Številka 32, letnik VI
15. november 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Še tri leta me bodo trpeli,« pravi Nataša Pirc Musar ob dejstvu, da se ji bo mandat iztekel čez tri leta in da bomo vmes dobili novo vlado. »Tudi nova oblast, ki se bliža, me bo trpela in to bo že tretja vlada, ki jo bom nadzorovala. Moram reči, da mi je v bistvu kar lepo, da so in levi in desni videli, da oboje nadziram enako. Meni je čisto vseeno, kdo je na oblasti, deležen bo enakega nadzora. Je pa še veliko za spremeniti.« Z informacijsko pooblaščenko, ki to delo opravlja od leta 2005, smo se pogovarjali o njenem delu.

V prejšnji številki TFL Glasnika smo vas na kratko seznanili z nameni predlagatelja Predloga Zakona o računovodstvu in nekaterimi novostmi, ki jih le-ta prinaša. Današnjo številko namenjamo vsebini Predloga Zakona o računovodstvu in Pripombam k posameznim členom Predloga Zakona o računovodstvu, ki jih je oblikoval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Nataša Pirc Musar: Večji del države mora biti kot steklenjak

Nataša Pirc Musar je pravnica s pravosodnim izpitom, ki že od leta 2005 opravlja funkcijo informacijske pooblaščenke.

Slika

TFL Glasnik:
V svojem delovanju na mestu informacijske pooblaščenke od leta 2005 dalje ste močno začrtali mejo zasebnosti in njenega varovanja. Zakaj se vam to zdi tako pomembno?

Nataša Pirc Musar:
Iskreno verjamem, da so temeljne človekove pravice tiste, ki še omogočajo razvoj demokratične družbe. Vsaka od temeljnih človekovih pravic, ki je zapisana v slovenski ustavi, je en kamenček v tem mozaiku. Sama sem človek, ki je kar nekaj let svojega dela posvetil dvema temeljnima pravicama: pravici do varstva osebnih podatkov, ki je del širše pravice do zasebnosti, in pravici do dostopa do javnih informacij. Ravno ti dve temeljni človekovi pravici sta edini človekovi pravici v slovenskem pravnem redu, ki imata svoje nadzorno telo in to je Informacijski pooblaščenec. Z vsemi ostalimi človekovimi pravicami se ukvarja Varuh človekovih pravic. Da sta ravno ti dve pravici posebej urejeni, seveda obstajajo razlogi. Iskreno menim, da brez transparentnosti ni odgovorne družbe, ni odgovornega vladanja. Mnogo držav po svetu - ravno pred dnevi je že 90. država (Brazilija) sprejela zakon o dostopu do javnih informacij – že ima zakonodajo s tega področja.

Spraševali ste me bolj o zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je ena od tem, s katero se EU in države po svetu ogromno ukvarjajo. Zakaj? Danes ogromno držav, pravnih oseb zasebnega prava, obdeluje na tone in tone nekih osebnih podatkov. Če ne bi bilo specifične regulacije na tem področju, bi stvari hitro ušle iz rok. Verjemite, da že tako in tako uhajajo, ker nam moderne informacijske tehnologije narekujejo strahoten tempo posegov v zasebnost. Danes so tehnologije presedlale že v nanotehnologijo – to je tehnologija razbijanja delcev – kamere so že tako majhne, da jih s prostim očesom sploh ne vidimo več. Ne vemo, kdaj nam posegajo v zasebnost.

Zato se je EU zelo kmalu odločila za direktivo s tega področja – dobili smo jo leta 1995. Tudi pravica do varstva osebnih podatkov je kot samostojna pravica zapisana že v mnogih ustavah; ne le kot pravica do varstva zasebnosti, temveč kot specifična pravica varstva osebnih podatkov, torej informacijska zasebnost. V naši ustavi imamo pravico do zasebnosti kot širšo temeljno človekovo pravico, imamo komunikacijsko zasebnost v 37. členu, ki je tudi posebej regulirana kot tajnost pisem in občil, in v 38. členu imamo še varstvo osebnih podatkov. Vse sodijo v širšo pravico do zasebnosti in vse so samostojno regulirane.

Vse države 27-terice morajo imeti zakonodajo s tega področja; na področju varstva osebnih podatkov direktiva zahteva tudi neodvisen nadzorni državni organ, na področju dostopa do informacij javnega značaja pa tega direktiva ne zahteva. Vendar je vse več držav, ki tako kot Slovenija imajo tak združen organ, ki ima torej pod eno streho obe pravici. Kar mene zadeva in iskreno povedano, sem zadovoljna, da se lahko ukvarjam z obema pravicama, ker je veliko lažje z znanjem z obeh področij najti tisto pravo in pravno ravnovesje, kadar pride do trka med tema dvema pravicama.

 

TFL Glasnik:
Na drugi strani imamo torej državo in njeno delovanje. Oznaki tajnost in stroga tajnost sta marsikdaj zlorabljeni. Čeprav je Slovenija na lestvici transparentnosti zakonodaje na visokem 2. mestu, se sprašujemo, kje je vendarle ločnica med pravico vedeti in tajnostjo? In potem je tu še Wikileaks kot nekakšen fenomen.

Nataša Pirc Musar:
Najprej bi komentirala to odlično 2. mesto, kjer smo se uvrstili takoj za Srbijo. Ta pa je skorajda v celoti povzela naš celotni pravni ustroj transparentnosti, saj smo ogromno sodelovali. Krasno je, da ta zadeva tako 'virusno' napreduje. To drugo mesto je posledica izredno dobre zakonodaje, izjemno dobrih mehanizmov in pooblastil, ki jih ima Informacijski pooblaščenec zato, da lahko svoje delo dobro opravlja in, seveda, zakon daje obilo možnosti posameznikom, da lahko gledajo državi pod prste.

Ta raziskava ni gledala, kako države izvajajo zakonodajo. Na račun delovanja državne uprave imam kot pooblaščenka veliko pikrih pripomb. V tem mandatu je 'molka organa' veliko več kot ga je bilo v prejšnjem mandatu, to je tisto, kar me tudi kot človeka izrazito moti. Ne prenesem ignorance državnih uradnikov, da posamezniku ne odgovorijo na povsem legitimno vprašanje v roku 20 delovnih dni. Vsi organi morajo imeti uradne osebe za dostop do javnih informacij in ta molk vse prevečkrat kaže, da državni organi želijo zavlačevati z odgovorom. Mislim, da smo v letu 2010 dobili okrog 330 pritožb samo zaradi molka državnega organa in Informacijski pooblaščenec izredno hitro odreagira in tudi sam prevzame odločanje, če se organ ne zgane.

 

TFL Glasnik:
Kako bi vi to konkretno razrešili?

Nataša Pirc Musar:
To je včasih Sizifovo delo. Zdi se mi, da smo premaknili miselnost državnih organov. Pred to zakonodajo je bila filozofija transparentnosti obrnjena na glavo. Vse je bilo tajno, razen če ni kdo z vrha določil, 'ah pa dajmo to našim državljanom, da bodo videli, kaj počnemo'. Seveda so jim dajali same pozitivne stvari. Zdaj je vse javno, razen izjem, ki jih določa zakon. Sama pa vedno pravim, da so izjeme tam, da se jih pravno korektno uporablja ne pa (zlo)uporablja. S svojimi odločitvami in s svojim zgledom, s svojim zanosom do transparentnosti želim spremeniti ta odnos birokracije. In se spreminja.

Mi smo danes mnogo boljši kot državni uradniki na jugu nekdanje skupne države. Vidim, kako strahotno počasna je birokracija v Srbiji in Črni Gori, kjer sodelujemo. Vendar pa smo spet daleč od tega, da bi bili Švedska. Marsikaj se še moramo naučiti, marsikaj spremeniti v svojih glavah. In to je tisto polje delovanja Informacijskega pooblaščenca, kjer menim, da ni potrebno vedno pokazati samo palice; da ne kaznujemo vedno, da ne izdajamo samo zavezujočih odločb. Kar je sicer super, vendar včasih tudi kakšen korenček prav pride in so birokrati zelo zadovoljni, če jih pohvalimo, ko delajo prav.

Kar zadeva tisti del vašega vprašanja, kdaj je lahko kaj tajno in kdaj odprto za javnost: to je tisto, kar je v pravu morda najtežje presojati. Predvsem, ko mi to dobimo v presojo kot organ druge stopnje. Najbolj idealno bi seveda bilo, ko državni organi ne bi zlorabljali zakona o tajnosti podatkov, in ko ne bi kar »na pamet« lepili teh oznak zaupnosti na dokument, ko želijo kaj skriti. Tudi takšni primeri so se dogajali. Moram pa reči, da tega ni pretirano veliko, ker država očitno ve – in to je še en plus, zakaj je Slovenija na drugem mestu – da ima pooblaščenec možnost pogledati vse tajne dokumente. Jaz in varuhinja človekovih pravic sva edini zunaj kroga ožjih državnih organov, ki imava pravico dostopa do vseh tajnih dokumentov in mislim, da je zdaj tudi kolega Klemenčič (Goran Klemenčič, komisija za preprečevanje korupcije, op.a.) dobil to pravico.

Edina izven tistih, ki imajo pravico dati oznake tajnosti na dokumente pri državnih organih, imam to možnost, da umaknem stopnjo zaupnosti, če ocenim, da je državni organ to oznako zlorabil. To je izjemno pomembno, da lahko nekdo zunaj državnega aparata bdi nad zakonitostjo skrivanja informacij. Informacije lahko zakonito skrivamo, saj nam zakon o tajnih podatkih to omogoča. Marsikaj je v državi takšnega, kar mora za določen čas ostati skrito pred javnostjo, vendar sem pristaš tega, da nobena stvar ne more ostati skrita za večno. To naj bo povsem jasno vsem. V določenih trenutkih pa, seveda, mora država skriti določene informacije. Zelo neumno bi bilo, recimo, ko bi danes razkrili celovito strategijo pogajanj pred arbitražnim sodiščem o meji. Daleč od tega, da bi bila država nekakšna steklena hiša, večji del države pa vendarle mora biti kot steklenjak.

 

TFL Glasnik:
In kaj nameravate postoriti do konca mandata? Do leta 2014 je še kar nekaj časa.

Nataša Pirc Musar:
Še tri leta me bodo trpeli, tudi nova oblast, ki se bliža in to bo že tretja vlada, ki jo bom nadzorovala. Moram reči, da mi je v bistvu kar lepo, da so in 'levi' in 'desni' videli, da oboje nadziram enako. Meni je čisto vseeno, kdo je na oblasti, deležen bo enakega nadzora. Je pa še veliko za spremeniti. Naj na področju transparentnosti omenim eno, ki me že dolgo bode v oči. Gre za to, da država, oziroma vlada nekako ne zbere poguma, da bi med zavezance po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja dala tudi podjetja, ki so v večinski državni lasti ali kjer ima država prevladujoč delež. Ta so danes v celoti izvzeta iz transparentnosti, kar se je pokazalo v kar nekaj primerih. Menim, da je zakon o dostopu do informacij javnega značaja zrel za spremembe v tem delu in sem že pred letom in pol ministrstvu za javno upravo predlagala, da naj se ta del vključi v transparentnost, predvsem pa plače direktorjev in članov uprav v podjetjih, ki so v državni lasti. Zadnji primer me je pa spodbudil, da sem jim še enkrat pisala, ne odneham. Sem nek tak 'šraufek', ki vedno vrta do konca in čakam pravo priložnost in pravega človeka na tem mestu, ki bo razumel, kaj mu hočem povedat. Ministrica Krebsova, žal, za to ni imela posluha.

Zadnji primer, primer zavoda Lipica. Neka novinarka je spraševala o najemu dragih avtomobilov in je na koncu ugotovila, da ta vozila najema d.o.o., ki ga je ustanovil javni zavod in ta potem vozila daje na razpolago zaposlenim v javnem zavodu. Celo tako daleč smo prišli, da imata javni zavod in d.o.o. sedež celo v isti pisarni in ko sem prišla v nadzor ter želela pogledat dokumentacijo, imajo na polici fascikle „Lipica javni zavod“ in „Lipica d.o.o.“. Slednjih fasciklov se ne smem niti dotakniti. Jasno in glasno sem povedala, da ustanavljanje d.o.o. s strani javnih zavodov omogoča pranje javnega denarja. To ni korektno in ni transparentno. Naj se država resno vpraša, zakaj javni zavodi potrebujejo d.o.o., zakaj tega ne morejo sami izvajat. Danes se je ta praksa preveč razpasla. To je tista prva stvar, ki jo bom servirala novi vladi.

 

TFL Glasnik:
Zdi se, da vaš čas šele prihaja. Ste ženska, ki je uspešna v svojem poklicu, s široko in pravičniško držo, ki si upa in zna. Kaj niso vse te lastnosti prave, da bi, morda, kandidirala za predsednico države? Vas lahko pričakujemo v politiki?

Nataša Pirc Musar:
Nikoli ne reci nikoli in moram reči, da sem že pred temi volitvami dobila kar nekaj ponudb. Iskreno moram priznati, da sem bila v strahotnem precepu, kaj narediti. Ne rečem, da me ne mika, vendar sem v tem trenutku odločena, da v politiko še ne grem. Eden izmed razlogov je tudi ta, da se mi zdi, da sem še premlada in ko enkrat greš v politiko, ni več poti nazaj. Trenutno pa vendarle delam kot neodvisen strokovnjak, slovenska politika pa je žal taka, da ko enkrat pristopiš k nekomu v politiko, si že popredalčkan, kar je problem slabe politične kulture ali nekulture. Sama pa zelo težko funkcioniram v okoljih, ki ne delajo profesionalno in po nekih standardih, ampak funkcionirajo na podtikanjih in lažeh. Sama sem človek, ki se proti lažem težko borim, ker težko sprejmem umazane igre, in tako pridemo do drugega močnega razloga: takšne politike, ki jo trenutno imamo v Sloveniji, še ne maram in je še ne morem vzeti za svojo.

Upam, da bo prišel trenutek, ko bo Slovenija stopila tisti korak naprej od te grozne italijanske, oziroma politike balkanskih držav in stopila na neko bolj uglajeno politiko skandinavskih držav, čeprav so tudi tam takšni in drugačni politiki, vedno so pač politiki, ki se gredo umazane igre. In nisem naivec, ki bi rekel, da je lahko politika idealna. Je takšna, kot je. Takšna, kot je danes v Sloveniji, meni ni všeč.

 

TFL Glasnik:
Se vam zdi, da prihajajo spremembe?

Nataša Pirc Musar:
Ljudje potrebujemo in pričakujemo spremembe. Mislim, da so tudi te stranke, ki so do zdaj bile na oblasti, dojele, da tako ne morejo naprej. Ljudje bodo na volitvah pokazali, kaj si mislijo o teh, ki so imeli oblast in bodo po tej predvolilni kampanji na volitvah pokazali tudi, kaj si mislijo o teh, ki na novo stopajo na politično tržišče. Edini pokazatelj so na koncu ljudje, res pa je, da so ljudje lahko vodljivi. Edino vprašanje je, kako lahko tista kritična masa, ki ima vpliv na volitve, začne kritično razmišljati o tem, kar stranke ponujajo. Ampak, to je treba vzeti v zakup, demokracija je danes takšna kot je in si svet še ni izmislil boljšega modela.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Predlog Zakona o računovodstvu – 2. del

Predlog Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju Predlog ZR), ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance v drugem členu podrobno pojasnjuje posamezne izraze, ki opredeljujejo različne vrste zavezancev za uporabo Zakona o računovodstvu:

1. Pravne osebe, ki so lahko:

 • pravne osebe javnega prava in
 • pravne osebe zasebnega prava.

2. Neposredni proračunski uporabniki, ki so:

 • uporabniki državnega proračuna - državni organi in organi, ki so ustanovljeni z zakonom ali drugim pravnim aktom oziroma pravosodni in nevladni proračunski uporabniki,
 • neposredni uporabniki pokrajinskega proračuna -  pokrajinska uprava in pokrajinski organi,
 • uporabniki občinskega proračuna – občinski organi, občinska uprava, skupna občinska uprava in ožji deli občin.

3. Posredni proračunski uporabniki, in sicer:

 • uporabniki državnega proračuna – javni skladi, javni zavodi in javne agencije, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter druge pravne osebe, ki so določene kot posredni proračunski uporabniki v posebnem predpisu, ki ga izda minister, pristojen za finance,
 • uporabniki pokrajinskega oziroma občinskega proračuna so javni skladi, javni zavodi in javne agencije, ki jih je ustanovila pokrajina oziroma občina.

4. Pravne osebe javnega prava, ki niso proračunski uporabniki.

V Predlog ZR so že vključene pokrajine in njihovi neposredni in posredni uporabniki, čeprav jih Slovenija še ni ustanovila.
V nadaljevanju nekoliko podrobneje obravnavamo nekatera poglavja iz Predloga ZR.

1. Knjigovodske listine in poslovne knjige

Predlog ZR zavezuje pravne osebe, da z internim aktom uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in nadzor nad knjigovodskimi listinami ter njihovo hranjenje. Interni akt mora biti skladen z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi.

Predlog ZR še vedno predvideva, da pooblaščene osebe pravne osebe oziroma osebe, na katere se prenese pooblastilo, jamčijo s podpisom na listini, da je knjigovodska listina resnična in da pošteno prikazuje podatke o poslovnih dogodkih.

Na obravnavano določbo je podal svojo pripombo Odbor sekcije preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo (v nadaljevanju odbor), ki predlaga, da zakonodajalec razmisli o sodobnih rešitvah in z zakonom uredi uporabo elektronskega poslovanja in v povezavi s tem tudi o  načinu podpisovanja dokumentacije.

Poslovne knjige, ki jih predpisuje Predlog zakona so temeljne in pomožne knjige. Kot temeljni knjigi opredeljuje dnevnik in glavno knjigo.

Spremenjeni Slovenski računovodski standardi dnevnika ne predpisujejo več, saj sodobne računalniško vodene poslovne knjige funkcionalno delujejo drugače, kot je bilo to v primeru ročnega vodenja poslovnih knjig. Dnevnik knjiženja tako ni več potreben.


2. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki

Predlog ZR predvideva dve načeli za ugotavljanje prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov in sicer:

 • načelo denarnega toka za vse uporabnike enotnega kontnega načrta in
 • načelo nastanka poslovnega dogodka za javne zavode, javne agencije in pravne osebe javnega prava, ki niso proračunski uporabniki.

Odbor je v pripombah predlagal, da se uveljavi načelo izkazovanja prihodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka za vse zavezance po Zakonu o računovodstvu. Razlog za takšno mnenje je v dejstvu, da se v tem času vsesplošno uvajajo Mednarodni standardi računovodskega poročanja, ki predvidevajo uporabo obravnavanega načela. Nesmiselno se jim zdi za javni sektor predpisovati načela, ki so v nasprotju z mednarodnimi izhodišči.

Pomembno določilo se nanaša tudi na vzpostavljanje rezervacij. Predlog ZR v 19. členu prepoveduje vzpostavljanje dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali odhodkov v breme sredstev javnih financ.

3. Ugotavljanje izida poslovanja

Poslovni izid predstavlja presežek prihodkov nad odhodki (presežek) oziroma presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. Na enak način se krije primanjkljaj.

Odbor je v svojih pripombah zapisal, da je potrebno drugi odstavek 20. člena dopolniti tako, da v breme presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče izkazovati stroškov oziroma izdatkov pravne osebe, ker bi takšno pokrivanje izdatkov izkrivljalo uspešnost poslovanja in zmanjšalo  preglednost računovodskih izkazov.

Zanimivosti v Predlogu zakona o računovodstvu je še kar nekaj zato smo se odločili, da v naslednji številki TFL Glasnika napišemo še nekaj o računovodskih izkazih, letnem poročilu in vrednotenju računovodskih kategorij.

Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec – fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki precej presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal, ali če je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec – fizična oseba, oziroma s trošenjem davčnega zavezanca – fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca – fizične osebe, se davek odmeri od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo.

Postopek za odmero davka po tem odstavku se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih pet let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden. Od tako ugotovljene osnove se plača davek po povprečni stopnji dohodnine od enoletnih dohodkov zadnjega davčnega obdobja.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11) v 36.a členu določa, da je v nekaterih primerih dobav blaga ali storitev, ki se opravijo med povezanimi osebami, davčna osnova enaka tržni vrednosti.
Določba predstavlja odstopanje od splošnega pravila iz 36. člena ZDDV-1, ki določa, da davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave.

Navedeno izjemo je Slovenija predpisala na podlagi 80. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ki določa, da lahko države članice z namenom preprečevanja davčnih utaj ali izogibanja plačilu davka sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je pri dobavah blaga ali storitev, v primerih, ko med dobavitelji ali ponudniki in prejemniki obstajajo družinske ali druge tesne osebne vezi, upravne, lastniške, članske, finančne ali pravne vezi, kakor jih opredeljuje država članica, davčna osnova enaka tržni vrednosti. Tržna vrednost se lahko predpiše kot davčna osnova le v primerih, ki jih določa ta člen Direktive Sveta 2006/112/ES.

Zaradi različnih dokumentov in birokratskih zahtev po hranjenju raznovrstnih papirjev 10 let in več - številne med njimi moramo celo trajno hraniti - se poslovni subjekti pogosto sprašujejo, kakšen je predpisani čas hranjenja posameznih dokumentov in ali jih je nujno hraniti v fizični obliki. Velike količine dokumentov, ki letno nastajajo pri poslovanju, lahko zavzemajo ogromno prostora, ki bi ga bilo mogoče uporabiti bolj ekonomično, kot le za arhiv.

Roki hranjenja dokumentacije so določeni z različnimi predpisi. Največ določb na to temo je najti v Slovenskih računovodskih standardih - SRS, v Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1, Zakonu o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 ter v Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV.
Če si pogledamo posamezne predpise, ugotovimo, da so nekateri precej splošni, drugi pa zelo natančni.

Prispevek se osredotoča na davčne pasti pogodb o najemu nepremičnine z možnostjo kasnejšega odkupa ki so se v zadnjih nekaj letih pojavile v slovenski poslovni praksi, predvsem v zvezi s stanovanjskimi novogradnjami. Glede na vsesplošni krč na slovenskem nepremičninskem trgu, posledične zmanjšanje likvidnosti investitorjev in težnjo po prodaji stanovanjskih novogradenj z inovativnimi pristopi, je namen prispevka predvsem opozoriti nepremičninske investitorje in njihove finančno-računovodske službe na nepredvidene pasti predvsem na področju davka na dodano vrednost (DDV).

V teh težkih, za gospodarstvo neugodnih časih se veliko investitorjev v nepremičninske projekte sooča z znatno zmanjšanim povpraševanjem po nepremičninah. Po močnem povpraševanju v preteklih letih se je povpraševanje glede na stanje pred finančno in gospodarsko krizo znatno zmanjšalo, enako pa se je zmanjšalo tudi število transakcij z nepremičninami.

Posebej problematične so stanovanjske novogradnje, saj gre za večje, praviloma od bank financirane projekte. Zaradi zmanjšanega povpraševanja ostajajo stanovanja neprodana in povečujejo zaloge investitorjev, ki pa morajo (v večini primerov) še vedno plačevati tekoče stroške financiranja projektov. Zaradi vsesplošnega padca ravni cen nepremičnin, ki spremlja zmanjšano povpraševanje, so tudi vrednosti portfeljev investitorjev manjše kot v preteklosti, kar dodatno vpliva na poslabšanje finančnega položaja investitorjev.

V zadnjem času tako opažamo različne prijeme investitorjev, ki želijo povečati privlačnost svojih nepremičninskih projektov za potencialne kupce. Eden izmed takšnih prijemov je lahko tudi dogovor o najemu z možnostjo kasnejšega odkupa.

Za spremembo slike slovenskega gospodarstva bo potrebno sprejeti cel niz ukrepov, ki pa bodo dali rezultate šele v obdobju štiriletnega mandata vlade, je na Posvetu finančnikov v Portorožu poudaril direktor Umarja Boštjan Vasle. Kot ključne točke je pri tem izpostavil konsolidacijo javnih financ ter resne reze na vseh področjih.

Pri tem je direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Vasle omenil področja plač, materialnih stroškov, investicij oziroma subvencij in transferjev iz državnega proračuna.

Žal so bila sredstva namenjena za napačne prioritete: "Večina smo podpirali tista podjetja, ki so bila slaba, ki niso imela perspektive, in smo s tem samo podaljševali njihovo agonijo."

Potrebni so tudi ukrepi na področju konkurenčnosti, vprašati pa se bomo morali o lastnem izobraževalnem sistemu, višini sredstev, namenjenih raziskavam in razvoju, davčnem okolju. "Vsa ta vprašanja, potem ko jih seštejemo, bodo verjetno prinesla zasuk v gospodarski rasti, vendar ne takoj," je ocenil.

Vasle je namreč opozoril, da se v času krize ni sprejelo ukrepov, ki bi dejansko utrdili temelje slovenskega gospodarstva. "Vsi ukrepi, ki so bili narejeni, so bili precej kratkoročne narave," je ocenil in omenil interventni zakon o zamrznitvi plač v javnem sektorju.

Izboljšanje kratkoročnih razmer, zlasti gradbeništva kot najbolj ogroženega sektorja gospodarstva, bi lahko dal načrt obnove železnic. Ta bo imel po njegovem tudi dolgoročne posledice. Tudi sicer je Vasle naklonjen tovrstnim investicijam. "Dejstvo je, da se Slovenija v prihodnjih letih bo še naprej zadolževala na mednarodnih trgih," je napovedal in dodal, da če se država zadolžuje, je vsekakor bolje, da "izgrajuje infrastrukturo, ki bo na koncu imela nek donos", kot pa da se zadolžuje za financiranje plač in pokojnin.

Vasle je sicer že pred tem napovedal, da bo Umar verjetno znižal jesensko napoved gospodarske rasti za leto 2012. Umar je namreč v jesenski napovedi gospodarskih gibanj Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 1,5 odstotka, za leto 2012 pa v višini dveh odstotkov.

Predpostavke o postopnem okrevanju gospodarstva EU, ki so bile podlaga za jesenske izračune, so se izkazale na nerealistične. Tako je Evropska komisija Sloveniji za naslednje leto napovedala enoodstotno, za leto 2013 pa 1,5 odstotno rast. Revidirana napoved Umarja bo po Vasletovih besedah "verjetno bližja temu, kar je objavila Evropska komisija".

Direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Romana Logar pa je v svojem nastopu poudarila smiselnost sprejema zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki ga je Slovenija uvedla v skladu z evropskimi direktivami ter v njem predvidela tudi dodatne ukrepe.

Kot je namreč ugotavlja Logarjeva, slovenska podjetja niso sposobna vzdrževati dosežene ravni zadolženosti. To se odraža v blokadah na transakcijskih računih, ki naraščajo tako po število podjetij kot po samem znesku. Vse več je blokad iz naslova izvršb, raste pa tudi število stečajev.

Kot glavni ukrep je izpostavila obvezni večstranski pobot, ki pa je "pogojno" obvezen. Podjetja, ki znajo uravnavati svoje denarne tokove, lahko dosežejo, da jih obveznost pobota nikoli ne doleti, je ocenila.

V sedmih krogih je bilo pobotano za skoraj 480 milijonov evrov oziroma 6,6 odstotka prijavljenih obveznosti. Takšen znesek ni zanemarljiv, vendar glede na prvotna pričakovanja ni dovolj velik, zlasti glede na prijavljene pobote, je menila Logarjeva.

Razloge za to vidi v tem, da poslovni subjekti zakona ne jemljejo resno, nesolventna podjetja pa enostavno ne prijavljajo obveznosti v pobot, saj ni nadzora nad izvajanjem zakona. V pobotu tako sodeluje med 20 in 23 odstotkov družb ter med sedem in devet odstotkov samostojnih podjetnikov, je navedla.

Kot je še poudarila Logarjeva, je večstranski pobot tem bolj uspešen, kolikor več subjektov v njem sodeluje.

Vir: STA

Z uveljavitvijo novele zakona o bančništvu se v slovenski pravni red prenaša določbe dveh evropskih direktiv, s katerimi se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti evropskih bančnih predpisov, ki jih je razkrila finančna in gospodarska kriza. Spremembe, ki se nanašajo predvsem na okrepitev nadzora, se bodo začele uporabljati 31. decembra.

Z novelo zakona se povečujejo pristojnosti evropskih nadzornih organov ter krepi sodelovanje med Banko Slovenije in drugimi nadzorniki v EU ter evropskim bančnim organom, naslednikom odbora evropskih bančnih nadzornikov. Omogočeno je posredovanje zaupnih informacij evropskemu bančnemu organu in evropskemu odboru za sistemska tveganja, in sicer v obsegu, ki je potreben za izvajanje njunih nalog in pristojnosti.

Bankam novela zakona nalaga, da bodo morale oblikovati politike za ocenjevanje, ali njihova razkritja udeležencem na trgu dajejo celovito informacijo o profilu tveganosti banke oz. v kolikor to ni zagotovljeno, dodatna razkritja drugih bistvenih informacij.

Ob tem se dopolnjuje nabor ukrepov za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji. S tem se bo zagotovilo, da bo lahko Banka Slovenije od bank zahtevala izvedbo specifičnih ukrepov, kot je denimo omejitev izplačil variabilnega dela prejemkov vodstva družbe, če bo ogroženo ustrezno izpolnjevanje obveznosti ali ciljev glede kapitalske ustreznosti banke.

Centralna banka bo od bank po potrebi zahtevala tudi višjo kapitalsko ustreznost od zakonsko predpisane.

Novela zakona bankam tudi nalaga, da bodo morale biti bolj previdne pri naložbah v zelo zapletene in tvegane finančne proizvode, bolje bodo morale obvladovati tveganja ter biti bolj odporne na finančne izgube.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 8 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela E, veljajo od 20.10.2011, uporabljale pa se bodo od 20.12.2011 dalje;
 • novela E je prinesla prenehanje delovanja urada za varstvo potrošnikov kot organa v sestavi ministrstva za gospodarstvo. Strokovne, upravne in razvojne naloge urada se bodo prenesle na ministrstvo, javne službe, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje ter obveščanje potrošnikov, pa bodo izvajale izključno nevladne organizacije;
 • v Državnem zboru je tudi že novela F, s katero se do konca leta 2012 podaljšuje veljavnost zadnjega veljavnega nacionalnega programa varstva potrošnikov, in sicer s ciljem omogočiti prenos izvajanja javnih služb na nevladni sektor;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 9.11.2011 - 15.11.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 5 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 9.11.2011 - 15.11.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 8 novosti 7 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 9 novosti 1 novost 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 11 novosti 1 novost 3 novosti 7 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 11 novosti 1 novost 6 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 27 novosti 6 novosti 11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 3 novosti 13 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 7 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 6 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 8 novosti
11. OBČINE 124 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .