Številka 12, letnik VI
24. marec 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnjem intervjuju gostimo uglednega pravnika, nazadnje odvetnika, Boštjana Penka. V pogovoru se nam je najbolj vtisnil v spomin njegov stavek, da imajo zagovorniki pogosto občutek, da gre za igro na en gol – brez vratarja. »V našem pravosodju je bilo marsikaj narobe in stvari še vedno niso v redu, čeprav se po mojem mnenju spreminjajo na bolje. V zadnjem času je prišlo do precej pozitivnih sprememb. Žal je moja percepcija takšna, da je v luči razvoja slovenske družbe vse skupaj zelo pozno, če ne prepozno. Žal smo zamudili obdobje, v katerem so se dogajale največje spremembe in so v večini primerov vodile v neko erozijo družbe na vseh področjih,« je bil kritičen Penko.

V pravnem članku odvetnik Matej Planinc piše o pridržku lastninske pravice v stečaju s poudarkom na uveljavljanju te pravice v stečajnem postopku v primeru neoverjenega podpisa kupca na pogodbi.

Zakon o gospodarskih družbah predpisuje, da je poslovno poročilo obvezen del letnega poročila za srednje velike in velike kapitalske družbe, dvojne družbe ter tiste majhne kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Današnjo temo tedna smo zato namenili kratki predstavitvi vsebine, ki jo mora poslovno poročilo vsebovati.

Vabljeni k branju!

Boštjan Penko: Vsaj kanček idealizma mora ostati

Boštjan Penko

TFL Glasnik:
G. Boštjan Penko, vaša pot je zelo posebna, vendar z logičnim koncem za nekoga, ki je želel slediti svojim načelom. Sodnik, podsekretar na ministrstvu za pravosodje, direktor urada za preprečevanje korupcije in seveda znameniti tožilec v posebni skupni, ki je v časopisu Delo napisal svojo odstopno izjavo, ter zdaj odvetnik. Najprej bi vas vprašala, na kaj ste najbolj ponosni?

Boštjan Penko:
Težko vprašanje, morda še ni pravi čas za ponos. Menim, da imam še kaj narediti, preden bom rekel, da sem na kaj ponosen. Lahko rečem, da sem se v vseh teh funkcijah trudil, da bi delal v skladu s svojo vestjo in v skladu z nekim temeljnim načelom pravičnosti, poštenja, da bi pravo uporabljal na način, ki se mi zdi edini pravilen.

 

Boštjan Penko

Že pred leti, desetletji sem ne le zasebno, temveč tudi javno govoril, da je treba ravnati ne le zakonito, ampak tudi v duhu zakona. Takrat sem naletel na ostra nasprotovanja nekaterih kolegov, ki so bili takrat morda na drugi strani. Tukaj najbolj zadevam v obdobje, ko sem bil direktor urada za preprečevanje korupcije, saj so me nekateri klicali novi mesija.

Tudi pozneje, ko sem na vrhovnem državnem tožilstvu v skupini za pregon organiziranega kriminala poskušal interpretirati nekatera ravnanja, ki takrat še niso bila prepoznana kot kazniva dejanja – v mislih imam nekatere od prvih menedžerskih odkupov pa še nekatera druga kazniva dejanja, ki se takrat preprosto niso procesirala. Na eni strani, ker se ni znalo, na drugi strani pa morda še ni bilo želje. Takrat dejansko ni bilo ne politične ne kakšne druge volje, da bi ustavili plaz, ki se je sprožil po letu 2004 in je Slovenijo pripeljal v stanje, kot je zdaj.

V tistem obdobju sem se res trudil, da bi se kaj spremenilo, a je žal bilo tisto toliko pred pravim časom za spremembe, da moram reči, da nisem imel nikakršnega uspeha oziroma nisem mogel potegniti tega voza v tisto smer, kot sem si želel. Na koncu sem uvidel, da zame tam ni več prostora, in sem se umaknil iz vseh državnih služb ter začel zasebno odvetniško prakso.

Rekli ste, da je bila moja pot nekako logična, vendar tukaj ne vidim neke prave logike, ki bi moje funkcije, kot jih vidim jaz, postavila v neki pravi kontekst. Jaz sem namreč že leta 1991 s tridesetimi začel soditi kot kazenski sodnik na temeljnem sodišču v Ljubljani. Takrat še ni bilo te delitve na okrajna in okrožna sodišča in smo sodili praktično vse, od najlažjih do najtežjih kaznivih dejanj, in ne vidim posebne logike v tem, da neki 30-letnik sodi najtežja kazniva dejanja. Ne rečem, da tega nisem delal dobro, saj je bila moja statistika, kar zadeva potrjene sodbe, odlična. Tudi ljudje in stranke, s katerimi sem imel takrat opraviti, nimajo slabega povedati o meni. Če pa na vse skupaj pogledam malo bolj kritično, iz širšega konteksta tega, kar se mi je dogajalo, rečemo tranzicijska logika, ki vpliva tudi na pravniški poklic in na funkcije. V neki urejeni ali tradicionalni državi z dolgoletno tradicijo se ne bi dogajalo, da bi mladi ljudje s 30 leti nastopali sodniško funkcijo.

 

TFL Glasnik:
Logiko sem imela v mislih zaradi tega, ker ste začenjali s prepričanjem in dušo, ki je po mojem mnenju naravnana bolj sodniško kot pa odvetniško. Logična pa zaradi razočaranja zaradi vsega, kar se vam je dogajalo, in ste zato zdaj odvetnik. Imam občutek, da vaša duša sodi nekam drugam. Popolnoma se strinjam z vašim mnenjem o tem, kakšna pot bi morala biti pravilna. Zato je moje naslednje vprašanje, kako vidite pravosodni sistem. Čeprav ste mi na to vprašanje delno že odgovorili: kaj bi bilo prav, kako postaviti vse skupaj? Kako v tožilstvu? Kako v sodstvu?


Boštjan Penko:
V našem pravosodju je bilo marsikaj narobe in stvari še vedno niso v redu, čeprav se po mojem mnenju spreminjajo na bolje. V zadnjem času je prišlo do precej pozitivnih sprememb. Žal je moja percepcija takšna, da je v luči razvoja slovenske družbe vse skupaj zelo pozno, če ne prepozno. Žal smo zamudili obdobje, v katerem so se dogajale največje spremembe in so v večini primerov vodile v neko erozijo družbe na vseh področjih. Na področju vrednot, ekonomije, gospodarstva, bančništva. Danes je vse odprto, vse je na mizi. Tudi impotentno pravosodje je vse od let osamosvojitve do pred nekaj let, ko se je začelo vsebinsko spreminjati in bolje organizirati, bistveno prispevalo k temu, da nismo vzpostavili nadzora nad ključnimi dogodki in njihovim potekom, ki so našo državo pripeljali na rob bankrota – če ne čez.

Boštjan Penko

 

TFL Glasnik:
Na to ste opozarjali v vseh vlogah, ki ste jih imeli, kot petelin, ki je malo prezgodaj zakikirikal, in seveda je rezultat tak, kot je. Res pa je tudi, da se spremembe vidijo. Povejte, na katerih področjih pravosodja vidite najbolj pozitivne spremembe? Pa še vaše mnenje o tem, kaj lahko še rešimo? Nekaj tajkunov za zapahi, kar naj bi potešilo javnost,
zagotovo ni pravi odgovor.

 

Boštjan Penko:
Problemi so še vedno sistemske narave. Malce nerodno je, ko vsi govorijo o tajkunih (ta izraz nerad uporabljam, saj je bil že prevečkrat zlorabljen), ker jih nekaj tudi sam zastopam – tako sem začel svojo odvetniško kariero in mi tega marsikdo ne šteje v dobro. Jaz osebno pa se nisem čisto nič spremenil. Štejem, da sem usposobljen za področje gospodarskega kazenskega prava, za kar sem se usposabljal, zato je nekako logično, da če sem odvetnik, da tudi obravnavam tovrstne primere.

 

TFL Glasnik:
Je za vas dovolj to, da zastopate pravico, da ima vsak pravico do pravične obravnave? Je to dovolj, da odgovorite sebi?

Boštjan Penko:
Za mene je bil precejšnji šok, ko so me ljudje začeli gledati postrani. Komentarjev na moje izjave po kakšni obravnavi raje ne berem. Vse, kar delam, delam na polno. Tu ni polovičarstva in sem se pripravljen tudi izpostaviti. Pravim pa, da ni prijetno, da me tisti, ki so me včasih trepljali po ramah, danes gledajo nekoliko postrani. Ni mi prijetno in se včasih počutim kar nekoliko nelagodno, prizadeto.

Ko sem pred leti poskušal spreminjati stvari, nekaterih sploh ni bilo zraven, zdaj pa pobirajo smetano. Kot da so postali novi Di Pietri in rešitelji družbe. Ne počutim se najbolje. To je pač cena, ki jo mora vsak plačati za svoje odločitve in dejanja, morda sem jaz plačal malo večjo ceno v trenutku, ko so mi očitali zlorabo položaja. Prehod s tožilstva med odvetnike je bil zame res boleč.

Boštjan Penko

 

TFL Glasnik:
Pa bi sprejeli neki položaj, če bi vam ga ponudili? Bi bil to za vas še izziv?

Boštjan Penko:
Iskreno rečeno se bojim, da je zame že prepozno. Mislim, da je to zdaj poslanstvo nove generacije.

 

TFL Glasnik:
Kar sami sebe zanikate o svoji mladosti. Sicer pa to področje glede na današnje stanje ne daje tistega zadoščenja posameznikom, ki bi to želeli. Ne s plačami, zlasti pa ne z ugledom.

Boštjan Penko:
Ko sem rekel, da je prepozno, nisem mislil toliko na moja leta. Ko prideš enkrat v položaj, v katerem sem jaz ta trenutek, ne vem, ali lahko računaš na takšno podporo in takšno zaupanje širše javnosti. Verjamem, da me strokovna javnost pozna, saj vsak za vsakega ve, do kod približno seže. Za prevzem najvišjih funkcij v pravosodju, recimo za generalnega državnega tožilca, za ministra za pravosodje, za vrhovnega sodnika, če želite, je vendarle malce težko računati, da bi lahko odvetnik s takšno klientelo, kakršno imam v tem trenutku, s polno kredibilnostjo prevzel katero teh funkcij. To so zelo različni svetovi in prehod tukaj ni zelo preprost – če ne celo nemogoč.

Osebno si ne bi želel vrnitve v javno sfero s senco dvoma – ne bi mogel delovati na tak način, če bi imel občutek, da ne uživam polnega zaupanja. Od tod moje prepričanje, da je nekoliko prepozno.

Boštjan Penko

 

TFL Glasnik:
Kljub temu sem prepričana, da bodo ta pogovor prebrali pravi ljudje. Vrniva se malce k pravosodju. Omenili ste pozitivne premike in me zanima, kaj konkretno ste imeli v mislih. V sodstvu, v tožilstvu in na tej relaciji sodelovanje s policijo? So se postopki pospešili? Kaj opažate?

Boštjan Penko:
Govoril bom predvsem o kazenskem pravosodju, ker večina mojih primerov sodi na to področje. Moja trditev, da se stvari spreminjajo na bolje, je do določene mere relativna in ni enoznačna. To pa zato, ker se vse skupaj dogaja v nekih valovih, ki promovirajo različne postulate. Najprej pride val, ki recimo promovira človekove pravice, garancije v postopku in tako naprej ter se skladno s tem organizirajo službe, spreminja se zakonodaja, organi se senzibilizirajo. To se je dogajalo pred desetimi ali petnajstimi leti z izpopolnjeno ureditvijo na področju recimo uporabe prikritih metod in sredstev, z ureditvijo pripora, če omenim samo najgloblje posege v človekove pravice.

To je bil val, ki je na eni strani promoviral in utrdil te postulate, potem se je kar nenadoma začelo govoriti, da te garancije zmanjšujejo učinkovitost, da imamo zagovorniki možnost zavlačevanja postopkov, da zlorabljamo te institute, in se je zasukalo v smer povečanja učinkovitosti. Prišli smo do novih predpisov in tudi do institucionalnih ureditev: ustanovitev NPU, specializiranega tožilstva, posebnih oddelkov na sodiščih. Dobili smo zakon za zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja zunaj kazenskega postopka, dobili smo spremembe na področju materialnih predpisov. Vse skupaj je kulminiralo v smislu trenutno močno povečane učinkovitosti, čemur je v veliki meri sledila tudi sodna praksa.

Obtožni akti, s katerimi še v času mojega tožilskega mandata nismo mogli niti prek prvega mejnika, to je zahteve za preiskavo, danes doživljajo praktično 90-odstotni uspeh v obsodilnih sodbah, vsaj na prvi stopnji. Zagovorniki imamo pogosto občutek, da gre za igro na en gol, pa še ta je brez vratarja.

Boštjan Penko

 

TFL Glasnik:
Problem je verjetno v tem, da smo hoteli hitro rešiti, kar se leta ni reševalo.

Boštjan Penko:
Ne gre.

 

TFL Glasnik:
In potem imamo te nesorazmernosti.

Boštjan Penko:
To so ti valovi, ki imajo včasih zelo visoke amplitude. Se pa mora to enkrat uravnotežiti.

 

TFL Glasnik:
Da, na koncu se počasi izniha.

Boštjan Penko:
Tukaj vidim poslanstvo odvetnikov, kar počnem zdaj - da pripomoremo stvari postavljati v pravi kontekst, na pravo raven.

 

TFL Glasnik:
Kako to doseči, z zastopanjem?

Boštjan Penko:
Z vsem, kar vem in znam, skušam vplivati na to, da se v tistih konkretnih kazenskih postopkih, v katerih se vidi, da je primarna učinkovitost, podrejeno pa je vse tisto, kar smo se učili o kazenskem pravu in kazenskem procesnem pravu, to ne dogaja. Da na to vplivamo z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo. Morda tudi z javno besedo, kadar imamo možnost. Da opozarjamo na prekoračitev standardov, ki bi morali veljati. Problem kazenskega prava danes je tudi v tem, da se marsikaj, kar ne sodi v kazensko pravo, procesira skozi kazensko pravo. To je pač najučinkovitejše orodje za kaznovanje in sankcioniranje. Tudi za vzpostavljanje nekega režima, kar pa ni namen kazenskega prava. Zame je bilo kazensko pravo vedno ultima ratio (zadnje sredstvo) in sem ga kot takšnega upošteval in prakticiral – navsezadnje tudi kot tožilec, saj sem že takrat imel težave, ko sem presodil, da nečesa ne bi bilo mogoče utemeljeno preganjati. Kot bivši sodnik sem pač videl, kam bo pregon pripeljal, in sem to že prej predvidel. Na koncu, ko se je izkazalo, da je bila moja odločitev pravilna, sem bil zaradi tega kljub temu deležen sankcij.

Kazenskega prava se ne sme uporabljati za področja in zadeve, ki bi se morale urejati na drugačen način in v drugih pravnih vejah ali skozi druge oblike nadzora, ki bi morale biti vzpostavljene na področjih, ki jih zdaj obravnavamo. Ne pa da so policisti in tožilci tisti, ki bodo zdaj rešili Slovenijo. Takšna miselnost lahko ogrozi splošne pozitivne trende v pravosodju, ki predstavlja občutljiv in kompleksen sistem in ga je dolgoročno kot takega treba tudi razumeti in obravnavati.

 

TFL Glasnik:
In še zadnje vprašanje: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Boštjan Penko:
Tisti, ki me osebno poznajo, vedo, kako razmišljam in kakšne so moje vrednote ter kako delam. Drugi si bodo ne glede na to, kaj bi jim želel sporočiti, mislili svoje. Malo več empatije, altruizma, optimizma, dobre volje in kanček idealizma pa vendar ne bi škodilo nikomur od nas.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Boštjan Penko

Pridržek lastninske pravice v stečaju

Matej Planinc

piše: odvetnik Matej Planinc

Pridržek lastninske pravice ureja Obligacijski zakonik v 520. in 521. členu. Nesporno je, da pridržek lastninske pravice vselej učinkuje med pogodbenima strankama. Za učinke nasproti tretjim, to je kupčevim upnikom, pa OZ določa, da mora biti podpis kupca na pogodbi, ki vsebuje določilo o pridržku lastninske pravice, notarsko overjen pred kupčevim stečajem ali pred rubežem stvari. Vsekakor pa gre v takem primeru za prodajo pod odložnim pogojem plačila celotne kupnine.

V primeru stečaja kupca in ob pogoju notarsko overjene pogodbe s pridržkom bo prodajalec (praviloma) uspešno uveljavljal izločitveno pravico na predmetu pogodbe.

Postavlja pa se vprašanje, kako naj postopa prodajalec v primeru, ko je bila med prodajalcem in kupcem sklenjena prodajna pogodba s plačilom kupnine na obroke ter pridržkom lastninske pravice, vendar pa podpis kupca na pogodbi ni bil notarsko overjen, zoper kupca pa je nato začet stečajni postopek.

Stečajni upravitelj posledično prodajalčeve izločitvene pravice ne bo priznal, kar je logično, glede na pomanjkljivo obličnost overitve podpisa.

Kot že navedeno, kljub neoverjenemu podpisu kupca lastninski pridržek velja med pogodbenima strankama. Glede na določbo 24. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) gre v takem primeru za vzajemno neizpolnjeno dvostransko pogodbo, saj nobena od pogodbenih strank še ni izpolnila svojih obveznosti v celoti. Prodajalec tudi ni napravil kupca za nepogojnega lastnika premičnine, saj slednji ni plačal celotne kupnine.

Prodajalcu terjatve do kupca-stečajnega dolžnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe ni potrebno prijaviti v stečajnem postopku in ima pravico do plačila te terjatve po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka. Kupec-stečajni dolžnik mora svojo obveznost do prodajalca na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe izpolniti v skladu s pogodbo in po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka, razen če uresniči odstopno pravico, kot jo določa 267. člen ZFPPIPP. Ta terjatev je izenačena s terjatvami, nastalimi po začetku stečajnega postopka.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Poslovno poročilo

Vida Oder

piše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013) poslovno poročilo obravnava v 70. členu in navaja, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kaj zakonodajalec misli s poštenim prikazom poslovanja: »Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in vsestranskosti njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila.«

V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:

 • vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;
 • pričakovani razvoj družbe;
 • aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
 • obstoj podružnic družbe.

Iz vsega napisanega sledi, da je poslovno poročilo po svoji vsebini tako kompleksno, da morajo pri njegovi sestavi sodelovati zaposleni z več poslovnih področij. Še posebej je sodelovanje pomembno, če družba želi pripraviti res kvalitetno letno poročilo, ki bo na nek način tudi promocija družbe. Nikakor ni pametno pretiravati in razkriti kakšne poslovne skrivnosti iz poslovanja družbe, zato je pazljivost pri pripravi poslovnega poročila še toliko bolj pomembna. Nedvomno pa mora pri pripravi aktivno sodelovati poslovodstvo. Le pravilna sestava sodelujočih pri pripravi poslovnega poročila namreč lahko zagotovi kvalitetno in celovito predstavitev družbe. Zelo pomembno je, da je poslovno poročilo sestavljeno tako, da se obdrži tako imenovana rdeča nit skozi vse letno poročilo. Poslovno poročilo mora vsebovati tudi informacije, povezane z varstvom okolja in zaposlenci.

Pri predstavitvi oziroma analizi razvoja, poslovnih izidov ter finančnega položaja družbe mora poslovno poročilo temeljiti na zneskih v računovodskih izkazih ali pa se nanje sklicevati. S pomočjo finančnih in drugih kazalnikov in pokazateljev se le nadgradijo in dodatno pojasnijo trditve iz računovodskega poročila. Metodika analiziranja mora temeljiti na Slovenskem računovodskem standardu 29 – Računovodsko proučevanje. Katere kazalnike bo družba v poslovnem poročilu uporabila, lahko izbere sama. Pomembno je, da izbere tiste, za katere meni, da imajo največjo izrazno moč in najbolje prikažejo poslovanje družbe.

V poslovnem poročilu je potrebno nameniti pozornost tveganjem, ki jim je družba izpostavljena, ter predstaviti cilje in ukrepe, ki so bili sprejeti za njihovo obvladovanje. ZGD-1 o razkrivanju tveganj v 70. členu določa: »Če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.«

Obvladovanje tveganj v družbi mora temeljiti na sistematično postavljenih notranjih kontrolah v delovanju posameznih procesov, spremljanju delovanja notranjih kontrol in ocenjevanju odmikov realiziranih rezultatov družbe od postavljenih normativov. Na osnovi kvalitete oziroma tveganosti odmikov, ki so lahko pozitivni ali negativni, se določi stopnja tveganja, ki ga posamezno tveganje predstavlja. Delovanje notranjih kontrol pa preverja tudi notranja revizija, ki odkriva nepravilnosti v delovanju notranjih kontrol, pomanjkanju notranjih kontrol ali morebitnemu izigravanju postavljenih normativov. O svojem delu pripravi pisno poročilo in poda priporočila za izboljšanje sistema. V poslovnem poročilu je potrebno predstaviti tudi izsledke notranje revizije.

Družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, morajo vključiti v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju družbe, v kateri navedejo, kateri veljavni kodeks upravljanja spoštujejo in kje je besedilo kodeksa dostopno javnosti. V kolikor pa družba katerih koli delov kodeksa o upravljanju družbe ne spoštuje, mora v letnem poročilu to navesti in pojasniti razloge za to. Če izjava o upravljanju ni sestavni del poslovnega poročila, mora biti v njem navedeno, kje v elektronskem mediju družbe je besedilo izjave o upravljanju dostopno.

Družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu, morajo poleg že napisanega, skladno z določili 70. člena ZGD-1, predstaviti tudi:

 • podatke o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic delničarjev in načina njihovega uveljavljanja in
 • podatke o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.

Poslovno poročilo družb, ki so zavezane k uporabi Zakona o prevzemih (ZPre-1) (Uradni list RS, št. 79/2006 do št. 25/2014), mora vsebovati tudi podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta z vsemi potrebnimi pojasnili o:

 • strukturi osnovnega kapitala družbe,
 • vseh omejitvah prenosa delnic,
 • pomembnem neposrednem in posrednem imetništvu vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, skladno z določili zakona o prevzemih,
 • vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice,
 • delniški shemi za delavce, če jo družba ima,
 • vseh omejitvah glasovalnih pravic,
 • vseh družbi znanih dogovorih med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev in glasovalnih pravic,
 • pravilih družbe o imenovanju ter zamenjavi članov vodenja ali nadzora ter spremembah statuta,
 • pooblastilih članov poslovodstva, predvsem pooblastilih za izdajo ali nakup lastnih delnic,
 • vseh pomembnih dogovorih, katerih stranka je družba, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica ponudbe, kot jo določa zakon o prevzemih in učinke takšnih dogovorov,
 • vseh dogovorih med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo v primeru, da ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon o prevzemih, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha.

Slovenski računovodski standardi ne predpisujejo oblike poslovnega poročila. Spoštovana morajo biti določila ZGD-1 in predstavljeni vsi tisti podatki, ki so pomembni za bralca. Pomembna dejstva morajo biti predstavljena na način, da je mogoče razumeti temeljne značilnosti poslovanja družbe in možnosti za njeno delovanje v prihodnosti. Poslovno poročilo je, kot del letnega poročila, pomemben in najbolj verodostojen vir informacij zunanjim uporabnikom informacij (bankam, vlagateljem, javnosti, …).

Cenitev davčne osnove je postopek ugotavljanja davčne osnove s pomočjo razmišljanj o njeni verjetnosti, kadar vrednosti davčne osnove ni mogoče zanesljivo določiti z davčnim nadzorom na osnovi razpoložljive knjigovodske dokumentacije davčnega zavezanca. V davčnem postopku je mogoče cenitev davčne osnove uporabiti samo pri presoji pravilnosti preteklih davčnih osnov, nikakor pa ne za napovedovanje prihodnjih davčnih osnov (Höft, Danelsing, Grams, Rook, 2014, 231).

Danes se metode cenitve davčne osnove uporabljajo tudi v postopku dokazovanja davčne utaje, vendar mora biti sum davčne utaje ugotovljen z dovolj visoko stopnjo verjetnosti, prav tako se obstoj davčne utaje ne sme samo domnevati, saj lahko v tem primeru pride do samovolje davčne uprave (Höft, Danelsing, Grams, Rook, 2014, 232).

Cilj cenitve davčne osnove je ugotoviti davčno stopnjo z najvišjo stopnjo točnosti. Cenitev mora biti prepričljiva, tako da je s cenitvijo ugotovljena davčna osnova mogoča in razumna (Hahlweg 2012, 78). Davčna uprava cenitve davčne osnove ne sme uporabljati, da bi lažje, hitreje in ceneje ugotovila davčno osnovo pri davčnem zavezancu, ali da bi davčnemu zavezancu naložila dodatno kazen, zato mora najprej preizkusiti in preveriti vsa relevantna dejstva in dokaze, ki jih predloži davčni zavezanec, in uporabiti cenitev davčne osnove, šele ko z inštrumenti preizkušanja knjigovodskih podatkov davčne osnove ne more ugotoviti. Vse to lahko izvede, šele ko so izčrpane vse možnosti za pravilno ugotovitev davčne osnove. Cenitev davčne osnove je torej vedno zadnje sredstvo, s katerim se ugotovi davčna osnova (Höft, Danelsing, Grams, Rook, 2014, 233).

Nujna domneva vsake cenitve davčne osnove je nezmožnost pridobivanja dokazov davčne uprave, s katerimi bi lahko določili višino davčne osnove. Šele takrat, ko ni več nobene možnosti, da bi z drugimi metodami ugotovili višino davčne osnove, sme davčna uprava določiti višino davčne osnove s cenitvijo. Pred samo cenitvijo mora pridobiti dokaze pri tretjih osebah, kot so finančne ustanove in dobavitelji. Takšno pridobivanje dokazov je dopustno, ko prispeva k ugotovitvi dejanskega stanja. Če pa se davčna uprava odloči za cenitev davčne osnove, čeprav obstajajo drugi dokazi, na podlagi katerih bi lahko ugotovila davčno osnovo, pomeni takšno ravnanje prekoračitev pooblastil (Brinkmann 2012, 30). Prav tako ni dopustno izvesti cenitve davčne osnove, če jo je mogoče ugotoviti s pridobivanjem dokazov, kar je dolgotrajno in drago.
V skladu z 68. členom ZDavP-2 (Ur. list RS 117/06 do 90/14) lahko davčna uprava ugotovi davčno osnovo s cenitvijo in na tej podlagi odmeri davek, če:

 • zavezanec za davek ne vloži davčne napovedi, ali ne predloži obračuna davka davčni upravi, ali ju vloži oziroma predloži brez podatkov, potrebnih za ugotovitev davčne obveznosti;
 • fizična oseba ne napove dohodkov;
 • ugotovi, da temelji davčna napoved oziroma obračun davka na neresničnih ali nepravilnih podatkih;
 • ugotovi, da napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v obračunu davka, niso sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, razen če davčni zavezanec navede upravičene razloge;
 • zavezanec za davek na zahtevo davčne uprave ne predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali če kažejo take bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti;
 • delodajalec ne predloži podatkov o davčnem odtegljaju od dohodkov iz zaposlitve;
 • ugotovi, da podatki, ki jih je bil davčni zavezanec dolžan predložiti na ustrezen način, ne ustrezajo dejanskemu stanju, ali jih davčni zavezanec ni predložil na ustrezen način, pa bi jih moral.

V skladu z 68.a členom ZDavP-2 lahko davčna uprava ugotovi davčno osnovo s cenitvijo in na tej podlagi odmeri davek, če:

 • davčni zavezanec – fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki znatno presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal,
 • je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec – fizična oseba, trošenjem davčnega zavezanca – fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca – fizične osebe.

Najpomembnejša razloga za cenitev davčne osnove pred upravnim sodiščem sta v tretji alineji prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2, ker davčna napoved oziroma obračun davka temelji na neresničnih ali nepravilnih podatkih (trditev velja v obsegu 29,5 odstotka). Isti odstotek je v peti alineji prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člena ZDavP-2, ker zavezanec za davek na zahtevo davčne uprave ne predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali kažejo takšne bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti.

Pomembna je še četrta alineja prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2, z 11,4 odstotka, ker napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v obračunu davka, niso sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, razen če davčni zavezanec navede upravičene razloge. Enak obseg, 11,4 odstotka, velja za peti odstavek 68. člena ZDavP-2, ker fizična oseba razpolaga s sredstvi za zasebno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki znatno presegajo davčni upravi napovedane dohodke. Drugi razlogi ne presegajo 4,5 odstotka razlogov za cenitev davčne osnove.

Največ sodb Vrhovnega sodišča RS, ki se nanašajo na cenitev davčne osnove, je bilo izrečenih leta 2009 in 2010, skupaj 23 oziroma 52,3 odstotka. Revizija pred vrhovnim sodiščem je bila v 75 odstotkih zavrnjena, v 22,7 odstotka se ji je delno ugodilo in v 2,3 odstotka ji je bilo ugodeno.

Najpomembnejša razloga za cenitev davčne osnove pred Vrhovnim sodiščem RS sta v tretji alineji prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2, ker davčna napoved oziroma obračun davka temelji na neresničnih ali nepravilnih podatkih (27,3 odstotka). Peta alineja prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2 je razlog (25 odstotkov), ker zavezanec za davek na zahtevo davčne uprave ni predložil poslovnih knjig in evidenc, ki jih je sicer dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali kažejo take bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti.

Pomembna sta še druga alineja prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2 z 15,9 odstotka, ker fizična oseba ni napovedala dohodkov in z istim odstotkom peta alineja prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2, ker zavezanec za davek na zahtevo davčne uprave ni predložil poslovnih knjig in evidenc, ki jih je bil dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko napačne, ali kažejo take bistvene formalne pomanjkljivosti, ki upravičujejo dvom o njihovi vsebinski pravilnosti. Četrta alineja prvega odstavka 39. člena ZdavP ali 68. člen ZDavP-2 je v 4,5 odstotka razlog za revizijo pred vrhovnim sodiščem o cenitvi davčne osnove, ker napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani v obračunu davka, niso sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu, razen če davčni zavezanec navede upravičene razloge. Drugi razlogi ne presegajo 2,3 odstotka razlogov za cenitev davčne osnove.

Vir: revija Denar - dr. Stanko Čokelc

Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS št. 94/2014) se s 1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela.

Najpomembnejše novosti:

 • Posameznik, ki se od 1. 1. 2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, se mora priglasiti pri AJPES (prek spleta ali osebno na upravni enoti).
 • Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, AJPES javno objavlja na svoji spletni strani.
 • Seznam del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, je določen v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014).
 • Limit prihodkov, ki jih posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, lahko doseže v polletnem obdobju, je omejen z zneskom treh neto povprečnih plač iz preteklega leta (glede na podatek o neto povprečni plači iz leta 2013 to znaša: 2.991,03 eur). Posameznik mora o doseženih prihodkih poročati do 10.7. za prvo polletje in do 10.1. za drugo polletje, na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.
 • Uvedba obveznega socialnega zavarovanja posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (7 eur) in prispevek za zdravstveno zavarovanje (2 eur) se plačuje s pridobitvijo vrednotnice, ki velja za koledarski mesec, v katerem se opravlja delo. Vrednotnico se ob uveljavitvi novega sistema lahko pridobi le na upravni enoti, kasneje pa bo možna pridobitev tudi prek spletnega portala e-uprava.
 • Posameznik mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS. Na podlagi dopolnitve 285. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2H, ki velja od 1. 1. 2015 dalje), izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi nabrana zelišča ali gobe), nima obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Plačnik davka ima v tem primeru obveznost dostave podatkov o izplačanih dohodkih na letnem nivoju, v skladu s 337. členom ZDavP-2, kar bo podrobneje opredeljeno na podlagi spremembe in dopolnitve Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

Posamezniki, ki imajo na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo po starem sistemu, lahko to delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, po novem sistemu pa morajo priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30. 6. 2015. V času do ponovne priglasitve lahko opravljajo dela, ki so jih priglasili po starem sistemu, za legalno opravljanje teh del pa v tem obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov. Dokler ti posamezniki ne priglasijo osebnega dopolnilnega dela po novem sistemu, zanje velja limit prihodkov in roki za poročanje o doseženih prihodkih po starih predpisih (letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta; o doseženih prihodkih poročajo do 10. dne v mesecu po preteku vsakega trimesečja). Tudi za te zavezance pa za vsa izplačila dohodkov po 1. 1. 2015 velja, da jih morajo vključiti v mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (torej tudi dohodke prejete od izplačevalcev, ki so plačniki davka), saj izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi izdelke domače obrti), nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja.

Vir: pojasnilo FURS

Ročnost posameznih prvin poslovnega procesa je različna (kratkoročna ali dolgoročna). Enako velja za njihove vire financiranja, ki so kratkoročni ali dolgoročni. Glede na financerja pa vire opredelimo kot lastniške in upniške vire financiranja.

Praviloma se s kapitalom financirajo dolgoročna sredstva (lahko tudi kratkoročna sredstva). V študijskih gradivih za poslovodne računovodje (npr. CMA, CIMA, CPR) najdemo misel, da se kapital uporablja predvsem za financiranje kapacitet.

Poenostavljeno pravijo, da se vlagatelj odloča kam s svojimi prihranki. Doseči želi ciljni donos, ki ga vidi v vložku v neki poslovni subjekt. Z vložkom se financirajo sredstva, ki jih poslovni subjekt potrebuje za oblikovanje učinka (predvsem delovna sredstva). S prodajo učinka se uresniči denarni tok, ki je praviloma višji od izdatkov. Presežek zagotavlja donos in jamči vračilo vložka - instalirane kapacitete se povrnejo v dobi njihove koristnosti. Obseg lastniškega financiranja poslovanja vpliva na finančni položaj poslovnega subjekta, več kot je kapitala, boljši je finančni položaj in obratno.

Pogosto lastniških virov ni dovolj. Nadomestijo se z dolgoročnimi upniškimi viri (dolgoročni krediti). Pomembno je, da je ročnost tujih virov financiranja usklajena s pridobitno sposobnostjo sredstev, ki se financirajo s krediti.

Dolgoročni viri financiranja (kapital in dolgoročni upniški viri financiranja) so praviloma dražji od kratkoročnih virov financiranja (kratkoročni upniški viri financiranja). Zato se poslovodje pogosto odločajo za cenejše, kratkoročne, vire financiranja. Tako financiranje je lahko tvegano in lahko privede do težav v poslovanju.

Če je obremenjenost prejemkov od prodaje s finančnimi obveznostmi (vračilo upniških virov financiranja) previsoka lahko nastopijo težave v poslovanju2. Zato v stroki velja, da so prihodki lahko predvsem vir kratkoročnega financiranja (ne uporabijo se za financiranje kapacitet).

Ena najodgovornejših nalog poslovodstva je obvladovanje tveganj, med njimi tudi tveganja povezana s plačilno sposobnostjo poslovnega subjekta (likvidnostna tveganja). Plačilna sposobnost poslovnega subjekta je v tesni odvisnosti od višine lastniških virov financiranja. Poenostavljeno govorimo o kapitalski ustreznosti oziroma neustreznosti. Težave v plačevanju nastopijo, ko nimamo dovolj kvalitetnih virov financiranja, da bi v rokih poravnavali svoje obveznosti. V takem primeru moramo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovimo pravočasno plačevanje obveznosti. To lahko dosežemo z dokapitalizacijo poslovnega subjekta –lastniki vložijo dodatna sredstva v poslovni subjekt, poveča se kapital poslovnega subjekta.

Težave v poslovanju lahko povzročijo razglasitev plačilne nesposobnosti, ki se lahko odpravi s prisilno poravnavo. V skrajnih primerih pa pride do stečaja.

Prisilna poravnava se izvaja s sodelovanjem pristojnega sodišča. Njena vsebina je v razbremenitvi poslovnega subjekta. To se doseže z odpisom določenega dela obveznosti ali s podaljšanjem roka plačila obveznosti. Prisilna poravnava se izvede v korist poslovnega subjekta in v primeru odpisa obveznosti povečuje kapitalske rezerve poslovnega subjekta (sestavina celotnega kapitala).

Če poslovni subjekt ne sprejme ukrepov za vzpostavitev normalnega poslovanja, ali če ukrepi niso uspešni, pa je lahko uveden stečaj. Stečaj poslovnega subjekta pomeni njegovo prisilno prenehanje. Celotno premoženje se proda. Z izkupičkom (stečajna masa) se poravna del obveznosti. Lastnikom ne ostane nič. Tudi ta postopek se izvaja s pomočjo pristojnega sodišča, ki mora zagotoviti pravno korektno razdelitev stečajne mase.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – dr. Branko Mayr

Pri računovodski analizi se lahko uporabljajo tudi razne statistične in podobne metode. Tako se lahko uspešnost meri s pomočjo različnih sodil, med katerimi so najpogosteje uporabljana:

 • metoda odplačilne dobe,
 • metoda aktualiziranega dobička na enoto naložb,
 • metoda sedanje vrednosti,
 • metoda interne stopnje donosnosti,
 • metoda interne stopnje prihranka,
 • metoda družbenih stroškov in koristi,
 • metoda neto sedanje vrednosti,
 • metoda diskontiranih denarnih tokov (sedanja vrednost),
 • druge metode.

Notranja stopnja donosa
To je pogosta metoda za merjenje uspešnosti naložbe. Njena osnovna značilnost je, da primerja pričakovano stopnjo donosa dolgoročnih naložb s stroški kapitala, ki ga bo treba za izvedbo naložb pridobiti. To metodo Mramor ponazarja s preprostim primerom. Če nekdo dobi v banki kredit po 10-odstotni letni obrestni meri in hkrati s kreditom dobljeni denar posodi naprej pod enakimi ostalimi pogoji po 12-odstotni obrestni meri in če s tem poslom nima nikakršnih stroškov, pomeni razlika med obema obrestnima merama v višini 2-odstotno neto korist od naložbe. V tem primeru 12 % pomeni notranjo stopnjo donosa, 10 odstotkov pa stroške kapitala. Iz povedanega vidimo, da moramo poznati stroške kapitala in notranjo stopnjo donosa naložbe. Po Mramorju je to tista stopnja donosa dolgoročne naložbe, ki izenači pričakovane izdatke v zvezi z naložbo s pričakovanimi prejemki, ki jih naložba ustvari. Ker nastopajo ti izdatki in prejemki, ki jih naložba ustvari, v različnih trenutkih v prihodnosti, se za določitev te diskontne stopnje (notranje stopnje donosa) uporabljajo tehnike izračuna sedanje vrednosti. Za izračun je treba najprej narediti načrt denarnih tokov, ki jih povzroči dolgoročna naložba, in nato z uporabo ustrezne tehnike sedanje vrednosti izračunati notranjo stopnjo donosa (to je tista stopnja, pri kateri se sedanja vrednost pričakovanih neto denarnih tokov od naložbe izenači z denarnim odtokom same naložbe oziroma pri kateri je vsota sedanje vrednosti denarnih tokov (pritokov in odtokov) naložbe enaka nič). Če je notranja stopnja donosa dolgoročne naložbe višja od stroškov kapitala, se naložba splača in obratno.

Neto sedanja vrednost pričakovanih donosov
To je verjetno najboljša metoda, s katero se odločamo o dolgoročnih naložbah. Izračun je podoben izračunu notranje stopnje donosa. Poznati moramo stroške kapitala in oceniti pričakovane denarne tokove. Izračunajo se lahko neto denarni tokovi ali pa tudi denarni tokovi iz poslovanja. Glede na upoštevane tokove je treba uporabiti ali strošek kapitala ali WACC. Več o tem v delih, ki obravnavajo naložbe. Ta metoda primerja vložek v naložbo s sedanjo vrednostjo njegovih pričakovanih koristi. Če so slednje višje od vložka, se naložba splača in obratno.

Druge metode
Obe prikazani metodi sta zapleteni in ju predvsem v malih podjetjih redko uporabljajo. Uporabljajo pa se enostavnejše, strokovno manj kvalitetne, druge metode. Med njimi sta pogosto uporabljani:

Računovodska stopnja donosa
Izračuna se kot razmerje med povprečnim letnim čistim dobičkom in vrednostjo naložbe. V končni odločitvi se uporabi enaka logika kot pri prikazanem merilu notranje stopnje donosa.

Rok povračila
Pove, v kakem roku bodo povrnjena vložena sredstva.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – dr. Branko Mayr

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog sprememb kazenskega zakonika, s katerim med drugim kriminalizira zalezovanje in uporabnike storitev žrtev trgovine z ljudmi ter strožje kaznuje korupcijska kazniva dejanja. "Sprememb ni veliko, so pa utemeljene in pomembne," pravi minister Goran Klemenčič.

Med drugim ministrstvo za primere groženj predlaga ukinitev pregona na zasebno tožbo in namesto tega uvaja pregon na predlog. To pomeni, da bosta za pregon storilca ponovno pristojna policija in tožilstvo in ne več žrtev, kakor veleva sedanja ureditev. Gre namreč za ranljive ljudi, kazniva dejanja se pogosto dogajajo v družinskem okolju, kjer so ljudje povezani, je razložil minister.

Kot nov zakonski znak kaznivega dejanja grožnje se vpeljuje tudi zalezovanje. Kakor piše v noveli kazenskega zakonika, je zalezovanje v Sloveniji dokaj občutljivo, ne samo v družinskih razmerjih ali nekdanjih družinskih razmerjih, temveč tudi širše. Minister je še dodal, da zoper ta pojav, čeprav je v družbi vse pogostejši, do zdaj še ni bilo ustreznega pravnega sredstva za pregon.

Novela predvideva tudi prepoved približevanja ali komuniciranja z oškodovancem, torej tudi možnost prepovedi uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev za storilca. Uvaja se torej prepoved nadlegovanja prek sms sporočil, raznih komunikacijskih aplikacij in družabnih omrežij, je minister pojasnil novost.

Predlog uvaja tudi kriminalizacijo uporabnikov storitev žrtve trgovine z ljudmi - ne gre le za prostitucijo, ampak tudi izkoriščanje dela, je poudaril Klemenčič. Po besedah ministra se z novelo odpravlja tudi zakonsko luknjo, ki je privedla do anomalij, "kot se je spomnimo denimo iz primera Lipa", ko je torej kazen zoper Roberta T. Zavašnika v času njegovega bega zastarala. Če bo predlog sprejet, zastaranje ne bo teklo v času, ko je posameznik na begu ali se umika izvrševanju kazni.

Korupcijska kazniva dejanja s predlogom prehajajo pod pristojnost okrožnih sodišč, zdaj namreč te primere obravnavajo okrajna. Zvišuje se tudi sama zagrožena kazen, obenem pa bo poleg zaporne kazni po novem obvezna tudi denarna kazen. Za ta korak so se, tako Klemenčič, odločili glede na družbeno nevarnost teh kaznivih dejanj, glede na stanje v družb in glede na to, da za ta kazniva dejanja veljajo relativno nizke kazni v primerjavi z nekaterimi drugimi premoženjskimi kaznivimi dejanji.

Predlagana je tudi dopolnitev člena glede davčne zatajitve. Zdaj po ministrovih besedah velja, da se kaznivo dejanje in ne prekršek stori ob enkratni utajitvi zneska, višjega od 50.000 evrov. Po novem pa bo kaznivo dejanje storjeno, ko bo nekdo v obdobju enega leta skupno, torej lahko tudi z več zatajitvami, utajil več kot 50 tisočakov.

V zadnjem času odmeva več postopkov zoper novinarje zaradi izdaje tajnih podatkov, obe novinarski organizaciji sta zato ministrstvo pozvali, naj v primerih poročanja v javnem interesu dekriminalizira tako ravnanje. Minister je danes povedal, da so ubrali zelo liberalen pristop, skoraj tak, kot sta ga predlagali obe organizaciji, in iz predloga izključili kaznivost izdaje uradne tajnosti v primeru prevladujočega javnega interesa. Prav tako so se zavzeli za zaščito t. i. žvižgačev, je dodal.

Kot pravi minister, se tukaj sooča več vidikov - svoboda izražanja, realnost pregonov in dejstvo, "da smo država, ki nima odnosa do tajnih podatkov". Ti se po njegovem velikokrat ne razkrivajo v javnem interesu, ampak v interesu politike, osebnih diskreditacij. Predlog novele bo v medresorskem usklajevanju in javni razpravi en mesec, sprejemal pa se bo po rednem postopku.

Vir: STA

Ustavno sodišče je odločilo, da je določba zakona o sodnih taksah, ki govori o oprostitvi plačila takse, v neskladju z ustavo. Zakonodajalec mora neskladje odpraviti v letu dni, dotlej pa je ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe ter razširilo krog upravičencev do oprostitve plačila sodnih taks.

Izpodbijana določba zakona o sodnih taksah določa, da sodišče oprosti stranko plačila sodnih taks v celoti, če ta na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč. Ustavno sodišče je že lani ugotovilo neustavnost te ureditve in določilo, da sodišče oprosti plačila sodnih taks tudi stranke, ki ne prejemajo socialne pomoči, a bi bile do nje upravičene, če bi zanjo zaprosile.

Hkrati pa sme sodišče stranke, ki ne prejemajo socialne pomoči in do nje ne bi bile upravičene, bi pa bile s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživljajo, le delno oprostiti plačila sodnih taks. To pa je po mnenju Višjega sodišča v Mariboru, ki je vložilo zahtevo za presojo ustavnosti omenjenega zakona, v nasprotju z ustavo, saj pomeni poseg v pravico do sodnega varstva.

Kot opozarja mariborsko sodišče, je sodišče na podlagi prejšnje ureditve stranko v celoti oprostilo plačila takse, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali njeni družinski člani. V sodni praksi se je izoblikovalo stališče, da stroškov postopka ne more plačati stranka, ki ima dohodke v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

Nova ureditev, sprejeta leta 2013, pa je prag za upravičenost do polne oprostitve plačila takse znižala na enkratnik minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 269,20 evra mesečno.

Takšna zaostritev pa mnenju ustavnih sodnikov predstavlja nesorazmeren poseg v pravico do sodnega varstva in pravico do pravnega sredstva. Z zaostritvijo pogojev je zakonodajalec porušil ravnovesje med državnim interesom zaračunavanja sodnih taks in interesom socialno šibkih posameznikov, da lahko učinkovito dostopajo do sodišč, ne glede na svoj socialni položaj, opozarja ustavno sodišče.

Zaradi prekomernega posega v pravico do učinkovitega sodnega varstva in pravnega sredstva so izpodbijane določbe v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče, ki je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta.

Dotlej pa je sodišče določilo način izvršitve svoje odločitve. Do odprave neskladja bodo tako sodišča v celoti oprostila plačila sodnih taks tiste stranke, ki bi imele zaradi plačila občutno zmanjšana sredstva za preživljanje. Pri tem je ustavno sodišče kot začasno ureditev pogoja za polno oprostitev plačila določilo standard, ki je veljal pred sprejemom novega zakona, torej dvakratnik minimalnega dohodka.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 7 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov (ZRTVS-1A, ZSDH-1ZIPRS1415-AZIPRS1415-BZIPRS1415-CZUJF-C ter ZIPRS1415-D).
 • Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D) je začela veljati 1. marca 2015. Novela med drugim določa, da znaša povprečnina za ob­dobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015 525,00 eurov, za ob­dobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 eura. Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Sredstva za sofinanciranje investicij se za leto 2015 zagotovijo v višini 1 % skupne primerne porabe občin.
 • Državni zbor do sedaj pripravil še ni pripravil uradnega prečiščenega besedila (UPB) Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 101-3675/2013, stran 11111.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 18.3.2015 - 24.3.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 15 novosti 11 novosti 1 novost 6 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 6 novosti 1 novost 6 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 3 novosti 2 novosti 12 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7 novosti 12 novosti 4 novosti 9 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 25 novosti 4 novosti 2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 19 novosti 3 novosti 3 novosti 9 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 4 novosti 4 novosti 3 novosti 13 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 4 novosti 3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 1 novost
11. OBČINE 34 novosti 1 novost

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .