Številka 17, letnik VI
22. maj 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Tokrat vam skozi pogovor z Bojanom Veselinovičem, direktorjem STA, predstavljamo zanimiv pogled na razmere v medijih. »Na medije gledam prej bolj kritično kot bi kdo pomislil, vendar mediji po naravi svojega dela in glede na razmere, v katerih delajo v Sloveniji, nosijo precejšnji del odgovornosti tudi za situacijo, v kateri smo«, pravi naš sogovornik. Vabljeni k branju!

V prejšnji številki TFL Glasnika smo napovedali, da bomo nadaljevali s predstavitvijo slovenskega računovodskega standarda št. 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Standard je bil pripravljen kot odziv na sprejeti Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) in ureja posebnosti pri računovodenju v tovrstnih podjetjih. Še posebej zahtevno je računovodenje v primeru, ko podjetje poleg socialnega podjetnišva, opravlja tudi druge dejavnosti.

Bojan Veselinovič: Za časopise ni več resnih kupcev

Slika

TFL Glasnik:
Gospod Veselinovič, celotno vašo kariero delate v medijih: kot glavni urednik na radiu, urednik v časopisni hiši Dnevnik in od leta 2009 imenovan za direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA), konec leta 2011 pa so vas potrdili za novi 5-letni mandat. Zanima me, kako v tej dolgoletni karieri vidite medije?

Bojan Veselinovič:
Na medije gledam prej bolj kritično kot bi kdo pomislil, vendar mediji po naravi svojega dela in glede na razmere, v katerih delajo v Sloveniji, nosijo precejšnji del odgovornosti tudi za situacijo, v kateri smo. S stanovskega gledišča je tako, da bi bil najbolj galanten odgovor, da so pač razmere v medijih odraz stanja v širši družbi. Vendar se eno z drugim napaja in je odgovornost medijev za stanje duha, za razmere, v katerih smo, nedvomno velika. Torej morajo tudi mediji sami prevzeti dobršen del odgovornosti za to o čemer pišejo in na kakšen način pišejo.

Gre za to, da je ta kriza, ki je že nekaj let stalnica in ne le v Sloveniji, do obisti razgalila medijsko sceno. Pokazal se je predvsem en primanjkljaj – če začnem s samokritičnostjo – pokazalo se je pomanjkanje znanja. Predvsem pomanjkanje znanja na gospodarskem področju. Glede na to, da je splošna zakonitost ta, da je vpliv elektronskih medijev največji, je še bolj žalostno ali skrb vzbujajoče to, da v elektronskih medijih praktično ni zelo dobrih gospodarskih novinarjev. In ne glede na drugo zakonitost, da je časopisno novinarstvo v najtežjem položaju, če izvzamemo radije, ki jih je v Sloveniji zelo veliko in preveč za velikost Slovenije, je dejstvo, da se zgodbe odpirajo v časopisnem novinarstvu. Redko katera stvar, naj bo obarvana aferaško ali poznavalsko, ko je le treba imeti nekaj znanja, ni bila odprta v časopisnem novinarstvu. Dogaja pa se tudi to, da se v elektronskih medijih zgodbe nadgrajujejo, v resnici pa jih prepisujejo in obravnavajo glede na omenjeno pomanjkanje znanja do bridkega konca tistega, ki je akter v zgodbi.

Poglejva za primer časopisni članek, v katerem obravnavajo nekoga zaradi, recimo, napačnih poslovnih potez. Čeprav zgodba ponuja obilo načinov, kako jo nadaljevati, v elektronskem medijskem prostoru, ki je, kot sem rekel, najbolj vpliven, praviloma v imenu uravnoteženja akterja članka, to je »drugo stran«, poiščejo in ga le medijsko pokopljejo.

 

TFL Glasnik:
Kako mislite, da so lahko mediji neodvisni glede na vladajočo politično opcijo?

Bojan Veselinovič:
V ustanovi, v kateri delam, bi dejal, da težko, vendar je treba resnici na ljubo povedati, da vsakodnevnih pritiskov ni. Res jih ni, so pa, seveda, drugi inštrumenti po katerih lahko poseže ta ali prejšnja ali prihodnja oblast. Temu bi, če bi se mi to zgodilo, rekel odločno ne. Tudi moj nasvet je, da je za katerokoli oblast najslabše, če poseže po finih orodjih, da bi bila ponudba neke javne medijske ustanove, kar sta STA in RTV, povšeči oblasti.

 

TFL Glasnik:
Katera so ta fina orodja?

Bojan Veselinovič:
Orodij je kar nekaj, najbolj fina metoda pa je uravnavanje pipice z denarjem. Dejstvo je, da je slovenska družba razklana tako, kot še ni bila in to velja tudi za novinarski ceh. Ne nazadnje imamo dve stanovski združenji in za tisto drugo pravzaprav ne vemo, koliko članov sploh ima, kdo je v njem. Verjetno je bila storjena napaka pred leti, ko za razliko od drugih poklicev, novinarstvo ni šlo po poti distanciranja svoje dejavnosti. Poglejte in primerjajte odvetnike ali zdravnike in njihov sindikat ali zbornici in boste prišli do zanimivih sklepov.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa samostojnost medijev v luči lastništva nad njimi? Je to zares pomembno?

Bojan Veselinovič:
Je pomembno. To se utegne pokazati v bližnji prihodnosti, ker je v minulih letih prišlo do zanimivega prepleta lastništva. Če vi v neki banki nastavite svoje ljudi in je skušnjava vsake politične oblasti pri tem neizmerna, imate s tem 'obdelana' najmanj dva časopisa. Pri tem je zanimivo to, da se za nakup enega izmed teh časopisov, ki je že bil naprodaj, najbolj pričakovani kupec ni odločil. To je precej zgovorno in sporočilno za vse, ki upravljajo s to lastnino. Najprej smo imeli obdobje nepripravljenosti prodati časopis, ker je to prikladna igrača v lastnikovih rokah, sedaj pa je verjetno nastopilo obdobje, ko ni resnih kupcev. Po mojem se bližamo obdobju, ko bomo tudi tukaj šli do bridkega konca – ko se bo čakalo, da se lastnina, to orodje, kot ga dojemajo lastniki, razvrednotila do take mere, da ga bo nekdo kupil zelo poceni.

 

TFL Glasnik:
Je bilo tedaj lastninjenje medijev napaka?

Bojan Veselinovič:
Najmanj dva ali trije časopisi so imeli priložnost preoblikovanja v kakšne zadružniške oblike na podlagi razdeljenih lastniških papirjev, vendar med novinarji ni bilo interesa. Če bi zdaj hoteli obujati to idejo, bi bil to nekakšen romantičen pristop, saj ne bo nihče šel več v to. Tudi zaradi prevelikega tveganja sodelovanja v takšni ideji. Namesto tega se je v ljudi v vseh medijih naselil strah in to je eno izmed tistih finih orodij, o katerih sva govorila prej. Dejstvo je, da so v medijih notranje rezerve, ki jih je moč poiskati, vendar ni strategije, kako naj bi stvari potekale. Trenutni lastniki niso dejavni, ne vemo pa, kdo bi utegnili biti novi lastniki in vse povsod vlada nekakšno vzdušje veselega pričakovanja. V tako negotovost pa se vklopijo mehanizmi kot je samocenzura, kot je, kar velja za najmanj ambiciozne novinarje, prepisovanje. V zasebnih ali tržnih medijskih hišah se dogaja preslikava, tistega, kar se je v letu 2005 in 2006 dogajalo v javnih medijskih hišah.

 

TFL Glasnik:
Velika škoda za medije, predvsem pa za slovensko javnost, ki je prikrajšana za objektivno poročanje.

Bojan Veselinovič:
Prepričan sem, da bo vse bolj cenjena surova informacija. Informacija brez dodatkov. Ne gre za to, da bi sam prisegal na suhoparno novičarstvo. Seveda je treba podpirati tudi mnenjsko novinarstvo, angažirane članke, vendar je v bistvu tako, da je v poplavi medijske ponudbe težko najti kanal, kjer lahko dobiš surovo informacijo. Zelo redek je medij, ki mu lahko verjameš, ne da bi razmišljal o tem, v službi koga je.

 

TFL Glasnik:
Menite, da mora biti novica slaba, da pritegne pozornost bralcev? Zakaj ne bi tega pogledali s pozitivne strani: izboljšala bi se tudi klima, a pravijo, da se dobrih novic ne bere.

Bojan Veselinovič:
To ni res, vendar je moj odgovor na začetku najinega pogovora. Tudi za dobro zgodbo, da jo dobro napišeš, je potrebnega več znanja, kot za zgodbo, kjer iščeš kri, kjer režejo glave. Poglejva primer nesrečnih delavcev iz Primorja. Lažje je napisati žalostno zgodbo tako, da tri dni nabijaš, kako nimajo plač, kot če hočeš tem delavcem ali delavcem v Vegradu, odpreti obzorja ali biti čisto praktičen – s praktičnimi nasveti iz stečajne zakonodaje. Vegradovim delavcem nihče ni povedal, da lahko sami začnejo stečaj, čeprav dvakrat zapored niso dobili plače, oziroma niso bili plačani prispevki.

Ali pa zgodba z varčevalnimi ukrepi. Ljudi ni toliko zanimal proces dogovarjanja, o katerem se je tako ofenzivno poročalo, kot jih je zanimala vsebina.

 

TFL Glasnik:
In se na koncu spet vrneva k STA. Vpeljali ste kopico novosti, predvsem objavljanje na številnih elektronskih medijih, všeč mi je tudi ta vaša stroga delitev na elektronske in časopisne medije. Zanimajo me vaši načrti, saj je pred vami pet let.

Bojan Veselinovič:
Predvsem bi radi segmentirali ponudbo, ker smo ujetniki krize, ki je osebno jemljem sicer kot izziv, vendar so naši odjemalci predvsem iz medijskega sveta, ki je v naporno slabem gmotnem položaju. Ob tem pa je treba reči še nekaj, da ne ostaneva samo pri krivdi novinarjev. V medijih je predvsem negotova lastniška struktura in slabo urejen položaj novinarjev samih. Dobro poznam razmere v medijskih hišah, vendar v katerem koli drugem poklicu ni toliko 'partizanskih' oblik sodelovanja in angažiranja zaposlenih. Tu ne moremo mimo odgovornosti novinarskega ceha, da je to dopustil.

Za STA pa vemo, da moramo zadovoljiti vsakega odjemalca, torej je konec časa, ko se je odnos STA do odjemalcev videl le skozi pošiljanje računov. Raztegnili smo tudi delovni dan in že jutro postreže z najpomembnejšimi stvarmi, ki bodo zaznamovale dan. Imamo veliko načrte s fotografskim servisom, pri čemer je zanimivo, da mediji z nami vred tarnajo zaradi gmotnega položaja, ne moremo pa se dogovoriti, da bi preko enega kanala oskrbovali s fotografijami in si znižali stroške. In nič mi ni žal, da nismo šli v ponudbo videoklipov, ker je zasičenost s ponudbo za slovenski prostor prevelika. Zato z velikim zanimanjem čakam, kaj se bo zgodilo s ponudbo nove televizije. Ali bo šla po poti katerega od slovenskih dnevnikov, ki je nesrečno propadel, ker je stremel k zadovoljevanju pričakovanj le enega dela bralske publike? Potem se ne bo zgodilo drugega, kot da se bo oglaševalski kolač še bolj zmanjšal in se bo potem zgodil konec te tretje televizije.

 

TFL Glasnik:
Kaj bi vi, kot medijski guru, dodali za konec?

Bojan Veselinovič:
Želim, da bi čim več medijev obstalo, čeprav v vsakem med njimi dozoreva spoznanje, da v takšni obliki, kot so sedaj, ne bo šlo več naprej.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Računovodske rešitve v socialnih podjetjih – 2. del

V prejšnji številki TFL Glasnika smo napisali nekaj o določanju sodil za ločeno evidentiranje dejavnosti socialnega podjetništva. Podrobneje pa smo obravnavali:

 • posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja,
 • posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega izkazovanja in
 • posebnosti obračunavanja amortizacije.

Danes bomo na kratko povzeli določbe SRS 40 v delu, ki se nanašajo na:

 • posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov,
 • posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja,
 • posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida,
 • posebnosti prevrednotovanja,
 • obliko bilance stanja,
 • obliko izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov in
 • letno poročilo ter vrste in vsebine posebnih razkritij in pojasnil k računovodskim izkazom.

Socialno podjetje med poslovnimi prihodki izkazuje, poleg prihodkov, doseženih s prodajo proizvodov trgovskega blaga in storitev, tudi prihodke iz olajšav, spodbud in drugih oblik državnih podpor. Prihodki se pripoznajo skladno z določbami SRS 18. Izjema so prihodki iz naslova oljašav, spodbud in drugih oblik državnih podpor, ki se skladno z določili SRS 40.19 pripoznajo kot prihodek v obdobju, v katerem nastanejo stroški in odhodki, za kritje katerih so pridobljene.

Prihodke je potrebno ločeno evidentirati in sicer tako, da so ločeno izkazani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva in opravljanja drugih dejavnosti. Če se prihodki nanašajo na več dejavnosti, je za njihovo ločevanje potrebno uporabiti ustrezna sodila za njihovo pripisovanje posamezni dejavnosti. Na enak način se posamezni dejavnosti pripišejo tudi finančne in druge prihodke, ki se ne nanašajo le na eno dejanvost.

Posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja

Socialno podjetje mora za razčlenjevanje in merjenje stroškov in odhodkov uporabljati slovenske računovodske standarde, ki veljajo za pravnoorganizacijske oblike, med katere sodi tudi socialno podjetištvo. Tako kot prihodke, mora ločeno evidentirati in izkazovati tudi stroške in odhodke glede na to, ali se nanašajo na opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, ali na druge dejavnosti. Stroški in odhodki se razporejajo na podlagi sodil, ki jih podjetje opredeli v internem aktu.

SRS 40.23 predvideva oblikovanje poslovnoizidnih mest za posamezno dejavnost. Na poslovnoizidnem mestu se ugotavlja prihodke, stroške in odhodke ter poslovni izid.

Razporejanje stroškov je precej bolj zahtevno kot ugotavljanje prihodkov, ker je stroške mogoče posameznemu poslovnoizidnemu mestu pripisati nepostredno ali pa posredno. Problem nastane pri posrednih stroških, saj so za delovanje podjetja potrebni stroški, ki so skupni vsem (na primer skupne službe – računovodstvo, kadrovska služba, …). Za pravilno razporejanje stroškov se zato običajno oblikujejo stroškovna mesta, ki jim je takšne stroške možno pripisati. Šele v drugem koraku se stroški, zbrani na posameznem stroškovnem mestu razporedijo na poslovnoizidne enote posameznih dejavnosti z uporavo veljavnih sodil.

Posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida

Tudi poslovni izid socialnega podjetja mora biti ugotovljen ločeno za dejavnost socialnega podjetništva in za druge dejavnosti.

Skladno z določbami 11. člena Zakona o socialnem podjetništvu, Uradni list RS, št. 20/2011, mora socialno podjetje dobiček in presežke prihodkov nad odhodki iz dejavnosti socialnega podjetja namenjati za opravljanje teh dejavnosti oziroma za druge z zakonom določene namene. Socialno podjetništvo je neprofitno, zato delitev dobička praviloma ni dovoljena. Dobiček se deli le izjemoma, če pravna organiziranost socialnega podjetja omogoča delitev dobička iz opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva članom, upravi in delavcem, vendar delež razdeljenega dobička ne sme presegati 20 odstotkov.

Razporeditev in uporaba poslovnega izida iz dejavnosti socialnega podjetništva mora biti evidentirana na posebnih kontih znotraj lastnih virov sredstev. Del tovrstnega poslovnega izida, ki je namenjen pokrivanju stroškov ali odhodkov v prihodnjih poslovni obdobjih, mora biti izkazan v postavki preneseni poslovni izid, presežek prihodkov ali društveni sklad. Stroški, odhodki oziroma izdatki iz naslova socialnega podjetništva, v naslednjih poslovnih obdobjih ne smejo biti pokriti neposredno v breme prenesenega poslovnega izida, presežka prihodkov ali društvenega sklada, ampak se najprej ugotovi poslovni izid tekočega leta. Šele če je le-ta negativen, se pokrije v breme prej navedenih virov.

Posebnosti prevrednotovanja

Za prevrednotenje računovodskih kategorij se pri socialnih podjetjih uporabljajo standardi, veljavni za posamezno pravnoorganizacijsko obliko socialnega podjetja in določbe SRS 40. Tudi učinki prevrednotenja, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in na opravljanje drugih dejavnosti, se evidentirajo in izkazujejo ločeno.

Oblika bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov

Socialna podjetja uporabijo takšno obliko računovodskih izkazov, kot jih določa slovenski računovodski standard, veljaven za posamezno pravnoorganizacijsko obliko, v katero sodi posamezno socialno podjetje. Poleg priprave računovodskih izkazov, mora socialno podjejte v posebni razpredelnici izkazati ločene podatke za posamezni računovodski izkaz, ki se nanašajo na:

 • dejavnost socialnega podjetništva in
 • druge dejavnosti.

Letno poročilo ter vrste in vsebine posebnih razkritij in pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo socialnega podjetja mora vsebovati vsa tista razkritja, predpisana z zakonom, ki ureja poročanje za posamezno pravnoorganizacijso obliko, v katero sodi posamezno socialno podjetje. Skladno z določili SRS 40.39, mora socialno podjetje razkriti še:

a) preglednico gibanja in stanja prejetih olajšav in/ali spodbud iz javnih sredstev po zakonu o socialnem podjetništvu in/ali drugih državnih podpor za dejavnost socialnega podjetništva po njihovih vrstah, in sicer:

 • začetno stanje ali neporabljen del iz preteklih let,
 • povečanja v obračunskem obdobju,
 • porabo v obračunskem obdobju po namenih in
 • končno stanje v obračunskem obdobju;

b) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila, v skladu s katerimi so na posamezne dejavnosti razporejena sredstva in obveznosti do njihovih virov;

c) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila, ki jih uporablja za razporejanje posrednih stroškov in odhodkov na posamezne dejavnosti oziroma poslovnoizidna mesta;

d) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila za razporeditev prihodkov na tiste iz dejavnosti socialnega podjetništva in na tiste iz drugih dejavnosti;

e) prikaz razporeditve dobička ali presežka prihodkov nad odhodki po posameznih namenih, kot jih določa zakon o socialnem podjetništvu;

f) prikaz pokrivanja izgube ali presežka odhodkov nad prihodki;

g) povprečno število zaposlenih v socialnem podjetju v primerjalnem obračunskem obdobju;

h) povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju ter zmanjšanje ali povečanje števila zaposlenih v tekočem letu v dejavnosti socialnega podjetništva;

i) povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju ter zmanjšanje ali povečanje števila zaposlenih v tekočem letu v dejavnostih pod posebnimi pogoji zaposlovanja;

j) izjavo, da je socialno podjetje v aktu o ustanovitvi ali notranjem aktu uredilo podrobnejša pravila vodenja poslovnih knjig ter vsebinsko in strokovno utemeljena sodila iz točk b), c) in d) tega člena z navedbo datuma sprejetja teh sodil;

k) izjavo, da socialno podjetje izpolnjuje pogoje glede predpisanega obsega prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva oziroma pogoje glede števila in sestave zaposlenih v preteklem poslovnem letu.

Drugi odstavek Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4; v nadaljevanju: ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije določene podatke. To so določeni identifikacijski podatki o zavezancu za davek po prvem odstavku 19. člena ZDavP-2 (davčne številka, ime, sedež, prebivališče, ID za DDV…), poleg teh pa tudi podatki o znesku neplačanih davkov, preveč plačanih davkov, odloženem in obročnem plačilu, o predloženem davčnem obračunu ali napovedi.

Oseba dokaže, da je stranka v postopku z različnimi dokazili glede na vrsto sodnega ali upravnega postopka. Najpogosteje se dogaja, da osebe zaprošajo za razkritje podatkov, ki so davčna tajnost, v povezavi z izvršilnim postopkom. V tem primeru lahko prosilec za podatke udeležbo v postopku dokaže tako, da predloži listino, ki je izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS; št. 3/2007-UPB4, 93/2007, 6/2008 Skl.US:U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008 ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010 in 26/2011; v nadaljevanju: ZIZ) predlagati izvršbo. Izvršilni naslovi so v skladu s 17. členom ZIZ izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis, druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov. Treba je poudariti, da se udeležba postopku ne more šteti za dokazano pri tistem upniku, ki razpolaga samo z verodostojno listino (npr. faktura…).

Pri tem pa je potrebno dodati, da 4. člen ZIZ taksativno našteva, katere podatke so upravljavci podatkov v izvršilnem postopku dolžni posredovati na zahtevo sodišča ali upravitelja. Te podatke in druge podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo izvršilnega postopka (drugi odstavek 4. člena ZIZ) lahko v postopku izvršbe zahtevata izključno sodišče ali upravitelj, davčni organ pa jih lahko razkrije na podlagi 24. člena ZDavP-2. V skladu s petim odstavkom 4. člena ZIZ se ti podatki sicer lahko posredujejo tudi upnikom, vendar le, če upnik izkaže pravni interes z izvršilnim naslovom, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo, in gre za podatke iz 1. do 16. točke ter 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena (od izvornih podatkov davčnega organa tako dejansko pride v pošev le podatek o davčni številki (5. točka).

Zakon o dohodnini (Zdoh-2) v členih 92 do 104 ureja obdavčitev dobičkov iz kapitala – tako imenovanih kapitalskih dobičkov. To je dobiček, ki ga davčni zavezanec doseže z odsvojitvijo kapitala. Prvo ključno vprašanje, ki se zastavi, je, kaj se za namene obdavčitve šteje za kapital in nato, kaj je odsvojitev.
Za kapital se po ZDoh-2 štejejo:

 • nepremičnine,
 • vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja,
 • investicijski kuponi.

ZDoh-2 določa, da se za odsvojitev kapitala šteje vsaka odsvojitev celega ali dela kapitala. Pri tem primeroma navede, da se za odsvojitev zlasti šteje prodaja, dajanje v dar, zamenjava, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada, izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izstopa ali izključitve ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža. Izplačilo je lahko v naravi ali denarju.

Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Če je razlika pozitivna, govorimo o dobičku in če je negativna, govorimo o izgubi. Slednja lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, zmanjšuje pozitivno davčno osnovo za dobiček iz kapitala, pri čemer je potrebno upoštevati dodatno predpisane pogoje ZDoh-2.

Kot izhaja iz zgornje definicije, je potrebno opredeliti tudi, kaj se razume pod besednima zvezama »vrednost kapitala ob odsvojitvi« in »vrednost kapitala ob pridobitvi«.

Vrednost kapitala ob pridobitvi vključuje nabavno vrednost kapitala in stroške, ki so določeni v zakonu. Običajno se nabavno vrednost izkazuje s prodajno ali drugo pogodbo. Če pogodbe ni, ali če vrednost kapitala iz nje ni razvidna, se za nabavno vrednost šteje vrednost kapitala, ki jo dokazuje zavezanec. Pri tem obstajajo tudi specialne določbe za nekatere posebne primere pridobitve kapitala.

Vrednost kapitala ob odsvojitvi pa vključuje vrednost kapitala, ki je navedena v pogodbi, s katero se kapital odsvoji oziroma primerljiva tržna cena kapitala ob odsvojitvi.

Stroški, ki se upoštevajo pri izračunu vrednosti kapitala, so opredeljeni z ZDoh-2. V večini primerov davčni zavezanci uveljavljajo normirane stroške, povezane s pridobitvijo ali odsvojitvijo kapitala. Ti so določeni kot 1 odstotek nabavne vrednosti oziroma vrednosti kapitala ob odsvojitvi.
Za izračun obeh vrednosti kapitala – ob pridobitvi in ob odsvojitvi – velja, da če sta ti opredeljeni v tuji valuti, ju je treba preračunati v evre po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun vrednosti kapitala ob pridobitvi se opravi po tečaju, ki velja na dan pridobitve kapitala. Preračun vrednosti kapitala ob odsvojitvi se opravi po tečaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala.

Možnosti za gospodarski kriminal v računovodstvu se lahko pojavijo pri računovodjih in njihovih sodelavcih, kadar svoj delovni položaj in računovodsko dejavnost uporabijo za napačna ravnanja z nepoštenimi nameni (goljufije); mnogo več pa je takih primerov, ko se nosilci računovodske dejavnosti zaradi slabih ali odsotnih računovodskih pravil pojavijo v primežu kriminalnih dejanj drugih. Gre za neustrezno organiziranost, torej organizacijski nered s pomanjkljivim notranjim kontrolnim sistemom, nizko poslovno kulturo in nizko moralo poslovodij in lastnikov podjetja.

Vlogo slovenskega Robin Hooda bi torej lahko imel le tisti, ki je dober poznavalec gospodarske kriminalitete, računovodskega jezika ter se je sposoben in voljan spopadati z inovativnimi prevaranti, odkrivati njihova dejanja in z zanesljivimi dokazi na sodiščih in drugje podpirati organe pregona takih dejanj. V mislih imamo forenzične računovodje, ki imajo te sposobnosti, za katere je sedaj pravi čas za njihov vzpon in velik prispevek k preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju gospodarsko kriminalnih in drugih nedovoljenih dejanj v delovanju podjetij in drugih poslovnih oseb. Zakaj ravno on? Velja splošno prepričanje, da je gospodarski kriminal najhujša in najbolj škodljiva tvorba v pravni državi, toda komaj v zadnjem desetletju je postalo jasno, da je tudi najšibkejši člen pri preganjanju kaznivih in drugih nedovoljenih dejanj. Razlogov je verjetno več, vsekakor pa so: preslabo poznavanje poti in stranpoti delovanja poslovnih oseb, nerazumevanje računovodskega jezika in preslabo poslovno-ekonomsko in pravno znanje obstoječih preiskovalcev pa tudi rigidnost samega pravnega sistema glavni dejavniki neuspehov v borbi z gospodarskim kriminalom, to je s kriminalci belih ovratnikov.

Uspešen spopad z gospodarskim kriminalom pomeni obvladovanje (odkrivanje) vrste in storilcev gospodarsko kriminalnih dejanj ter njihovo privedbo pred sodišče in pravična sodba. Na uspeh takih spopadov prav gotovo zelo vpliva forenzik za poslovne goljufije, ki mu pravimo forenzični računovodja. Ta se zna spopasti s storilci gospodarsko kriminalnih dejanj, pozna in razume njihov jezik, se torej zna uspešno vrteti na parketu gospodarskih prevar. Seveda ga je treba najprej naučiti tega vrtenja in ga navdušiti za preiskovanja dejanj, ki so vsaka zase unikatna in zahtevajo od njega veliko delovne volje, ustvarjalnosti, strokovnega zadovoljstva in drugih vrlin.

Izraz časovna vrednost denarja pomeni, da ima enota vloženega denarja v različnem časovnem obdobju različno vrednost. Do razlike pride, ker investitor pričakuje, da bo na enoto denarja prejel donos. Donos je po definiciji Slovenskih poslovno finančnih standardov razlika med prejemki in izdatki v zvezi s posamezno naložbo. Razlika med prejemki in izdatki je število denarnih enot nad številom denarnih enot naložbe, zapadle v plačilo, ki jih prejme investitor v določenem obdobju. Donos je običajno v obliki obresti, dividend ali kapitalskega dobička.

Ko govorimo o časovni vrednosti denarja mislimo na:

1. Prihodnjo vrednost denarja, ki pomeni vsoto denarja, na katero bo narasla naložba v določenem obdobju. Prihodnjo vrednost denarja izračunamo z obrestno obrestnim računom:

PVD = SVD* (1+O)n

PVD = prihodnja vrednost denarja
SVD = sedanja vrednost denarja
O = obrestna mera, oziroma stopnja donosa
n = število obdobij

2. Sedanjo vrednost denarja, ki pomeni vsoto denarja, ki bo na razpolago v različnih obdobjih v prihodnosti, preračunano na sedanji čas. Sedanja vrednost je zelo pomembna za večino finančnih odločitev, še posebej za odločanje o dolgoročnem investiranju. Šele denarni tokovi preračunani na sedanji čas so namreč med seboj primerljivi. Sedanjo vrednost bodočega denarnega toka izračunamo z diskontiranjem:

SVD = PDV / (1+r)n

PVD = prihodnja vrednost denarja

SVD = sedanja vrednost denarja

r = diskontna stopnja

n = število obdobij

Diskontna stopnja je odvisna od vira financiranja posamezne naložbe. Če gre za dolžniški kapital, je diskontna stopnja enaka donosu dolžniškega kapitala (v primeru posojila je diskontna stopnja enaka tržni ceni, po kateri bi podjetje pridobilo novo posojilo). Če gre za lastniški kapital, je porebno izračunati donos lastniškega kapitala. Pomembna in pogosto uporabljena metoda za izračun diskontne stopnje je metoda izračuna stroškov navadnih delnic (capital assets pricing model, CAPM).

Ker lani spomladi sprejeti zakon o preprečevanju zamud pri plačilih ni zmanjšal težav s plačilno nedisciplino, so na finančnem ministrstvu pripravili nekaj sprememb. Med drugim predlagajo uvedbo izvršnice - abstraktnega vrednostnega papirja, s katerim se dolžnik zaveže plačati določen znesek. Tako naj bi pospešili poplačilo dolgov.

Izvršnica je listina, ki vsebuje v evrih navedeno nepogojno denarno obveznost dolžnika, piše v predlogu novele zakona, objavljenega na spletnih straneh ministrstva za finance. Z njo daje podpisnik nepreklicno pooblastilo banki, da izplača sredstva z dolžnikovega računa, hkrati pa imetniku izvršnice omogoča, da se poplača iz sredstev na kateremkoli računu dolžnika pri katerikoli banki.

Bistvo izvršnice je, da omogoča poplačilo brez sodnega nadzora upravičenosti. Tako se sledi načelu "najprej plačaj in se nato pravdaj", pojasnjujejo na finančnem ministrstvu ter dodajajo, da želijo s tem zmanjšati plačilno nedisciplino in zaščititi dolžnike. Predlog novele zakona bo do 17. junija v javni obravnavi.

Podobno vlogo kot izvršnica ima sicer tudi menica, a med obema obstaja pomembna razlika. Medtem ko banka menice ni dolžna zadržati in jo plačati, ko sredstva prispejo na dolžnikov račun, pa z namenom zaščite upnika to dolžnost vpeljuje izvršnica.

A da bo dolžnik vseeno užival primerno raven varnosti in zaščite pred zlorabami izvršnice, je v predlog novele zakona vgrajena določba, po kateri izvršnica nima pravnih učinkov, če ni vpisana v register pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Ko bo plačana, se bo iz registra izbrisala.

Med ostalimi predlaganimi novostmi so še odprava dosedanje ureditve, po kateri so plačilni roki nad 120 dni prepovedani, na novo pa se določa najmanjši znesek, ki mora biti vpisan v obvezni večstranski pobot, in sicer v višini 250 evrov. Povezanim družbam se v pobot ne bo treba prijavljati, saj gre za obveznosti, ki ne ogrožajo plačilne discipline.

Vir: STA

Vlada je sprejela predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, s katero se določajo dolžnosti in obveznosti delodajalcev ob prepovedi zaposlovanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Zagotavlja tudi zaščito oz. preprečevanje finančnega izkoriščanja oseb, ki delajo na črno.

Dolžnosti in obveznosti pravnih oseb, podjetnikov in posameznikov ob prepovedi zaposlovanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav so zapisane v evropski direktivi, ki bi jo morala Slovenija v svoj pravni red prenesti že do lanskega julija. Ker tega še ni storila, je iz EU že prejela opomin.

Ker pa se vsebina direktive nanaša le na državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji, bi uveljavitev pravic samo za tuje državljane pomenila kršitev ustave. Zato se pravice iz direktive nanašajo tudi na državljane Slovenije.

Predlog novele zakona določa sankcije za kršitve obveznosti, delodajalcem pa nalaga obveznost, da pred morebitno sklenitvijo delovnega razmerja od državljana tretje države zahtevajo predložitev dokazila o zakonitem prebivanju v Sloveniji. Povečujejo se tudi pristojnosti in obveznosti komisije vlade za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Predlog zagotavlja tudi zaščito oz. preprečevanje finančnega izkoriščanja oseb, ki delajo na črno. Delodajalec jim bo moral namreč izplačati vsa morebitna še neporavnana plačila za opravljeno delo v višini najmanj minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela, kot če bi bila zakonito zaposlena. Za zaposlitev na črno zaposlenih oseb bodo po predlogu odgovorni glavni izvajalec posla in vsi vmesni podizvajalci.

Prenos te direktive je bil sicer vključen že v novelo, ki je bila na referendumu junija lani zavrnjena, tako da DZ v enem letu ne bi smel sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. A vlada meni, da mora Slovenija kljub temu vsebino direktive v slovenski pravni red prenesti v določenem roku.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 16.5.2012 - 22.5.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 5 novosti

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 16.5.2012 - 22.5.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 6 novosti 4 novosti 1 novost 11 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 3 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 10 novosti 2 novosti 6 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 14 novosti 2 novosti 11 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 1 novost 1 novost 6 novosti 10 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 1 novost 3 novosti 12 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti
11. OBČINE 53 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .