Številka 11, letnik VI
19. marec 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Danijela Brečko je ženska, ki se že 20 let ukvarja s podjetništvom. Je solastnica in direktorica družbe Planet GV. »Čas krize je čas treniranja, da se bomo izkazali, ko se bo tekma zares začela. Res pa je, da se moramo tudi mi odzivati in to počnemo z razvojem novih, drugačnih projektov, ki na splošno vplivajo na boljšo kakovost bivanja v Sloveniji. Za razvoj projektov res potrebujemo denar, vendar imamo ogromno privržencev, ki vlagamo ure in ure prostovoljnega dela v to, da bomo kdaj v prihodnosti želi sadove. Naj omenim projekt Zlati kamen, ki smo ga začeli v najbolj kriznih časih, vendar vseeno raste,« je med drugim povedala za današnji TFL Glasnik.

V nizu prispevkov, namenjenih letnemu poročilu, se bomo danes posvetili konsolidiranemu letnemu poročilu. Skladno z določili 56. člena Zakona o gospodarskih družbah ga morajo pripraviti povezane osebe in sicer do konca aprila. Glede na dejstvo, da morajo biti konsolidirana letna poročila revidirana, se oddajo za potrebe javne objave najkasneje do konca avgusta. Konsolidirano letno poročilo sestavi obvladujoča družba za poslovno skupino kot celoto. V njem predstavi poslovno skupino na način, kot da bi poslovalo eno samo podjetje.

Vabljeni k branju!

Dr. Daniela Brečko: Človek se mora zavedati svojih moči

Daniela Brečko

TFL Glasnik:
Ga. Danijela Brečko, že 20 let ste v podjetništvu, ste solastnica in direktorica Planeta GV, ki se ukvarja z izobraževanjem, imate pa tudi doktorat znanosti. Na kaj ste ob vsem tem najbolj ponosni?

Danijela Brečko:
Moja življenjska pot je šla vedno v smeri povezovanja teorije in prakse. Zato sem, čeprav so mi stvari v podjetništvu tekle kot po maslu, vztrajala, da naredim doktorat, ker sta me stroka in znanost vedno potegnili. Tako je tudi danes moj izziv še bolj povezati znanost in stroko, kar pomeni povezovati znanost s poslom. Menim, da ima Slovenija še veliko razvojno priložnost, da je teh povezav premalo in da premalo izkoriščamo znanje, ki je v Sloveniji. Da je res tako, naj povem, ker se veliko ukvarjam s statistiko. V zadnjih letih spet opažamo beg inteligence: v zadnjih petih letih je odšlo 23.000 visoko izobraženih mladih ljudi, ki tukaj niso dobili priložnosti. Odšli so zlasti v EU, nekaj jih je odšlo tudi v Avstralijo, kar dejansko pomeni, da smo že osiromašili naš intelektualni potencial.

 

Daniela Brečko

TFL Glasnik:
Zanimivo je, da je vaša formalna izobrazba filozofska – diplomirali ste iz sociologije in pedagogike, doktorirali pa iz načrtovanja kariere. To kaže, da so vam ljudje blizu, da se želite ukvarjati z njimi. Ali so vam leta izobraževanja dala občutek o tem, kakšni smo Slovenci? Česa nam manjka, česa imamo dovolj?

Danijela Brečko:
Še vedno smo malo preveč zaprti, premalo govorimo o sebi, kar posledično pomeni, da smo dejansko malo manj spretni pri odkrivanju naših dejanskih potencialov. Opozorila bi tudi, da morda malo premalo verjamemo vase oziroma smo premalo samozavestni. Človek se mora vedno zanašati na svoje moči, marsikaj zmore, vendar se mora tega tudi zavedati.

Tudi zdaj, v času krize, pomagamo ljudem odkrivati notranje potenciale, za kar so nam najbolj hvaležni. Veliko je povpraševanja po trenerjih, imamo ogromno lastnega znanja, dodala pa bi, da nam manjka nekaj pozornosti, rekla bi samopromocije. Če pogledamo sosede Hrvate, ki so ponosni na sleherno stvar, mi preskromno govorimo o naših rezultatih, čeprav smo veliko dosegli. Pogosto nas zanese v negativno razmišljanje, kot bi hoteli povedati, da nismo nikoli zadovoljni s seboj, iščemo napake, namesto da bi iskali naše prednosti in gradili na njih.

Z mojega stališča, ker sem tudi sociologinja, je to posledica tudi neke krščanske tradicije in krščanske kulture, in če primerjamo to s slovenskimi pesniki, ki jih kujemo v zvezde, ugotovimo pisanje o vlogi žrtve, kar je potem kar nekako prešlo v nacionalni značaj. Prepričana sem, da je čas, da se iz tega karakterja nekako izvijemo, da najdemo neke nove potenciale.

Daniela Brečko

 

TFL Glasnik:
Organizirana izobraževanja, ki jih izvajate že toliko let, gotovo prispevajo k temu spreminjanju. Tudi na trgu je večje povpraševanje po mehkih vsebinah kot po strokovnih. Področje čustvene inteligence odkrivamo na novo. Kako je s tem v Sloveniji in kako je s pomočjo države pri teh vsebinah?

Danijela Brečko: 
Tega vpliva se vsi zavedamo in smo tega zelo veseli, saj smo o čustveni inteligenci začeli govoriti že pred desetimi, celo dvanajstimi leti, takrat je bilo to pravi bum. Očitno nam je šlo prelepo in je to v letu 2008 za nekaj časa potihnilo, zdaj se te vsebine znova pojavljajo. Seveda ni dovolj denarja, da bi si jih človek privoščil, so pa potrebe toliko večje.

Glede države… Mi smo na trgu, in če trg nekaj kupi, to pomeni, da to tudi potrebuje, kar spet pomeni, da delamo dobro.

 

TFL Glasnik:
Očitno potrebuje.

Danijela Brečko:
Da, potrebujemo razvoj teh mehkih vsebin, kar pa je težje doseči z branjem literature. To moramo povezati med seboj in to počnemo na naših dogodkih: izobražujemo, treniramo, a tudi povezujemo ljudi. Zlasti se zelo veliko pogovarjamo.

Daniela Brečko

 

TFL Glasnik:
Ostajajo te vezi med udeleženci tudi naprej?

Danijela Brečko:
Obstajajo in ostajajo zelo močne vezi. Smo pobudniki oziroma sodelujemo v kar nekaj strokovnih združenjih. Ponosna sem na Združenje tajnic in poslovnih sekretark Slovenije, Združenje nabavnikov, ki smo ga iniciirali, imamo mini klub Coaching akademije, s katerim se srečujemo vsak mesec in tako gradimo širšo skupnost zainteresiranih, ki želijo s svojim delom spremeniti družbo na bolje.

 

TFL Glasnik:
Ne morem mimo vprašanja o krizi in tem, kako se odzivate nanjo? Jasno je, da izobraževanje žal v teh trenutkih izgublja na lestvici prioritet. Kako se soočate s tem?

Danijela Brečko:
Pogosto slišim: 'Kako rad bi se udeležil tega, a mi finance ne dovolijo.' Vedno rečem, čas krize je čas treniranja, da se bomo izkazali, ko se bo tekma zares začela. Res pa je, da se moramo tudi mi odzivati in to počnemo z razvojem novih, drugačnih projektov, ki na splošno vplivajo na boljšo kakovost bivanja v Sloveniji. Za razvoj projektov res potrebujemo denar, vendar imamo ogromno privržencev, ki vlagamo ure in ure prostovoljnega dela v to, da bomo kdaj v prihodnosti želi sadove. Naj omenim projekt Zlati kamen, ki smo ga začeli v najbolj kriznih časih, vendar vseeno raste. Torej se da, mogoče se je prilagoditi, prisluhniti potrebam družbe, ki jih ima ta v določenem času. V krizi ima družba zagotovo drugače potrebe, zato je treba najti tiste stvari, ki jih ljudje zares potrebujejo.

Pri projektu Zlati kamen smo se obrnili v iskanje dobrih zgledov, ker je slabih dovolj. Gre za srečanje vseh občin in županov z apelom, da iščemo razvojne priložnosti občin. Te imajo ogromno potenciala, ki ga doslej niso zadosti izkoriščale, morda ga niso prepoznale, mi pa z informacijskim sistemom slovenskih občin merimo indeks dobrega življenja in opozarjamo tako občine o tem, kje imajo potenciale, kot tudi občane, da zahtevajo tisto, kar bi morali že od nekdaj zahtevati. S tem želimo dejansko pospešiti razvoj slovenskih občin in doseči izmenjavo dobrih praks. V občinah namreč ostaja zelo veliko dobrih praks, ki pa žal niso primerno predstavljene, ker Slovenci še vedno bolj uživamo v branju slabih novic.

Daniela Brečko

 

TFL Glasnik:
Nam lahko za konec zaupate vaše načrte.

Danijela Brečko:
Želimo vplivati na kakovost bivanja na vseh področjih in želimo še bolj združevati. Tako vidim združevanje s slovenskim logističnim združenjem, ker jeseni pripravljamo prvi tovrstni veliki slovenski logistični kongres. Ravno tako načrtujemo nadgradnjo že obstoječih projektov kot so Kadrovski kongres, Kongres poslovnih sekretark in tajnic, Kongres delovnega prava, Odličnost managerk itd. Navsezadnje načrtujemo povezovanje s tujino – da bi v Slovenijo pripeljali več mednarodnih kongresov.

Naj omenim še to, da vidim v Sloveniji priložnost v družinskih podjetjih. To bi radi podprli skozi strokovne debate, ker je kar veliko ljudi, ki se obračajo na nas.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Daniela Brečko

Konsolidirano letno poročilo

Konsolidirano letno poročilo je obravnavano v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1). Zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila so nadrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo eno ali več podrejenih družb s sedežem v državi ali izven države. Poslovno skupino sestavljajo:

 • nadrejena (obvladujoča) družba in
 • podrejene (odvisne) družbe.

Nadrejena (obvladujoča) družba obvladuje podrejene (odvisne) družbe zaradi:

 • deleža v kapitalu ali
 • prevladujočega vpliva iz drugih razlogov.

Konsolidirano letno poročilo je obravnavano v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1). Zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila so nadrejene družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo eno ali več podrejenih družb s sedežem v državi ali izven države. Poslovno skupino sestavljajo:

 • nadrejena (obvladujoča) družba in
 • podrejene (odvisne) družbe.

Nadrejena (obvladujoča) družba obvladuje podrejene (odvisne) družbe zaradi:

 • deleža v kapitalu ali
 • prevladujočega vpliva iz drugih razlogov.

ZGD-1 v 5. odstavku 56. člena določa tudi izjeme, kjer obvladujoči družbi ni potrebno izdelati konsolidiranega letnega poročila. Takšni izjemi sta:

 • kadar obvladujoča družba, skupaj s podrejenimi družbami ne dosega pogojev, ki so določeni v 55. členu ZGD-1 za srednje veliko družbo s tem, da sta kriterija prihodkov in aktive povečana za 20%. Pravilo pa ne velja, če se s katerakoli od družb, ki sestavlja poslovno skupino, trguje na organiziranem trgu,
 • kadar je nadrejena družba hkrati tudi podrejena (odvisna) družba in jo obvladuje družba s sedežem v Republiki Sloveniji, če pridobi privolitev vseh manjšinskih lastnikov kapitala (13. točka Uvoda k Slovenskim računovodskim standardom, Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012). Mora pa takšna družba pojasniti razloge, zaradi katerih konsolidiranega letnega poročila ni sestavila ter podlage na katerih so sestavljeni posamični računovodski izkazi njenih odvisnih družb. Razkriti je potrebno tudi naziv in sedež nadrejene družbe, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze in jih tudi objavlja.

Skladno z določili 8. odstavka 56. člena obvladujoči družbi ni potrebno vključiti v konsolidacijo podrejene družbe, če njena vključitev ni pomembna za resničen in pošten prikaz konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine. V prilogi h konsolidiranim izkazom pa mora biti to dejstvo razkrito ter navedeni razlogi za takšno odločitev.

Konsolidirano letno poročilo ima veliko večjo izrazno moč in je veliko bolj verodostojno kot posamična letna poročila, ker so izločeni vsi posli v okviru poslovne skupine. Izločijo se tudi dobički, realizirani v okviru skupine, zato je rezultat poslovanja veliko bolj realen, odločitve na osnovi konsolidiranega letnega poročila pa manj tvegane.

V Sloveniji se še vedno preveč pogosto odločitve, povezane s posamezno družbo, sprejemajo na osnovi posamičnih letnih poročil, v katerih pa so skriti tudi morebitni »popravki« rezultatov poslovanja v okviru poslovne skupine. Takšni popravki so možni v okviru komercialnih transakcij konec leta, ki dejansko lahko pomenijo izboljšanje rezultatov poslovanja določeni družbi v okviru poslovne skupine. Seveda je to le en primer vpliva medsebojnih poslovnih transakcij na posamične računovodske izkaze, možnih pa je seveda več.

Konsolidirano letno poročilo mora, tako kot letno poročilo posamezne družbe, izkazovati resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh družb, ki so vključene v konsolidacijo kot celoto.

Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz  konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila skupine družb, ki so vključene v konsolidacijo.

Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz:

 • konsolidirane bilance stanja,
 • konsolidiranega izkaza poslovnega izida,
 • konsolidiranega izkaza gibanja kapitala,
 • konsolidiranega izkaza denarnih tokov in
 • priloge k konsolidiranim računovodskim izkazom.

ZGD-1 v 4. točki 9. odstavka 56. člena določa, da Slovenski računovodski standardi določijo način, obseg in vsebino konsolidiranega letnega poročila. To določilo pa ne velja za:

 • družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na katerem od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti,
 • banke,
 • zavarovalnice in
 • druge družbe, če tako odloči skupščina družbe za pet let.

Obravnavane družbe sestavljajo konsolidirana letna poročila skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja MSRP (Uradni list EU L št. 261/2006 do 360/2012) (v nadaljevanju MSRP).

Slovenski računovodski standardi obravnavajo konsolidiranje v dveh točkah Uvoda v računovodske standarde in sicer:

 • v točki 10. Poslovne združitve, kjer je opredeljena vsebina nakupne metode konsolidiranja kapitala in
 • v točki 13. Uskupinjevanje (konsolidiranje) računovodskih podatkov v računovodskih izkazih.

Posebnosti glede konsolidiranja posameznih gospodarskih kategorij so zajete in podrobno opredeljene v posameznih SRS, ki se nanašajo na določeno gospodarsko kategorijo.

Na koncu 13. točke Uvoda v SRS je določilo, ki v primeru, da zadeve, povezane z računovodskim obravnavanjem pridruženega podjetja v skupini, niso urejene v točki 13. Uvoda v SRS, napotuje na neposredno uporabo MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja.

Drugo takšno določilo se nanaša na zadeve računovodskega obravnavanja konsolidiranja računovodskih podatkov v računovodskih izkazih, ki niso urejene v točki 13. Uvoda v SRS ali posamičnem SRS. V takšnih primerih SRS napotujejo na neposredno uporabo MRS 27- Skupinski in ločeni računovodski izkazi in MSRP 3 – Poslovne združitve.

Obstoj poslovne enote nerezidenta v Sloveniji določajo določbe 6. in 7. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDDPO-2), ugotavljanje dobička oziroma davčne osnove poslovne enote pa določbe 12. člena ZDDPO-2.

V primeru, da ima tuja družba v Sloveniji poslovno enoto nerezidenta, mora v Sloveniji napovedati davčno obveznost. Osnova za davek nerezidenta za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote je dobiček poslovne enote, vendar samo toliko dobička, kot se ga lahko pripiše tej poslovni enoti, torej tisti dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali podobno dejavnost oziroma posle.

Država, v kateri ima nerezident poslovno enoto, ima pravico obdavčiti ne le dobiček poslovne enote, ki jo ima podjetje v tej državi, in ki ga tudi ustvari v tej državi (konkretno v Sloveniji), pač pa tudi dobiček, ki ga poslovna enota ustvari v državi rezidentstva podjetja ali pa v tretjih državah in ki se ga lahko pripiše tej poslovni enoti. Slovenija kot država vira, to je država, v kateri je poslovna enota, pridobi pravico do obdavčitve dobička, ki se pripiše poslovni enoti, že v primeru, ko tuje podjetje v njej posluje preko poslovne enote, torej ni pomembno, v kateri državi je dobiček dejansko ustvarjen. Pri določanju poslovnega dobička, ki se pripiše poslovni enoti, je dovoljeno odšteti tiste stroške, ki nastanejo za namene poslovne enote. To pomeni, da je poslovna enota obdavčena na neto osnovi.

Davčni zavezanec nerezident mora od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta v Sloveniji, predložiti davčni obračun, kot to določa 356. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 32/12 in 94/12).

Skladno z navedenim nerezident izpolni obrazec Obračuna DDPO s prilogami kot to določa Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10, 77/12). Pojasnjujemo, da se pod zap. št. 1 oziroma 5 obrazca Obračuna DDPO vpiše tiste prihodke oziroma odhodke, ugotovljene v izkazu poslovnega izida oziroma v drugem ustreznem letnem poročilu, na podlagi zakona in uvedenih računovodskih standardov, ki so v skladu z zakonom. Pod zap. št. 3.5 oziroma 7.9 obrazca Obračuna DDPO se vpiše znesek povečanja prihodkov oziroma odhodkov za znesek prihodkov oziroma odhodkov, ki se pripišejo poslovni enoti nerezidenta, če niso vključeni med prihodke oziroma odhodke te poslovne enote pod zap. št. 1 oziroma 5 obrazca Obračuna DDPO. Znesek prihodkov, ki se izvzamejo iz obdavčitve na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se vpiše pod zap. št. 2.9, znesek izvzetih odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, pa se vpiše pod zap. št. 6.11. V tem primeru je sestavni del davčnega obračuna tudi Priloga 4 s podrobnejšimi podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V preglednico B te priloge zavezanci, katerih dobički ali deli dobičkov so lahko na podlagi mednarodne pogodbe obdavčeni le v drugi državi pogodbenici, vpišejo podrobnejše podatke v zvezi z izvzetimi prihodki in odhodki, izkazanimi pod zap. št. 2.9 in 6.11.

Za uveljavljanje ugodnosti po členu posamezne mednarodne pogodbe, ki ureja obdavčitev pomorskega, celinsko-vodnega in zračnega prometa oziroma mednarodnega prometa (v konkretnem primeru po določbi 8. člena Sporazuma), mora zavezanec k Prilogi 4 Obračuna DDPO predložiti tudi potrdilo o rezidentstvu družbe in izjavo družbe o sedežu dejanske uprave družbe.

Slovenski davčni zavezanec, ki hrvaškemu davčnemu zavezancu opravi storitev servisa tovornega vozila, od storitve ne obračuna DDV, saj je kraj obdavčitve v kraju, kjer ima sedež prejemnik storitve. Dodatno pojasnjujemo, da je predstavlja dobava in hkratna montaža pnevmatik s strani istega dobavitelja enotno dobavo blaga, obdavčena s slovenskim DDV, ne glede na to, kdo je kupec.

Rezervni deli, ki se v okviru servisne storitve vgradijo v tovorno vozilo, so pomemben del opravljene dobave, in brez njihove vgradnje dobava ne bi bila enako kvalitetno opravljena. Tako dobava rezervnih delov šteje za pomožno transakcijo, ki za stranko ni cilj, ampak sredstvo, s katerim lahko pod najboljšimi mogočimi pogoji uporablja glavno transakcijo izvajalca storitev. V konkretnem primeru gre tako z vidika DDV za enotno transakcijo, in sicer za opravljeno servisno storitev.

V skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost - DDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UBP3, 18/11 in 78/11) je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

Če torej slovenski serviser tujemu davčnemu zavezancu opravi servisno storitev na tovornem vozilu, se kraj opravljanja storitev določi po sedežu prejemnika storitve.

V tej zvezi je treba opozoriti še na davčno obravnavo dobave in montaže pnevmatik, ki se prav tako lahko izvaja v servisnih delavnicah. Gre za problem, kako davčno obravnavati transakcijo prodaje pnevmatik in hkratne montaže le-teh s strani istega dobavitelja (npr. servisne delavnice), kajti gre za sestavljeno transakcijo prodaje blaga in storitve montaže.

Dobava in hkratna montaža gum s strani istega dobavitelja se davčno obravnava kot enotna dobava, in sicer kot dobava blaga. Storitev montaže je sicer uporabna za kupca blaga, vendar pa ni prevladujoča. Kraj dobave blaga se določi v skladu z 19. členom ZDDV-1, ki določa, da če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.

Tako je enotna dobava blaga (hkratna dobava in montaža pnevmatik) obdavčena s slovenskim DDV, ne glede na to, kdo je kupec.

Računovodski izkazi in z njimi povezana razkritja so najbolj razširjena in priznana oblika predstavljanja finančnega stanja gospodarske družbe in poslov. Cilj računovodskih izkazov je ponuditi informacije o finančnem položaju in uspešnosti gospodarske družbe ter spremembah njenega finančnega položaja, ki so pri gospodarskem odločanju koristne širšemu krogu uporabnikov oziroma interesnih skupin.

Izkazi in z njimi povezana razkritja so predstavljena v letnem poročilu, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. Letno poročilo je eno najbolj uveljavljenih sredstev, s katerim poslovodstvo predstavi družbo javnosti, zato ga je potrebno pripraviti odgovorno in pravočasno. Informacije morajo biti jasne in pregledne, poročilo mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe. Letno poročilo ne le poroča, marveč tudi razlaga ozadje preteklega dogajanja in namene za prihodnost.

Običajno je to najbolj prestižna in draga publikacija, ki jo družba izda, zato je potrebno pripraviti takšno poročilo, ki bo pritegnilo pozornost bralcev. To se pa lahko doseže z zanimivo vsebino in oblikovno zasnovo poročila.

Razkritja v osnovi delimo na obvezna in prostovoljna.

Obvezna razkritja so predpisana z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Uporabniki za pravilno razumevanje in ustrezno presojanje računovodskih izkazov potrebujejo tudi dodatna pojasnila, ki so podana v prilogi k računovodskim izkazom. Podjetja, ki niso zavezana reviziji, so dolžna v prilogi prikazati podatke in pojasnila, ki jih navaja zakon v osmem poglavju (Poslovne knjige in letno poročilo) v omejenem obsegu ter nekatere zahteve, ki jih določajo SRS.

Medtem ko podjetja, zavezana reviziji, morajo prikazati dodatno še vsa razkritja, ki jih predpisujejo slovenski računovodski standardi za pomembne zadeve.

Prostovoljna razkritja, ki vedno bolj pridobivajo pomen, pa so razkritja, za katera se vsako podjetje samo odloči in so povezana s poslovnimi dogodki zunaj računovodskih izkazov. Pomenijo tako imenovani mehki del poročila, v katerem lahko podjetje uporabi vso svojo ustvarjalnost in inovativnost pri vsebini poročila, obenem pa se osredotoči tudi na tiste interesne skupine, ki se ne zanimajo samo za računovodske informacije. Podjetja, ki se odločijo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih razlikovati po večji količini kakovostnih informacij o poslovanju, ki jih ponudijo zunanjim uporabnikom.

V primeru, da se je zoper dolžnika začel postopek zaradi insolventnosti, je zelo pomembno, da upnik pravilno in pravočasno prijavi svoje terjate. Če upnik ne prijavi terjatev, ki jih je skladno z določili ZFPPIPP potrebno v posameznem postopku zaradi insolventnosti prijaviti, izgubi pravico do poplačila. S prijavo terjatev upnik skladno s 57. členom ZFPPIPP, praviloma pridobi tudi upravičenje opravljati procesna dejanja v glavnem postopku zaradi insolventnosti.

Roki za prijavo terjatev so:

 • en mesec od objave oklica o uvedbi postopka prisilne poravnave in
 • tri mesece od objave o uvedbi stečajnega postopka.

Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora v enem mesecu od dneva, ko mu je bila tožba vročena, prijaviti svojo terjatev kot pogojno.

Prijava terjatev v postopku zaradi insolventnosti mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka ter ustrezna dokazila. Zahtevek za priznanje terjatev mora vsebovati:

 • znesek glavnice,
 • kapitaliziran znesek obresti, obračunanih za obdobje od zapadlosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti,
 • morebitne stroške, ki so upniku nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Če prijava terjatve ni popolna, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, ampak upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila prerekana. Če upnik ne prijavi kapitaliziranega zneska obresti in morebitnih stroškov se pravila o nepopolnih vlogah prav tako ne uporabijo. Šteje se, da upnik obresti in morebitnih stroškov ne uveljavlja. Izjema so neprijavljene obresti od prednostnih terjatev v stečajnem postopku. V tem primeru obresti obračuna stečajni upravitelj in jih vnese v seznam preizkušenih terjatev.

Ustavno sodišče je odločilo, da se drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf) razveljavijo. Ti odstavki so po mnenju sodišča neskladni z ustavo v delih, ki so veljali do novele Zujfa in so se nanašali na upravičence do dela pokojnine, ki so vplačevali zavarovanje v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Zahtevo za presojo ustavnosti omenjenih določb Zujfa je julija lani vložila nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Varčevalni zakon je namreč znižal pokojnino nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun. Dopolnitev zakona, ki se je začela uporabljati z novim letom, pa je iz znižanja pokojnin izvzela okoli 8000 upokojencev. Gre za upokojence, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, ker pa so delali v drugih republikah nekdanje SFRJ, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja.

Ustavno sodišče pa je z drugo točko izreka ugotovilo, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek omenjenega člena zakona v neskladju z ustavo v delih, ki so veljali do novele Zujf in so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Poleg tega je ustavno sodišče tudi določilo način izvršitve svoje odločitve. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je tako naložilo, naj vsem prejemnikom pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi predpisov iz prve in druge točke izreka odločbe, brez odlašanja izda nove odločbe. Ustavno sodišče je to odločitev sprejelo soglasno na seji 14. marca.

Vir: STA

Vlada je pripravila predlog novega zakona o štipendiranju in ga pošilja v parlamentarno proceduro. Zakon je usklajen z organizacijama študentov in dijakov, njegova največja novost pa je, da vrača štipendije za mladoletne dijake, je dejal minister Andrej Vizjak, ki opravlja tekoče posle.

Kot je pojasnil Vizjak, je namreč zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ukinil štipendije za mladoletne dijake in nekoliko povišal otroške dodatke. Po uvedbi tega pa se je izkazalo, da višji otroški dodatek niti približno ni zadovoljil vsega tistega, kar je umik štipendij za mladoletne dijake odnesel.

Pri pripravi rešitve so se na ministrstvu nato odločili, da ne posegajo v otroški dodatek in da prepolovijo štipendijo za mladoletne dijake glede na višino štipendije, ki jo imajo polnoletni dijaki. Štipendija za polnoletne dijake je tako v razponu od 70 do 190 evrov, odvisno od premoženja družine, štipendija za mladoletne dijake pa bo znašala od 35 do 90 evrov. S tem, kot je pojasnil Vizjak, na eni strani ohranjajo družini prejemek, mladoletnemu dijaku pa omogočajo pridobitev sredstev za lastne potrebe.

Strokovne službe ministrstva so izračunale, da bi vrnitev polnih štipendij za mladoletne dijake stala približno 36 milijonov evrov na letni ravni, če vračajo polovico štipendije, je to torej polovico tega. Viri, od kod bodo zagotavljali ta sredstva, pa so po Vizjakovih besedah že znani.

In sicer je ministrstvo z zakonom za uravnoteženje javnih financ že dvignilo koncesijsko dajatev na študentsko delo, s čimer se je študentsko delo podražilo, denar pa se steka v sklad, ki se kasneje namenja za štipendije. Drugi vir pa je iz naslova začasnega in občasnega dela upokojencev, ki je tudi obremenjeno s 25-odstotno dajatvijo, ki so jo nedavno uvedli z novelo zakona o urejanju trga dela. Na ministrstvu tako ocenjujejo, da se bo iz teh virov stekel dodatni denar v višini od 18 do 20 milijonov evrov, kolikor bodo po novem terjale štipendije za mladoletne dijake.

Predlog zakona sicer prinaša še več drugih izboljšav glede na obstoječo zakonodajo, je še povedal Vizjak. Dodal je, da bo ta predlog nadomestil predlog zakona, ki ga je v parlamentarno proceduro s podporo podpisov volivcev poslala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS).

Kot je povedal predsednik ŠOS Mitja Urbanc, so na ŠOS ocenili, da je vsebina zakona pred formo in tudi pred potencialnim predlagateljem, zato so bili veseli predlagane rešitve s strani ministra Vizjaka, da gredo v pripravo skupnega zakona, ki povzema dobre rešitve iz njihovega predloga. Prav ureditev štipendij za mladoletne dijake je bila ena od njihovih prioritet, prav tako sistemsko reševanje štipendiranja. Predsednik Dijaške organizacije Slovenije Alen Hliš pa je dejal, da je z uvedbo novega načina uveljavljanja pravic iz javnih sredstev več kot 10.000 dijakov izgubilo možnost prejemanja državne štipendije. Zdaj pa upa, da se s tem predlogom zakona ne bodo ustavili pri reševanju problemov mladih.

Kot navajajo na ministrstvu, predlog zakona določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati, s čimer se posamezniku odpirajo možnosti za višjo štipendijo, uvaja deficitarne štipendije ter ponovno določa pravico do državne štipendije tudi za mladoletne dijake, prejemanje štipendije pa omejuje zgolj na dodiplomski študij, razen pri štipendijah Ad futura.

Z novo ureditvijo kadrovskega štipendiranja želi vlada zagotoviti še večje število štipendij in boljši pregled nad štipenditorji ter dejanskim številom podeljenih štipendij. Predlog novega zakona tako prinaša celostno ureditev področja štipendiranja ter s tem vzpostavitev transparentnosti in ustreznega podpornega sistema, ki bo kot pomemben vir informacij dostopen oblikovalcem politike štipendiranja kot tudi štipenditorjem in štipendistom.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 12 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • Novel (spremembe in dopolnitve zakona) je bilo 7 (novela A, B, C, DEF in pred kratkim sprejeta novela G, ki velja od 14.3.2013);
 • Državni zbor je do sedaj pripravil (le) eno uradno prečiščeno besedilo (UPB) Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-UPB1)
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 4-124/1993, stran 133.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 13.3.2013 - 19.3.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 4 novosti 4 novosti 4 novosti 25 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 13.3.2013 - 19.3.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 6 novosti 2 novosti 1 novost 34 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 5 novosti 1 novost 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 6 novosti 7 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 7 novosti 1 novost 15 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 28 novosti 5 novosti 20 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 4 novosti 4 novosti 50 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti 2 novosti 17 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 2 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 3 novosti 2 novosti 7 novosti
11. OBČINE 50 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .