Številka 12, letnik VI
25. marec 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš današnji gost v rubriki Pogovor je Marjan Pogačnik, okrožni sodnik na kazenskem oddelku v Ljubljani in kandidat za predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. "Preiskovalni postopek bi se moral s sodišča preseliti na tožilstvo. Poleg tega bi moral biti sodnik do obravnave seznanjen samo z obtožnico, dokaze pa naj bi izvajala obramba in tožilstvo. In če bi pravni svetovalci napisali na osnovi odločitve senata ves vsebinski del sodbe, potem bi lahko bil slovenski sodnik v razpravni dvorani štiri namesto dveh dni in učinkovitost bi se temu primerno povečala," je povedal naš sogovornik.

Poslovno poročilo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah v 70. členu. Pripraviti ga morajo srednje velike in velike kapitalske družbe, dvojne družbe ter tiste majhne kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Poslovno poročilo mora celovito predstaviti poslovanje družbe. Biti mora pošten prikaz poslovanja, ki vsebuje uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja. Pri predstavitvi poslovanja pa je potrebno paziti, da zagnanost le ni prevelika in se ne razkrijejo poslovne skrivnosti družbe. Zavedati se je namreč treba, da poslovnega poročila ne berejo le tisti, ki si želijo z družbo poslovati, jo financirati, ampak tudi konkurenca, ki ima nekoliko drugačne interese. Današnja številka TFL Glasnika je namenjena pripravi poslovnega poročila.

Vabljeni k branju!

Marjan Pogačnik: Naš sodnik je v razpravni dvorani samo dva dni namesto štiri

Marjan Pogačnik

TFL Glasnik:
Gospod Marjan Pogačnik, bili ste direktor kriminalistične policije, mednarodni sodnik in tožilec v BiH, zdaj ste okrožni sodnik na kazenskem oddelku v Ljubljani in kandidat za predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Za pravnika zanimiva kariera. Zanima me, na kaj ste najbolj ponosni?

Marjan Pogačnik:
Moja poklicna pot se je začela na sodišču davnega leta 1991, na takratnem temeljnem sodišču v Kranju, res pa je, da je bilo nadaljevanje moje poklicne poti v primerjavi z večino sodnikov nekoliko specifično. Minulih 25 let nisem bil izključno zapisan slovenskemu sodstvu in sodništvu. Imam tudi izkušnjo direktorja kriminalistične policije in izredno zanimivo, vendar stresno ter žalostno nalogo sodnika in tožilca za mednarodne vojne zločine na tribunalu v Sarajevu.

Vsaka od zadolžitev je bila po svoje zanimiva in zahtevna, a do konca življenja me bo zaznamovala ta na področju vojnih zločinov. Iz več razlogov. Prvo, čeprav sem vso svojo poklicno pot deloval na področju kazenskega prava, je bila ta izkušnja svojevrstna. Drugo je tragičnost dogodkov na območju nekdanje Jugoslavije. Že ko smo jih spremljali po televiziji, so bili prizori šokantni za vsakega gledalca, ko pa jih doživljaš skozi pričevanja žrtev, skozi razsežnosti teh zločinov, ne pustijo ravnodušnega še takšnega profesionalca.

Ta mednarodna pot je bila zanimiva tudi zato, ker sem se srečal z izredno pestrim okoljem mednarodnih pravnikov. Na tem tribunalu je delovalo ogromno sodnikov iz praktično vseh evropskih držav, ZDA, Avstralije, srečali smo se pravniki različnih pravnih tradicij, z različnimi pogledi in različnimi sistemi – morali pa smo delovati skupaj. Moja velika prednost pred kolegi iz drugih držav je bila, da obvladam jezik v pisni in ustni obliki, kar je za komunikacijo tako z domačimi sodniki kot tudi s strankami velika prednost v smislu pridobivanja zaupanja.

Marjan Pogačnik

 

TFL Glasnik:
Videti slovenskega pravnika v toliko vlogah je prava redkost. Glede na izkušnje, kakšen je vaš pogled na delovanje slovenskega sodstva?

Marjan Pogačnik:
Ocena v nobenem primeru ne more biti enoznačna – ne povsem črna, ne povsem bela. Dejstvo je, da se ne le slovensko, temveč tudi evropsko, predvsem sodstva držav v tranziciji, srečujejo s kritikami v medijih, kritikami javnosti za svoje delovanje. Te kritike so do določene mere utemeljene; ni pa vseeno, kdo kritike izreka in s kakšnim namenom oziroma argumenti. Lahko razumem stranke v postopkih, da so pogosteje nezadovoljne kot zadovoljne, saj je narava slehernega sodnega spora takšna, da je ena stranka nezadovoljna. Ljudje se težko sprijaznijo, ko izgubijo na sodišču, in pogosto iščejo tudi iracionalne razlage, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Druga stvar, ki me osebno mnogo bolj boli, in smo v nekakšnem trendu naraščanja tega, je, da se zelo pogosto o delovanju sodstva docela nespoštljivo, nedostojno izrekajo predstavniki drugih vej oblasti. Vsaka veja oblasti ima svoje dobre in slabe lastnosti, vendar nisem slišal, da bi se predstavniki sodstva nespoštljivo in ponižujoče izražali o zakonodajni ali izvršni veji oblasti. Lahko pa dnevno beremo ponižujoče kritike o delovanju sodišča, odločanju, izrekajo jih ljudje, ki se ne zavedajo, da s tem pljuvajo tudi v lastno skledo. Imamo takšno sodstvo, kot ga imamo, in ga skušamo skupaj dograjevati, ne pa ga rušiti in diskreditirati s takšnimi neprimernimi izjavami.

 

TFL Glasnik:
Povedali ste za primer BiH, ki je prevzela pravila sodišča in tožilstva, kakršna jim jih je prinesla Evropa, in bila zelo uspešna.

Marjan Pogačnik:
V letih, ki sem jih preživel v Sarajevu, bilo jih je šest, je ta tribunal obiskalo več kot 200 slovenskih pravnikov: sodnikov, tožilcev, študentov, predstavnikov pravniških združenj, in vsi so bili presenečeni nad ravnjo delovanja tega tribunala. Treba pa je vedeti, da to ni standard na vseh sodiščih v BiH, ta tribunal je vendarle deloval v bistveno boljših razmerah in na boljših temeljih kot druga sodišča, vendarle je bila zakonodaja skupna za vsa sodišča. To so nekateri instituti, za katere smo se v Sloveniji zavzemali leta in leta, kot sta denimo institut priznanja krivde ter sporazum med obtožencem in tožilcem, ki sta v Sloveniji sorazmerno nova instituta, v BiH pa ju imajo od leta 2003. Ko danes v Sloveniji gledamo, da ta instituta dajeta izredno dobre rezultate pri povečanju učinkovitosti, hitrejšem zaključevanju zadev, bi lahko tisti, ki so zadolženi za sprejemanje zakonodaje, to pa ni sodstvo, te rešitve, ki so že dolgo znane v pravu, vpeljali hitreje.

Marjan Pogačnik


TFL Glasnik:
Naš sodnik je v razpravni dvorani dva in ne štiri dni, kot v tujini, kar bi bistveno pohitrilo postopke.

Marjan Pogačnik:
V Sloveniji že desetletja, vsaj toliko časa, kot sem jaz v pravosodju, velja neki standard, da sodnik v razpravni dvorani preživi dva dni, tudi tri, ko nima neke prave strokovne podpore. Seveda boš po štirih dneh izkazal bistveno boljši rezultat, kot če boš v razpravni dvorani samo dva dni.

 

TFL Glasnik:
Zakaj je tako, kaj naj bi zakonodajalec predlagal?

Marjan Pogačnik:
Vsaj petnajst let se v Sloveniji pogovarjamo o pomenu preiskave in preiskovalnih sodnikov. Ne le v državah nekdanje Jugoslavije, tudi v Evropi je trend, da se preiskava umika s sodišč in se seli v roke tožilstva. Mi na tem področju nismo storili praktično ničesar. Zakon o kazenskem postopku je doslej doživel 12 ali 13 novel, nobena od njih pa se tega ne dotika. Drži, da je prenova preiskovalnega postopka izjemno zahtevna, da terja obsežne analize, vendar, če bi imeli resno voljo in vizijo, bi v teh petnajstih letih zmogli tudi to. BiH je res v nekih specifičnih zgodovinskih okoliščinah ter ob pomoči in pritisku mednarodnih dejavnikov to prenovo izpeljala izjemno hitro leta 2003. Na začetku je bilo težko, danes pa je to pri njih ustaljen vzorec. Preiskavo v celoti vodi državni tožilec. Imel sem to izkušnjo in so v tem skrite tudi pasti. Današnja kadrovska struktura državnega tožilstva ne omogoča, da bi se s takšno in tolikšno kadrovsko strukturo spopadli s tem, da bi postali nosilci preiskave.

Marjan Pogačnik

 

TFL Glasnik:
Sodstvo naj za ljudi zagotovi učinkovitost in pravičnost.

Marjan Pogačnik:
Še nekaj je bilo zame šokantno. Ko je pri nas obtožba vložena, kazenski sodnik pozna vse gradivo, ki je bilo zbrano, in seveda to gradivo vsebuje na desetine, na stotine škatel. Ko sem prišel v BiH in ob prvem primeru vprašal, kje so dokazi, so me čudno gledali.

Dejali so mi: 'Z vsem se boste seznanili skozi glavno obravnavo. Državni tožilec vam bo predložil svoje dokaze, obramba bo predložila svoje dokaze in ni potrebe, da se vnaprej seznanjate s primerom in si pred glavno obravnavo ustvarite neko sliko, ki se bo potrdila ali pa tudi ne.'

V neki obsežni zadevi sodnik pri nas najprej nekaj mesecev zadevo študira, da se lahko sploh pojavi v razpravni dvorani. Kar zadeva dolžino glavnih obravnav, moramo biti realni. V nobeni državi se veliki postopki ne končajo hitro. Lahko pogledamo mednarodni tribunal v Haagu, ki ima praktično neomejena finančna sredstva – to so postopki, ki trajajo leta, pri nas pa vlada splošno prepričanje, da se velik postopek lahko konča zelo hitro. Pomembno je, da ima postopek primerno dinamiko, vendar je včasih bolje malo počasneje kot prehitro ali napol. Če se vam s pritožbenega sodišča vrne velik postopek, to veliko stane, jemlje veliko časa in velik kadrovski potencial. In še nekaj. V BiH v kazenski sferi ni mogoče, da se enkrat razsojena zadeva vrne. Gre na pritožbeno sodišče, to pa mora dokončno in meritorno odločiti.

Tudi mi imamo v zakonodaji nastavke za takšno odločanje, vendar instančna sodišča počnejo to izjemno redko. Civilne, kazenske ali katere koli druge zadeve se morajo končati skozi en 'sprehod' skozi sodstvo. Ne morejo se vračati enkrat pa drugič, včasih večkrat. To vse skupaj podaljšuje, ogromno stane stranke in državo ter ni v prid pravni varnosti. Zato imamo včasih tako dolge postopke – včasih tudi po krivdi sodnikov. A sem vam navedel nekaj sistemskih zadev, na katere nimamo vpliva.

Marjan Pogačnik

 

TFL Glasnik:
Opisali ste vsaj tri stvari, s katerimi bi zagotovo pospešili postopke, so kot nekakšen apel in bi jih vendarle bilo treba spremeniti.

Marjan Pogačnik:
Poglejte lik sodnika. Zakaj smo bili na Balkanu uspešnejši, kot smo v Sloveniji? Ko smo v senatu končali zadevo, presekali in odločili, smo sestavili skelet sodbe in to, kar mora vsebovati, pisali pa so jo naši pravni svetovalci. Ko so ti napravili prvi osnutek, smo se dobili, dali napotke, pri nas pa smo še vedno ukalupljeni v sistem sodnikove norme. Sodni svet je ravnokar, s 1. januarjem, spremenil merila merjenja uspešnosti, kakovosti in učinkovitosti sodnikov. Ta merila ponekod pomenijo korak naprej, ponekod pa korak nazaj.

Vedno, tudi kot vodja oddelka, sem kolege spodbujal, da so oni tisti, ki morajo dnevno odločati in razsojati, da pa naj pisanje sklepov in sodb v največji meri prepustijo strokovnim sodelavcem. Zdaj pa sodni svet pravi: če osnutek sodbe napiše strokovni sodelavec, se sodniku takšna sodba šteje samo pol točke namesto ene. Strinjam se, da bi bila ukinitev količinskih meril težka odločitev, saj so desetletja zasidrana v našem sistemu. Stranko, ki je čakala na sodbo dve leti, prav nič ne zanima, ali ima Pogačnik 150-odstotni normativ. Stranka pričakuje vsaj predvidljivo časovnico: čez približno tri mesece bom imel prvi narok, čez približno šest mesecev bo prva sodba in potem čez tri mesece odločanje o pritožbi. Ti standardi se počasi prebijajo tudi v slovensko sodstvo in sem tudi v svojem programu zapisal, da je prva naloga na okrožnem sodišču prenovitev teh standardov. Ljudje morajo vedeti.

 

TFL Glasnik:
Pa vam ta zakonodaja to omogoča?

Marjan Pogačnik:
Seveda. Vprašanje je, kakšni so naši kadrovski potenciali. Ne samo znotraj našega sodišča, v slovenskem sodstvu na splošno. Mi smo s prenovo kazenskega procesa dosegli najboljše rezultate v zadnjih 15 letih.

 

TFL Glasnik:
Ali lahko glede na tri spremembe, ki ste jih prej opisovali, ocenite, kaj bi se zgodilo pri nekem postopku, ki danes traja dve leti, če bi implementirali vse tri spremembe postopka? Koliko bi se postopek skrajšal?

Marjan Pogačnik

Marjan Pogačnik:
O povprečjih težko govorimo. Kakšen postopek se morda ne bi nič skrajšal. Lahko pa rečem, da če mi danes rešimo 50 odstotkov zadev v šestih mesecih, potem ko so izpolnjeni pogoji za začetek obravnavanja, sem prepričan, da bi bil ta odstotek vsaj za 20 odstotkov višji. To pomeni, da bi v vsaj 70 ali 80 odstotkih primerov imeli takšne časovnice, ki bi bile primerljive z bolj uspešnimi državami. Je pa res, da se prebija počasi in nimam meritornega odgovora, zakaj. Verjetno slovenskemu sodstvu in pravosodju manjkata jasna vizija in strategija. Tako pogosto spreminjanje zakonov predstavlja problem tudi za sodnike. Ni enotne sodne prakse, saj se sodna praksa gradi leta, in če ti spremeniš neki institut, se zruši vsa shema in ljudje ne vedo oziroma ne znajo predvideti, kakšna bo odločitev, kar je tudi slabo za občutek pravne varnosti.

 

TFL Glasnik:
Veseli me, gospod Pogačnik, če boste postali predsednik okrožnega sodišča in bomo Ljubljančani lahko računali na krajše roke in predvidljive zaključke. Zanima me vaš komentar podatka, da je bilo v minulem letu 20 odstotkov več obsodilnih sodb.

Marjan Pogačnik:
Ocena je, kolikor mi je znano, prišla iz policijsko-tožilskih vrst, vsaka institucija pa meri rezultate na svoj način. Za državnega tožilca je uspeh obsodilna sodba, vse drugo je zanj neuspeh. Pri sodišču je malo drugače. Menim, da bi bilo izjemno nevarno, če bi naš uspeh merili skozi obseg obsodilnih sodb. Zame je pomembno število sodb – kakršnih koli že. Mi imamo drugačno vlogo. Dejstvo pa je, da se je v minulih letih marsikaj spremenilo na bolje. Nastal je Nacionalni preiskovalni urad, ki je vsaj na začetku izjemno produktiven. Postavljeno je 12. tožilstvo – specializirano državno tožilstvo.

Poglejte ironijo. Država te piramide ni gradila na enak način. Če je za pregon najtežjega organiziranega kriminala posebno tožilstvo, se je glede sodišč odločila, da bodo na štirih sedežih delovali nekakšni specializirani oddelki. S temi oddelki je bila najprej velika težava, da so sploh začeli delati, saj so morali vsaj dvakrat spreminjati zakon. Kaj se je zgodilo z Ljubljano, in to govorim vsakemu, ki me sploh hoče poslušati. Na koncu se je zadeva zreducirala, da je moral predsednik sodišča z razporedom določiti skupino sodnikov. Ljubljana je, hvala bogu, tako velika, da nam je uspelo dobiti kakovostne kadre, da so to prodorni in pogumni kolegi, ampak smo prevzeli stvari, ki so jih prej reševali tudi na območju Kranja, Novega mesta, Krškega, vendar na ta račun nismo dobili niti enega sodnika. Tudi s teh sodišč ne. Nismo dobili novih prostorov, še danes imajo vsi sodniki, ki se ukvarjajo s temi zadevami, še 60 do 70 rednih zadev. Vprašajte na specializiranem tožilstvu, ali se ukvarjajo recimo z vlomnimi tatvinami. Smejali se vam bodo.

Če je država našla razloge in sredstva, da je tožilstvo formirala na edini pravi način, mora v Sloveniji nastati tudi specializirano sodišče. Ne veliko, ne birokratsko napolnjeno.

 

TFL Glasnik:
Še zadnje, običajno vprašanje: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Marjan Pogačnik:
Imam občutek, da smo Slovenci nekoliko narod pravdarjev. Zato poskušajmo, kadar je le mogoče, naše medsebojne spore reševati brez posredovanja sodišča. Prepričan sem, da bo na koncu rezultat boljši. Če pa se že podamo na pot pravdanja, potem se moramo zavedati vseh pasti in da ni jamstva, da bo na koncu odločitev takšna, kot smo jo pričakovali. Torej Slovenci, izogibajte se sodišču, kolikor le morete.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Marjan Pogačnik

Na kaj je potrebno paziti pri pripravi poslovnega poročila

Vsebina poslovnega poročila je urejena v 70. členu Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013), ki prvenstveno določa, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Obvezno ga morajo sestaviti družbe, ki so zavezane k reviziji - velike in srednje kapitalske družbe, dvojne družbe in tiste majhne kapitalske družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na borzi.

Oblika poslovnega poročila ni predpisana. Prepuščena je pripravljavcem, ki se sami odločijo, kako ga bodo pripravili. Pri tem pa ne smejo pozabiti, da je poslovno poročilo predvsem neke vrste izkaz poslovodstva, saj v tem delu letno poročilo prikazuje uspehe poslovodstva, kakor tudi morebitne neuspehe.

Ker je poslovno poročilo zelo kompleksno, je prav, da pri sestavi sodelujejo zaposleni z več poslovnih področij, tudi poslovodstvo. Primerna sestava pripravljavcev poslovnega poročila lahko zagotovi kvalitetno in celovito predstavitev družbe, pa tudi to, da ne pride do preobsežne vsebine in morebitnega razkritja poslovnih skrivnosti družbe. Taka nerodnost bi lahko pomembno negativno vplivala na prihodnje poslovanje družbe. Vsekakor je zelo pomembno, da je poslovno poročilo sestavljeno tako, da se obdrži tako imenovana »rdeča nit« skozi vse letno poročilo – poslovni del in računovodski del. Poslovno poročilo mora pri predstavitvi oziroma analizi razvoja, poslovnih izidov ter finančnega položaja družbe temeljiti in se sklicevati na zneske v računovodskih izkazih. S pomočjo finačnih in drugih kazalnikov in pokazateljev se le nadgradijo in dodatno pojasnijo trditve iz računovodskega poročila. Seveda pa mora poslovno poročilo vsebovati tudi informacije, povezane z varstvom okolja in zaposlenci.

Skladno z določili 70. člena ZGD-1 mora poslovno poročilo vsebovati tudi:

 • pomembnejše poslovne dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta,
 • pričakovani razvoj družbe,
 • aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
 • obstoj podružnic družbe.

Pomemben del poslovnega poročila je predstavtiev tveganj, ki jim je družba izpostavljena, ter predstavitev ciljev in ukrepov, ki so bili sprejeti za njihovo obvladovanje. Primerna identifikacija tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena, ter cilji in ukrepi za obvladovanje le-teh, so vsekakor pomemben dejavnik za pravilno presojo premoženja, obveznosti, finančnega položaja ter poslovnega izida.

Obvladovanje tveganj v družbi mora temeljiti na sistematično postavljenih notranjih kontrolah v delovanju posameznih procesov, spremljanju delovanja notranjih kontrol in ocenjevanju odmikov realiziranih rezultatov družbe od postavljenih normativov. Na osnovi kvalitete oziroma tveganosti odmikov, ki so lahko pozitivni ali negativni, se določi stopnja tveganja, ki ga posamezno tveganje predstavlja. Upravljanje s tveganji preverja tudi notranja revizija, ki mora ovrednotiti uspešnost postopkov upravljanja s tveganji in prispevati k njihovemu izboljšanju. V omenjenem okviru dela notranja revizija preverja tudi morebitne nepravilnosti v delovanju notranjih kontrol, pomanjkanju notranjih kontrol ali morebitnemu izigravanju postavljenih normativov. O svojem delu pripravi pisno poročilo in poda priporočila za izboljšanje sistema. V poslovnem poročilu je potrebno predstaviti tudi izsledke notranje revizije.

Družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu, morajo v svoje poslovno poročilo vključiti tudi izjavo o upravljanju družbe, v kateri navedejo, da spoštujejo veljavni kodeks upravljanja družbe ter kje je besedilo kodeksa javno dostopno. Če družba pri svojem ravnanju odstopa od določil v kodeksu, mora v letnem poročilu navesti, katerih delov kodeksa o upravljanju družbe ne upošteva in razloge za to. V kolikor izjava o upravljanju ni sestavni del poslovnega poročila, mora biti v njem navedeno, kje v elektronskem mediju družbe je besedilo izjave o upravljanju dostopno.

Družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu morajo, poleg že napisanega predstaviti tudi:

 • podatke o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uveljavljanja in
 • podatke o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.

Poslovno poročilo družb, ki so zavezane k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, mora vsebovati tudi podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta z vsemi potrebnimi pojasnili o:

 • strukturi osnovnega kapitala družbe,
 • vseh omejitvah prenosa delnic,
 • pomembnem neposrednem in posrednem imetništvu vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, skladno z določili zakona o prevzemih,
 • vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice,
 • delniški shemi za delavce, če jo družba ima,
 • vseh omejitvah glasovalnih pravic,
 • vseh družbi znanih dogovorih med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev in glasovalnih pravic,
 • pravilih družbe o imenovanju ter zamenjavi članov vodenja ali nadzora ter spremembah statuta,
 • pooblastilih članov poslovodstva, predvsem pooblastilih za izdajo ali nakup lasnih delnic,
 • vseh pomembnih dogovorih, katerih stranka je družba, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon o prevzemih, in učinke takšnih dogovorov,
 • vseh dogovorih med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo v primeru, da le-ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon o prevzemih odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha.

Kot smo že zapisali, oblika poslovnega poročila ni predpisana ne v Slovenskih računovodskih standardih ne v ZGD-1. Prepuščena je družbam samim. Pomembno pa je, da poslovno poročilo vsebuje vse tiste podatke, ki so pomembni za bralca. Pomembna dejstva morajo biti predstavljena na način, da je mogoče razumeti temeljne značilnosti poslovanja družbe in možnosti za njeno delovanje v prihodnosti. Ne smemo namreč pozabiti, da je poslovno poročilo, kot del letnega poročila, pomemben in najbolj verodostojen vir informacij zunanjim uporabnikom (bankam, vlagateljem, javnosti, …), pa tudi konkurenci.

Prejeli smo vaše vprašanje glede obdavčitve društva, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Navajate, da bo društvo imelo tudi muzej in v okviru tega bodo prodajali vstopnice za oglede (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV, od nabav za opremo muzeja so že odbijali DDV. Sprašujete ali so nepovratna evropska sredstva, ki jih je društvo dobilo za muzej, obdavčena z davkom od dohodkov pravnih oseb in ali je to obdavčljiv ali neobdavčljiv prihodek.

Odgovarjamo naslednje:

Pri društvu, ki je zavezanec po 9. členu ZDDPO-2, se nepovratna evropska sredstva, ki po vsebini sodijo med namenska javna sredstva, štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezanca, ki se izvzemajo iz davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

V 9. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 1/10 – popr., 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13) je določena oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Med te zavezance se uvrščajo tudi društva, ki so v skladu s posebnim zakonom, tj. Zakonom o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti, če tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Kot je določeno v drugem odstavku 9. člena ZDDPO-2 velja oprostitev davka le za nepridobitno dejavnost, tako da mora tudi zavezanec iz 9. člena tega zakona plačati davek od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09, v nadaljevanju: Pravilnik) podrobneje opredeljuje, kaj se pri zavezancu iz 9. člena ZDDPO-2, torej tudi pri društvu, šteje za pridobitno in nepridobitno dejavnost oziroma za pridobitne in nepridobitne prihodke. V skladu s sedmo alinejo 3. člena Pravilnika se namenska javna sredstva štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2. Pomeni, da se pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 za nepridobitne dohodke štejejo med drugim tudi prejeta sredstva iz sredstev javnih financ v obliki subvencij, dotacij oziroma drugih namenskih sredstev iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS oziroma proračuna EU.

Vir: pojasnilo DURS

V postopkih prisilne poravnave in v stečajnih postopkih velja, da si upniki lahko izstopni DDV popravijo v trenutku, ko so njihove terjatve prijavljene in priznane s strani upravitelja insolvenčnega postopka. Na drugi strani je davčni organ zavzel stališče, da morajo tudi dolžniki izvesti popravek odbitka vstopnega DDV za tisti del, ki jim je bil odpisan zaradi uspešno zaključene prisilne poravnave ali ob zaključku stečajnega postopka, saj odpis obveznosti predstavlja tako okoliščino, ki zahteva izvedbo popravka že odbitega vstopnega DDV.

V postopkih prisilne poravnave in v stečajnih postopkih se srečujemo z vprašanjem popravka izstopnega DDV pri upnikih, na drugi strani pa tudi z vprašanjem popravka vstopnega DDV pri dolžnikih.

Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV na strani upnikov

Četrti odstavek 39. člena ZDDV-1 določa, da davčni zavezanec (upnik) lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. Pomembno je, da upnik pravočasno prijavi terjatev v posameznem insolvenčnem postopku. Upravitelj insolvenčnega postopka nato v enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatev, ki se lahko tudi podaljša, odloči, ali posamezno terjatev priznava ali prereka. Terjatve, ki jih upravitelj prizna, sodišče objavi na tako imenovanem seznamu preizkušenih terjatev. Takih terjatev ni mogoče več prerekati. Sezname preizkušenih terjatev objavlja Ajpes na svojih spletnih straneh in so dostopne vsej javnosti.

Če so terjatve upnika priznane, si ta lahko v celoti popravi oziroma zmanjša obračunani in neplačani DDV od celotnih terjatev, ki jih je prijavil v insolvenčni postopek. Popravek izvede za celotno vrednost terjatev, ne glede na možnost, da bo na primer v postopku prisilne poravnave dobil del DDV poplačanega. Če kasneje pride do delnega poplačila terjatev, mora upnik od tega dela odvesti izstopni DDV.

Upnik, ki svoje terjatve ni prijavil v postopek prisilne poravnave ali v stečajni postopek ali pa je ta bila prerekana, lahko izstopni DDV popravlja šele po zaključenem postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

Popravek odbitka vstopnega DDV pri dolžniku

Pri davčnih zavezancih, pri katerih poteka postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, se zastavlja vprašanje, ali so tudi oni dolžni izvesti kakšen popravek DDV, ko se posamezni postopek zaključi. Praksa je v tem delu različna. Številni stečajni upravitelji in upravitelji prisilnih poravnan so mnenja, da ob zaključku teh postopkov ti zavezanci niso dolžni izvajati nobenih popravkov DDV. Svoje mnenje utemeljujejo z vsebino ZFPPIPP, po kateri ni sprejemljivo, da bi se po že zaključenem postopku naknadno izkazovale dodatne davčne obveznosti iz naslova transakcij, ki so že bile predmet insolvenčnega postopka. Ugotoviti je potrebno, da ZFPPIPP in ZDDV-1 v tem delu nista usklajena in bi bilo to potrebno ustrezno urediti.

Davčni organ se je namreč postavil na stališče, da se dolžniku po zaključenem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave zmanjša obveznost do upnika, kar pomeni, da ni upravičen do celotnega odbitka DDV, ki je bil prvotno obračunan na prejetih računih, ampak je upravičen samo do zneska DDV, ki se nanaša na višino obveznosti, ki jo je po zaključenem insolvenčnem postopku dolžan plačati v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1. Po njihovem mnenju pride v tem primeru do spremembe dejavnikov, ki so bili uporabljeni za določitev zneska za odbitek DDV. Med te dejavnike po mnenju DURS sodi tudi zmanjšanje obveznosti po pravnomočnem sklepu o zaključenem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Davčni organ s sklicevanjem na 68. člen ZDDV-1 vztraja, da mora vsak dolžnik, zoper katerega se zaključi postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, izvesti popravek odbitka DDV od terjatev, ki so ostale nepoplačane, kajti tudi DDV, ki je bil obračunan po prejetih računih, ni bil v celoti plačan. Davčni zavezanec dolžnik vključi popravek DDV v davčno obdobje, v katerem je bil postopek prisilne poravnave zaključen. V primeru stečaja pa se popravek vključi v obračun DDV za obdobje, ki se konča na dan pred sprejetjem sklepa o končanju stečajnega postopka.

Vir: revija Denar - Tanja Kaltnekar

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki jih je potrebno izvesti, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno finančno sposoben.

Finančno prestrukturiranje na področju kratkoročne plačilne sposobnosti se izvede:

 • s povečanjem prejemkov (njihove velikosti kot tudi pogostosti). Povečanje prejemkov se lahko doseže s pospeševanjem izterjave terjatev do kupcev in drugih dolžnikov, povečevanjem prodaje blaga in storitev, spremembo plačilnih pogojev v korist družbe (skrajšanje plačilnih pogojev, povečanje zahtevanih predujmov ...),
 • z zmanjševanjem izdatkov (njihove velikosti in pogostosti). Zmanjševanje izdatkov dosežemo s podaljševanjem rokov zapadlosti obveznosti, zniževanjem stroškov poslovanja, konverzijo kratkoročnih obveznosti v dolgoročne in drugo,

z obvladovanjem kratkoročnega tveganja. Obvladovanje kratkoročnega tveganja se nanaša zlasti na tveganja pri cenah, kratkoročnih finančnih naložbah in poslih.

Finančno prestrukturiranje na področju dolgoročne plačilne sposobnosti se izvede:

 • s povečanjem lastniškega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so obveznosti do dobaviteljev ali z novimi denarnimi vložki,
 • z dezinvestiranjem – odprodajo nepotrebnega premoženja in finančnih naložb,
 • s povečanjem dolgoročnih dolgov – konverzija kratkoročnih obveznosti v dolgoročne,
 • z obvladovanjem dolgoročnega tveganja pri razvoju, dolgoročnih finančnih naložbah in strukturi financiranja.

ZFPPIPP30. in 31. členu govori o upravljanju tveganj. Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oz. ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj ter poročanje o tveganjih, ki jim je ali bi lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju.

Za izvedbo finančnega prestrukturiranje izven postopka prisilne poravnave izvede poslovodstvo družbe pod nadzorom nadzornega sveta. Če se finančno prestrukturiranje izvede v postopku prisilne poravnave, izvede finančno prestrukturiranje prisilni upravitelj.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

SRS 1.14 določa, da se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti v poslovnih knjigah pripoznajo kot samostojno razpoznavna opredmetena osnovna sredstva ali kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.

Skladno s spremenjenim kontnim načrtom, se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti izkazujejo na kontu 044.

Do vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva lahko pride le v soglasju z lastnikom oziroma najemodajalcem opredmetenega osnovnega sredstva. Razlog za takšna vlaganja je običajno v tem, da najemojemalec lahko opredmeteno osnovno sredstvo uporablja le dodelano, urejeno ali spremenjeno s pomočjo dodatnih vlaganj. Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so zato, z vidika obdavčitev, potreben strošek za opravljanje dejavnosti. Najemojemalec, ki je identificiran za DDV, ima pravico do odbitka DDV.

Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva se med stroške prenašajo v obliki amortizacije. Amortizacija se, tako kot pri drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, določi glede na dobo koristnosti sredstva. Pri določitvi dobe koristnosti mora podjetje upoštevati tudi določila najemne pogodbe, saj naložba v tuje opredmeteno osnovno sredstvo po poteku najemne pogodbe za podjetje ni več koristna, če seveda ni kakšnega posebnega dogovora glede uporabe po poteku veljavne najemne pogodbe. O določitvi amortizacije v dobi koristnosti govorimo zato, ker se podjetje tudi v primeru vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva odloči za dovoljene metode amortiziranja. Amortizacijska osnova se izračuna kot nabavna vrednost vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva, zmanjšana za morebitno preostalo vrednost.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o inšpekcijskem nadzoru in ga posredovala v DZ. Gre za še enega v nizu korakov za zajezitev sive ekonomije. Predlog predvideva ukrepe za večjo usklajenost inšpekcijskih služb in širi določbe na več inšpekcij. Inšpektorjem krepi dostop do osebnih podatkov, omogoča jim tudi možnost navideznega nakupa.

Vrhovno sodišče je namreč ugotovilo, da je določba trenutno veljavnega zakona glede pridobivanja osebnih podatkov od fizičnih in pravnih oseb, ki sicer niso stranke v inšpekcijskem postopku, a s temi podatki razpolagajo, pomanjkljiva. Zato je bilo treba v predlagani noveli natančno določiti, da je zaradi interesov izvedbe inšpekcijskega nadzora v teh primerih od navedenih oseb mogoče pridobivati tudi osebne podatke, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Predlog novele veljavnost svojih določb v celoti širi tudi na inšpektorat za obrambo. Obenem se predlaga tudi razširitev veljavnosti organizacijskih določb v celoti na upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, inšpekcijo za plače v javnem sektorju in proračunsko inšpekcijo.

Poleg tega skuša predlog učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb okrepiti s skrajšanjem roka za opravo strokovnega izpita za inšpektorja z enega leta na šest mesecev. To bo inšpektorjem omogočilo polno izvajanje inšpekcijskih pooblastil takoj po opravljenem izpitu. Predlaga pa se tudi dopolnitev določbe glede posledic neopravljenega strokovnega izpita za inšpektorja.

Med ukrepi se inšpektorju na novo ponuja tudi možnost t.i. navideznega nakupa, in to na način, da se bo s službeno izkaznico izkazal šele po nakupu. Vlada kot primer, zakaj je ta sprememba potrebna, navaja neizdajanje računov za prodano blago ali opravljene storitve. Inšpektor bo lahko v prihodnje nadzor nad tovrstno obliko sive ekonomije izvajal tako, da bo blago ali storitev navidezno kupil, preveril, ali bo dobil račun ali ne, in se šele nato identificiral.

Inšpektorska značka za identifikacijo ob inšpekcijskem pregledu se s ciljem varčevanja in glede na že predpisano novo obliko službene izkaznice ukinja. Prav tako se z namenom racionalizacije dela inšpektorjev uvaja letni program dela, ki bo temeljil na načelu izvrševanja skladnosti inšpekcijskih pregledov.

Delo inšpektorjev naj bi se racionaliziralo in administrativno razbremenilo tudi s tem, da bodo prijavitelja o svojih ukrepih obvestili le enkrat, in sicer najpozneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma po ustavitvi inšpekcijskega postopka.

Kazenski določbi sta preoblikovani in usklajeni z zakonom o prekrških, odpravlja pa se tudi dvome inšpektorjev pri določanju globe v primerih, ko je ta za isto dejanje, vendar v drugačni višini, določena v posebnem zakonu, je še razvidno iz sporočila po seji vlade.

Vir: STA

Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki bi med drugim izboljšala varstvo potrošnikov v primeru zamude pri neizpolnjevanju pogodbe in pri nakupovanju prek spleta. Z novelo bi tudi prenesli določila evropske direktive za večjo varnost pri čezmejnem nakupovanju.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se največje spremembe glede na obstoječo ureditev nanašajo na določila glede izpolnitve pogodbe in pravice potrošnikov v primeru zamude z izpolnitvijo, kar je trenutno urejeno v obligacijskem zakoniku.

Novela bo za primere, ko rok za izpolnitev v pogodbi ni določen, določila 30-dnevni rok. Ker rok za izpolnitev zdaj v zakonu ni določen, imajo namreč potrošniki težave pri uveljavljanju svojih pravic, če ni dogovora o izpolnitvi in podjetje zamuja z izpolnitvijo pogodbe.

Obligacijski zakonik namreč določa, da morajo stranke svoje obveznosti izpolniti v razumnem roku, pri čemer gre za pravni standard, katerega vsebino lahko v konkretnem primeru določi le sodišče, s čimer so potrošniki slabše varovani, saj gre pri potrošniških pogodbah večinoma za manjše vrednosti in se potrošniki večinoma ne odločajo za sodno varstvo svojih pravic, ugotavlja vlada.

Novela bo predvidoma prinesla dodatne pravice potrošnikom tudi pri nakupovanju prek spleta. Po novem bodo namreč obvarovani pred prikritimi stroški, ki se pojavljajo pri različnih "brezplačnih" storitvah, kot so horoskopi ali recepti. Potrošniki bodo morali po novem izrecno potrditi, da razumejo, da morajo za storitev plačati.

K večji preglednosti cen bo predvidoma prispevala obveznost, po kateri bodo morali trgovci navesti skupno ceno proizvoda ali storitve ter tudi vse dodatne stroške. Prepovedana bodo vnaprej izbrana polja na spletnih straneh, kot se je do zdaj dogajalo npr. pri nakupih letalskih vozovnic, kjer so morali potrošniki odznačiti vnaprej označena polja za npr. potovalno zavarovanje ali pa najem avtomobila.

Obdobje, ko lahko potrošniki brez navedbe razloga odstopijo od prodajne pogodbe, bo ostalo 14 dni, v primeru, da prodajalec potrošnika ne bo jasno obvestil glede njegove pravice do odstopa od pogodbe, pa se bo vračilno obdobje podaljšalo na eno leto.

Z novelo bodo predvidoma tudi odpravili nekatere pomanjkljivosti pri prenosu evropske direktive o pravicah potrošnikov, in sicer glede pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov ter nadaljnje prodaje in zamenjave.

Gre za poenotenje pravil med pravnimi redi članic EU glede nakupovanja na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ter pravil o izpolnitvi pogodbe, dajanju informacij pri drugih pogodbah in prenosu tveganja za uničenje ali poškodovanje blaga na potrošnika. To bo omogočilo boljše varstvo potrošnikov, predvsem pri čezmejnem nakupovanju, saj bodo v vseh članicah unije zagotovljene enake pravice, navaja vlada.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v kmetijstvu in gospodarstvu zaradi naravnih nesreč.
 • Zakon je začel veljati 2.8.2003. Od svojega nastanka do danes je doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZOPNN-AZOPNN-BZOPNN-C, ZUJF, ZOPNN-D. Zadnja novela D, ki jo je državni zbor sprejel 26.2.2014, omogoča sistemski pristop k odpravi posledic žleda, ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Republiki Sloveniji povzročil enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjem desetletju.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 75-3620/2003, stran 11333.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 19.3.2014 - 25.3.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 8 novosti 2 novosti 3 novosti 12 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 9 novosti 6 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 10 novosti 4 novosti 1 novost 2 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 5 novosti 3 novosti 1 novost 10 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 12 novosti 4 novosti 1 novost 10 novosti 11 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 33 novosti 1 novost 1 novost 32 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 5 novosti 5 novosti 7 novosti 28 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 3 novosti 1 novost 3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 6 novosti 1 novost 5 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 4 novosti 5 novosti 28 novosti
11. OBČINE 45 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 19.3.2014 - 25.3.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 3 novosti 2 novosti 6 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .