Številka 19, letnik VI
28. maj 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naša današnja gostja rubrike Pogovor je ravnateljica vrtca Ptuj, od leta 2008 pa tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, gospa Božena Bratuž, ki nam je v pogovoru med drugim povedala: »Sem zagovornica nekaznovanja otrok, vendar ta pristop zahteva ukvarjanje z otrokom. Otroci so izjemno pametna bitja – pogosto bolj kot odrasli. Če daješ otroku pravi zgled, ga skorajda ni treba kaznovati. V primerih, ko starši v trenutku slabosti kaznujejo otroka, jim je pogosto vse življenje težje kot otroku.«

Na spletu Ministrstva za finance je objavljeno navodilo, ki se nanaša na obračun in plačilo dajatve od začasnega in občasnega dela. Začasno in občasno delo je omogočeno upokojencem z uveljavitvijo reforme trga dela, z mesecem julijem letošnjega leta. Takrat začne veljati tudi navodilo. Današnjo temo tedna smo namenili začasnemu in občasnemu delu in novi dajatvi delodajalca iz tega naslova. Glede na dejstvo, da doslej začasno in občasno delo ni bilo možno niti za upokojence, so delodajalci pogosto sklepali v ta namen kar podjemne in avtorske pogodbe. Pa ne le z upokojenci. Inšpektorat za delo tovrstne kršitve pregleduje in v primeru kršitev tudi kaznuje. V današnji številki TFL Glasnika bomo zato namenili nekaj prostora tudi obvestilu za javnost, ki ga je na to temo izdal Inšpektorat RS za delo.

Vabljeni k branju!

Božena Bratuž: Štiri desetletja dragocenega poslanstva

Božena Bratuž

Božena Bratuž je svojo kariero posvetila vrtcem: osem mandatov je ravnateljica Vrtca Ptuj, od leta 2008 pa je tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, torej že drugi mandat. Dejavna je na številnih področjih in ne preseneča, da je leta 2005 prejela državno nagrado na področju šolstva.

TFL Glasnik:
Na kaj ste pri vseh dosežkih najbolj ponosni?

Božena Bratuž:
Najprej bi želela povedati, da si štejem v čast, da ste me povabili na pogovor. Res je, da sem 43 let zvesta Vrtcu Ptuj in sem praktično maskota tega vrtca. V njem sem poskrbela za velike spremembe, aktivna pa sem bila že v času, ko še nisem bila ravnateljica. Prizadevala sem si za drugačne standarde za otroke, za drugačne pogoje dela, kar smo dosegali postopoma in počasi. Ko sem postala ravnateljica, sem vpliv stopnjevala. Postala sem ravnateljica izredno velikega kolektiva - bilo nas je 385 in smo delovali na 75 lokacijah na območju 60 kilometrov.

Božena Bratuž

Treba je bilo premisliti, kako povezati vsa ta okolja od Haloz prek Slovenskih goric do sedanje Mestne občine Ptuj v celoto, ki bo delovala za en cilj. Takrat se mi je utrnila ideja, da bi to lahko bil praznik Vrtca Ptuj, ko bi vsi oddelki in vsi vrtci delovali za cilj, da bi na koncu leta povezani v enem projektu predstavili naše delo. Vedela sem, da bomo promovirali lastno delo in da bomo gradili ugled predšolske dejavnosti ter počasi utrjevali pozicijo Vrtca Ptuj v tem okolju in pri starših. Po 29 letih upam reči, da sem imela prav, da sem izbrala pravo pot in pravi cilj.

Pri tem je pomembno povedati, da mi kolektiv sledi, kajti en sam človek ne more narediti ničesar. Skupaj s kolektivom nam uspeva ustvariti fenomenalne stvaritve in sem zelo zadovoljna.

Najbolj pa sem ponosna, in zato sem dobila državno nagrado, da mi je v okolju Haloz in Slovenskih goric, v katerem ni bilo vrtcev in kjer otroci niso prejemali enakih programov kot v drugih okoljih, uspelo s 600-urno celoletno pripravo na osnovno šolo prispevati k izenačenju pogojev tudi za otroke iz dokaj nerazvitih okolij.

Ponosna sem tudi na to, da sem v Vrtcu Ptuj dosegla drugačen dnevni red. Mi otroke prehranjujemo drugače. Vrtci zagotavljajo otrokom 70 odstotkov dnevno potrebnih hranil, mi pa smo teh 70 odstotkov razpotegnili še na popoldanski čas in imamo kosilo ob pol dveh. Tako naši otroci niso lačni, ko pridejo domov, ne jokajo, starši so zadovoljni, ker dobijo otroke domov site – največja vrednota pa se mi zdi to, da smo tako posredno preprečili, da otrok ne poje dveh ali treh glavnih obrokov na dan. Danes se otepamo težav z debelostjo, naše prizadevanje pa je droben korak k temu. Povedala bi še to, da hrano pripravljamo brez vode in brez maščob v naših največjih konvektomatih. Torej jemo tudi ocvrto, vendar hrana ne plava v maščobi, ampak se cvre na vročem zraku.

Imam mirno vest, da sem naredila nekaj za zdravje otrok in za to, da prispevamo več za njihovo boljše počutje.

Smo izredno aktiven vrtec, povezani smo s Hrvaško, tri leta smo bili najbolj športni vrtec z doseženimi prvimi mesti. Smo tudi prvi vrtec v Sloveniji, ki je certificiral kakovost, in smo Unescov vrtec. Veliko je stvari, na katere sem lahko ponosna.

Božena Bratuž

 

TFL Glasnik:

Posebej sem vas hotela vprašati ravno o certifikatu kakovosti na področju predšolske vzgoje. Prvi takšen vrtec v državi in šestič zapored vam je ta certifikat uspelo ohraniti. Kaj to pomeni?

Božena Bratuž:
To pomeni, da smo vse dosežke ustrezno potrdili, da imamo zelo dobro evidenco o vsem, da smo dobro povezali to, kar smo delali. Zadnje dve leti smo še posebno ponosni, ker smo presojo opravili brez pripomb, kar se pri teh presojah redko dogaja.

To je denimo del naše poti, za katero ne morem reči, da smo vedno v vzponu. Dogaja se, da opešamo, razmišljamo, ali sem nam izplača, ko pa pretehtamo, kaj nam ta dosežek pomeni in prinese, potem vztrajamo in smo tudi marsikateremu vrtcu za zgled.

 

TFL Glasnik:
Pri takem gledanju, kot ga imate, ni naključje, da ste predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije. Zanima me, kaj zaznavate na širšem področju? Začela bi vendarle s problemi, s katerimi se srečujejo vrtci, in s tem, kako bi jih vi reševali? V prvi vrsti v luči vsebine.

Božena Bratuž:
Skupnost se kot asociacija toliko različnih vrtcev ne ukvarja toliko s tem. Moje videnje je, da govorimo o primerih dobre prakse, vsak zase pa se odloča, ali bo to posnemal. Prizadevamo si, da bi to slovensko raznolikost, ki je nepopisna, saj ima vsak kraj specifične pogoje delovanja vrtcev, nekako povezali in imeli neke okvire, znotraj katerih bi delovali dokaj sigurno. Vsak lahko reče: mi bomo imeli tako, vendar naj bi iskali znotraj nekih skupnih okvirov.

Božena Bratuž

Sleherni pa mora upoštevat minimalne pogoje, za katere si prizadevamo tudi mi, saj si jih predšolski otroci ne le zaslužijo, ampak je nujno, da jim jih ponudimo. Zdaj lahko rečem, da že drugi petletni mandat vodim to skupnost in sem izjemno zadovoljna, ker mi vrtci sledijo, ker mi jih je očitno uspelo povezati na način, da ne čutijo, da jim kdo ukazuje, ampak skušamo vso to pestrost povezati v neko skupno obliko našega delovanja. Smo tudi dokaj upoštevan in korekten sogovornik, ker se ne bojujemo tja v en dan in ne nasprotujemo kar tako, ampak upoštevamo vsak korekten predlog in ga podpremo.

 

TFL Glasnik:
Kako pa so vrtci financirani?

Božena Bratuž:
Vrtci smo financirani oziroma smo stoodstotna pristojnost lokalnih skupnosti. To pomeni, da mora vrtec pripraviti ceno svojega življenja in dela ter to predlagati v potrditev lokalni skupnosti. Ta je dolžna finančno zagotoviti zakonski minimum, je pa res, da lahko lokalna skupnost da svojim malim občanom tudi kaj več. Na srečo se pojavlja vse več takšnih primerov in sem na to kar ponosna. Vidim, da če neka občina začne, ji kmalu sledi druga občina, vendarle je zelo pomembno priznati dejstvo, da nas tepe dediščina. Trideset let se na tem področju ni kaj dosti vlagalo v zmogljivosti in se morajo lokalne skupnosti zdaj ob večjem številu rojstev in ob drugačnem odnosu staršev do te dejavnosti spopadati s pomanjkanjem prostora. Da bi zagotovili zmogljivosti, pogosto uporabijo zmanjševanje financiranja dejavnosti. Naša skupnost, to si upam trditi, igra pomembno vlogo, ko predstavljamo izračun cene, ki mora biti transparentna in korektna. Cena mora pokriti vse življenje in delo vrtca – tudi plače, saj zaposleni ne dobijo plač od ministrstva, kot je urejeno za področje osnovnih šol.

Božena Bratuž

 

TFL Glasnik:
Trendi rojstev so se, tako kaže, ustavili in bi bilo morda nesmiselno na veliko povečevati zmogljivosti?

Božena Bratuž:
Ne gre za povečevanje zmogljivosti, gre za drugačne pogoje obstoječih. Ne gre za število otrok, gre za to, da pride po novem pravilniku na otroka več igralne površine. V slovenskih vrtcih imamo namreč stare standarde 1,75 kvadratnega metra za otroka. Če bi danes uveljavljali že predpisani standard za notranjo igralno površino, to je štiri kvadratne metre in ne manj kot tri, bi morali skorajda vsi slovenski vrtci za polovico zmanjšati število vpisanih otrok. Skupnost se je strinjala s podaljšanjem uresničitve tega prostorskega pogoja, ampak to ne pomeni, da so današnje zmogljivosti zadostne. Niti slučajno! V starih vrtcih bo treba nekatere notranje prostore tako spremeniti, da bodo ustrezali številu otrok.

 

TFL Glasnik:
Povejte, ali je permisivna vzgoja naredila veliko škode? Kako se spopadate s tem?

Božena Bratuž:
Sem zagovornica nekaznovanja otrok, vendar ta pristop zahteva ukvarjanje z otrokom. Otroci so izjemno pametna bitja – pogosto bolj kot odrasli. Če daješ otroku pravi zgled, ga skorajda ni treba kaznovati. V primerih, ko starši v trenutku slabosti kaznujejo otroka, jim je pogosto vse življenje težje kot otroku.

Božena Bratuž

 

TFL Glasnik:
Kaj pa red in disciplina?

Božena Bratuž:

Sem tudi mama in upam si trditi, da imam zelo vzgojeno hčer in mi je ni bilo treba kaznovati, sem pa v to veliko vlagala. Sleherni trenutek svojega življenja moraš biti zgled in se držati tega, kar od otroka tudi pričakuješ. Tu ni popustov.

 

TFL Glasnik:
Kakšni so vaši cilji in kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Božena Bratuž:
Moj cilj je vsekakor v Vrtcu Ptuj, za katerega živim praktično vse življenje: da dobimo novi nadomestni vrtec. To je moja želja, cilj pa je tudi ta, da bi zapustila vrtec s popolnoma čistimi posli, da ni ničesar, kar bi bremenilo moje naslednike. Seveda pa si želim, da bi status predšolske vzgoje v Sloveniji dobil pravi pomen. Delamo nepopisno dobro poslanstvo za mnoge generacije, če to delamo z dušo in srcem. Naša nedavna prireditev je to tudi pokazala, ko se je mnogo gledalcev jokalo od ginjenosti, otroci pa so to pokazali brez sleherne generalke, brez kakršne koli vaje. Srečali so se, dobili so kostume, glasbo in so odigrali tako, da ti zastane dih.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Božena Bratuž

Začasno in občasno delo

Začasno in občasno delo omogoča upokojencem prenovljeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (Uradni list RS, št. 80/2010 do 21/2013) (v nadaljevanju ZUTD), ki začne veljati s 1.7.2013. Upokojenci, ki lahko opravljajo začasno in občasno delo pa niso osebe, ki so pridobile pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine in ostajajo delno v delovnem razmerju oziroma ostajajo delno zavarovani.

Začasno in občasno delo se, skladno z določili ZUTD, opravlja na osnovi sklenjene pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega pogodbenega dela. Gre za posebno pogodbeno razmerje, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja.

ZUTD določa obvezne elemente, ki jih mora vsebovati pogodba o začasnem in občasnem delu:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo in
 • predviden skupen znesek dohodka.

 

V 27.c členu pa so določene tudi omejitve začasnega in občasnega dela. Možno je v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, ki pa se, v primeru neizkoriščenosti ne prenašajo v naslednji mesec. Prav tako so določene kvote ur za delodajalce, katerih višina je odvisna od števila zaposlenih pri delodajalcu. Dodatni limit za opravljanje začasnega in občasnega dela za delojemalca je dohodek 6.300 EUR na leto, ki pa se spremeni skladno z rastjo minimalne plače. Določena je tudi minimalna cena dela na uro v višini 4,20 EUR. Cena dela na uro se prav tako usklajuje z rastjo minimalne plače.

Delojemalec lahko opravlja začasno in občasno delo pri več delodajalcih, vendar skupna kvota ur ne sme biti presežena. O številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela mora voditi evidenco delodajalec.

Od začasnega in občasnega dela se, skladno z določili 27.e člena ZUTD, plačuje dajatev v višini 25%, ki bremeni delodajalca. Dajatev se obračuna in plača na dan izplačila tovrstnega dohodka.

Sredstva, zbrana z dajatvijo od začasnega in občasnega dela, se odvajajo v proračunski sklad iz 129. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012 do 25/2013). Prihodki sklada, ki so zbrani tudi iz drugih virov, ne le iz naslova obravnavane dajatve, so namenjeni zagotovitvi zadostnega obsega sredstev za štipendije, ki se podeljujejo na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip) (Uradni list RS, št. 59/2007 do 104/2012).

Način obračuna in plačila dajatve od začasnega in občasnega dela predpiše minister, pristojen za finance. Na spletu Ministrstva za finance je objavljen Predlog navodila za obračun in plačilo dajatve od začasnega in občasnega dela (v nadaljevanju Predlog), ki bo veljal po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se bo začel s 1.7.2013. Priloga Predlogu je tudi obrazec, na katerem se bo obračunavala dajatev od začasnega in občasnega dela. Obrazec bo vključen v sistem eDavki in se bo oddajal v elektronski obliki.

Kot sledi iz zapisanega, bodo delodajalci za opravljanje redne dejavnosti po 1.7.2013, poleg pogodbe o zaposlitvi, lahko sklepali tudi pogodbe o začasnem in občasnem delu, vendar le z upokojenci. Doslej takšne možnosti ni bilo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa ugotavlja, da so delodajalci v ta namen že doslej pogosto sklepali podjemne in avtorske pogodbe. Pogodbe so se sklepale z delojemalci vseh starosti, tudi s takimi, ki so imeli status iskalca zaposlitve in so prejemali nadomestilo za čas brezposelnosti. Ker je sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb za opravljanje redne dejavnosti delodajalcev nedopustno, je Inšpektorat Republike Slovenije za delo dne 21.5.2013 izdal obvestilo za javnost Sklepanje podjemnih pogodb za delo iz redne dejavnosti podjetja se kaznuje. S prispevkom želijo opozoriti delodajalce, da se inšpekcijski nadzor na tem področju izvaja in se tovrstne kršitve kaznujejo. Naveden je tudi primer sodne prakse, ko je delodajalec, ki mu je bila izrečena kazen, iskal sodno varstvo, vendar je sodišče odločilo v prid Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

Zaradi nepoznavanja pravil o odbitku davka na dodano vrednost imajo prejemniki sredstev iz naslova javnih razpisov velikokrat težave s povrnitvijo DDV. Financerji prepogosto vztrajajo pri mnenju, da DDV ni upravičen strošek, medtem ko prejemniki teh sredstev vedo, da jih nepriznanje DDV kot upravičenega stroška lahko pahne v izgubo in plačilno nesposobnost.

Vsi, ki se srečujemo z javnimi razpisi, smo se že srečali s dikcijo »DDV ne sodi med upravičene stroške» in se nato soočili s problemom razumevanja odbitka davka na dodano vrednost tako tistih, ki pripravljajo javne razpise, ter tistih (še pomembnejših), ki opredeljujejo upravičenost predloženih dokazil o porabi sredstev. Navedeno klavzulo, da DDV ni upravičen strošek, izplačevalci namreč prepogosto pojmujejo tako, da ni možnosti povračila DDV vsebovanega v predloženih računih. Navedeni problem lahko razširimo tudi na izplačila subvencij, dotacij in podobnih prejemkov od državnih agencij in skladov. V pričujočem članku bomo tako praktično kot teoretično prikazali posledice navedenega določila.

Vsi že vemo, da je davek na dodano vrednost večfazni davek, ki se med tistimi, ki so deklarirani kot zavezanci zanj, poračunava, končni porabniki pa ga nosijo v celoti. Torej, če je prejemnik sredstev javnega razpisa identificiran za namene DDV, je upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV. Davčni zavezanec za DDV v načelu torej ne more uveljavljati davka na dodano vrednost med stroški in zanj DDV ni upravičen strošek. Vendar pa to splošno pravilo ne velja vedno in povsod. Pomembna je tudi dejavnost, ki jo zavezanec opravlja. Če zavezanec opravlja v celoti neobdavčljivo dejavnost, se davek na dodano vrednost všteva med stroške in v tem primeru DDV postane del upravičenih stroškov. ZDDV-1 v svojem VIII. poglavju (42.-44. člen) našteva cel niz dejavnosti, ki so oproščene DDV zaradi njihovega javnega pomena in nimajo pravice do poračuna davka, hkrati pa v praksi še vedno lahko najdemo izjeme, ki ne spadajo med te naštete dejavnosti, pa kljub temu opravljajo tako obdavčljivo kot neobdavčljivo dejavnost in si davka ne morejo poračunati, niti delno niti v celoti.

Vir: revija Denar

Davčni zavezanec je zaradi zagotovitve plačila kupnine s strani kupca pri prodaji nepremičnine sklenil kupoprodajno pogodbo z odložnim pogojem. V poglavju o veljavnosti pogodbe je določeno, da je pogodba sklenjena z dnem, ko jo podpišeta zakonita zastopnika strank pogodbe. Pogodba je veljavna od dneva sklenitve (t.j. 20. 1. 2013), pod odložnim pogojem, da kupec najkasneje do 20. 2. 2013 na račun prodajalca nakaže prvi obrok plačila iz te pogodbe.

Najkasneje v roku treh delovnih dni od izpolnitve odložnega pogoja se prodajalec obvezuje kupcu izdati intabulacijsko dovolilo za prenos lastninske pravice na kupca, z veljavnostjo na dan veljavnosti te pogodbe. V primeru, da odložni pogoj ni v celoti izpolnjen do vključno 20. 2. 2013, ta pogodba za stranki nima učinka. Davčnega zavezanca zanima, ali morata glede na to, da bi bila nepremičnina kupcu dejansko dana v uporabo in bi z njo lahko začel razpolagati kot lastnik na dan 20. 2. 2013, oba davčna zavezanca davčnemu organu najkasneje do 19. 2. 2013 predložiti vsak svojo izjavo.

Če bo pravica do razpolaganja z nepremičnino prešla na kupca z dnem plačila prvega obroka kupnine, morata oba davčna zavezanca predložiti vsak svojo izjavo pred dnevom plačila prvega obroka kupnine, da bodo izpolnjeni pogoji za obdavčitev te transakcije z DDV.

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se lahko davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev DDV določena v 2., 7. in 8. točki 44. člena tega zakona, dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od navedenih transakcij, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po predpisani stopnji. Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita vsak svojo izjavo v elektronski obliki.

V obravnavanem primeru gre za prodajo nepremičnine, pri čemer je v pogodbi o prodaji nepremičnine naveden odložni pogoj, in sicer mora kupec najkasneje do 20. 2. 2013 nakazati prvi obrok plačila iz te pogodbe, na podlagi tega plačila pa mora nato prodajalec najkasneje v treh delovnih dneh kupcu izdati intabulacijsko klavzulo za prenos lastninske pravice na kupca, z veljavnostjo na dan veljavnosti te pogodbe.

Za odločitev, kdaj mora biti predložena izjava, je torej pomembno, kdaj se šteje, da je bila opravljena dobava nepremičnine. Dobava blaga v skladu z določbo prvega odstavka 6. člena ZDDV-1 pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik. Kdaj v konkretnem primeru nastane obdavčljivi dogodek, se določi v skladu prvim odstavkom 33. člena ZDDV-1, ki določa, da obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno.

Metoda 20 ključev omogoča uravnoteženo izboljševanje vseh (dvajsetih) področij delovanja podjetja, ki so bistvenega pomena za pridobitev konkurenčnih prednosti podjetja in doseganje njegovih strateških ciljev. Metoda temelji na razvoju timskega dela na vseh ravneh podjetja, saj je temeljno pravilo, ki vodi do uspeha, ravno vključenost vseh zaposlenih v projekt. Prav vsak zaposlen lahko prispeva z drobnimi in nenehnimi izboljšavami.

Metoda 20 ključev je rezultat japonskega znanja, ki je nastala pred približno dvajsetimi leti. Japonski profesor in svetovalec Ivao Kobajaši je v njej povzel svoje 35-letne izkušnje, ki jih je pridobil pri uvajanju izboljšav v japonski družbi Toyota, kjer je bil dolga leta zaposlen. Z uvajanjem metode 20 ključev se nekatera velika japonska podjetja (kot sta na primer Konica in Sanyo) ukvarjajo že od njenega nastanka naprej.

Prav vsak delavec lahko na svojem področju veliko prispeva k izboljšanju poslovanja, saj je pomembna ustvarjalnost vsakega posameznika. Kljub vključenosti vseh zaposlenih pa je priporočljivo, da je gonilna sila projekta direktor vodja, saj so s tem možnosti za uspeh metode večje. Z metodo, ki je zelo praktična, se tako vzpostavijo pogoji in kultura prilagodljivih delovnih mest in skupin v smislu “bolje, hitreje in ceneje”.

S pomočjo 20 ključev se lahko dosežejo cilji, ki so predvsem izboljšanje konkurenčnosti podjetja, kakovosti proizvodov, procesov in storitev ter povečanje učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih.

Dobro opravljen posel pogosto še ni zagotovilo za pošteno plačilo. Podjetja morajo že v fazi iskanja poslovnega partnerja in sklepanja pogodbe razmišljati, kako kar najučinkoviteje zavarovati svoje terjatve, zmanjšati tveganje neplačila in s tem prerazporediti svoja poslovna tveganja. Tudi terjatve je treba znati učinkovito upravljati in pravočasno izterjati. Različne vidike upravljanja terjatev so predstavili strokovnjaki na konferenci Zagotovite si plačilo vaših poslov.

Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS, je uvodoma izpostavila, da se v Sloveniji zaradi rastočega javnofinančnega dolga, padajoče bonitete in recesije doma in v evrskem območju bistveno zaostrujejo pogoji poslovanja. Poudarila je, naj bodo gospodarstveniki pri sleherni svoji odločitvi, ne le pri finančni, zelo oprezni in iščejo vse možne rešitve, da bodo zmanjšali svoja tveganja. Nasloniti se na bonitetne hiše z namenom zavarovanja terjatev je zato smiselno. Gospodarstvenikom je svetovala izkoristiti tudi možnost samopromocije s certifikatom Excellent SME, ki ga izdaja GZS.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je primarni vir uradnih javnih in drugih informacij o poslovnih subjektih v Sloveniji, vodi Poslovni register Slovenije in druge registre, ki nudijo informacije za varen pravni promet.

»Poslovna tveganja v okolju je treba spremljati. Ajpes lahko pomaga s ponudbo svojih bonitetnih informacij,« je dejal Marko Juršič. Ključno orodje za preverjanje kreditnega tveganja slovenskih poslovnih subjektov predstavljajo bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES, ki omogočajo neposredno primerljivost kreditnega tveganja in ažurnost informacij. Pri sami oceni se med letom upoštevajo tudi tekoči podatki o trenutni plačilni sposobnosti subjekta in njegovih podrejenih družb, objave sodišč v zvezi z nastopi insolventnih postopkov za subjekt in podrejene družbe ter mnenje neodvisnega revizorja. Cilj je neodvisno in verodostojno upoštevanje najnovejših razpoložljivih informacij o poslovanju podjetij in njihovi plačilni sposobnosti.

Vir: revija Denar

Ustavno sodišče je ugotovilo, da tretji odstavek 78. člena zakona o mednarodni zaščiti ni v neskladju z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti je vložilo upravno sodišče, ki je prekinilo postopka, v katerih presoja zakonitost odločb o odmeri mesečne finančne pomoči prosilcem v primeru naselitve na zasebnem naslovu.

Upravno sodišče je oktobra in decembra lani prekinilo postopka odločanja o tožbah v upravnem sporu, v katerem tožniki izpodbijajo odločbo ministrstva za notranje zadeve, ki jim je znižalo mesečno finančno pomoč.

Sporni tretji odstavek 78. člena zakona o mednarodni zaščiti določa, da minister predpiše podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje različnih pravic prosilcev za pomoč, med drugim pravice do finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu.

"Če bi izhajali zgolj iz besedila izvršilne klavzule, tej ni mogoče očitati neskladja z ustavo, saj predpisovanje podrobnejših pogojev in načinov zagotavljanja v zakonu določenih pravic z vidika drugega odstavka 120. člena ustave ni sporno," je v obrazložitvi zapisalo ustavno sodišče.

Prav tako je navedlo, da so pogoji za razselitev na zasebni naslov in pogoji, pod katerimi v takem primeru prosilci pridobijo finančno pomoč, v zakonu o mednarodni zaščiti izrecno določeni. Z razlago zakonskih norm je mogoče tudi opredeliti višino finančne pomoči.

"Zakon o mednarodni zaščiti daje izvršilni veji oblasti zadosten zakonski okvir za podrobnejše urejanje pogojev in načinov zagotavljanja pravice do finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu. Zato je očitek, da pomeni tretji odstavek 78. člena tega zakona le golo pooblastilo ministru, neutemeljen," je ugotovilo ustavno sodišče.

Vir: STA

DZ je s 55 glasovi za in nobenim proti sprejel tehnični zakon za povrnitev neustavno odvzetega dela pokojnin, 26 poslancev se je glasovanja vzdržalo. V skladu z zakonom bo 20 odstotkov zneska, ki ga je nekaterim skupinam upokojencev odvzel varčevalni zakon, vrnjenih junija letos, 80 odstotkov pa maja prihodnje leto.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je določenim skupinam upokojencem znižal pokojnine na neustaven in nesorazmeren način, je ob obravnavi predloga tehničnega zakona v državnem zboru dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Najbolj problematično pa je, da je upravičence do pokojnine pod posebnimi pogoji obravnaval na neenak način in sprožil številna ideološka razlikovanja, je poudarila.

Določbe 143. člena varčevalnega zakona, ki jih je ustavno sodišče marca letos spoznalo kot neustavne, so namreč znižale pokojnino približno 26.000 upokojencem, ki jim izplačilo pokojnine delno ali v celoti zagotavlja proračun. Med njimi so interniranci, španski borci in borci NOB.

Tehnični zakon zdaj predvideva vrnitev stanja na čas pred uveljavitvijo omenjenega varčevalnega zakona.

Odvzeti del pokojnin bodo na enak način vrnili vsem, torej tako tistim, ki so se na lansko znižanje pritožili, kot tistim, ki se niso. Neizplačani znesek bo vrnjen v celoti, a brez obresti in zaradi ekonomskega položaja države v dveh obrokih. Če so posamezni upokojenci na podlagi znižane pokojnine pridobili pravico do letnega dodatka, bo opravljen poračun za nazaj.

Poslanci so sprejeli še koalicijsko dopolnilo, ki predvideva tudi novo odmero dohodnine za vse, ki bodo dobili neizplačani del pokojnine.

V letošnjem letu bo treba za uresničevanje tehničnega zakona zagotoviti 5,7 milijona evrov, večino sredstev, torej 22,8 milijona evrov, pa v naslednjem letu.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije razmišljajo o pozivu k odgovornosti vsem, ki so sprejemali neustavni varčevalni zakon. Kot je za STA dejala predsednica zveze Mateja Kožuh Novak, bo nekdo moral odgovarjati za to, da je bil neustavni zakon pripravljen in sprejet kljub ostrim opozorilom z vseh strani. Po njenih besedah so namreč tu sodelovali konkretni ljudje, ki so vztrajali pri takšnem zakonu.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 12 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • Zadnja spremembe in dopolnitve je prinesla sprememba Zakona o vladi RS (ZVRS-G), ki je začela veljati 14.3.2013 in je spremenila strukturo vlade oziroma na novo določila nekatere ministre in ministrice oz. na novo uredila nekatera ministrstva in njihova delovna področja.
 • V pripravi je novela ZDU-1G, katere cilj je uskladitev z določbami ZVRS-G, ki spreminjajo strukturo vlade. S tem se zagotavlja boljša operativnost in uspešnejše izvajanje nalog nove vlade.
 • Novel oz. sprememb in dopolnitev zakona je bilo do sedaj 6 (novele A, B, C, D, E in F);
 • Državni zbor je pripravil (le) štiri uradna prečiščena besedila (UPB) Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB1, ZDU-1-UPB2, ZDU-1-UPB3, ZDU-1-UPB4).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 52-2526/2002, stran 5272.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 22.5.2013 - 28.5.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 2 novosti 1 novost 8 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 22.5.2013 - 28.5.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 12 novosti 7 novosti 2 novosti 14 novosti 26 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 3 novosti 5 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 10 novosti 1 novost 3 novosti 10 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 15 novosti 1 novost 3 novosti 4 novosti 12 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 26 novosti 2 novosti 6 novosti 18 novosti 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 1 novost 28 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 4 novosti 8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 3 novosti
11. OBČINE 47 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .