogulin:
Italija daje velik poudarek nevladnim organizacijam, drugod je različno. EU razvija posebni sklad za krepitev nevladnega sektorja, ki pa bo na žalost za nas tako rekoč nedosegljiv. Da 'prideš noter', moraš biti strahotno strokovno usposobljen, zelo fokusiran in če ne drugega, bi od te države pričakovala vsaj nudenje te strokovne podpore, da nam strokovnjaki pripravijo podpore in programe za črpanje sredstev za civilni sektor. EU ima sredstva za ta sektor, različne fundacije, sklade ali sredstva, mi pa tega ne zmoremo črpat, čeprav imamo projekte in programe. Nismo dovolj usposobljeni, da bi znali delati tudi to. Res je: imeli bi lahko ogromno denarja, če bi nam država ponudila podporo.

 

TFL Glasnik:
Za konec pa še tisto, kar ves čas preveva vaše pripovedovanje, to je tista vaša izjava: če hočemo pomagati otrokom, moramo pomagati staršem. Sama bi dodala še: in dobili bomo odgovorne in ozaveščene državljane, ki bodo s svojim zadovoljstvom dovolj uspešni pri delu in v življenju.

Anita Ogulin:
Za to gre. Že 60 let so fokus naše organizacije otroci. Ko smo skozi programe za otroke ugotavljali družbene odklone, ko smo videli, da nikakor ne moreš priti v neko družino, ker tudi manipulirajo z otroki, smo se dogovorili med seboj in ustanovili družinski center, da bo ta pomoč staršem absolutno celovita. Imamo otroke, starše in mladostnike. Tako lahko socialno šibki družini nudimo skrbništvo, finančno pomoč, materialno pomoč, predvsem pa, kar je najpomembnejše, psihosocialno pomoč, svetovanje, mediacijo in terapiranje. Kako sicer pomagati staršu, ki zaradi lastnega otroštva ali mladosti ne zmore biti dober starš in tega niti ne zazna, mi pa to zaznamo preko otroka. Takšnemu staršu v našem centru takoj dodelimo terapevta in lahko predeluje travme iz preteklosti. Istočasno otroka vklapljamo v vse dejavnosti, prek katerih lahko krepi mentalno zdravje in odkriva razne talente.

In v tem smo enkratni v Sloveniji, saj nudimo pomoč družini v vsakem segmentu njenih potreb – ne samo, da iščemo hrano ali streho nad glavo. Pomagamo, da človek pride do sebe in da se ima na koga nasloniti. In res, v tem času je pomoč staršem še toliko bolj pomembna.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Letno poročilo 2011 za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva

Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999 in 30/2002) (v nadaljevanju ZR), ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavno letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega prava ter pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na osnovi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih.

Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava morajo, pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnega poročila poleg ZR, upoštevati tudi določila Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 90/2010) (v nadaljevanju SRS), še posebej SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava, ki zanje določa tudi obliko in členitev računovodskih izkazov.

Letno poročilo za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava je sestavljeno iz:

 • računovodskih izkazov:
  - bilance stanja in
  - izkaza prihodkov in odhodkov
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

Pojasnila k računovodskim izkazom morajo vsebovati še sledeče posebne preglednice in pojasnila:

 • prihodke in odhodke po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti, razčlenjene po vrstah,
 • posredne stroške in njihovo razporeditev na dejavnosti posameznih negospodarskih javnih služb in lastno dejavnost,
 • obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti,
 • prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj teh sredstev posebej prejeta in porabljena proračunska sredstva,
 • ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti presežek odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti.

Letno poročilo mora biti, skladno z določili 26. člena ZR, sestavljeno in predloženo pristojnim organom najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. V kolikor ustrezni zakon ali akt o ustanovitvi tako določa, mora biti letno poročilo pred oddajo potrjeno s strani ustreznih organov pravne osebe in/ali ustanovitelja.

Skladno z Zakonom o državni statistiki (ZDSta) (Uradni list RS, št. 45/1995 do 9/2001) (v nadaljevanju ZDSta),  in Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/2005 do 109/2010), morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe javnega prava Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) do 29.2.2012 predložiti:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, z možnostjo predložitve izjave za uveljavljanje poenostavitve,
 • pojasnila k izkazom in
 • poslovno poročilo.

Z izjavo za uveljavitev poenostavitve nepridobitne organizacije potrdijo, da so podatki enaki, oziroma temeljijo na računovodskih izkazih, pripravljenih skladno s SRS 36.

Če nepridobitne organizacije ne uveljavijo poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo računovodske izkaze ravno tako predložiti na poenotenih obrazcih preko spleta, letno poročilo za zagotovitev javne objave pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.

Društva morajo pripraviti letna poročila za leto 2011 do konca marca 2012, če so zavezana k reviziji,  pa najkasneje do 31. avgusta 2012. Letna poročila društev so normativno urejena v Zakonu o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006 do 39/2011)(v nadaljevanju ZDru-1), Zakonu o invalidskih organizacijah (ZInvO) (Uradni list RS št. 108/2002 do 61/2006)(v nadaljevanju ZInvO), in SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Letno poročilo društva je skladno z določili 29. člena ZDru-1 in SRS 33 sestavljeno iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • priloge k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva,
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

Društva lahko opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost, vendar mora biti pridobitna dejavnost določena v temeljnem aktu društva, opravlja pa se lahko le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev zaradi katerih je bilo društvo ustanovljeno, torej za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Če društvo, poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, je skladno z 26. členom ZDru-1 dolžno voditi ločene evidence za obe dejavnosti. Na vsak način pa morajo biti evidence vodene tako, da je omogočeno ločeno izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitne dejavnosti.

Društva morajo do konca marca 2012 predložiti letna poročila za leto 2011 za potrebe državne statistike tudi AJPES.  Način predložitve se glede na zahteve v preteklem letu ni spremenil. Še vedno ga določa Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/2008 do 109/2010). Predložiti je potrebno:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
 • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Izjavo za uveljavljanje poenostavitve lahko predložijo le društva, ki niso zavezana k reviziji. Društva zavezana k reviziji pa morajo pripraviti letno poročilo v neenotni PDF datoteki in ga oddati najkasneje do konca avgusta tekočega leta za preteklo leto.

Tako neprofitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, kot tudi društva, morajo pri pripravi letnih poroči paziti, da so pripravljena tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženja in poslovanja, skladno z zakonodajo in računovodskimi standardi, ki so jih pri tem dolžni upoštevati.

Na podlagi Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (2006), objavljene v Uradnem listu RS, št. 1/2010, se ureditev vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva iz SRS 2 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve prenaša v SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva. Tako spremenjeni SRS 1.14. določa, da se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti v poslovnih knjigah izkazujejo kot samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva ali kot deli opredmetenih osnovnih sredstev

Glede na to, da navedena sprememba ni vsebinske narave in ne posega v pripoznavanje stroškov amortizacije za poslovne namene, tudi ne vpliva na drugačno davčno obravnavo amortizacije obravnavanih sredstev. Pomeni, da se za vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva kot najvišja dovoljena davčno priznana amortizacijska stopnja še naprej lahko uporablja 10 % stopnja iz skupine za druga vlaganja.

V zvezi z vprašanjem, kaj to pomeni za primere, če je doba najema sredstev daljša od 10 let, dodajamo naslednje. Najvišja dovoljena davčno priznana amortizacijska stopnja za druga vlaganja v višini 10 %, ob pogoju enakomernega časovnega amortiziranja, pomeni, da bo sredstvo za davčne namene dejansko v celoti amortizirano v 10 letih. Navedena stopnja se za davčne namene upošteva tudi v primeru, če je dejanska doba najema krajša od 10 let in posledično obračunana amortizacija za poslovne namene višja od davčno priznane amortizacije, presežni znesek amortizacije pa se prizna oziroma poračuna v skladu z drugim odstavkom 33. člena ZDDPO-2. V primeru, če je znesek amortizacije za poslovne namene nižji od zneska amortizacije, ki se ugotovi po določbi 33. člena ZDDPO-2, tj. v primeru, če je doba najema oziroma pričakovana doba koristnosti vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva, določena v skladu s SRS 13.8. oziroma MRS 16.56., daljša od 10 let, se tudi za davčne namene upošteva amortizacijska stopnja za poslovne namene.

ZDTon torej določa, da izgube, ki jo bo zavezanec ustvaril pri poslovanju v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo (poslovne izgube), ta zavezanec ne bo smel uveljavljati za zmanjševanje davčne osnove. Glede izgub in pokrivanja izgub ZDTon ureja le obravnavo izgub, ki so nastale v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo in vpliv le-teh na davčno osnovo v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo. Ne vsebuje pa posebnih določb glede preteklih davčnih izgub in morebitnega pokrivanja.

To pomeni, da se glede davčnih izgub, ki so nastale pred pristopom k sistemu davka na tonažo, uporabljajo določbe ZDDPO-2.
Glede na to, da ZDDPO-2 v 36. členu, ki ureja davčno izgubo in pokrivanje davčne izgube, določa, da davčno izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih (razen če zakon določa drugače), torej časovno ne omejuje pokrivanja davčne izgube, to pomeni, da zavezanec, ki po poteku 10 letnega roka izstopi iz sistema davka na tonažo, ob izpolnjevanju drugih pogojev iz 36. člena ZDDPO-2, lahko pokriva davčno izgubo iz preteklih davčnih obdobij, t.j. preden je pristopil k sistemu davka na tonažo, z zmanjšanjem davčne osnove, ki jo ugotovi v davčnem obračunu po ZDDPO-2 v davčnih obdobjih po izstopu iz sistema davka na tonažo.

Zamenjava obrestnih mer (angl. interest rate swap) je zavezujoč dogovor, pri čemer si stranki medsebojno zamenjata vrsto plačila obresti, za določeno navidezno glavnico in za določeno obdobje. Obstaja precej vrst zamenjav obrestnih mer, a v kontekstu tega prispevka je treba omeniti klasično zamenjavo obrestnih mer (angl. plain vanilla), pri kateri posojilojemalec zamenja variabilno obrestno mero za fiksno. Stroški financiranja tako postanejo fiksni.

Slabost takšnega dogovora seveda je, da kreditojemalec ne uživa nižjih stroškov financiranja v času nizkih obrestnih mer, ne plačuje pa višjih stroškov v času visokih obrestnih mer.

Klasična zamenjava obrestne mere je smiselna ravno v okoliščinah, ki smo jim priča danes, ko obrestne mere rastejo. S sklenitvijo klasične zamenjave obrestne mere postane kreditojemalec plačnik fiksne obrestne mere in prejemnik variabilne obrestne mere in na pogodbeno določene dneve poravnave pride do plačila neto razlike med dogovorjeno fiksno in variabilno obrestno mero.

Omeniti velja, da je zamenjava obrestnih mer pri slovenskih poslovnih bankah običajno na voljo le pri večjih kreditih pravnih oseb (poslovnih komitentov), zato so za fizične osebe bolj primerne opcije, ki so bile predstavljene zgoraj.

Slovenski računovodski standardi zelo skopo obravnavajo problematiko nekratkoročnih sredstev (ali skupine za odtujitev) za prodajo, zato smo odgovore poiskali v Mednarodnem standardu računovodskega poročanja št. 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje. 

Mednarodni standard računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) 5.26 določa, da podjetje sredstva razvrščenega med sredstva (ali skupino za odtujitev) za prodajo, ki ne izpolnjuje več ustreznih sodil iz MSRP 5.7 do 5.9, ne sme več izkazovati med sredstvi za prodajo. To pomeni, da ga mora prenesti med ustrezna sredstva v uporabi.

Po kakšni vrednosti se sredstvo evidentira med ustreznimi sredstvi v uporabi določa MSRP 5.27. Skladno z določili obravnavanega MSRP se sredstvo vodi po nižji izmed sledečih vrednosti:

 • knjigovodski vrednosti pred razvrstitvijo sredstva (ali skupine za odtujitev) med sredstva za prodajo, prilagojena za morebitno amortizacijo ali prevrednotenje, ki bi bila pripoznana v primeru, da sredstvo ne bi bilo razvrščeno med sredstva za prodajo in
 • nadomestljivi vrednosti na datum naknadne odločitve, da sredstvo ne bo prodano.

Evropski parlament in Svet EU, ki združuje članice povezave, sta po dolgih pogajanjih le uspela doseči kompromisni dogovor glede strožjih pravil za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj borz. Nova pravila prinašajo predvsem obveznost institucionalizirane poravnave poslov ter preglednejše poročanje.

Medtem ko so borzne transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki predstavljajo le okoli pet odstotkov vseh poslov s temi finančnimi orodji, manjšega obsega in temeljijo na standardiziranih pogodbah, so zunajborzne veliko večje, odnosi med kupci in prodajalci pa so precej bolj prožni in netransparentni. Ti instrumenti, v finančnem žargonu imenovani tudi over-the-counter (OTC), predstavljajo veliko večino vseh tovrstnih orodij.

Čeprav imajo izvedeni finančni instrumenti, katerih vrednost izhaja iz nekega drugega premoženja, kot so delnice, posojila, surovine, obrestne mere in tuje valute, tudi koristi za gospodarstvo, saj so orodje za upravljanje s tveganji in naložbene odločitve ter služijo kot zavarovanje pred cenovnimi nihanji, pa se špekulativnemu trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in drugimi podobnimi inovacijami pripisuje precejšnja odgovornost za izbruh svetovne finančne krize pred dobrimi tremi leti.

Trgovanje z OTC instrumenti je namreč zelo nepregledno in zato pri njem prihaja do velikih tveganj, kar se je pokazalo v izbruhu svetovne finančne krize, za katero je bil zaslužen predvsem zlom trga z izvedenimi finančnimi instrumenti, temelječimi na drugorazrednih hipotekarnih posojilih. Velikost trga z OTC instrumenti naj bi dosegala okoli 700.000 milijard dolarjev.

Kompromisna zakonodaja, ki sta jo Svet in parlament ob mediaciji Evropske komisije kot predlagatelja zakonodaje dosegla v četrtek zvečer, naj bi na trg OTC instrumentov v EU vnesla več preglednosti, stabilnosti in varnosti.

Največja novost je, da bo treba po novem večino transakcij z OTC poravnavati institucionalizirano preko t.i. centralnih nasprotnih strank in ne več neposredno med kupci in prodajalci. Centralne nasprotne stranke so posebne finančne družbe, katerih naloga je izvedba transakcij med kupci in prodajalci, standardizirani postopki pa omejujejo tveganje plačilne nesposobnosti, kar lahko ob velikem obsegu v krizo pahne cel finančni sistem.

Druga velika novost, ki jo prinašajo nova pravila, je obveznost poročanja o vseh transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti, borznih in zunajborznih. Podatki o poslih se bodo zbirali v centraliziranih registrih, imenovanih repozitoriji sklenjenih poslov. Ti bodo objavljali tudi agregatne podatke po različnih vrstah instrumentov in tako vnesli več preglednosti na to področje.

Nova pravila glede poravnav in poročanja sicer ne veljajo za vse posle. Izjeme so predvidene za posle manjšega obsega, ki služijo zavarovanju pred tveganji, agencije oziroma organe, ki upravljajo z javnim dolgom, transakcije znotraj finančnih skupin in pa začasno, za tri leta, tudi za tovrstne posle s strani pokojninskih skladov.

Nova kompromisna zakonodaja prinaša tudi močnejšo vlogo evropskega organa za nadzor trga vrednostnih papirjev (Esma) pri odobravanju registraciji repozitorijev sklenjenih poslov in avtorizaciji centralnih nasprotnih strank na območju EU.

Novo zakonodajo morata Svet in parlament še dokončno potrditi, veljati pa naj bi začela s prihodnjim letom. Predvideva tudi revizijo izvajanja novih pravil s strani Evropske komisije, da bi se ugotovilo, če nova pravila delujejo.

Vir: STA

Člani odbora DZ za zadeve EU so soglasno podprli stališče vlade do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah območja evra, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo. Med drugim so soglašali z omejitvijo pristojnosti komisije.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar je v predstavitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah območja evra, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, pojasnila, da je uredba nadgradnja novembra lani sprejetega paketa šestih zakonodajnih ukrepov, s katerimi želi EU okrepiti ekonomsko upravljanje in proračunski nadzor nad državami članicami.

Uredba se po njenih besedah nanaša na države s skupno evropsko valuto, ki že trpijo zaradi posledic finančne krize ali pa jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo in ki prejemajo ali bi lahko prejemale pomoč ostalih držav.

Strožji nadzor proračunskega poslovanja takšne države s strani Evropske komisije predvideva, da bo dokumente, ki jih morajo sicer pripraviti države članice in z njimi seznanjati evropske institucije, nadomestil poseben program ekonomske stabilizacije. Ta bo moral vsebovati natančne ukrepe, s katerimi bo država lahko izšla iz težav, je pojasnila državna sekretarka.

Slovenija je po njenih besedah naklonjena predlogu uredbe, čeprav v vladi menijo, da bi se dalo marsikaj urediti že na podlagi obstoječe evropske zakonodaje in da prav poseben akt pravzaprav niti ni potreben.

Vlada pa si želi v pogajanjih za določitev dokončnega besedila uredbe doseči nekatere spremembe. Pod prvo točko je Vraničarjeva izpostavila cilj, da odločitev o uveljavljanju okrepljenega nadzora nad državo članico ne bo samo v pristojnosti komisije, temveč vseh članic območja evra.

Pod drugo točko pa bo vlada skušala po njenih besedah doseči, da bo iniciativa glede prošnje za finančno pomoč ostala v pristojnosti posamezne države članice. Glede na predlog uredbe lahko namreč komisija na podlagi lastne ocene pozove neko državo članico, naj zaprosi za finančno pomoč. "To bi lahko po našem mnenju vodilo do stigmatizacije posamezne države. In to ima lahko ponovno negativne posledice na mednarodnih finančnih trgih," je poudarila državna sekretarka.

Stališče vlade so podprli tako v matičnem parlamentarnem delovnem telesu kot v pristojni komisiji državnega sveta. Pomislekov niso imeli niti člani odbora DZ za zadeve EU, tako da so na koncu s 14 glasovi za in nobenim proti podprli stališče vlade.

Sklep odbora je vezan na mnenje vlade, da je z vidika postopkov in poročanja ustrezno države članice območja evra, ki so udeležene v programih pomoči, obravnavati ločeno, hkrati pa, da bi bilo potrebno v besedilo uredbe omejiti pristojnosti komisije pri odločanju, kdaj gre za razmere, ko državi grozijo resne težave v zvezi z njeno finančno stabilnostjo.

"V uvodnih določbah je zapisano, da bo država članica lahko kaznovana za nespoštovanje zavez iz dogovorjenega ekonomskega programa z odvzemom sredstev kohezijske politike, razvoja podeželja in ribištva. Slovenija meni, da bi morala biti pri tem vključena vsa sredstva proračuna EU ter sredstva Evropske investicijske banke," se še glasi na odboru potrjeno stališče vlade.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 1.2.2012 - 14.2.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 11 novosti 3 novosti 8 novosti 1 novost

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 1.2.2012 - 14.2.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 29 novosti 14 novosti 26 novosti 1 novost 28 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 6 novosti 1 novost 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 3 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 15 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 24 novosti 7 novosti 12 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 15 novosti 39 novosti 2 novosti 3 novosti 23 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 15 novosti 17 novosti 4 novosti 20 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 8 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 7 novosti 8 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 1 novost 9 novosti
11. OBČINE 89 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .