Številka 33, letnik VI
18. november 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

"Naj vas ne bo strah podatkov, še bolj jih uporabljajte," poziva naša današnja gostja v rubriki Pogovor, Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada RS. Med študijem na ekonomski fakulteti je dobila državno štipendijo in po takratni razporeditvi so določili, da bo šla na Statistični urad; "Seveda še pomislila nisem, da bi se branila, ni pa se mi zdelo, da je to neki velik izziv ali da je zelo super ali zelo slabo."

Odvetnik Matej Planinc v članku piše o napotitvi delavcev v Švico. Za države članice EU-25 je Švica vzpostavila poseben režim dostopa delovne sile na trg dela v Švici, kar slovenskim družbam, samostojnim podjetnikom in delavcem olajša postopek opravljanja dela v Švici. Glede na strogo reguliranost napotitve delavca na delo v Švico je vprašanje, ali je delo v Švici stroškovno upravičljivo za slovenske delodajalce.

Današnja Tema tedna je namenjena kratki seznanitvi s sporazumom FATCA, katerega izvajanje uzakonja ZDavP-2H. FATCA je davčni sporazum, ki zagotavlja spoštovanje ameriške davčne zakonodaje na mednarodnem nivoju.

Vabljeni k branju!

Genovefa Ružić: Naj vas ne bo strah podatkov, še bolj jih uporabljajte!

Genovefa Ružić

TFL Glasnik:
Ga. Genovefa Ružić, dobro leto ste že generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije, prej pa ste bili deset let namestnica predstojnika SURS, članica mednarodnega združenja za statistiko. Lahko bi rekli, da je statistika vaše življenjsko poslanstvo. Na kaj ste v vaši dosedanji karieri najbolj ponosni?

Genovefa Ružić:
Morda sem še vedno pod vtisom mnenja, ki ga je prinesel nedavni strokovni pregled evropske komisije, med katerim so pregledovali usklajenost našega statističnega urada s kodeksom ravnanja evropske statistike. Med drugim so se trije zunanji pregledniki pogovarjali z našimi uporabniki, novinarji, raziskovalci. Zadovoljni smo, da so povedali, da smo skoraj edina institucija v Sloveniji, ki ji uporabniki zaupajo, da imamo objektivne podatke, da se lahko zanesejo na nas in da nam tudi verjamejo. To mi daje vedeti, da delamo strokovno in neodvisno ter vlečemo pravilne poteze. Zaupajo nam tudi podjetja, prebivalstvo, gospodinjstva, ki nam dajejo podatke, saj dosledno upoštevamo statistično zaupnost – pri nas dajemo podatke le na agregatni ravni in nikomur ne dajemo individualnih podatkov. Torej so podatki, ki pridejo k nam, varni.

 

Genovefa Ružić

 

TFL Glasnik:
Zakaj ravno statistika? Ljudje si laično predstavljamo, da so to dolgočasne številke, analize za nazaj, napovedi za naprej … Kje ste v tem našli izziv?

Genovefa Ružić:
Sprva je bilo čisto naključno. Med študijem na ekonomski fakulteti sem dobila državno štipendijo in po takratni razporeditvi so določili, da bom šla na statistični urad. Seveda še pomislila nisem, da bi se branila, ni pa se mi zdelo, da je to neki velik izziv ali da je zelo super ali zelo slabo. Potem ko so mi povedali, da sem dodeljena statističnemu uradu, sem bila na ekonomski fakulteti malo pozornejša do predmeta statistika, ki smo ga imeli kar veliko. Zanimala me je tudi matematika in mi statistika ni delala nobenih težav. Moram reči, da sem, potem ko sem prišla sem, na urad, z velikim veseljem na raziskavi o statistiki investicij preizkušala statistične metode, ki smo se jih učili na fakulteti. Zanimalo me je denimo, ali je statistika res veda o množičnih pojavih. Ko sem prvič dobila rezultate omenjene raziskave, sem se vprašala, ali so pravilni. Pri nas je to vedno temeljno vprašanje in takrat sem po temeljiti analizi izpisala dvanajst napak, ki so se mi zdele velike. Ko sem jih seštela, sem ugotovila, da na agregatni ravni, na ravni Slovenije, napake sploh niso imele vpliva. To je bila potrditev, da zakon o množičnih številih res deluje, toliko, kot se eden zmoti v 'plus', se drugi v 'minus' in so podatki na koncu relativno pravilni.

Genovefa Ružić

 

TFL Glasnik:
Zdaj vidim, od kod to vaše navdušenje. Vendar je povod za ta intervju vaša nedavna odlična aplikacija, ki se imenuje STAGE in jo je urad za statistiko naredil skupaj z Geodetskim inštitutom. Ko sem to videla, se mi je zdelo strašno zanimivo, da se v tej državi dve javni instituciji dogovorita in naredita nekaj zelo uporabnega za državljane in podjetja. Povejte nam kaj več o tem.

Genovefa Ružić:
Odgovor moram začeti s pojasnilom, da imamo v uradu statistične podatke z različnih področij. Prizadevamo si najti odgovor na vprašanje, kako podatke predstaviti, da bi jih ljudje čim bolje razumeli. Tudi zato izdajamo denimo brošure, v katerih pojave ponazorimo na bolj zanimiv in enostaven način. V eni od zadnjih brošur smo denimo prikazali, kaj se dogaja z vodo od izvira do porabe. Drugi način, s katerim se približamo splošni javnosti, raziskovalcem, podjetjem pa tudi ministrstvom, so tako imenovana interaktivna orodja.

Določene pojave skušamo ponazoriti tudi na kartah oziroma zemljevidih. Ker imamo dobrega sodelavca, ki ga takšne stvari veselijo, smo se prijavili na EU-razpis in prejeli dovolj denarja, da smo šli v sodelovanje z nekom zunaj, v tem primeru z Geodetskim inštitutom. Ne glede na strokovnost mojih sodelavcev je vedno dobro malo pogledati za znanjem okoli nas. Prepričana sem, da je v Sloveniji veliko znanja, da smo država znanja in da lahko s povezovanjem dobimo še boljše rešitve.

Pri izdelavi aplikacije STAGE, o kateri sprašujete, smo najprej pogledali, kateri statistični podatki so na voljo na nižji ravni in ne zgolj na državni: na regijski, na ravni občin ali naselij, do kvadratka velikosti sto krat sto metrov. Na tako nizki ravni imamo za zdaj podatke samo za prebivalce – po izobrazbi, starosti in podobno, v prihodnosti bodo na voljo verjetno tudi drugi podatki, recimo za avtomobile. Drugi podatki so na razpolago le za regije ali morda za občine. To pomeni, da si lahko v tej kartografski aplikaciji izberemo nivo, na katerem želimo imeti podatke – na nivoju regije ali občine ali za različno velike kvadratke, potem pa vidimo, kaj je na voljo. Pri okolju denimo ugotovimo, koliko je zbranih komunalnih odpadkov, koliko to znese na prebivalca, koliko je raziskovalcev v kateri regiji, kakšen je bruto domači proizvod. Pri kmetijstvu je mogoče ugotoviti, koliko je kmetijskih površin v določeni regiji, zanimivo je recimo videti, da je veliko obdelovalnih kmetijskih površin na vzhodu Slovenije, da so pašniki bolj na Koroškem in Notranjskem. Tako lahko še tako specialen uporabnik, navaden državljan ali pa študent, ki pripravlja diplomsko nalogo, zelo hitro vidi, da je aplikacija zelo zelo uporabna.

Genovefa Ružić

 

TFL Glasnik:
Zares zelo uporabno in iskreno čestitam. Sem malo pokukala vanjo in sem recimo ugotovila, da je v Murglah prebivalstvo bolj izobraženo in starejše. Na sploh zelo uporabno za vse. Pogovarjali sva se že prej in so me navdušila vaša prizadevanja, da bi podjetjem približali številne statistične podatke, ki jih zbirate na takšen ali drugačen način. Tudi tako, da ste sklicali podjetnike in ste jih spraševali, katerih podatkov si še želijo. Ker gre za dober primer prizadevanja javne institucije, me zanima, kakšen je bil odziv.

Genovefa Ružić:
Podjetja so za nas zelo pomembna. Zelo smo odvisni od tega, da nam pravočasno dajo pravilne podatke. Po zakonu o državni statistiki podjetja morajo dajati podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje programa statističnih raziskovanj. Vendar ne nastopamo do podjetij kot nekakšen represivni organ, temveč jih jemljemo kot partnerje. Podjetja nam dajo podatke, ki jih seveda obdelamo, rezultati pa so uporabni za državno upravo za kreiranje politik, posredno pa tudi za podjetja. Če so namreč ukrepi pripravljeni na podlagi naših podatkov, potem je to dobro tudi za podjetja.

Še posebno pomembno se nam je zdelo, da naredimo nekaj posebej v zahvalo za podjetja, ker nam dajejo podatke. Veste, včasih pride pritožba kakšnega podjetja tudi do mene in v pogovoru z njimi vsakič znova ugotovim, da so podatki pomembni tudi zanje. Da lahko denimo primerjajo raven cen z Avstrijo, potrebujejo podatke o cenah pri pripravi pogodb in podobno. Zato smo tradicionalni statistični dan organizirali na drugačen način. V preteklosti smo vabili uporabnike in dajalce podatkov in smo predstavljali metodologije, povedali smo, kaj smo naredili, kakšne podatke bomo na novo zagotavljali in objavljali ipd. Tokrat pa se nam je zdelo dobro in pošteno, da mi vprašamo podjetja, kaj potrebujejo.

Lahko sedimo tukaj in predvidevamo, kaj podjetja potrebujejo. Ampak ko smo jih prvič vprašali, kaj potrebujejo, smo na naše prijetno presenečenje doživeli pozitiven odnos. Posredno so nam celo čestitali, da se upamo tako izpostaviti. Dobrodošla je bila tudi pozitivna kritika, ker nas tudi to žene, da smo boljši. Povedali so nam tudi, da nas včasih sploh ne poznajo, da ne vedo, kaj vse naredimo. Precej kritično, a spodbudno je bilo vprašanje, kakšne produkte sploh imamo. 'Ponudite, kar imate, pa se bomo odločili, ali bomo vzeli.' Zato smo začeli drugače razmišljati o vseh naših produktih in se drugače pogovarjati.

Vprašali so nas tudi, ali imamo marketing. Nimamo ga in si ga najbrž še dolgo časa ne bomo mogli privoščiti. Razmišljamo pa, da bi se na neki preprost način, morda s kakšnim letakom – sploh niso potrebna velika sredstva – poskusili promovirati. Zdaj razmišljam, kako promovirati naš STAGE, ki smo ga naredili. Ali ni škoda, da nekaj imamo in to potem uporablja majhen krog uporabnikov? Zakaj ne veliko uporabnikov?

Genovefa Ružić

 

TFL Glasnik:
Energija kar bruha iz vas, zato me na začetku vašega mandata zanima, kakšni so še vaši cilji? Naj vas spomnim, da ste dejavni tudi v EU, saj ste sodelovali pri izdelavi uredbe o statistiki.

Genovefa Ružić:
Mogoče nas je dobro postaviti v kontekst EU. Smo državni statistični urad, vendar smo tudi del evropskega statističnega sistema. Strašno sem ponosna na dosežek v prvi polovici leta 2008, ko sva s sodelavko in z zelo majhno ekipo predsedovali delovni skupini za statistiko Sveta EU. To pomeni, da smo usklajevali statistično zakonodajo. Bila je zelo dobra izkušnja. Dobro je bilo, da smo predsedovali zelo na začetku našega članstva v EU, saj smo ovrgli vsa govorjenja o majhnosti, o tem, da nimamo teže. Moja izkušnja je popolnoma drugačna, z močjo argumentov, z zavzetostjo, z željo, da hočemo nekaj narediti, smo veliko naredili. To velja tudi za izjemno težko razpravo o prihodnosti evropskega statističnega sistema, ki smo jo premaknili naprej, končala pa so jo naslednja predsedstva.

Majhnost je tudi prednost. V primerjavi z velikimi državami potrebujemo mi zelo malo časa, da si v okviru statističnega urada izmenjamo informacije in se dogovorimo o skupnem stališču. Veliki statistični uradi za usklajevanja potrebujejo bistveno več časa.

V zadnjih razpravah o evropskem statističnem sistemu smo ubranili naše stališče, da je vloga nacionalnih statističnih uradov v tem, da smo zadolženi za ves statistični proces. To pomeni ne le za zbiranje, ampak tudi za obdelavo in objavo podatkov. Leta 2009 je namreč Eurostat začel razvijati svojo vizijo prihodnosti evropskega statističnega sistema, po kateri bi nacionalni statistični uradi samo zbirali podatke in jih dajali v nekakšne velike baze podatkov. Neki izbranci bi to potem obdelovali in bi mi v Sloveniji morali čakati, da bi dobili obdelane podatke nazaj. Temu smo se zelo močno uprli ravno na začetku mojega mandata in moram povedati, da smo z našo zavzetostjo in pravim lobiranjem dosegli, da smo po celoletni razpravi prišli do nove vizije evropskega statističnega sistema.

Tudi Eurostat je spoznal, da je prednost Evrope ravno v tem, da smo tako različni. Da znamo recimo v Sloveniji narediti STAGE, v Franciji znajo profilirati podjetja, na Švedskem spet nekaj tretjega. Tako se drug od drugega učimo in smo vsi skupaj boljši. Centraliziranost pa bi zadušila to kreativnost.

 

TFL Glasnik:
In zadnje vprašanje: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Genovefa Ružić:
Moje sporočilo Slovencem je, naj jih ne bo strah podatkov in naj jih še bolj uporabljajo. Naj obiščejo našo spletno stran in se nekoliko poigrajo s podatki in interaktivnimi orodji. Lahko pobrskajo po bazi SI-STAT, v kateri je množica podatkov. Če imajo težave, naj pokličejo naše informacijsko središče, saj si želimo, da bi naše podatke uporabljali ne le specialni uporabniki, ministrstva, raziskovalci in novinarji, temveč tudi povsem običajni ljudje. Naj uporabljajo podatke, saj imajo samo tako lahko kritičen odnos do vsega dela – našega in do dela vlade ter ministrstev. Na tej osnovi lahko dajejo tudi dobre in argumentirane predloge za boljše ukrepe, prav tako pa nihče ne more manipulirati z njimi.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Tina Kosec

Genovefa Ružić

Napotitev delavcev na delo v Švico

Matej Planincpiše: odvetnik Matej Planinc, univ. dipl. pravnik, zaposlen pri Odvetniški družbi Planinc in Potočar, o.p., d.o.o.

Uvodoma je izpostaviti, da je trg dela v Švici strogo reguliran z namenom preprečiti dumpinške cene delovne sile iz drugih držav. Za države članice EU-25, kamor se uvršča tudi Slovenija, je Švica vzpostavila poseben režim dostopa delovne sile na trg dela v Švici, kar slovenskim družbam, samostojnim podjetnikom in delavcem olajša postopek opravljanja dela v Švici.

Pri napotitvi na delo v Švico mora delodajalec iz druge države upoštevati delovne in plačilne pogoje, ki veljajo v Švici. Zakon o napotitvi (Entsendegesetz) določa minimalen obseg pravic predvsem glede višine plače, delovnega časa in počitka, minimalnega časa trajanja praznikov in dela prostih dni, varnosti in zdravja pri delu, določa varstvo nosečnic, porodnic in mladih, prepoved diskriminacije in enakopravno obravnavo moških in žensk. Delodajalec, ki napoti delavca, mora spoštovati ustrezne določbe švicarskih predpisov.


Slovenija se uvršča v skupino držav, katere družbe-delodajalci ne potrebujejo posebnega dovoljenja za opravljanje del v Švici v primeru, ko dejavnost opravljajo do 90 dni v koledarskem letu. V tem primeru mora delodajalec, ki napoti delavca, opraviti ustrezno prijavo dela oziroma dejavnosti pri določenih dejavnostih od prvega dne dalje, pri ostalih pa, če delo v Švici traja več kot osem dni. Prijava se opravi preko spleta in sicer se med drugim navede podatke napotenih delavcev, obdobje napotitve, kraj in namen. Dnevi napotitve se v koledarskem letu seštevajo, tako da bo v primeru treh napotitev po štiri dni delodajalec moral opraviti prijavo pri tretji napotitvi.

Prijavo je potrebno opraviti vsaj osem dni pred začetkom del v Švici. V primeru, da je po spletni oddaji prijave dela potrebno to prijavo popraviti, lahko to delodajalec stori na spletu le, če gre za sledeče popravke:

 • sprememba datuma začetka del na kasnejši datum
 • sprememba časa trajanja del (njegovo podaljšanje ali skrajšanje)
 • prekinitev del.

V vseh ostalih primerih je potrebno oddati novo prijavo dela, a se pri tem sklicevati na že oddano prijavo.

Če dela trajajo več kot 90 dni, je glede na čas trajanja in vrsto dela odvisno, ali je potrebno pridobiti dovoljenje za delo. V kolikor je to potrebno, se vloga poda pri pristojnem organu kantona glede na kraj opravljanja dela.

Opozoriti je, da napotitve študentov, ki delajo preko študentske napotnice, na delo v Švico niso zakonite. V Švico se lahko napoti le zaposlene delavce, s katerimi ima delodajalec sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ne pa najete delovne sile, kar študenti s stališča švicarskih predpisov so. Najemanje oziroma posredovanje delovne sile iz tujine v Švico ni dovoljeno.

Delodajalec mora imeti z delavcem v pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu k tej pogodbi urejeno napotitev skladno z določbo 209. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – FATCA

Vida Oderpiše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2H), ki ga je Ministrstvo za finance objavilo na svojih spletnih straneh, uzakonja tudi spoštovanje Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, ki je bil sklenjen med Vlado ZDA in Vlado Republike Slovenije dne 2. 6. 2014 in je začel veljati dne 1. 7. 2014. Sporazum nalaga finančnim inštitucijam Slovenije poročanje organu Slovenije o finančnih računih strank, ki bodo opredeljene kot določene osebe ZDA. Organ Slovenije bo informacije, pridobljene s strani slovenskih finančnih inštitucij, posredoval pristojnim organom v ZDA. Poročanje se bo prvič izvedlo v letu 2015, informacije pa se bodo nanašale na poslovno leto 2014.

FATCA je v bistvu davčni sporazum, ki ameriško davčno zakonodajo uveljavlja na mednarodnem nivoju. Namen izvajanja davčnega sporazuma je obdavčitev dohodka z virom v ZDA po vsem svetu. Ker se uvaja obvezno poročanje o določenih finančnih računih strank, s strani držav podpisnic, davčnemu organu ZDA, je možnost davčnih utaj močno znižana.

Predlog ZDavP-2H ureja izvajanje mednarodne pogodbe o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA v IV.A poglavju. V 266.b členu določa zavezance za poročanje, ki so finančne institucije, rezidentke Slovenije, ter investicijski skladi brez pravne osebnosti, oblikovani v Sloveniji. Finančne institucije - rezidentke Slovenije so tiste finančne institucije, ki jih kot take določa zakon o obdavčenju.

Glede vsebine in načina poročanja ZDavP-2H ministra, pristojnega za finance, pooblašča, da lahko določi, da se namesto nekaterih določil iz Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni (v nadaljevanju Sporazum) in izvajanju FATCA neposredno uporabljajo ustrezni predpisi Združenih držav Amerike. Za izvajanje ZDavP-2H in navedenega sporazuma bo zato zelo pomembno spremljati podrejene predpise, ki jih bo izdal minister, pristojen za finance.

Zavezanke za poročanje so se, skladno z določilom iz 266.č člena ZDavP-2H, dolžne registrirati na spletni strani IRS – Internal Revenue Service FATCA, skladno z zahtevami, ki so opredeljene v Sporazumu, in pridobiti FATCA identifikacijsko številko GIIN. V primeru, da se finančne ustanove, ki so zavezane k poročanju, ne registrirajo pri IRS, jim ameriške finančne ustanove morajo zadržati 30% davek od nakazil v tujino (torej na račune tujih finančnih institucij). Pri tem pa ni pomembno, kdo je dejanski prejemnik nakazila – finančna institucija sama ali njena stranka.

Kot smo že zapisali, je namen FATCA preprečiti davčne utaje ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih in/ali podjetjih izven Združenih držav Amerike. Ker pa Sporazum temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu Model 1 IGA – Inter-Governmental Agreement, bo tudi Slovenija prejemala podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA.

Poročanje se izvaja za ameriške davčne zavezance, ki so lahko fizične osebe – ameriški državljani, ne glede na to, kje prebivajo, ali ameriški davčni rezidenti, pravne in fizične osebe, tudi državljani drugih držav, ki so zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobili status ameriškega davčnega zavezanca.

Na implementacijo zakonodaje FATCA so se slovenke banke pripravljale že kar nekaj let. Pri tem aktivno sodeluje tudi Združenje bank Slovenije, ki je na svojih spletnih straneh objavilo kar nekaj gradiva na to temo. Tudi mi smo za pripravo tega članka, poleg Predloga ZDavP-2H, uporabili nekatere informacije iz predstavitve te problematike z naslovom Kaj je FATCA in kaj prinaša?

Pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja se za glavnega delodajalca šteje delodajalec, ki izplačuje dohodke iz delovnega razmerja kontinuirano na podlagi dalj časa trajajočega razmerja, pri čemer kriterij pretežnega dela dohodka ne prevlada. Iz tega sledi, da se oseba, ki izplača dohodek iz delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča, šteje za neglavnega delodajalca, pod pogojem, da prejemnik (delojemalec) izplačila na podlagi sodbe sodišča pri drugem delojemalcu dosega dohodke iz delovnega razmerja kontinuirano na podlagi dalj časa trajajočega razmerja.

V kolikor pa zavezanec dosega dohodke iz delovnega razmerja pri dveh ali več rednih delodajalcih, je glavni element, na podlagi katerega se določa glavnega delodajalca, višina bruto dohodka iz delovnega razmerja (pretežni del dohodka).

Pri določitvi glavnega delodajalca za potrebe pravilnega izračuna akontacije dohodnine v skladu s 127. členom ZDoh-2 je potrebno izhajati tako iz jezikovne kot tudi iz namenske razlage drugega odstavka 127. člena ZDoh-2. Iz namena določbe izhaja, da je potrebno opredelitev oz. razmejitev glavni/neglavni delodajalec uporabiti za primere, ko zavezanec v obdobju enega koledarskega meseca (glede na dejstvo, da se olajšave v skladu s tretjim odstavkom 127. člena ZDoh-2 upoštevajo v višini 1/12 zneska letno določenih zneskov olajšav) pridobi dohodke iz delovnega razmerja pri več delodajalcih (za potrebe določitve glavnega delodajalca je potrebno pojem delodajalca iz četrtega odstavka 35. člena ZDoh-2 zožiti na osebo, ki izplačuje dohodek iz delovnega razmerja, saj je le pri teh dohodkih možno uporabiti tretji odstavek 127. člena ZDoh-2).

V kolikor zavezanec dosega dohodke iz delovnega razmerja zgolj pri enem delodajalcu, je ta lahko le glavni delodajalec, zato se za take primere uporabi določba drugega odstavka 127. člena ZDoh-2.

V kolikor zavezanec dosega dohodke pri dveh ali več delodajalcih, od katerih pa zgolj eden izplačuje dohodke na podlagi dalj časa trajajočega razmerja (torej ko ne gre za enkratna, izredna izplačila dohodka iz delovnega razmerja), je potrebno uporabiti tako jezikovno razlago kot tudi namensko razlago določbe drugega odstavka 127. člena ZDoh-2. Delodajalcu, ki izplačuje dohodke iz delovnega razmerja na podlagi dalj časa trajajočega razmerja (v nadaljevanju besedila: redni delodajalec), mora biti zagotovljena pravna varnost ob izpolnjevanju njegovih zakonskih obveznosti. Redni delodajalec, ki izplačuje npr. plačo, namreč ne more vedeti, da lahko delavec, ki je npr. v sporu s svojih prejšnjim delodajalcem, v določenem obdobju dobi izplačilo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča. Tudi sam delavec navadno vnaprej ne ve točno, kdaj bo tako izplačilo dejansko izvedeno, zato tudi ne more vnaprej pravilno obvestiti rednega delodajalca, kdaj le-ta ne sme upoštevati določil drugega odstavka 127. člena ZDoh-2, ampak šesti odstavek istega člena.

V kolikor pa zavezanec dosega dohodke iz delovnega razmerja pri dveh ali več rednih delodajalcih, je glavni element, na podlagi katerega se določa glavnega delodajalca, višina bruto dohodka iz delovnega razmerja (pretežni del dohodka). Zaradi pravne varnosti tako glavnega delodajalca kot tudi delodajalca, ki ni glavni (da ne bi prihajajo do izmeničnega izpolnjevanja pogoja pretežnega dohodka npr. zaradi trinajste plače ali izrednih dodatkov), se za pogoj pretežnega dohodka upošteva pogodbeno dogovorjen znesek oz. na drugi pravni podlagi določen znesek dohodka (npr. znesek osnovne bruto plače ali višina pokojnine).

S tem pojasnilom se dopolnjuje pojasnilo Ministrstva za finance, številka 424-08-152/2004, z dne 29. 12. 2004, glede opredelitve glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini, ki je objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije in se še vedno smiselno uporablja, upoštevaje določbe v ZDoh-2.

Vir: pojasnilo FURS

V postopkih prisilne poravnave in v stečajnih postopkih velja, da si upniki lahko izstopni DDV popravijo v trenutku, ko so njihove terjatve prijavljene in priznane s strani upravitelja insolvenčnega postopka. Na drugi strani je davčni organ zavzel stališče, da morajo tudi dolžniki izvesti popravek odbitka vstopnega DDV za tisti del, ki jim je bil odpisan zaradi uspešno zaključene prisilne poravnave ali ob zaključku stečajnega postopka, saj odpis obveznosti predstavlja tako okoliščino, ki zahteva izvedbo popravka že odbitega vstopnega DDV.

V postopkih prisilne poravnave in v stečajnih postopkih se srečujemo z vprašanjem popravka izstopnega DDV pri upnikih, na drugi strani pa tudi z vprašanjem popravka vstopnega DDV pri dolžnikih.

 

Popravek odbitka vstopnega DDV pri dolžniku

Pri davčnih zavezancih, pri katerih poteka postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, se zastavlja vprašanje, ali so tudi oni dolžni izvesti kakšen popravek DDV, ko se posamezni postopek zaključi. Praksa je v tem delu različna. Številni stečajni upravitelji in upravitelji prisilnih poravnan so mnenja, da ob zaključku teh postopkov ti zavezanci niso dolžni izvajati nobenih popravkov DDV. Svoje mnenje utemeljujejo z vsebino ZFPPIPP, po kateri ni sprejemljivo, da bi se po že zaključenem postopku naknadno izkazovale dodatne davčne obveznosti iz naslova transakcij, ki so že bile predmet insolvenčnega postopka. Ugotoviti je potrebno, da ZFPPIPP in ZDDV-1 v tem delu nista usklajena in bi bilo to potrebno ustrezno urediti.

Davčni organ se je namreč postavil na stališče, da se dolžniku po zaključenem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave zmanjša obveznost do upnika, kar pomeni, da ni upravičen do celotnega odbitka DDV, ki je bil prvotno obračunan na prejetih računih, ampak je upravičen samo do zneska DDV, ki se nanaša na višino obveznosti, ki jo je po zaključenem insolvenčnem postopku dolžan plačati v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1. Po njihovem mnenju pride v tem primeru do spremembe dejavnikov, ki so bili uporabljeni za določitev zneska za odbitek DDV. Med te dejavnike po mnenju DURS sodi tudi zmanjšanje obveznosti po pravnomočnem sklepu o zaključenem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Davčni organ s sklicevanjem na 68. člen ZDDV-1 vztraja, da mora vsak dolžnik, zoper katerega se zaključi postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, izvesti popravek odbitka DDV od terjatev, ki so ostale nepoplačane, kajti tudi DDV, ki je bil obračunan po prejetih računih, ni bil v celoti plačan. Davčni zavezanec dolžnik vključi popravek DDV v davčno obdobje, v katerem je bil postopek prisilne poravnave zaključen. V primeru stečaja pa se popravek vključi v obračun DDV za obdobje, ki se konča na dan pred sprejetjem sklepa o končanju stečajnega postopka.

O vsebinsko enaki zadevi je presojalo tudi upravno sodišče, ki je v sodbi številka I U 2020/2009 prav tako zavzelo stališče, da je dolžnik dolžan napraviti popravek odbitka DDV, ki mu ga ob končanju prisilne poravnave ne bo potrebno plačati. Tudi v tem primeru se je zavezanec skliceval na insolvenčno zakonodajo in dejstvo, da bi poplačilo terjatve iz naslova popravka DDV na račun davčnega organa pomenilo kršenje osnovnega načela, da so vsi upniki v postopku prisilne poravnave v enakem položaju, saj bi davčni organ iz naslova DDV in iz naslova prisilne poravnave bil poplačan za znesek, ki ga dolžnik pred postopkom prisilne poravnave davčnemu organu sploh ni dolgoval. Posledično bi davčni organ iz tega naslova bil poplačan več kot v celoti, ostali upniki pa le delno. Tožbene navedbe je sodišče zavrglo in vztrajalo, da je odločitev skladna s takratnim ZDDV in tudi ni v nasprotju z DDV-direktivo.

Ob upoštevanju načela davčne nevtralnosti, ki je na področju DDV eno najpomembnejših načel, in trenutnih zakonskih določb, se je sicer mogoče strinjati z razlago sodišča in navodili davčnega organa, vendar ostaja grenak priokus na strani dolžnikov. Gre predvsem za tiste dolžnike, zoper katere poteka postopek prisilne poravnave. Pri njih se upravičeno zastavlja vprašanje, ali je tovrstno izvajanje skladno z namenom in smislom izvajanja samega postopka prisilne poravnave, ki ga ureja ZFPPIPP. Že tako se v praksi številni primeri prisilnih poravnav na koncu končajo s stečajem, izvajanje tovrstnih popravkov pa možnost uspešnega zaključka prisilne poravnave še zmanjšuje, saj dodatna davčna obveznost iz naslova DDV številne dolžnike, ki dočakajo končanje prisilne poravnave, v tistem trenutku ponovno potisne v začaran krog dolgov in posledično v stečaj.

Vir: revija Denar – Tanja Kaltnekar

Pravična trgovina kot alternativni sistem trgovanja je pred več kot 10 leti zaživela tudi na slovenskem potrošniškem trgu. Po svoji vsebini jo lahko povežemo s pojmom družbene odgovornosti, inovativnega trgovanja, socialnega podjetništva, invalidskimi podjetji in še čim. V osnovi pa gre pri pravični trgovini za koncept trgovanja, ki poskuša humanizirati trgovinski proces, skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca, preprečiti odtujenost potrošnikov od izvora blaga in na podlagi enakopravnega partnerstva omogočiti proizvajalcem iz revnejših držav neposreden dostop do trgov razvitih držav.

 

Pravična trgovina je skupno ime za gibanje, ki združuje več organizacij, ki pri proizvodnji izdelkov ter njihovemu uvozu in prodaji upoštevajo načela pravične trgovine. Na Slovenskem so to Odjuga, pravičnotrgovinska zadruga; trgovina 3 muhe; Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Na koncu lahko povzamemo, da gre pri pravični trgovini za družbeno odgovorno poslovno prakso v trgovini med nerazvitimi in/ali državami v razvoju ter razvitimi državami.

Pojem trgovine, pravice, pravičnosti

V Beli knjigi o trgovini in investicijah, ki jo je pripravilo in izdalo ministrstvo za gospodarstvo RS leta 2007, lahko med drugim preberemo, da je blagovna menjava zgodovinsko gledano tesno povezana z razvojem človeštva. Človek je od nekdaj bil vpet v procese proizvodnje in prodaje proizvedenega blaga ali ponujanih storitev. Avtorji tega dokumenta navajajo, da je odprta in pravična mednarodna trgovina ključni element evropske konkurence. Toda ali je v praksi resnično tako, kakor zveni napisano na papirju? Gre seveda za retorično vprašanje, na katerega lahko poiščemo odgovore v zgodovinskem razvoju trgovine. Mušović, Ćatović in Crnišanin navajajo, da četudi je globalizacija na začetku imela potencial procesa, ki bi lahko rešil vprašanja globalne neenakosti in siromaštva, se zdi, da so razlike med posamezniki in družbenimi organizmi še vedno prisotne, morebiti celo večje kot nekoč. Ob tem ne smemo pozabiti, da se ekonomska, družbena, politična, kulturna in ekološka dimenzija globalizacije prepletajo in so v medsebojni odvisnosti (2013, str. 140–141). Nemogoče je zanemariti eksistencialne potrebe posameznika pri pridobivanju sredstev za preživetje na eni strani in družbeno moč, ki omogoča dostop do teh sredstev na drugi strani (Baletič, 2005, str. 33). Pri oblikovanju trgovinske politike je zato pomemben trend liberalizacije trgovine, ki naj bi potekal v kontekstu trajnostnega razvoja, kamor spada tudi koncept pravične trgovine, ki ima v ospredju človeka proizvajalca.

Trgovino razumemo kot ponujanje blaga in storitev za plačilo (denar) ali drugo blago oziroma kadar je posredovanje blaga osnovna dejavnost podjetja. Razlikujemo mesto prodaje, ki je geografsko-organizacijsko pogojeno (prodajalna, prodajno središče, market, itd.) in samo dejavnost. Investopedia pojmuje trgovanje kot temeljni ekonomski koncept, v okviru katerega se različne stranke na podlagi prostovoljnega pogajanja dogovorijo o izmenjavi blaga in storitev. Trgovanje se je pričelo z (iz)menjavo blaga na ravni medrodovnega in medplemenskega komuniciranja. Z uvedbo denarja se je kasneje razvila grosistična trgovina. Sicer je pri razvoju trgovine veliko prispevala globalizacija in posredno kolonizacija planeta, ki je z razvojem tehnologije in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) privedlo integracije elektronskega poslovanja v poslovni proces. Pri raziskovanju zgodovinskega razvoja trgovine ne smemo izpustiti pregled trgovinskega šolstva v Sloveniji. Najstarejšo tradicijo v razvoju strokovnega izobraževanja za delo v trgovini ima mesto Ljubljana, ki je že leta 1834 premogla tako imenovano Mahrovo šolo, ki je delovala do leta 1918. Ob svoji 50. obletnici je imela 9.472 učencev, do leta 1914 pa 13.1771.

Z vstopom v Evropsko unijo je tudi Slovenija zavezana upoštevati evropsko zakonodajo tudi na področju trgovine. Eden od formalnih predpisov, ki se nanaša na trgovinsko poslovanje in je namenjen spodbujanju uvoza iz držav v razvoju, saj omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz določenih držav v razvoju v EU, je Uredba EU št. 978/2012 evropskega parlamenta in sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi uredbe Sveta ES št. 732/2008 (GSP, Ur. L. EU, L št. 303 z dne 31. oktobra 2012). Režim preferencialnega dostopa do trga, ki ga omenja uredba, pomeni preferencialni dostop do trga EU na podlagi trgovinskega sporazuma. Uredba je sprejeta za obdobje 10 let in bo veljala do leta 2023. Do preferencialnih ugodnosti je upravičenih 49 najmanj razvitih držav in 41 držav v razvoju, ki po merilih Svetovne banke dosegajo nizek oziroma nižji srednji dohodek na prebivalca.

V zadnjem desetletju so se zgodile daljnosežne spremembe v globalnem gospodarstvu in v strukturi gospodarstva. Načelo največjih ugodnosti je eno od osnovnih načel Svetovne trgovinske organizacije (ang. WTO – World Trade Organization). Načelo zagotavlja nediskriminacijo, kar pomeni, da vsaka članica enako obravnava vse druge članice WTO. Če določena članica izboljša pogoje trgovanja enemu partnerju, mora enake pogoje zagotoviti tudi vsem drugim partnerjem, tako da najugodnejša obravnava velja za vse. WTO dopušča tudi določene izjeme od tega načela, kot so sporazumi o carinski uniji ali prosti trgovini. EU in Mednarodna organizacija dela si z uveljavitvijo koncepta dostojnega dela prizadevata izboljšati življenjske in delovne pogoje, ki predstavljajo skupek ekonomske in socialne dimenzije. Prav tako lahko ugotovimo, da se je EU v postopku globalizacije razvijala s ciljem harmoničnega razvoja svetovne trgovine ter krepitve pravičnosti in trajnosti. Aktivno spodbuja odpiranje trgov in razvoj trgovine v večstranskem okviru WTO. Istočasno z dvostranskimi odnosi podpira države in regije v razvoju z namenom, da bi jih s pomočjo preferencialnih ugodnosti vključila v svetovno trgovino.

Vir: revija Denar – Borut Ambrožič

Podjetje se pri svojem poslovanju srečuje s poslovnimi tveganji, ki jih lahko razdelimo na:

 • operativna tveganja,
 • finančna tveganja.

Finančna tveganja so tveganja, ki izvirajo iz finančnih poslov in jih lahko nadalje razdelimo na tveganja na katera lahko vplivamo (naložbe, kupci, zadolževanje, likvidnost) in na tveganja na katera ne moremo vplivati in jih praviloma regulira država (obrestna mera, devizni tečaj, cena delovne sile).

Tako lahko finančna tveganja razdelimo na:

A. Kreditno tveganje

S kreditnim tveganjem opredelimo možnost, da terjatve do kupcev in drugih pravnih oseb ne bodo poplačane v celoti ali pa sploh ne bodo plačane.

Z upravljanjem tveganja se družbe intenzivno ukvarjajo na več načinov:

 1. podpisane imajo letne pogodbe, ki vsebujejo elemente zavarovanja terjatev,
 2. intenzivno izvajajo nadzor nad slabšimi plačniki in vodijo izterjavo,
 3. z verižnimi kompenzacijami in mesečnimi kompenzacijami zmanjšujejo zapadle terjatve,
 4. poslužujejo se izterjave terjatev preko specializiranih pravnih oseb.

Kakovost upravljanja kreditnega tveganja nam kaže delež odpisanih terjatev v prihodkih od prodaje.

B. Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje opredelimo kot tveganje zmanjšanja likvidnosti udenarljivih sredstev družbe

 • bodisi da gre za denarna sredstva katerih priliv je odvisen od rednih in predvidljivih plačil,
 • bodisi od deleža vrednostnih papirjev v finančnih naložbah.

Pri obvladovanju likvidnosti podjetja izvajajo naslednje postopke:

 1. izdelujejo dnevne, tedenske in mesečne načrte denarnih tokov in opravljajo analizo odmika dejanskih denarnih tokov od načrtovanih,
 2. prek službe za izterjavo so tekoče v stiku z večjimi kupci,
 3. redno so v stiku z bankami.

C. Valutno tveganje

Valutno tveganje je možnost nastanka izgub zaradi sprememb deviznega tečaja. Spremembe deviznega tečaja pa so v korelaciji z inflacijo in z rastjo deviznih tečajev tistih valut, v katerih podjetje ustvari največ prometa, oziroma prodaje.

Za obvladovanje valutnih tveganj lahko podjetja uporabijo instrumente zavarovanja, kot jih na primer ponuja slovenska izvozna družba (SID).

D. Obrestno tveganje

Obrestno tveganje izvira iz možnosti sprememb višine obrestnih mer. Na spremembe obrestnih mer so bolj občutljiva podjetja, ki imajo velik del kreditov na pasivni strani ali depozitov na aktivni strani bilance.

E. Inflacijsko tveganje

Inflacijsko tveganje je tveganje spremembe cen nabavnih materialov in surovin, ki jih podjetje ne bi bilo sposobno v kratkem času pretvoriti v povišanje končnih cen izdelkov.

Podjetja se pri obvladovanju nabavnih cen prizadevajo, da se povišanja nabavnih cen pozna šele s časom (z odlogom) oziroma, da jim ključni dobavitelji povišanje cen predhodno napovejo.

Inflacijsko tveganje je tudi povezano s krediti v domači valuti, ki tem bolj obremenjuje podjetja ki imajo več kreditov v domači valuti.

Vir: Tax-Fin-Lex

Vlada bo še pred koncem leta v DZ poslala spremembe zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi, je v DZ napovedal pravosodni minister Goran Klemenčič. Spremembe bodo po njegovih besedah namenjene pospešitvi sojenja na prvi stopnji in "vpeljavi nekaterih varovalk v smislu odpravljanja korupcijskih tveganj" na podlagi priporočil Sveta Evrope.

Klemenčič je tudi zavrnil navedbe poslanke Eve Irgl (SDS), ki je v poslanskem vprašanju Klemenčiču ocenila, da slovenska sodišča množično kršijo človekove pravice. Slednje je po njenih besedah pokazala tudi raziskava nekdanjega ustavnega sodnika Lovra Šturma, ki je ugotovila, da je kar 613 sodnih senatov v preteklosti kršilo človekove pravice. Poslanko je zato zanimalo, ali bo Klemenčič sistemsko zakonsko uredil odgovornost sodnikov, ko ti kršijo človekove pravice v sodnih postopkih.

Klemenčič je ocenil, da Šturmova raziskava ne dokazuje tega, da bi bila slovenska sodišča množičen kršilec človekovih pravic. "Govori le o tem, koliko sodb nižjih sodišč je bilo razveljavljenih na višjih instancah, te številke pa so v Sloveniji povsem enake, kot so recimo v Nemčiji," je dejal. Tudi sicer meni, da raziskava ni ne vsebinsko ne metodološko primerna. Na vprašanje, ali se obetajo kakšne zakonske spremembe v smislu večje odgovornosti sodnikov, ko ti v sodnih postopkih kršijo človekove pravice, pa ni odgovoril.

Vir: STA

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je ob nasprotovanju opozicije potrdil predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero se bo še za leto dni ohranil lani uvedeni le začasni najvišji razred pri dohodnini. S 50-odstotno dohodnino so v letih 2013 in 2014 obremenjene plače, ki presegajo petkratnik povprečne plače v Sloveniji oz. približno 5880 evrov mesečno. To je en odstotek davčnih zavezancev, v državni proračun pa se na ta račun steče 16 milijonov evrov letno, je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar.

Vlada z novelo zakona za uravnoteženje javnih financ predlaga, da se ta dohodninski razred ob nespremenjeni višini osnove za obdavčitev ohrani tudi v letu 2015, čemur so v opoziciji ostro nasprotovali. Medtem ko je poslanska skupina NSi predlagala, naj se člen črta, pa so v ZL predlagali, naj se meja za obdavčitev z najvišjo davčno stopnjo še zniža.

"Namesto da zategujemo pas najrevnejšim, obdavčimo tiste, ki so najbogatejši," je dejal Miha Kordiš (ZL). Jožef Horvat (NSi) pa je predlog svoje poslanske skupine pojasnjeval z besedami, da se s 50-odstotno obdavčitvijo obremenjuje najproduktivnejše zaposlene, ki so motor gospodarskega in družbenega razvoja. Vendar nobeno dopolnilo ni bilo deležno podpore.

"To je prva nova davčna obremenitev v letu 2015," je izid glasovanja pospremil Marko Pogačnik (SDS). Anže Logar (SDS) pa je spomnil, da je finančni minister Dušan Mramor na zaslišanju v DZ pred imenovanjem za ministra obljubljal, da ne bo predlagal nobenih novih davčnih obveznosti. "Ali je dejansko požrl besedo po enem mesecu?" je vprašal Andrej Šircelj (SDS).

Vraničarjeva je zagotovila, da Mramorjeva napoved z zaslišanja ostaja v veljavi, celovite in premišljene ukrepe pa da bodo pripravili v prvi polovici leta 2015. Vendar pa je vlada ocenila, da v tem trenutku ne bi bilo primerno hiteti z nekimi nepremišljenimi ukrepi, pač pa si želi vzeti zadosten čas za preučitev najprimernejšega ukrepa na področju razbremenitve dela, je dejala. Nove rešitve si lahko zavezanci obetajo s 1. januarjem 2016.

Z novelo zakona za uravnoteženje javnih financ želi vlada poleg tega odpraviti neskladnosti pri upokojevanju javnih uslužbenk ter določiti jasnejše pogoje pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da je določba, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, v nasprotju z ustavo. Z novelo zakona se bodo pogoji za oba spola izenačili. Glede avtorskih ali podjemnih pogodb pa je določeno, da je treba pridobiti soglasje zanje že ob objavi obvestila o javnem naročilu oz. posredovanju povabila k oddaji ponudb ne pa ob sklenitvi pogodbe.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 12.11.2014 - 18.11.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 12.11.2014 - 18.11.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 6 novosti 11 novosti 1 novost 12 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 8 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 4 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 17 novosti 5 novosti 2 novosti 5 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 16 novosti 1 novost 2 novosti 13 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 3 novosti 2 novosti 7 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 1 novost 5 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 1 novost 3 novosti
11. OBČINE 34 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .