Številka 31, letnik VI
8. november 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Dr. Edi Kraus, generalni direktor podjetja Julon d.d., je motivator zaposlenih k skupnim ciljem in ustvarjalec timskega duha. V Slovenijo je pripeljal tuji kapital, povezal je gospodarstvi dveh držav, predvsem pa Slovence na obeh straneh meje. Uspešna zgodba o povezovanju se je začela pred petnajstimi leti, ko je iz domačega Trsta prišel v Julon, izpeljal privatizacijo, tudi z lastnim vložkom kapitala, in postal direktor podjetja. V nadaljevanju si preberite zanimiv pogovor z uspešnim managerjem, nagrajencem GZS za leto  2006, ki so ga mediji dosedaj morda malce prezrli.

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o računovodstvu in zapisalo, da je sprememba obravnavanega zakona potrebna glede na razvoj sistema javnih financ in računovodenja. Veljavni Zakon o računovodstvu (ZR) je bil sprejet leta 1999 in doslej še ni bil spremenjen, zato tudi mi menimo, da je posodobitev res potrebna. Kratki predstavitvi Predloga Zakona o računovodstvu in pripomb, ki jih je sprejel Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, smo namenili današnjo in naslednjo številko TFL Glasnika.

Dr. Edi Kraus: Povezovanje imam v genih

Dr. Edi Kraus je od leta 2000 generalni direktor in član uprave Julona ter nagrajenec GZS za leto 2006.

Slika

TFL Glasnik:
Ste izjemno uspešen manager, član uprave, generalni direktor in tudi solastnik družbe Julon, ki proizvaja poliamidna vlakna, ki ima tuje lastnike in tudi vi ste solastnik. Oboje delate od leta 1992 zelo odgovorno – kot manager znate delovati solastniško, poleg tega ste pritegnili tudi tuji kapital. Temu bi lahko rekli dobitna kombinacija. Kako se je to zgodilo?

Edi Kraus:
V prvi vrsti sem solastnik, oziroma delničar v podjetju Aquafil, ki je 'mama' Julona, ostalo se je zgodilo postopoma. Od vsega začetka sem v to podjetje investiral svoj lastni kapital; ni šlo za kakšne premije na račun delnic, temveč za čisto naložbo že na samem začetku in sem to investiranje nadaljeval. Če imam možnosti ali če dobim lastni rizični kapital, potem se odločim in ga investiram v 'mamo', ker je edina, v katero lahko investiram in imam stalno odprto možnost za to. Ni bilo nikakršne posebne formule, šlo je preprosto za nakup, ki mu je sledila skrb za vzdrževanje, oziroma gre za dolgoročno gledanje ne pa za kupovanje z namenom, da bi jutri prodal. Končni interes ni, da bi tisti, ki imamo delnice, špekulirali ampak imeti trajno in stabilno vodstvo v podjetju in istočasno stabilno rast podjetja.


TFL Glasnik:
Vaše delovanje traja že kar nekaj časa, saj ste sodelovali že pri prvem lastninjenju Julona. Kot zamejski Slovenec ste pritegnili italijanski kapital ter postavili zgodbo o uspehu. Aquafil je lastnik Julona, v to skupino sodi tudi Bonazzi iz Verone.

Edi Kraus:
Takrat se je začelo. Zelo aktivno sem sodeloval pri privatizaciji Julona in bili smo edini v Sloveniji, ki smo izpeljali privatizacijo z dokapitalizacijo, takrat še pod nadzorom Agencije za privatizacijo. Bila je izredno transparentna in odprta privatizacija, saj smo se kot bodoči večinski lastniki soočali s takratnim odborom za privatizacijo, ki so ga imenovali zaposleni v Julonu in z delavskim svetom, ki so ga imenovali izključno samo zaposleni delavci v Julonu. Pogajali smo se skorajda več kot leto in pol, da smo se ujeli praktično na vseh tistih točkah, ki so bile pomembne: razvoj, zaposlenost, vizija bodočnosti in tako dalje. Agencija za privatizacijo pa je spremljala ta naša pogajanja, da so bila zakonita. Sprva smo bili 56-odstotni lastniki in smo za to plačali 26,5 milijona nemških mark. V teh 15 letih smo na trgu stalno kupovali Julonove delnice in danes smo 99,8-odstotni lastniki.

 

TFL Glasnik:
Vsekakor je to zgodba o uspehu. Poglejva samo podatke o vašem poslovanju v osnovni družbi v minulem letu: 172 milijonov evrov prihodkov, kar je 25,5 odstotka več kot leto prej, dobička je 1,8 milijona evrov, kar je trikrat več kot leto prej in kar 479 zaposlenih. Vse to je trajalo dolga leta, kar priča o predanosti podjetju. Podjetje je pred kratkim prejelo tudi priznanje kot najuspešnejša tuja naložba med velikimi podjetji v Sloveniji.

Edi Kraus:
Naj še sam povem neko številko. V tistih hudih pogajanjih je bila ključna zahteva delavcev in odbora za privatizacijo, da se obdrži vseh 556 zaposlenih. Po 15 letih imam to številko še vedno v spominu. Mi smo se za to zavzeli in na začetku nam ni bilo lahko, ker smo vedeli, da je bilo število zaposlenih nekoliko prenapihnjeno. Danes nas je v Sloveniji zaposlenih 750 (vi ste prej navedli število zaposlenih v osnovni družbi), saj smo poleg takratne lokacije v Ljubljani odprli še novi obrat v Celju, kjer je okrog 200 zaposlenih, manjši obrat v Senožečah, v katerem je 30 ljudi v bivši tekstilni tovarni, manjši obrat v Ajdovščini in skladišča v Kranju. Poleg vsega smo s sodelavci razvili še novi obrat takoj čez mejo v Zaboku na Hrvaškem, kjer zaposlujemo še dodatnih 250 ljudi. Tista številka iz začetka pogajanj se je povzpela na skoraj 1000 zaposlenih.

 

TFL Glasnik:
Očitno uspešno povezujete. Najprej Italijane, sedaj Hrvate, na vašem takratnem dogodku je bil celo hrvaški predsednik Josipović. Kaj so naslednji cilji?

Edi Kraus:
To, da povezujemo, je v genih vseh nas, ki smo rojeni ob meji in za mejo. Od malih nog, od osnovne šole, ko so se naše zamejske šole povezovale s šolami v Sloveniji. V športu, recimo, smo ogromno nastopali na turnirjih v takratni bivši Jugoslaviji. To ostane in ustvari naboj in željo po povezovanju, ki postane nekaj naravnega in jo tudi sogovorniki dobro sprejemajo. Iz tega potem pridejo rezultati. Naslednji cilji so za zdaj zadrževanje narejenega in nenehno izboljševanje kakovosti naših izdelkov. Istočasno skrbimo za zmanjšanje stroškov, da smo konkurenčni in da nas konkurenca ne premaga in prehiti.

Za enkrat je dovolj, tudi v luči te krize, ki verjetno prihaja in ne bo enostavna in na katero se moramo pripraviti, da zadržimo vsaj tisto, kar smo ustvarili in da smo ob izboljšanju in pojavu konjunkture takoj pripravljeni za naslednji korak.

 

TFL Glasnik:
Je vaš odgovor na krizo tudi stalni razvoj? Zasledili smo, da ste začeli z novo linijo Ekonyl, ko zaradi zavezanosti okolju industrijske in potrošniške odpadke predelujete v nekaj novega.

Edi Kraus:
To je vse splošni svetovni trend, ki je nekje bolj, drugje manj občuten, a končni kupci nas silijo v to, ker želijo kupovati izdelke iz recikliranega materiala. Človek, ki išče nek izdelek, bo na polici prej segel po tistem, ki je, na primer plastenka, narejen iz recikliranega materiala. To je že v podzavesti ljudi in to je, seveda, priložnost za proizvajalca. Predvsem ameriški kupci so nas že pred petimi ali šestimi leti skorajda prisilili, da smo začeli razmišljat o trajnostnem razvoju, o zmanjšanju uporabe energentov, odpadkov, o zmanjšanju stroškov transporta in podobnem. Na tem področju smo ogromno naredili. Vsako leto tiskamo naša poročila o trajnostnem razvoju in tako se je porodila ideja, da lahko naredimo nekaj več. In tisto nekaj več je ugotovitev, da lahko naš poliamid 6, ki ga proizvajamo, zaradi njegove sestave vedno znova recikliramo in vračamo nazaj v proizvodnjo. V teoriji to pomeni, da ima teoretično neskončno uporabo. V praksi pa imamo že projekt, da bomo 10 odstotkov tega izdelka vračali v proizvodnjo. Vizija grupacije je, da bi do leta 2020 ta izdelek 100-odstotno delali iz recikliranega materiala.

 

TFL Glasnik:
Potem je moč sklepati, da je Slovenija vendarle primerno okolje za podjetniško delovanje? Vaš kolega gospod Boscarol pa pravi obratno in se iz Slovenije seli v Italijo.

Edi Kraus:
Mislim, da ima vsaka država svoje prednosti in slabosti. Vsak, ki se odloča za neko naložbo, to opazuje. Mi imamo obrate v ZDA, na Kitajskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in na Tajskem. Ko gledamo in primerjamo, vidimo velike razlike. Vendar potem si vsak izbere tisto, kar mu je najbolj primerno. Lahko, da je gospod Boscarol ocenil, da mu pogoji, ki jih ima v Italiji, za njegov tip proizvodnje bolj ustrezajo. In v tem ni ničesar slabega. Pomembno je, da je vsaka država, tudi Slovenija, zanimiva za tuje investitorje. Slovenija ima določene omejitve, saj gre za majhen trg, ima tudi precej togo delovno zakonodajo. So pa druge pozitivne plati, kot so znanje, odnos ljudi do dela. Mi smo zadovoljni tudi z energetsko politiko. To so tiste pozitivne stvari, ki premaknejo neko naložbo. Je pa res, da smo v teh letih nekaj investirali in zgradili v Sloveniji in tu moramo ostati in plavati. To ni neka mala garažna tovarnica, kjer bi lahko vse zaprli in prenesli delovanje drugam.

 

TFL Glasnik:
Bi se kot nagrajenec Gospodarske zbornice Slovenije želeli bolj vključiti v soustvarjanje boljših pogojev gospodarjenja in za boljše funkcioniranje te države?

Edi Kraus:
Dolgo let sem bil - pred letom 1990 - član slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, ki je v bistvu sindikalna organizacija, ki povezuje podjetnike v Italiji po narodni pripadnosti. Precej sem se angažiral, bil sem tudi predsednik. Zato mi je povsem jasno, kakšni napori so to in kaj pomeni biti na takšni funkciji, čeprav je šlo za manjši obseg organizacije, če jo, recimo, primerjam s Slovensko gospodarsko zbornico. Pa vendarle si lahko predstavljam sodelovanje na višji ravni. Po mojem ne moreš peljati obeh poti. Ali si podjetnik - manager, ki skrbi za svoje podjetje, ali pa si na drugi strani, kjer lahko ogromno narediš za skupno dobro celotnega gospodarstva.

Mislim, da je v Sloveniji precej ljudi, ki so tik pred upokojitvijo ali pa so že upokojeni in bi lahko ogromno naredili za gospodarstvo. Vendar in žal – ali se jih ne želi na teh mestih ali pa sami nimajo volje, da bi se v to vključevali. In potem na takšne strukture letijo kritike z vseh strani. Zato menim, da bi morale biti te funkcije skorajda prostovoljne, ljudje pa ne želijo biti pod pritiskom brez potrebe.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Predlog Zakona o računovodstvu – 1. del

Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS št. 23/1999 do 30/2002) (v nadaljevanju ZR),  ureja vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in tiste pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig skladno z določili:

Pravne osebe zasebnega prava morajo pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil upoštevati tudi določila Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 90/2011) (v nadaljevanju SRS), ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo. SRS morajo v določenih primerih, ki jih navaja ZR, upoštevati tudi pravne osebe javnega prava.

Računovodski predpisi, ki urejajo področje javnega sektorja, torej niso v nasprotju s predpisi, ki urejajo področje zasebnega prava, temveč se le medsebojno dopolnjujejo. SRS urejajo strokovna pravila računovodenja in so usklajeni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in direktivami Evropske unije. Ker pa SRS temeljijo na ZGD-1, ki ureja le področje zasebnega sektorja, je potrebno področje računovodstva javnega sektorja podrobneje zakonsko urediti. Takšno ureditev predstavlja Zakon o računovodstvu.

Pripravljavci Predloga Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju Predlog ZR), ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance, so si za osnovni cilj sprememb ZR postavili večjo razumljivost zakona. Razlogi za pripravo Predloga ZR so v razvoju sistema javnih financ in računovodenja ter v nameravani spremembi Zakona o javnih financah, ki predvideva tudi nove sheme računovodskih izkazov.

Spremembe se obetajo tudi na področju predložitve računovodskega in poslovnega poročila, ki sta sestavna dela letnega poročila. Po ZR je predpisano obvezno predlaganje celotnega letnega poročila organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov – Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Predlog ZR predvideva, za neposredne proračunske uporabnike državnega, pokrajinskih oziroma občinskih proračunov, predlaganje letnega poročila pristojnemu ministrstvu, predsedniku pokrajine oziroma županu, na AJPES pa bi, po novem, predlagali le računovodsko poročilo. Poslovno poročilo bo sestavni del zaključnega računa državnega, pokrajinskih oziroma občinskih proračunov. Obravnavani proračuni bodo morali biti, skladno z določili Zakona o javnih financah, predloženi v obravnavo Državnemu zboru, pokrajinskemu oziroma občinskemu svetu.

Kot je razvidno iz določil prejšnjega odstavka, Predlog ZR predpisuje tudi način vodenja poslovnih knjig, pripravo in predlaganje letnih poročil pokrajin, ki jih v Sloveniji v bistvu še ni.

Predlog ZR predlaga tudi nov datum oddaje letnega poročila, ki bi bil usklajen z roki za oddajo letnih poročil za pravne osebe zasebnega prava in sicer do konca marca tekočega leta za preteklo leto. Po veljavnem ZR je potrebno letna poročila oddati do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.

Kot smo že omenili, novi ZR predvideva nove sheme računovodskih izkazov. Sheme so usklajene s shemami, predvidenimi z novim predlogom Zakona o javnih financah.

Predlog ZR, za uporabnike enotnega kontnega načrta, še vedno predvideva priznavanje prihodkov in odhodkov  ter prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka s tem, da Minister za finance za posamezne pravne osebe javnega prava lahko predpiše tudi drugačen način priznavanja prihodkov in odhodkov (SRS za pravne osebe zasebnega prava predvidevajo pripoznavanje prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka).

Toliko za danes. V naslednji številki TFL Glasnika bomo napisali nekaj o vsebini Predloga Zakona o računovodstvu in na kratko povzeli Pripombe k posameznim členom Predloga Zakona o računovodstvu, ki jih je oblikoval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Poslovni subjekti se na različne načine vpisujejo v Poslovni register Slovenije, večina prek portala eVEM, ostali pa na podlagi prijave za vpis v Poslovni register Slovenije oziroma na podlagi podatkov, ki jih v Poslovni register Slovenije sporočijo registrski organi. Vsem poslovnih subjektom pa je skupno, da se vpišejo v davčni register po uradni dolžnosti. Davčna uprava namreč dnevno pridobiva podatke o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije.

V praksi to pomeni, da se večina poslovnih subjektov vpiše v davčni register avtomatično, nekaj skupin poslovnih subjektov pa vpišejo v davčni register referenti davčnega urada, na območju katerega imajo poslovni subjekti sedež. Gre predvsem za poslovne subjekte, ki še nimajo davčne številke (npr. društva), in pa nekatere skupine fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Tu gre za fizične osebe, ki z vpisom v primarni register pridobijo le status ali dovoljenje, da lahko začnejo opravljati dejavnost, v resnici pa dejavnosti še niso začele opravljati ali pa je sploh ne bodo (npr. detektivi). Take fizične osebe vpiše davčna uprava v davčni register šele, ko začnejo opravljati dejavnost.
Poleg podatkov, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, davčna uprava podobno kot za fizične osebe, ki imajo v Sloveniji stalno oziroma začasno bivališče, pridobiva za poslovne subjekte po uradni dolžnosti še podatke o transakcijskih računih iz Registra transakcijskih računov in podatke o njihovih zaposlenih delavcih iz evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6) se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti šteje tudi prenehanje opravljanja dejavnosti, v skladu z drugim odstavkom tega člena pa se kot pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove šteje tudi pridobitev sredstev ob prevzemu nadaljevanja opravljanja dejavnosti.

V 2. točki četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 pa je določeno, da se, ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena, za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje prenehanje opravljanja dejavnosti, ki se izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3) in so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba je rezident,

b) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

c) nova oziroma prevzemna pravna oseba prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju oziroma delu podjetja, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

d) fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim preoblikovanjem, obdržala najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala.

Odločanje o investiranju: Podjetje se odloči za investiranje zato, da doseže donos na vložena sredstva. Za dosego tega temeljnega cilja mora imeti podjetje strategijo poslovanja podjetja. Odgovorni v podjetju morajo vedeti, kakšni so cilji poslovanja podjetja in sprejemati odločitve skladno s tem. Tudi odločitve o investiranju.

Odločitve o dolgoročnem investiranju je potrebno pretehtati glede:

 • vpliva na kratkoročno plačilno sposobnost,
 • vpliva na dolgoročno plačilno sposobnost,
 • donosnosti in tveganja načrtovanih naložb.

Skladno z določili Slovenskih poslovno finančnih standardov ima proces odločanja o dolgoročnem investiranju sledeče stopnje:

 • ustvarjanje zamisli,
 • zbiranje ustreznih informacij,
 • oblikovanje kakovostnih predlogov,
 • sistematično analiziranje in ocenjevanje predlogov,
 • odločanje,
 • izvajanje in
 • spremljanje učinkov.

V prispevku želim predstaviti in morda tudi spodbuditi potencial dodatnih virov financiranja javnega naročanja. Sicer sem mnenja, naj naročnik javnega naročila ne poveže s sponzorstvom ali donatorstvom in naj slednja ostaneta stvar dobrega poslovnega sodelovanja oziroma dobrih poslovnih običajev. Vendar je pri tem potrebno presojati vsak primer posamično.

ZJN-2C v 14. točki prvega odstavka 2. člena opredeljuje pogodbo o izvedbi javnega naročila kot odplačno pogodbo med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje storitev.

Zakon o javnih financah v 11. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je donacija namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina). Ker donator ne pričakuje (oziroma naj ne bi pričakoval) koristi od naročnika, je njegov poslovni interes predvsem v davčnih ugodnostih, ki jih prinašajo donacije oziroma zagotovitvi določenih koristi za donatorja (Valher, 2011, str. 20).

Dokaj pogosto pa se lahko zgodi, da ponudnik naročniku želi podariti opremo ali podobno v brezplačno uporabo, pri tem pa »pozabi« na materiale, ki so potrebni za delovanje te opreme. Ali pa se ponudnik odloči za finančno donacijo naročniku in pri tem želi v pogodbo vnesti obvezo, da slednji dobavo materialov opravi pri točno določenemu ponudniku.

Specializirano tožilstvo za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj je že začelo z delom, za zdaj pa ga sestavljajo tožilci iz dosedanje skupine za pregon organiziranega kriminala. DZ pa bo 17. novembra volil nove člane državnotožilskega sveta, kandidati so Darko Maver, Matjaž Jager, Katja Šugman Stubbs, Jože Tratnik, Alenka Mežnar in Jožef Kovač.

Novi zakon o državnem tožilstvu, ki se je začel uporabljati v nedeljo, namreč med drugim prinaša spremenjeno organizacijsko umestitev sedanje skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Ta bo postala postala specializirano (dvanajsto) državno tožilstvo, pristojno za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj.

Novo specializirano državno tožilstvo je že začelo z delom, za zdaj pa ga sestavljajo tožilci iz skupine za pregon organiziranega kriminala, ki delo nadaljujejo kot specializirano tožilstvo. Novo tožilstvo bo delovalo v prostorih skupine za pregon organiziranega kriminala, prav tako bo od skupine prevzelo vse nedokončane zadeve, dokumentacijo in sredstva.

Po novem bo sicer specializirano tožilstvo sestavljajo 21 tožilcev, ki bodo nanj imenovani ali dodeljeni. Ministrstvo za pravosodje bo v enem mesecu od začetka uporabe zakona razpisalo prosto mesto vodje tožilstva, imenoval pa ga bo državnotožilski svet na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca. Razpis za imenovanje in poziv k prijavam za dodelitev na omenjeno tožilstvo bo objavljen v enem mesecu po imenovanju vodje.

Zakon prinaša tudi novo sestavo in pristojnosti državnotožilskega sveta. Po novem bo imel devet članov, od katerih bodo štirje voljeni tožilci, en vodja okrožnega državnega tožilstva, ki ga imenuje minister za pravosodje, ter štirje pravni strokovnjaki, ki jih izvoli državni zbor na predlog predsednika republike. Volitve članov, ki jih volijo državni tožilci, bodo 17. novembra, istega dne pa bo državni zbor RS volil tudi člane, ki jih je predlagal predsednik republike.

Predsednik Danilo Türk za štiri mesta v državnotožilskem svetu predlaga šest kandidatov: Darka Mavra, Matjaža Jagra, Katjo Šugman Stubbs, Jožeta Tratnika, Alenko Mežnar in Jožefa Kovača.

Državnotožilski svet z zakonom dobiva nove pristojnosti zlasti v postopkih imenovanja vodij državnih tožilstev, pomembno vlogo bo imel pri oblikovanju politike pregona, prav tako pa bo lahko preko sprejemanja meril za kakovost dela državnih tožilcev in meril za uspešnost pregona državnih tožilstev pomembno prispeval k izboljšanju stanja, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Kot so dodali, se državnotožilski svet s tem približuje "sui generis" organu - Sodnemu svetu.

Kot zagotavljajo na pravosodnem ministrstvu, novi tožilski zakon predstavlja normativno osnovo za uspešen menedžment v tožilstvu in bo pripomogel k učinkovitejšemu pregonu zlasti gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj ter posledično krepil zaupanje ljudi v delovanje pravne države.

Vir: STA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, odločilo, da se del 98. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razveljavi. Izpodbijani člen je namreč v delu, v katerem določa petletni rok po polnoletnosti otroka za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva, v neskladju z ustavo.

Po odločitvi ustavnega sodišča je izpodbijani člen zakona v delu, v katerem določa petletni rok po polnoletnosti otroka za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva, v neskladju s 35. členom ustave. Člen so zato v tem delu razveljavili.

Iz te odločitve sledi, da za izpodbijanje očetovstva in materinstva ni določen prekluzivni rok, enako kot po odločitvi zakonodajalca tudi ni določen prekluzivni rok za ugotavljanje očetovstva ali materinstva, navaja ustavno sodišče v odločbi, ki jo je soglasno sprejelo 13. oktobra.

Kot nedopustno ocenjuje, da omenjeni rok teče od dneva polnoletnosti otroka. "Takšna ureditev nesorazmerno omejuje pravico otroka, da izpodbije pravno priznano starševsko razmerje, ki ni skladno z biološkimi dejstvi," so zapisali v odločbi.

Zakonodajalec lahko določi rok za izpodbijanje očetovstva ali materinstva, enako kot tudi za njuno ugotavljanje, vendar ga mora urediti tako, da ne bo nesorazmerno posegel v otrokovo pravico do poznavanja svojega lastnega izvora, varovano s 35. členom ustave, opozarjajo ustavni sodniki.

Omenjeni 98. člen zakona določa, da lahko otrok s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki po tem zakonu velja za njegovega očeta, in sicer v petih letih od dneva, ko postane polnoleten. Višje sodišče pa pojasnjuje, da na ugotovitev očetovstva ni mogoče tožiti, dokler velja po zakonu neki drug moški za očeta otroka.

Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba v neskladju s pravico otroka do poznavanja svojega izvora, ki naj bi sodila v sklop osebnostnih pravic, ki jih zagotavlja ustava.

Navaja, da bi moral otrok imeti v vsakem primeru po polnoletnosti na razpolago določen čas, v katerem bo razčistil vprašanje starševstva, za odmero tega časa pa bi moralo biti odločilno, kdaj je polnoletni otrok izvedel za okoliščine, ki utemeljujejo njegov dvom o očetovstvu.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 8 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela E, veljajo od 20.10.2011, uporabljale pa se bodo od 20.12.2011 dalje;
 • novela E je prinesla prenehanje delovanja urada za varstvo potrošnikov kot organa v sestavi ministrstva za gospodarstvo. Strokovne, upravne in razvojne naloge urada se bodo prenesle na ministrstvo, javne službe, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje ter obveščanje potrošnikov, pa bodo izvajale izključno nevladne organizacije;
 • v Državnem zboru je tudi že novela F, s katero se do konca leta 2012 podaljšuje veljavnost zadnjega veljavnega nacionalnega programa varstva potrošnikov, in sicer s ciljem omogočiti prenos izvajanja javnih služb na nevladni sektor;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 26.10.2011 - 8.11.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 10 novosti 3 novosti 6 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 26.10.2011 - 8.11.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 39 novosti 10 novosti 5 novosti 2 novosti 33 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 3 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 6 novosti 13 novosti 4 novosti 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti 1 novost 10 novosti 8 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 23 novosti 1 novost 1 novost 22 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 14 novosti 39 novosti 1 novost 4 novosti 21 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 22 novosti 4 novosti 1 novost 2 novosti 17 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti 1 novost 4 novosti 7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 5 novosti 6 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 1 novost
11. OBČINE 115 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .