Številka 23, letnik VI
8. september 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Ponovno dobrodošli, spoštovani bralci TFL Glasnika!

Nova, že deseta sezona TFL Glasnika bo potekala v starem tempu, vendar z nekaterimi novostmi. Intervjuji bodo ostali, pravni strokovni članki tudi, tema tedna bo nekoliko prenovljena, dodali pa bomo nekaj praktičnih vsebin. Potrudili se bomo, da boste zadovoljni, tudi v anketi, ki smo jo izvedli, ste dejali, da ste zadovoljni, tako da bo naša ključna skrb še naprej predvsem vaše zadovoljstvo.

V današnjem pravnem članku nam dr. Primož Gorkič predstavlja prispevek z naslovom "Pravica do izjave in dostop do ustavnega sodišča v postopkih izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo". Zaslišanje zahtevane osebe v postopku izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo ne zadostuje vedno merilom, ki izhajajo iz 22. člena Ustave RS.

Za današnjo temo tedna pa nam mag. Ivan Simič piše na temo davkov z naslovom "Pomisli, davek!". In kot pravi: "Davki so sestavni del našega življenja in zaradi tega smo z njimi povezani bodisi prostovoljno, kar je veliko lažje, bodisi prisilno, kar pa povzroča odpor do njih. Vsak davčni zavezanec sam izbira, kakšen odnos bo imel do davkov."

Vabljeni k branju!

Zlata Tavčar: Obveščanje za prihodnost

Zlata Tavčar

Ponovno dobrodošli, spoštovani bralci TFL Glasnika! Nova, že deseta sezona bo potekala v starem tempu, vendar z nekaterimi novostmi. Intervjuji bodo ostali, pravni strokovni članki tudi, tema tedna bo nekoliko prenovljena, dodali pa bomo nekaj praktičnih vsebin. Potrudili se bomo, da boste zadovoljni, tudi v anketi, ki smo jo izvedli, ste dejali, da ste zadovoljni, tako da bo naša ključna skrb še naprej predvsem vaše zadovoljstvo.

S tem ciljem smo prenovili tudi portal Tax-Fin-Lex, kar ste zelo pozitivno sprejeli, in veseli nas, da je portal za vas enostaven in intuitiven. Prepoznali ste pametne novosti, predvsem vašo personalizirano uporabo, poleg seveda vseh preverjenih in bogatih davčnih, finančnih in pravnih vsebin.

Zlata Tavčar

Zdaj ne gre več samo za TFL Vsebine, kot smo po novem poimenovali vse podatkovne baze, ki predstavljajo temelj portala in česar ste bili vajeni pri večini portalov do zdaj. Zdaj gre za TFL Obveščanja in predvsem za TFL Medije. Za kaj gre? Vaš čas je dragocen, mi pa s sodobnimi metodami delamo za vas: pošljemo vam natančno tisto informacijo, ki jo potrebujete (izberete storitev obveščanja), tako da vam ni treba vsak dan pregledovati in iskati, kaj je novega. V TFL Medijih pa vas vsak dan razvajamo z brezplačnimi novicami. Seveda lahko še vedno dostopate do vseh informacij na portalu, a ključno postaja obveščanje.

Ob konceptu prenove smo se veliko spraševali, kako dolgo bo zdržala. Kako vizionarski smo bili pri tem? Sodobni trendi interneta gredo v smer enostavnosti, predvsem pa v smer intuitivnosti uporabnika, ki mora z lahkoto, brez večjega razmišljanja in branja priročnikov, vedeti, kaj je njegov naslednji korak pri uporabi. Priznati moram, da obožujem to empatijo Steva Jobsa, ki je z razumevanjem potreb uporabnikov le-te na tako enostaven način implementiral v vsako potezo iphona in vseh drugih svojih izdelkov. S tem je spremenil ves svet. Tudi mi si želimo, da bi bilo za vas, spoštovani uporabniki storitev portala TFL, podobno, da boste takoj našli informacijo, ki jo potrebujete, naj bo na vašem računalniku ali mobilnem telefonu. Tehnika in orodja niso več vprašanje. Ključna je izčrpna in prava informacija in to imamo. Kmalu tudi tehnika ne bo več ovira, prepustili se bomo samo svojim željam, kot vizionarsko ugotavlja Ivan Simič v današnji temi tedna.

Ne vem, kdaj bo tako deloval tudi portal TFL, vem pa, da ga delamo s tako strastjo in energijo, da bo zagotovo vedno v koraku s časom in bo predstavljal sodobno vrhunsko storitev. Seveda je ključna tista prava vsebina, ki jo potrebujete. Naša prizadevanja v prihodnje bodo šla predvsem v to smer in novosti, ki jih pripravljamo, vas bodo prijetno presenetile.

Letošnje leto je zelo posebno za nas še iz enega razloga. Praznujemo našo prvo desetko – to je deseto obletnico portala Tax-Fin-Lex in deseto obletnico izbora najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka. Oba dogodka bomo posebej počastili.

S temi mislimi, naravnanimi predvsem naprej, v nove dosežke, se od vas poslavljam. Želim vam, da bo tudi za vas letošnja sezona uspešna, da se bomo lahko pohvalili z novostmi in uspehi ter nazdravili za optimizem v nas, za zadovoljstvo in srečo, za katera smo se potrudili, da ju imamo in da ju znamo opaziti in živeti.

 

Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Pravica do izjave in dostop do ustavnega sodišča v postopkih izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo

dr. Primož Gorkič

piše: dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Zaslišanje zahtevane osebe v postopku izvršitve evropskega naloga za prijetje in predajo ne zadostuje vedno merilom, ki izhajajo iz 22. člena Ustave RS.

Ustavno sodišče RS je poleti izdalo sklep in odločbo v zadevi Up-500/15. S sklepom z dne 17. julija 2015 je zadržalo sklepe rednih sodišč, s katerimi so ta dovolila predajo pritožnika Litvi, 20. julija 2015 pa je z odločbo ista sklepa tudi razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje. S tem je Ustavno sodišče nakazalo, kako rešiti zadrege pri dostopu do ustavnosodnega varstva pri vprašanjih sodelovanja med državami članicami EU v kazenskih zadevah.

Začetki?

Po pristopu k EU so se vprašanja s področja kazenskega sodelovanja med državami članicami razmeroma hitro preselila tudi na slovensko Ustavno sodišče. O tem, ali naj presojajo skladnost takrat veljavnega Zakona o evropskem nalogu za prijetje in predajo, je Ustavno sodišče odločalo že leta 2006. Vendar pa je pobudo za presojo ustavnosti zavrglo z utemeljitvijo, da pobudnik - ki je bil med tem že predan Italiji - ne uživa več pravnega interesa. Zaradi predaje drugi državi članici namreč ni mogel več pričakovati izboljšanja svojega pravnega položaja.

Takšna odločitev je presenetila in odmevala tudi v strokovni javnosti. Postopki izvršitve ENPP so hitri in grozilo je, da prav zaradi tega ne bo mogoče utemeljevati ne pravnega interesa za pobudo presoje ustavnosti, ne pravnega interesa za odločanje o ustavni pritožbi. To pa bi hkrati pomenilo, da se izmikamo ustavnosodni presoji razmerja med pravom EU in slovensko ustavo.

Res je enak pristop Ustavno sodišče ubiralo tudi pri presoji pravnega interesa odločanja o ustavnih pritožbah zoper sklepe sodišč, s katerimi so ta dovoljevala predajo (npr. v zadevi U-I-5/11-4, Up-5/11-7, Up-26/11-4, sklep z dne 15. 9. 2011). Ustavno sodišče ni zaznalo podobnosti med položaji, ko je z ugotovitvenimi odločbami odločalo o ustavnih pritožbah zoper akte o trajajočem odvzemu prostosti (običajno priporu, ki je že prenehal), in položaji, ko zaradi predaje odvzem prostosti dejansko še traja, vendar pa se zaradi prehoda v jurisdikcijo druge države spremeni pravna podlaga (in je torej z vidika slovenskega pravnega reda odvzem prostosti prenehal v pravnem smislu).

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Pomisli, davek!

Ivan Simič

piše: mag. Ivan Simič

Davki so sestavni del našega življenja in zaradi tega smo z njimi povezani bodisi prostovoljno, kar je veliko lažje, bodisi prisilno, kar pa povzroča odpor do njih. Vsak davčni zavezanec sam izbira, kakšen odnos bo imel do davkov. Dejstvo je, da brez davkov ne bi bilo normalnega delovanja države, ne bi bilo šolstva, zdravstva, sociale in vseh ostalih pozitivnih, državljanom potrebnih zadev. V svetu imamo različne načine oziroma pristope sprejemanja davčnih predpisov, odmerjanja davkov in njih plačilo. Zmeraj sem bil in sem še zmeraj zagovornik enostavnega, prijaznega in pravičnega načina pobiranja davkov. Žal pa zmeraj nisem pravilno razumljen.

Davkom sem se zaobljubil davnega leta 1988 in od takrat so stalnica mojega življenja. Sem zagovornik enotnih in nižjih davčnih stopenj. Zato ne razumem, zakaj bi moral tisti, ki zasluži več, plačati davek po višji stopnji, kot tisti, ki zasluži manj. Davek je prisila in ne donacija. Zaradi tega progresivnim metodam ni mesto pri odmerjanju in pobiranju davkov.

Samostojno državo imamo več kot 25 let, enotno davčno, sedaj finančno upravo, skoraj 20 let. V vseh teh letih smo doživeli, na področju poenostavitev, le dve veliki spremembi. To je bilo v začetku leta 2008, ko je zaživel informativni izračun dohodnine, in sredi leta 2009, ko je vzpostavljena obvezna elektronska komunikacija med davčno upravo in davčnimi zavezanci. Obe spremembi sta bili uzakonjeni konec leta 2006, to je pred devetimi leti. Pred tem in po tem je bilo le nekaj manjših izboljšav, toda nič revolucionarnega.

V teh dneh je vlada sprejela spremembe nekaterih davčnih predpisov, ki naj bi pomenile poenostavitve in olajšale poslovanje davčnih zavezancev. Priznam, da gredo v pozitivni smeri, toda to ni tisto, kar bi me navdušilo. Ni revolucionarno. Z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo v Sloveniji, bi samo s spremembo, ki jo bom opisal v nadaljevanju, postali številka ena na svetu, v načinu napovedovanja in plačevanja davkov.

Ne razumem, zakaj na področju davkov ni takšnih revolucionarnih sprememb, kot so v avtomobilski industriji, ko je vprašanje časa, kdaj bo voznik postal nepotreben. Ali pa na primer spremembe na področju mobilne telefonije. Kdo si je pred več kot dvajsetim leti predstavljal, kaj vse bo zmožno početi s mobilnimi telefoni danes. Takrat smo jih nosili kot dodatno, več kilogramov težko in več tisoč nemških mark vredno torbo in smo jih uporabljali zgolj za telefoniranje. Danes je mobilni telefon, poleg telefona, postal računalnik, video kamera, vir vseh naših informacij in seveda informacij o nas. Družbena omrežja se množijo in širijo z neverjetno hitrostjo, le na področju davkom stojimo skoraj na mestu.

Zato upravičeno pričakujem in upam, da se bodo davki pobirali še bolj enostavno in da bo za njihovo pobiranje dovolj le to, da stojim ob elektronski napravi in si želim napovedati in plačati davek. To bi bilo vse, ostalo bi opravila tehnologija. Tako, kot me leta 2006 mnogi niso razumeli, kaj mislim z informativnim izračunom dohodnine, ki jim je takrat izgledal neizvedljiv, tako bodo danes mnogi ali pa skoraj vsi menili, da je moj predlog utopija.

Slovenija je majhna država, z vzpostavljenimi mnogimi elektronskimi evidencami in z razvitim elektronskim bančništvom. Torej, je idealna za izvedbo novega načina napovedovanja in plačevanja davkov, katerega imenujem Pomisli, davek oziroma Think tax.

Kaj to pomeni?

To pomeni, da bi bilo za napoved in plačilo davkov dovolj, da le pomislim, da želim napovedati in plačati davek, vse ostalo pa bi opravila tehnologija. Dovolj bi bilo, da sem v bližini elektronske naprave, ki preko mojih misli ali posebnega čipa, ki je pri meni, brez dotika, zabeleži mojo prisotnost, kot to danes počnemo preko digitalnega certifikata. Elektronska naprava bi me takoj povezala s sistemom e-davki na davčni upravi, ki bi bil sposoben sprejeti moje misli oziroma željo po napovedi davkov. Na ta način bi davčni upravi posredoval davčno napoved z vsemi potrebnimi podatki. S tem bi bila davčna napoved izpolnjena in vložena v sistem e-davki, ki bi v trenutku, to pomeni takoj, seveda na podlagi moje miselne davčne napovedi, izdal davčno odločbo. Odločba bi bila posredovana v moje možgane ali čip, kjer bi se registrirala in že naslednji trenutek bi s svojimi mislimi sprožil postopek plačila preko e-banke. V banko bi posredoval miselno naročilo, elektronski bančni sistem bi prepoznal moje miselne kode in bi me preusmeril na moj bančni račun, kjer bi se takoj izvršilo plačilo davka. V istem trenutku bi se moje plačilo evidentiralo v sistemu e-davki, davčni organ bi mi takoj poslal obvestilo, da je plačilo prispelo ter, da so moje davčne obveznosti poravnane. Vse navedeno bi se moralo zgoditi v največ treh minutah. Enostavno, hitro, praktično. Revolucionarno.

To bi bila sprememba, katera bi me navdušila in s katero bi Slovenija prišla v sam vrh držav po poenostavitvi, kot je to bilo leta 2008 ob uvedbi informativnega izračuna dohodnine.

Toda ne glede na moj, nekoliko futurističen predlog, pa ne vidim razloga zakaj se že danes ne izdajajo elektronske odločbe na podlagi davčnih napovedi, ki so vložene elektronsko. Vzemimo na primer vložitev napovedi od prejetih dividend v ali iz tujine. Davčni zavezanec v obrazec preko e-davkov vpiše vse potrebne podatke, to je bruto znesek dividend, plačan znesek davka v tujini in državo izplačevalca. V obstoječi napovedi bi bilo potrebno dodati le še rubriko o odstotku lastništva. Ta podatek bi vnesel davčni zavezanec. Na drugi strani bi finančna uprava morala imeti vzpostavljene povezave z vsemi mednarodnimi sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov, katere ima Slovenija podpisane z različnimi državami. To pomeni, da bi se lahko v trenutku izračunal odstotek in znesek v tujini priznanega in plačanega davka od prejetih dividend. Takoj za tem bi se lahko izdala odločba. Vse to bi se zgodilo v trenutku in brez udeležbe zaposlenih v finančni upravi. Ta rešitev je seveda predvidena v primeru, da država zaupa davčnemu zavezancu, da je vpisal pravilne podatke. Toda, če je zavezanec že prijavil dividende prejete iz tujine, ni razloga, da se mu ne verjame. To pomeni, zavezanec bi že nekaj trenutkov po vloženi davčni napovedi od prejetih dividend iz tujine prejel odločbo ki bi bila elektronsko posredovana v sistem e-davkov, davčni zavezanec pa bi že naslednji trenutek lahko plačal obveznost po elektronsko izdani odločbi. Res je, da je rok plačila 30 dni, toda za korenček v obliki 5 odstotnega popusta za plačilo na dan izdaje odločbe, bi se velika večina odločila za takojšnje plačilo. Davek bi bil takoj plačan, ne bi bilo stroškov prisilne izterjave plačila tega davka in ne bi bilo stroškov dela zaposlenih v finančni upravi, ki danes izdajajo tovrstne odločbe. Torej, nekatere poenostavitve so možne že danes oziroma že od uvedbe novega davčno informacijskega sistema, toda v praksi jih žal še ne opazimo.

Za zaključek pa v nadaljevanju podajam še dva predloga sprememb davčne zakonodaje, ki sta mogoče nenavadna, toda pomenila bi povečanje davčni prihodkov, Sloveniji pa bi dala poseben položaj v svetu davkov.

Prvi predlog je, da bi za vse tiste, ki bi imeli davčno osnovo za odmero dohodnine višjo od enega milijona evrov, za znesek nad enim milijonom evrov uvedli desetodstotno davčno stopnjo. Menim, da nimamo veliko tovrstnih davčnih zavezancev, prav gotovo pa bi jih lahko pridobili veliko več, če bi to storili.

Drugi predlog je, da bi v Sloveniji oprostili plačila dohodnine vse davčne zavezance, ki so starejši od 90 let. Ne me spraševati zakaj sem se odločil ravno za 90 let. To sem storil zato, ker čutim, da je v sedanjem času to prava meja. Vpliv te spremembe pa ne bi bil zgolj davčen, temveč večplasten.

Menim, da se na davčnem področju vse dogaja prepočasi in da ne znamo ali si ne upamo izkoristiti znanja in tehnologije, ki ju imamo na razpolago, pa bi ju morali. Tako malo je potrebno, da bi v svetu postali davčno prepoznavni.

Bralec Franc piše:

Sem uspešen moški. V preteklosti, takoj po osamosvojitvi Slovenije, sem veliko delal v tujini, predvsem v Rusiji in tako ustvaril cel kup poslovnih in prijateljskih povezav. Na podlagi teh povezav sem posredoval za marsikateri posel v Rusiji za slovensko podjetje ali obratno in zaslužil provizijo. Ko sem se leta 2009 upokojil, sem v Rusiji zaprl bančni račun in ves denar, ki je bil na računu, transferiral v Švico, kjer sem odprl varčevalni račun oz. moja sredstva v večji meri vložil v varčevalni sklad v Švici.

V teh letih sem prejel na ta račun tudi obresti (okoli 15.000 evrov letno) in dividende (okrog 50.000 evrov letno), ki pa jih v Sloveniji nisem prijavil, saj ni bilo nič izplačano, švicarska banka je vse vložila naprej v sklad. Po obvestilu švicarske banke, da bo poročala o izplačanih dohodkih v letu 2014, sem jaz dal nalog, da mi vse premoženje vnovčijo v denar in izplačajo na račun, ki sem ga odprl v Dubaju. Tako sem v letu 2014 v Švici prejel le za 900 evrov obresti, kar pa je manj, kot so v Sloveniji obdavčene obresti na depozite in tega nisem prijavil. Zdaj bi rad del denarja podaril hčerki za poročno darilo, ne želim pa, da bi hčerka imela probleme z davčnim organom.

Odgovor:

Verjamem vam, ko pišete, da bi radi zaščitili hčerko pred slovensko davčno upravo, za kar je čisto dovolj, da skleneta darilno pogodbo, vi ji nakažete denar na njen bančni račun. Hčerka bo darilo napovedala davčnemu organu.

Na podlagi 9. člena Zakona o davku na dediščine in darila (Ur.l. RS, št. 117/06, v nadaljevanju: ZDDD) je darilo med očetom in hčerko oproščeno plačilo davka.

Davka je oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme:

1. dedič ali dedinja (v nadaljnjem besedilu: dedič) prvega dednega reda oziroma obdarjenec ali obdarjenka (v nadaljnjem besedilu: obdarjenec), ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda: zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Vendar pa, čeprav darilo v prvem redu ni obdavčeno, ne pozabite, da mora hčerka to darilo napovedati davčnemu organu.

Celoten članek je dostopen za naročnike!


Vir: revija Denar - Petra Mlakar

Uvodoma poudarimo, da OECD nasprotuje dobropisom za neplačani davek. To stališče zagovarja, ker se pri takšnih dobropisih omogoča izogibanje plačila davkov. Da bi poudarili in ilustrirali vrsto zlorab, na katere so lahko zakonske določbe o takšnih »davčnih kreditih« ranljive, OECD ponazarja z nekaterimi primeri in nekaterimi prikazi v poročilu OECD prikazanih shem podrobnosti izogibanja plačila davkov v zvezi z dobropisi za neplačani davek v davčnih sporazumih med razvitimi ekonomijami in razvijajočimi se in nastajajočimi ekonomijami.

Posebni problemi nastajajo tudi pri obdavčenju skritih rezerv. V davčni zakonodaji nerealizirane rezerve pogosto niso predmet obdavčitve. Ta način odloga plačila davkov pa se kasneje nadomesti, ko pride do realizacije omenjenih rezerv. V čezmejnih situacijah lahko pride do težav, saj so lahko skrite rezerve realizirane oziroma uporabljene v drugi državi in ne v državi njihovega izvora. V skladu z nacionalno davčno zakonodajo oziroma davčno pogodbo pa do obdavčitve prej omenjenega načina realizacije rezerv ne pride, saj država nima pravice do obdavčitve, ali pa je ta omejena.

V takšnem primeru je povezava med odlogom plačila in kasnejšo nadomestitvijo oziroma naknadno obdavčitvijo izgubljena. Prav zaradi omenjene težave mnoge države vključno z Nemčijo predpišejo izstopno obdavčenje, ko so sredstva prenesena v tujino, ali pa ko za podjetja ne velja neomejena davčna obveznost zaradi prenosa sedeža in/ali kraja poslovanja.

Takojšnja obdavčitev nerealiziranih rezerv pa je v nasprotju s pravom Evropske unije. V skladu s primerom Lasteyrie (Zadeva C-9/02) nekateri avtorji zahtevajo neomejen odlog obdavčevanja skritih rezerv, ki se prenašajo v tujino. Takšen odlog plačila pa pomeni veliko administrativno breme in lahko v končni fazi pripelje do neomejenega prenosa rezerv na račun držav, ki imajo visoko stopnjo obdavčitve. Sodišče EU je pripoznalo zaskrbljenost držav članic in pričelo z bolj obrambno naravnanostjo na področju temeljnih svoboščin v primeru M & S in bolj nedavno v primeru Oy AA (Zadeva C-231/05), kjer še ni znano, ali je takšna vrsta davčnega odloga dejansko v skladu z zahtevami zakonodaje EU.

Celoten članek je dostopen za naročnike!


Vir: revija Denar - doc. dr. Boris KOSTANJEVEC

Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali čez eno leto? Odgovor je preprost: DANES. Kaj imate raje, 1.000 EUR danes ali 1.200 EUR čez leto dni? Odgovor ni preprost. Odvisen je od številnih dejavnikov, ki jih obravnavamo v sestavku. Spoznali boste izračunavanje prihodnjih in sedanjih vrednosti za eno ali več obdobij.

Pri obravnavanju vira financiranja je pomembno poznavanje vsebine denarja v času. Kaj imamo raje: denar danes ali denar jutri? Odgovor je preprost. Danes!
Kaj pa v primeru, če dobimo za čas, ko z denarjem ne razpolagamo, neko nadomestilo (obresti, dividendo)?
Odgovor ni več preprost. Odvisen je od našega pričakovanja po nekem donosu. To pa je odvisno od tveganja, ki ga sprejmemo. Tako pri bolj tveganih naložbah pričakujemo večjo nagrado in obratno. Izračun, s katerim primerjamo prihodnje vrednosti s sedanjo vrednostjo, je zapleten. Preden ga spoznamo, pa še nekaj splošnega o denarju v času.

Vir: portal Tax-Fin-Lex - dr. Branko Mayr

Ob sklenitvi gradbenega posla, ki se nanaša ali na gradnjo novega objekta ali na obnovo nepremičnine,naročnik pogosto zahteva izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Takšna garancija je običajno izdana v nekem znesku, ki izraža neki odstotek gradbenih del, predvidenih v osnovni gradbeni pogodbi. Če izvajalec del ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku in tudi prizna napake, lahko naročnik unovči bančno garancijo.

Ob tem nastane vprašanje, kako obravnavati unovčeno garancijo? Unovčena bančna garancija po eni strani pomeni priliv denarja na račun naročnika in po drugi strani po vsebini kratkoročno vnaprej vračunane stroške, ki bodo nastali s sanacijo odprave pomanjkljivosti (110/290). Naročnik nato poišče izvajalca, ki odpravi pomanjkljivost in prejme od njega račun. Evidentiranje stroška gre v breme prej oblikovanih vnaprej vračunanih stroškov (290/220). Račun dobavitelju plača iz sredstev, ki jih je prejel ob unovčitvi bančne garancije (220/110). Z odpravo pomanjkljivosti upravičimo tudi priznano vrednost na osnovnih sredstvih.

Kaj pa bi se zgodilo, če napake naročnik v celoti ne bi odpravil, prejel pa bi sredstva za odpravo pomanjkljivosti? To se večinoma zgodi, če je pomanjkljivost take narave, da pomeni njena odprava še dodatne stroške, zato da bo osnovno sredstvo - največkrat nepremičnina - potem brezhibno delovalo. Vendar pa lahko osnovno sredstvo tudi brez odprave pomanjkljivosti deluje in naročnik se zaradi dodatnih sredstev ne odloči za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi, je verjetno vrednost našega osnovnega sredstva manjša in bi bilo pravilno, da zmanjšamo vrednost OS in odpravimo 290. V praksi smo OS pogosto aktivirali ob usposobitvi za uporabo po vrednosti iz gradbene pogodbe in obenem za unovčeno garancijo oblikovali vnaprej vračunane stroške. Amortizacijo obračunavamo od priznane nabavne vrednosti. Čez čas pa potem podjetje presodi, da napake ne bo odpravljalo iz že opisanih razlogov. Če od unovčitve garancije in do odločitve, da pomanjkljivosti ne bomo odpravljali, mine že nekaj časa, je osnovno vprašanje, ali gre za popravek napake ali za spremembo računovodske ocene.

Celoten članek je dostopen za naročnike!


Vir: portal Tax-Fin-Lex - dr. Branko Mayr

Predsednik odbora za pravosodje Matjaž Nemec je na predlog pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča odpovedal za sredo sklicano sejo, na kateri bi morali obravnavati predlog zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena. Klemenčič je za prestavitev seje zaprosil zaradi obilice pripomb parlamentarne zakonodajno-pravne službe.

V sredo bi moral odbor opraviti drugo obravnavo predloga zakona, s katerim želi vlada oblikovati podlago za ustanovitev posebnih preiskovalnih komisij, ki bi preiskale velike državne projekte, pri katerih se pojavljajo sumi nepravilnosti. V tovrstnem pregledu naj bi pristala tudi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) in nastanek bančne luknje.

Vendar pa je bil predlog deležen precej kritik parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki je pripombe podala k skoraj vsem členom. Brez pripomb je ostal le zadnji, 25. člen predloga zakona, ki določa, da zakon stopi v veljavo 15. dan po objavi v uradnem listu. Zaradi preučitve gradiva je Klemenčič zaprosil za preložitev seje na kasnejši datum.

Služba v svojem mnenju ugotavlja, da predlagana ureditev ne zadosti standardoma jasnosti in določnosti, ki sta temeljni prvini načela pravne države. Preiskovalne komisije bi imele po njihovem preširoke pristojnosti in neomejena pooblastila, vprašljiva pa je tudi sestava komisije in njen položaj. Posebej so izpostavili, da so postopki, ki bi ji izvajala preiskovalna komisija, podnormirani. Med posameznimi določbami o pristojnostih in pooblastilih ter nalogah komisije pa po mnenju zakonodajno-pravne službe ni mogoče razbrati smiselne povezave.

"Prav tako sistemske preiskave, ki je sicer vezana na opredelitev projekta državnega pomena, ni mogoče časovno opredeliti in iz zakona ni mogoče razbrati, ali se bo nanašala tudi na projekte, ki so bili zaključeni pred uveljavitvijo predloga zakona," so poudarili v zakonodajno-pravni službi. Po njihovem mnenju se sicer namen sistemske preiskave po predlaganem zakonu podvaja z namenom parlamentarne preiskave, razmerje preiskovalne komisije po predlaganem zakonu do parlamentarne preiskovalne komisije pa je nejasno.

Zakonodajno-pravna služba je ob tem še izpostavila nenatančnosti pri izražanju in uporabo opisnega jezika, ki ni primeren za zakon, kot recimo osredotočena sistemska preiskava, hitro in celovito ugotavljanje stanja, odkritje in prikaz zadostnih in verodostojnih podatkov.

Predlog je sicer že prestal prvo obravnavo, v kateri so ga podprli v koaliciji in ZL, do zakona pa so bili kritični predvsem v opoziciji. Vladi so očitali, da gre za nedodelan predlog ter da predvidene preiskave ne bodo imele nobenih posledic oziroma podlag za kazenske ovadbe.

Vir: STA

Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki je v parlamentarnem postopku, predvideva ukinitev registrskih računov pri KDD. Lastniki vrednostnih papirjev, med njimi tudi tisti, ki so jih pridobili z lastninskimi certifikati, bi po njem morali odpreti trgovalne račune, kar pa je povezano z nezanemarljivimi stroški.

Predlog zakona predvideva, da bo Centralna klirinško depotna družba (KDD), ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev in ugotavlja izpolnjevanje obveznosti iz njihovih poslov, do konca septembra prihodnje leto ukinila brezplačne registrske račune. Teh je bilo sredi avgusta 280.000, od tega jih je približno 21.000 odpadlo na umrle osebe, so podatke KDD povzeli na ministrstvu za finance. Na teh računih se je vodilo 16 odstotkov vrednosti vpisanih nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri čemer se jih je 85 odstotkov vodilo na računih pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, so dodali.

Kot so opozorili v ZL in Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), kjer sprejemu takšne ureditve nasprotujejo, so bili registrski računi vzpostavljeni po procesu lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, večina imetnikov pa ima danes na njih premoženje iz tega naslova in z njim praviloma ne trguje. Po novi ureditvi se mu bo sedaj morala ali odreči in ga prodati ali odpreti plačljive trgovalne račune.

"Minimalni strošek za posameznika, ki bi vrednostne papirje prodal, da bi se izognil dolgoročni stroškom vodenja, je okrog 35 evrov," so izračunali v ZL. Če bi odprl trgovalni račun, bi pri bankah, kot sta NLB ali NKBM, moral plačati v povprečju nekaj več kot 13 evrov. Na leto bi moral plačati še približno 6,50 evra za stroške vodenja računa in še najmanj 7,20 evra za nadomestilo za vzdrževanje stanja.

V ZL so ocenili, da gre pri imetnikih teh računov za pretežno upokojence, v VZMD pa so izpostavili, da bo tak ukrep "silovito zmanjšal število malih delničarjev v državi". Ob tem so opozorili še, da bo tistega, ki vrednostnih papirjev ne bo prenesel na trgovalni račun, avtomatično doletel sodni depozit. "Pri tem ga bodo bremenili vsaj stroški sodnih taks v zvezi s sodno položitvijo vrednostnih papirjev," so pojasnili.

Po mnenju VZMD bi bila ena od možnih rešitev ta, da se sodna taksa v tovrstnih primerih sodnih položitev ne bi plačevala. A na ministrstvu to zavračajo in posameznikom priporočajo uporabo možnosti po zakonu o sodnih taksah, to je, naj se za morebitno oprostitev plačila sodnih taks prosilca uporabijo kriteriji, ki upoštevajo njegovo premoženjsko stanje. V stranki in stanovskem združenju malih delničarjev so prepričani, da se bodo z novo ureditvijo okoristile finančne institucije, ki ponujajo vodenje trgovalnih računov. Te ne bodo zaslužile le z nadomestili za prenos, odpiranje, vodenje, zapiranje računa in s provizijami pri prodaji, temveč tudi s provizijami pri posredovanju izplačil dividend, so našteli v ZL.

Odbor za finance in monetarno politiko, ki je materijo ta teden že obravnaval, predlaganih rešitev ministrstva za finance ni spremenil. So pa člani z vrst koalicije obljubili, da si bodo prizadevali za oblikovanje kompromisne rešitve in predlog zakona v nekaterih delih s pomočjo dopolnil pustili "odprt" do njegove obravnave na seji DZ.

Vlada je predlog zakona sprejela konec junija. Njegov namen je uskladitev slovenskega pravnega reda z zahtevami evropskega plačilnega sistema Target 2 v delu, ki se nanaša na ureditev področja vrednostnih papirjev. Te predvidevajo vzpostavitev enotne tehnične rešitve za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, na katero bodo KDD prenesle poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, centralne banke pa poravnavo denarnega dela poslov z vrednostnimi papirji.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

  • od svojega nastanka do danes je doživel 10 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
  • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela G, veljajo od 4.4.2015;
  • novela G odpravlja nedoslednost prenosa točke b člena 9 Direktive 85/374/ES, ki določa, da vrednost škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, če je poškodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo, dosega 500 eurov. S predlagano spremembo zakona se omejuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, in sicer je proizvajalec dolžan škodo na drugi stvari povrniti le, če škoda dosega vrednost 500 eurov.
  • Državni zbor je pripravil 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
  • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 2.9.2015 - 8.9.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 4 novosti 6 novosti 6 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 2.9.2015 - 8.9.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 22 novosti 3 novosti 1 novost 16 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 7 novosti 4 novosti 8 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 5 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 40 novosti 1 novost 8 novosti 11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 7 novosti 2 novosti 7 novosti 30 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 5 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 1 novost 5 novosti
11. OBČINE 16 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .